Spustit hudbu Vypnout hudbu


Jmenuji se Břetislav Bátěk. Narodil jsem se 1. 11. 1966 v Olomouci a vyrůstal na vesnici Luběnice, nedaleko Olomouce. Přestože mám Moravu a venkov rád a chci zde žít, nyní působím v Praze. Vystudoval jsem SPŠE v Olomouci.

Od dospívajícího věku jsem pociťoval silnou touhu porozumět životu, člověku. Protože jsem již věděl, že jsme něco víc, nežli organizmus z masa a kostí, zajímala mě především psychologie, parapsychologie a energetická stránka člověka. Toužil jsem více porozumět zákonitostem fyzického, psychického i duševního zdraví a také naší schopnosti tvořit realitu. Přestože jsem četl spoustu výborných knih a absolvoval nespočet odborných seminářů, cítil jsem přirozenou potřebu nejen oddělovat zrno od plev, ale především hledat odpovědi ve svém nitru, v kontaktu se svojí duší. V tomto období mého duševního otvírání mi hodně pomohl pravidelný kontakt s přírodou a cvičení Jógy, kterou jsem asi 15 let pravidelně praktikoval.

Prošel jsem několika i různorodými zaměstnáními, která mě vždy obohatila o nové zkušenosti a dovednosti. V každém dalším jsem byl sice o krůček blíže k mojí představě o mém zaměstnání, nicméně stále chybělo to nejdůležitější a tím bylo naplnění. Život a velká vnitřní touha pomáhat lidem nalézat zdraví a radost mě vedly k dlouhodobé intenzivní práci na sobě a k vlastní očistě, při které mi pomáhala a pomáhá řada průvodců a učitelů.

Dosud pracuji asi 18 let především individuálně s lidmi a účinně používám získané vědomosti a zkušenosti v kontaktu s ostatními při nalézání cesty ke zdraví, harmonii a naplněnému životu. Tady se mi potvrzuje moudrost, že vlastní život a člověk je tou největší školou a tak se stále učím s každou novou tváří a jedinečnou bytostí uvnitř. Pomoc lidem mě naplňuje, i když dobře vím, že ne každému lze pomoci. Ne každý je totiž na pomoc připravený a pro práci na sobě otevřený. Někdy je důležité pomoci člověku si uvědomit, že každý z nás si nese plnou zodpovědnost za svůj život, svůj duchovní vývoj a své zdraví. To nemusí být pro každého přijatelná pravda, ale umožní člověku vyjít z role „oběti zlého osudu“ a stát se opět jeho tvůrcem. Už to je léčivé a osvobozující. Moje vlastní cesta do nitra mi umožnila cítit a vědomě žít Boží milost na každém svém kroku a stát se tak vědomým spolutvůrcem svého naplněného života. A možná právě proto život tak miluji.

Na základě svých terapeutických a léčitelských zkušeností a znalostí jsem vytvořil svůj vlastní a účinný systém „Odpuštění rodičům.“ Jedná se o ucelený soubor kroků, které postupně vedou člověka do srdce a prostřednictvím odpuštění rodičům a sobě umožní převzetí mužského a ženského principu (energie) do svého života. Tím člověk plně přebírá svoji sílu do života a teprve v ten okamžik začíná svobodně tvořit žádanou realitu. Je to krásný a silný proces, který otvírá bránu našim možnostem a svému potenciálu. Doporučuji každému, kdo chce stavět na pevných základech svého harmonického rodinného systému a kdo chce posílit a prosvětlit svůj život. Nabízím e-book, který vám pomůže vejít do světa radostného tvoření, hojnosti a láskyplných vztahů. Vyčistíte minulost, odpustíte, přijmete přítomnost, postavíte se do síly všech svých předků i moudrosti svojí duše a vejdete do láskyplné hojnosti vesmíru. Je to skutečně možné pro všechny. E-book můžete získat zde.

Alternativní léčení, vytváření harmonie a schopnost ukazovat lidem cestu k uchopení opratí svého kočáru života se pro mě stalo neoddělitelnou součástí života a radostnou cestou naplnění. Stále se učím umět pokorně přijímat věci kolem sebe a umět více vnímat a vyjadřovat krásu a lásku. V tom vidím cestu a šanci růstu nejen pro sebe, ale i pro celé lidstvo.

Se svým intuitivním přístupem a vnímáním naší podstaty duše také pořádám pravidelné meditace, přednášky a semináře, které jsou zaměřené do oblasti zdraví a životního stylu, rozvoje psychické a duševní pohody, vnitřního růstu vědomí a celostního pohledu na život a jeho smysl. Všechny akce směřují k nalezení, ukotvení a vyjádření jednoty těla, mysli a ducha v životě.

Z absolvovaných seminářů, které vyžadovaly intenzivní, dlouhodobé studium a které výrazněji využívám v mojí poradenské a léčitelské praxi mohu jmenovat především cyklus seminářů hlubinné abreaktivní psychoterapie, esoterního léčení (International Network of Esoteric Healing), korejské léčebné a diagnostické metody – Su-Jok, čínské medicíny, kineziologie One Brain a numerologie.

.

Světlo a láska je můj meč.
Je tak jemný, že ho nemůžeš vidět.
Můžeš však vidět výsledky mojí práce. 

 


Profilový leták s nabídkou služeb

Leták

Profilový leták ke stažení

.


certifikáty celek

PS: V době, kdy jsem absolvoval většinu mnohaletých výcviků, se certifikace ještě moc nedávaly. Navíc jsem si na certifikátech osobně nijak nezakládal, protože vím, že žádný dokument (papír) nemůže garantovat naše skutečné vnitřní kvality a zkušenosti budované po mnoho životů.

O mojí práci Doporučuji