Spustit hudbu Vypnout hudbu

Jmenuji se Břetislav Bátěk. Narozen v prosinci roku 1966 v Olomouci a vyrůstal jsem v malé a klidné vesničce Luběnice. Přestože mám Moravu, venkov a přírodu rád, nyní působím přechodně v Praze. Vystudoval jsem ÚSO elektrotechnické v Mohelnici a SPŠE v Olomouci. Mám tři krásné a šikovné, z toho dva dospělé syny. Jsem svobodný, srdečné ženě a vzájemně podporujícímu vztahu otevřený.

Od dospívajícího věku jsem pociťoval silnou touhu porozumět životu, člověku a smyslu bytí. Protože moje vědomí již bylo otevřenější věděl jsem, že člověk je něco mnohem více, nežli jen fyziologický organizmus z masa a kostí. A tak mě zajímala především mysl, psychologie, parapsychologie, energetická stránka člověka a jeho podstata vědomí. Toužil jsem více porozumět zákonitostem fyzického, psychického i duševního zdraví a také naší schopnosti tvořit realitu a duševně se stále rozvíjet. Přestože jsem přečetl spoustu výborných knih a absolvoval nespočet odborných seminářů, cítil jsem přirozenou potřebu nejen oddělovat zrno od plev v sobě, ale především hledat odpovědi ve svém nitru, v kontaktu s moudrostí vesmíru a se svojí duší. V tomto období mého duševního otvírání mi hodně pomohl pravidelný kontakt s přírodou, mnohá psychická cvičení, svoje vlastní modlitby, afirmace, pravidelné meditace a cvičení jógy, kterou jsem asi 15 let intenzivněji se svým učitelem praktikoval.

Prošel jsem několika různorodými zaměstnáními, které mě vždy obohatily o nové zkušenosti, dovednosti a nová uvědomění o tom, co, jak a s kým chci skutečně tvořit. I když se mi všude velmi dařilo a každou práci jsem měl rád, něco tomu vždy chybělo. V každém dalším zaměstnání jsem byl sice o krůček blíž k mojí představě o mém vhodném zaměstnání, nicméně stále chybělo to nejdůležitější a tím bylo vnitřní naplnění. Životní cesta a velká vnitřní touha pomáhat lidem nalézat zdraví, radost a rozvíjet vědomí mě vedly k dlouhodobé intenzivní práci na sobě a k vlastní očistě, při které mi pomáhala a pomáhá řada průvodců a učitelů. Největším učitelem mi však byla a je moje vnitřní moudrost a senzitivita, která mě vedla cestou poznání sebe do nitra, ke zdroji, ke své Božské podstatě.

Dosud pracuji asi 25 let především individuálně s lidmi a účinně používám získané vědomosti a zkušenosti v kontaktu s ostatními při nalézání cesty ke zdraví, harmonii a naplněnému životu. Tady se mi potvrzuje moudrost, že vlastní život a člověk je tou největší školou a tak se stále učím s každou novou tváří a jedinečnou bytostí uvnitř. Pomoc lidem mě naplňuje, i když dobře vím, že ne každému lze pomoci. Ne každý je totiž na pomoc připravený a pro práci na sobě a svému léčení, otevřený. Někdy je důležité pomoci člověku si uvědomit, že každý z nás si nese plnou zodpovědnost za svůj život, svůj duchovní vývoj a své zdraví. To nemusí být pro každého přijatelná pravda, ale umožní člověku vyjít z role „oběti zlého osudu“ a stát se opět jeho tvůrcem. Už to je léčivé a osvobozující. Moje vlastní cesta do nitra mi umožnila cítit a vědomě žít Boží milost na každém svém kroku a stát se tak vědomým spolutvůrcem svého naplněného života. A možná právě proto život tak miluji a jsem vděčný za každý okamžit, který zde mohu prožít.

Na základě svých terapeutických a léčitelských zkušeností a vnitřní moudrosti jsem vytvořil svůj vlastní a účinný systém „Odpuštění rodičům,“ který jsem nazval „Postavit se do síly.“ Jedná se o ucelený soubor kroků, které postupně vedou člověka do srdce a prostřednictvím odpuštění rodičům a sobě umožní převzetí mužského a ženského principu (energie) do svého života. Umožní vyčistit staré negativní programy mysli pocházející z rodového systému a naší minulosti. Tím člověk plně přebírá svoji sílu do života a teprve v ten okamžik může svobodně tvořit svoji žádanou realitu. Je to krásný a silný proces, který otvírá bránu našim možnostem a svému potenciálu. Doporučuji každému, kdo chce stavět na pevných základech svého harmonického rodinného systému a kdo chce posílit a prosvětlit svůj život. Nabízím e-book, který vám pomůže vejít do světa radostného tvoření, hojnosti a láskyplných vztahů. Vyčistíte minulost, odpustíte, přijmete přítomnost, postavíte se do síly všech svých předků i moudrosti svojí duše a vejdete do láskyplné hojnosti vesmíru. Je to proces nesmírně osvobozující a skutečně možný pro všechny, kteří mají odvahu překročit své stíny a rozvinout svoji láskyplnou podstatu. e-book můžete získat zde.

Celostní a energetické léčení, vytváření harmonie a schopnost ukazovat lidem cestu k uchopení opratí svého kočáru života se pro mě stalo neoddělitelnou součástí života a radostnou cestou naplnění. Nejen v individuálních terapiích, ale i v širším kruhu lidí na svých seminářích, miluji to kouzlo probouzejících se srdcí a vědomí do světla a radosti.
Vrcholem mojí práce s přáním a cílem probudit a uzdravit lidstvo do lásky a pravdy je Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí, které se s požehnáním zrodilo v srdci mojí dlouhodobé a upřímné touhy pomáhat prosvětlit a uzdravit životy širšímu společenství lidí. Byl jsem s Božím vedením inspirován k uzdravování celých životů. Společně s Duchem svatým pod ochranou Svaté trojice se moje dlouholeté modlitby naplnily. Prostřednictvím tohoto úžasného nástroje je tu cesta k uzdravování těl, myslí, duší a celých životů do lásky. Přímá a bezpečná cesta přístupná každému otevřenému člověku toužícímu po šťastném a naplněném životě, která nikdy nezklame.


Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí

léčení v klidu a pohodlí vašeho domova

Jste zváni do energetického prostoru intenzivních uzdravujících setkání se svojí Božskou láskyplnou podstatou, v bezpečném místě vašeho domova. Chcete uzdravit svoje fyzické tělo, emoce, mysl, partnerský vztah, psychiku, duši, nebo snad celý život? Chcete jít radostným životem v míru, hojnosti a v důvěře ve svoji duchovní moc a sílu? Pomohu vám rozpustit strachy, smutek a zlobu, iluze a zaslepení mysli, které vás oddělují od lásky a způsobují utrpení a bolest, nemoc a smrt. Vejděte do léčivého ticha svojí podstaty bytí v propojení a sjednocení ve světle lásky. Více podrobných informací k registraci zde.


Život ve službě je naplňující cesta a tak se stále učím i přes různé výzvy osudu umět pokorně s láskou a moudrostí přijímat věci kolem sebe, vnímat pravdu a vyjadřovat krásu a lásku. Skutečně poznat sebe a plně vejít do vědomého vyjádření svojí Božské podstaty a lásky službou.  V tom vidím cestu a šanci růstu nejen pro sebe, ale i pro celé lidstvo.

Nabízím inspiraci a vedení na duchovní a životní cestě růstu,
naplněného tvoření ve zdraví, bytí v hojnosti a radosti.
Více podrobností o mojí nabídce služeb naleznete v ceníku.

Se svým intuitivním přístupem a vnímáním naší podstaty duše pořádám pravidelné meditace, přednášky a semináře, které jsou zaměřené do oblasti zdraví a životního stylu, rozvoje psychické a duševní pohody, vnitřního růstu vědomí a celostního pohledu na život a jeho smysl. Všechny akce směřují k nalezení, ukotvení a vyjádření jednoty těla, mysli a ducha v životě. Jsem si dobře vědom toho, že nynější svět se topí v informacích a přitom všichni hladovíme po moudrosti. Proto moje semináře otvírají esenciální támata lidství a vedou člověka otvíráním srdce do kontaktu s moudrostí vesmíru. Neboť naším nejvyšším učitelem je láska a nejlepším průvodcem na cestě k ní je Duch svatý a jeho přítomnost v každodenním životě.

Z absolvovaných seminářů, které vyžadovaly intenzivní, dlouhodobé studium a které výrazněji využívám v mojí poradenské, terapeutické a léčitelské praxi mohu jmenovat především cyklus seminářů Hlubinné abreaktivní psychoterapie (Andrej Dragomirecký), Esoterní léčení – International Network of Esoteric Healing (Ludger Sholl), Su-Jok – korejská léčebná a diagnostická metoda (MUDr. Viktorija Biljaková CSc.), Čínská medicína (Jozef Lucký), Reflexní terapie (Jiří Janča, Julius Pataky), Kineziologie One Brain, Numerologie, School of chakras alchemy (Ma Prem Sugandho), Systemické konstelace (Jan Bílý, Bhagat Zeihofer), Hooponopono.  Nemohu zde však s vděčností opomenout mého vnitřního mistra a také mistry z duchovních úrovní, kteří jsou mi na mojí cestě nesmírně nápomocni a bez kterých bych nebyl tím, kým jsem a kým se chci stát. A konečně musím zmínit věrného a mocného knižního průvodce „Kurz zázraků,“ jehož hluboké esenciální mozudrosti a vedení nebude asi nikdy dost. Je to nejkomplexnější a nejvyšší knižní dílo pro vedení, práci na sobě a vzestup lidstva do lásky. Doporučuji ho všem, i když vím, že odvahu k němu získají jen ti otevření a připravení.

.

Světlo a láska je můj meč.
Je tak jemný, že ho nemůžeš vidět.
Můžeš však vidět výsledky mojí práce


Nový počátek vývoje lidstva ve světle, pravdě a zdraví

Věřím, že již předchozí Inspirace k probuzení lidstva do lásky a radosti  ve vás probudila jiskru, která vám pomůže s následujícími slovy více se otevřít pravdě a rozumět srdcem tomu, co je pro překonání nynější krize celého lidského společenství důležité. K tomu není třeba se zabývat a hodnotit jednotlivé oblasti lidského působení, jako třeba ekonomiku, zemědělství, ekologii, sociální či duchovní život a desítky dalších směrů. Mým záměrem není poukazovat na chyby, ale spíše osvětlovat nové a vyšší možnosti. Ty nejsou vidět rozumem, ale srdcem. Proto si nyní dovolte odložit všechny znalosti i přesvědčení a jen pomalu, v tichosti čtěte dál. Dovolte, aby porozumění mohlo uzrát ve vašem srdci.

Dnešní uspěchaný a v sobě neukotvený člověk ztratil schopnost uvědomovat si priority, neboť zapomněl, že naší primární totožností je vlastní bytí. Jsme duše a naší podstatou je láska. Musíme se ptát. Slouží naše myšlení a mysl našemu bytí, anebo jsme otrokem svojí mysli? Jestliže dovolíme, aby naše bytí bylo podřízeno mysli, pak vše v našem životě přestane fungovat. Nemůžeme si totiž zvolit špatnějšího pána, nežli soubor našich starých přesvědčení, názorů, principů a hodnot, který z nás udělá to, čím jsme. Jestliže člověk ctí své vlastní bytí, svoji duševní podstatu a bytí všech ostatních, pak podřizuje svoji mysl lásce a pak nemůže klopýtat a dělat špatná rozhodnutí a trpět. Cestou je naučit se více pomáhat a sloužit druhým, než slepě bránit svoji představu o sobě. Duchovnost se nezabývá tím, kdo má pravdu a kdo je mocnější. Na otázku zda věřím v Boha, jsem v dospívajícím věku odpovídal. „Ne, já v Boha nevěřím. Já ho znám a žiji s ním.“ Víra není poznání a poznání není slepé. A když se dnes dotyčný zeptá, jak můžeš znát Boha, pak říkám: „Protože ho mám před sebou a mluvím s tebou.“
Povím vám něco, co je na této planetě tajemstvím. Naše problémy jsou vždy nějakou formou stížnosti chované v našem srdci. Existuje však jen jeden problém a jedno řešení. Problém jsou naše stížnosti a řešením je zázrak. Žádejme tedy o řešení tím, že opustíme stížnosti a uvítejme zázrak. Problémy vycházejí ze špatného použití času a z přesvědčení, že nejprve přichází problém a pak musí uplynout nějaký čas, než bude problém vyřešen. Pojem času si vytvořil náš rozum, který není schopen prožívat skutečnost, ale jen představu o ní. Problém a odpověď se však vyskytují vždy souběžně. Nejsou od sebe odděleny časem, ale právě naším rozumem. Proto nás Duch svatý učí, že není možné mít problém, který by již nebyl vyřešen. A není možné řešení vidět rozumem, bez rozvinutého srdce.

Naše fyzické tělo je stvořeno k dokonalosti. Tedy samo o sobě nemůže zažívat bolest nebo nemoc. Tělo nemyslí. O nic se nestará a nedělá si s ničím starosti. Samo se nemůže odsoudit, trestat nebo stydět. Jediná jeho funkce je starat se samo o sebe, udržovat se vitální a neustále se regenerovat do síly a zdraví. Je v této Bohem stvořené funkci velmi výkonné a nesmírně inteligentní. Samo za sebe ani onemocnět nemůže, neboť jeho program je zdraví a síla. To ovšem platí do okamžiku, kdy mu jako tvůrci reality nevložíme svůj nový program. Pak nastává problém, který nemá příčinu v těle, ale v myšlence, které jsme uvěřili. Naše myšlení uvěří svému novému a mylnému příběhu o ohrožení, nemoci, bolesti a utrpení tohoto světa, které nás nejprve vede do zmatenosti, posléze do strachu a konečně do nemoci, bolesti a utrpení. Bolest a nemoc však nemůže být chybou našeho těla, jako následku a zrcadla našeho tvoření. Je chybou našeho myšlení, kterému jsme naivně dovolili vnášet do mysli tvořící naši realitu myšlenky, které nechceme vytvářet a už vůbec ne prožívat. Nemůžeš se nikdy dostatečně ochránit před tím, aby nepřišel nějaký vir, ale můžeš vytvořit podmínky pro svůj vnitřní mír. Ten je tou skutečnou ochranou, která nezklame na žádné úrovni. Vytvořit si v mysli příběh o svém slabém a nemocném těle znamená, vytvořit v realitě podmínky pro svoji nevyléčitelnou nemoc a bezmoc. Proto říkáme ne-moc.
Pak nám nemůže pomoci žádný doktor a už vůbec ne jeho chemická pilulka, žádná léčebná technika, která se snaží udělat něco s tělem. Ta při správné a účinné volbě může pomáhat krátkodobě eliminovat následky nemoci, ale nikdy nemůže odstranit příčinu nemoci, která se nachází v našem myšlení a ním vytvořeném příběhu. Proto je úspěšnost skutečných lékařů či léčitelů a trvalé vyléčení vždy založeno na umění vést člověka cestou srdce k hlubšímu uvědomění si sebe, svojí moci a duchovní Božské podstaty, z které pak člověk uvidí na své mylné, pokřivené příběhy a přesvědčení, které ho oddělily od zdroje síly a lásky a vytvořili jeho životní nesnáze. Pamatuj, že příčina všeho utrpení je v odpojení se od zdroje, jednoty a lásky. Tím dovoluješ, aby do tvojí mysli přicházely z úrovně kolektivní mysli lidstva také myšlenky nelásky, nemoci, nedostatku, oddělenosti. A tyto egoistické myšlenky úměrně pozornosti a víře, kterou jim vložíš, vytvoří tvoji nechtěnou, ale nevědomě vytvořenou realitu, kterou prožíváš. Říkáme tomu utrpení tohoto světa. Jedná se však jen o naše vlastní utrpení. Pokud se ti vytvořená realita nelíbí, pak musíš bdělou pozorností, odpuštěním si chyby ve svém tvoření a opětovném navrácení se do klidu a míru svojí Božské podstaty začít vytvářet láskyplné myšlenky, které prožívat chceš a pokud je vytvoříš, pak také prožívat budeš. Zbavit se závislosti na doktorech znamená zbavit se závislosti na myšlenkách strachu a nemoci. Vejít do hojnosti, znamená zbavit se závislosti na myšlenkách nedostatku. Stát se bytostí, která ukazuje v lásce a moudrosti cestu ostatním, znamená zbavit se přesvědčení o oddělenosti a nicotnosti a vejít do moudrosti a moci svojí Božské podstaty. Tam uvnitř to vše víš. Jen s tím stále být. Teď a zase teď. Dovol si stát se léčitelem svého života, v kterém vyjádříš tu nejvyšší možnou představu o sobě a svojí skutečné podstatě. To je také cesta vzestupu lidstva do rozvinutějšího využití svého skutečného potenciálu v lásce.

Zázrak říkáme všemu, co nezahrnuje naše mentální představa a rozum dosud nepřijal za existující. Proto zázraky většina z nás nedokáže vidět, i když se dějí neustále. Zázraky jsou vidět ve světle, avšak oči těla světlo nevnímají. Zázraky si můžeš ve světle pouze uvědomovat. Ve světle je uvidíš, ve tmě ne. Boží síla v tobě je světlem, v němž vidíš a jeho myslí, v níž společně myslíš. Světlo a síla jsou jedno. „Jsi takový, jakého tě Bůh stvořil.“ Přebývá v tobě světlo, radost a mír a tvá bezhříšnost je Bohem zaručena. Většina lidí si ve svém myšlení nespojuje světlo se silou a temnotu se slabostí. Je to proto, že jsme se mylně přesvědčili, že vidění je spojeno s tělem a jeho očima a mozek s myšlením. Je to natolik mylné, jako si myslet, že plamen svíce je vším zdrojem světla a žáru Slunce. To Boží síla v tobě je světlem, v němž vidíš a Jeho mysl, s níž společně myslíš.
Slabost hledí očima těla do temnoty, aby viděla sobě podobné, malé, slabé, umírající, vystrašené a smutné, chudé a vyhladovělé. Síla se dívá za toto zdání, na světlo za nimi. Síla pochází z pravdy, zatímco slabost odráží jen temnotu svého tvůrce. Slabost nevidí v odpuštění a lásce smysl. Soudí a odsuzuje, ale nemiluje. Světlo síly je stálé a jisté jako láska.
Otevři se a síla v tobě ti nabídne světlo, které povede tvůj zrak, který se již nebude zabývat stíny, aby tě oklamal. Nic z tohoto vnějšího světa ti nikdy nemůže dát to, co hledáš. A tak se neustále vracej domů, k sobě samému. Ty jsi ten, koho hledáš a ten, na koho čekáš. Navrať se ke svému skutečnému Já a jeho síla bude světlem, v němž ti bude dán dar vidění. Opusť tmu a otevři se vidění ve světle. Zavři oči a žádej pravdu, aby tě vedla na místo svého Božského Já, kde světlo a síla jsou jedno. Pak budeš vidět jen zázraky.
Člověk se učí především z vlastních zkušeností. K tomu však potřebuje být bdělý a život skutečně prožívat. Většina lidí v dnešním světě svůj život neprožívá. Uvízla ve své hlavě a pořád jen přemýšlí, místo toho aby pozorovali a vnímali život, o kterém nic neví. Naučili jsme se místo pozorování jen interpretovat. Věříme často lživé minulosti, kterou jsme dostali od lidí, kterým jsme přisoudili autoritu a sníme o budoucnosti, kterou nemůžeme uskutečnit. Zapomněli jsme, že neexistuje žádná autorita, žádná univerzální pravda, ale vlastní zkušenost a prožitek svého Božství, které přináší vizi a vědění. Žijeme jen ve svých interpretacích a představách o životě a tomu skutečnému se vyhýbáme. Snažíme se druhé přesvědčit o pravdivosti svojí interpretace, aniž by někdo z nás realitu skutečně vnímal a prožíval. Svůj život můžeme žít jen my sami. I kvantová fyzika už roky potvrzuje, že pozorovatel ovlivňuje pozorované. Jinak řečeno tvoříme si svojí vlastní realitu a naše společně prožívaná realita není stejná pro každého. Celý náš život na planetě je kolektivně vytvořenou představou.

Chceme-li změnit životní hodnoty, musíme jako lidstvo projít transformačním procesem pravdomluvnosti. Musíme se naučit vědomě vytvořit svět, v němž nebude místo pro lež, manipulaci, přetvářku a pokrytectví, které spoluvytváří naše kolektivní vězení a oddělení se od pravdy a lásky. Musíme vytvořit svět odměňující upřímnost a pravdomluvnost. Příkladem nám mohl být velký dar vesmíru náš první český prezident Havel, který byl příkladem moudrého a skromného muže, kterého věta „Nechť pravda a láska zvítězí“ krásně vyjadřovala. Pravda a láska je cestou každého, kdo hledá radost a mír v srdci, který nás osvobodí. A snad právě pro tento svět duality a naší slepotě, jsme si vybrali dalšího prezidenta Zemana, který představuje kvality spíše opačné. Takové volby se odehrávají neustále v každé naší mysli. Každým okamžikem naše myšlení dělá volby mezi pravdou a láskou, nebo iluzí a strachem. Stvořený výsledek našich voleb prožíváme ve svojí realitě života. Cesta vědomé upřímnosti a pravdy je cestou k radostnějšímu bytí v lásce. Je cestou rozpuštění našich mylných představ, zaslepení a iluzí, jež nás vyvedou z okovů ega a jeho mocných spojenců strachu a viny. Pobízím vás k radikální upřímnosti. Jednoduše stačí mluvit pravdu o tom, co si myslíte, co cítíte a co jste udělali. Hovořit o tom, co vnímáte v tomto okamžiku. To je mocný nástroj nejen k sobě a skutečné svobodě.

Uvnitř tebe je Já, které nikdy neopustilo svůj domov v Bohu. Jen odlož všechny modly a představy o sobě, projdi kolem seznamu dobrých a špatných vlastností, které sis připsal a v tichosti spatři pravdu o sobě. Hřích neexistuje a vina se v očích odpuštění mění ve spásu, neboť Boží vůlí je tvé dokonalé štěstí. Přijmi tedy štěstí jako svoji jedinou funkci a buď šťastný. Štěstí je vlastností lásky, která je tvojí Božskou podstatou. A proto je světlo, radost a mír tvým dědictvím, které už dávno vlastníš. Na věky jsi synem Božím. A proto je tu jedna myšlenka s neomezenou mocí uzdravovat! „Jsem takový, jakého mě Bůh stvořil.“ Tím, že dovolíš, aby přítomnost byla přijatá taková jaká je, uzdravíš minulost a osvobodíš budoucnost. Tato myšlenka je rodištěm všech zázraků. S ní tě přichází pravda osvobodit a s ní končí všechen smutek. „Jsem takový, jakého mě Bůh stvořil.“ Je to klíč otvírající brány nebes pro vstup do Božího míru.
Přijměme svoji jednotu s Bohem, která je věčným darem těm, kteří nás následují i těm, kteří šli před námi, nebo jen s námi chvíli pobyli. Nepochybujme o stálé Boží lásce k nám, kterou cítíme ve svých srdcích. V jednotě s Bohem nám nemůže být žádný zázrak odepřen. Jen tak můžeme být spaseni a uzdraveni, jen tak můžeme spasit a uzdravovat. Prociťme, že jsme s ním zajedno a rozhodněme se ho přijmout, abychom mohli dávat. Udělej to třeba skrze Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí, které tě přímo vede do setkání s Bohem a jeho láskou. A i když si budeš myslet, že se při léčení nic nestalo, tvůj prospěch bude obrovský. Ten čas bude oceněn zlatem a každá jeho minuta s upřímnou prosbou a odevzdáním bude zářit jako diamant. Možná nebudeš připraven přijmout svůj dar. Přesto však k tobě dříve nebo později někde přijde a ty ho poznáš. Možná dnes, možná zítra nebo za měsíc uvidíš svou vlastní proměnu, když si v tento svůj svatý čas léčení dovolíš na sebe skutečně pohlédnout. Považuj ten čas za dar Bohu a sobě a buď si jist, že to, co se ti vrátí, bude láska, kterou nemůžeš pochopit, radost tak hluboká, že ji neporozumíš a pohled tak svatý, že ho oči tvého těla neuvidí. Jednou však naprosto jistě pochopíš, porozumíš a uvidíš.

Nejlepší způsob jak pomoci sobě a světu je začít prosvětlovat své vlastní nevyřešené problémy. Proti komu mám stále výhrady? Komu bych měl odpustit? Před kým nebo čím se skrývám? Komu lžu? Nemůžeme nastolit mír ve světě, dokud nebudeme mít mír ve vlastním životě. Společenské struktury se nezmění, dokud se do lásky nepozvedne dostatečné množství lidí. Rozhodněme se tedy, že nejdříve začneme s upřímností řešit své nedořešené záležitosti a tím začneme měnit svět. Změna v našem bezprostředním okolí se začne rozšiřovat, až nakonec změní celý svět.
S láskou v srdci pozvedněme oči k nové přítomnosti, v níž bude zářit světlem nová budoucnost. Jen tak se nám může podařit znovuzrodit svět ve svém počátku. Ve svém Já jsme jedno s Bohem a všemi svými bratry. A tak setrvávejme v jeho světle a radosti v jeho míru a svatosti. Pak bude náš život vyjadřovat sílu, lásku, hojnost, zdraví i radost, mír a moudrost… Jen s vděčností setrvávejme v jeho blízkosti.


Svět a stav tvého těla je svědkem stavu tvojí mysli, je vnějším zobrazením vnitřního stavu.
Svět je jen to, co jsi do něj vložil. Jak myslíš, tak vnímáš, tvoříš a prožíváš.
Nesnaž se tedy měnit vnější svět a nemoc, ale rozhodni se
změnit své vlastní myšlení o světě a svém zdraví.
Na co pohlédneš s láskou a vizí svojí Božské podstaty, bude uzdravené.
Svět ti stále ukazuje, kolik radosti sis dovolil v sobě spatřit a pro sebe přijmout.
Veškerá moc uzdravovat a dát světu radost spočívá jen v tobě.
Jen se rozhodni probudit se!


certifikáty celek

V době, kdy jsem absolvoval většinu mnohaletých výcviků, se certifikace, které starý systém neuznával, ještě moc neudělovaly. Navíc jsem si na certifikátech ani osobně nijak nezakládal a některé při stěhováních zrecykloval protože dobře vím, že žádný dokument nemůže garantovat naše skutečné vnitřní kvality a zkušenosti budované po mnoho životů.


Profilový leták s nabídkou služeb

Leták

.


O mojí práci Doporučuji