Spustit hudbu Vypnout hudbu

Smrt

Smrt je skutečně velká chvíle. Když přichází smrt, musíš se umět ztišit a být naplněn velkou úctou. Zenoví mistři říkají, že smrt je obrovská příležitost, skrze niž lze dosáhnout velkého vhledu a osvícení. Pokud jsi tedy zmeškal život, dobře, to se nedá změnit, ale nezmeškej smrt. Otevři všechny dveře a podívej se opravdovýma očima na Božské.

Stephen Levin jednou pravil: „Nemusíme prožít smrt milovaného člověka, abychom tuto cestu pro sebe shledali užitečnou. Smrt vytváří v našem srdci prostor pro bolest, pro naše vyléčení, pro náš život“.
Pokud jdeme skutečně cestou léčení, která vede do našeho srdce, setkáváme se s výzvou více se zabývat tématem strachu a žalu. Když je člověk naplněn žalem, jeho srdce je sevřené krunýřem strachu. Bojí se jako malé dítě ztratit to, co vroucně miluje. Žal většina z nás považuje za přechodný smutek, ale on často sahá mnohem hlouběji. Projevuje se odsuzováním sebe sama, strachem, zlostí, nemilosrdností vůči sobě a světu, který se bojíme vpustit do svého nitra. Náš žal je náš strach ze ztráty, strach ze smrti, z neznámého, z toho, co nás čeká za nejbližším rohem. Na jemnějších rovinách rozpoznáváme, že naše sklony mysli ulpívat, přimykat se a odsuzovat je každodenní projev našeho skrytého žalu. Ten se hlásí jako projev nedostatečného bytí, který usiluje o změnu.

Břetislav smrt mensiVědomá příprava na smrt a
psychospirituální doprovod umírajícím

Naše nevědomé názory na život a smrt jsou našimi nejpevnějšími stavebními kameny všech našich zkušeností, názorů a činů. Každý máme několik nevědomých názorů na život a smrt. Tady jsou některé základní: „Jsme odděleni od existence. Život a smrt jsou nepřátelé. Potřebujeme tělo, abychom mohli existovat. Smrti se lze vyhnout. Ego musí být chráněno. Intelektuální poznání má větší cenu než zkušenost. Život je logický. Ostatní jsou lepší, než já. Abych byl skutečně dobrý, nikdy nesmím být špatný.“ To, co jediné prochází fází přeměny, tedy zániku je však jen naše fyzické tělo. To, kým jsme skutečně, není součásti naší hmotné podstaty. Co odchází, je naše vědomí. Naše vědomí se odpoutává a vrací se do své původní podstaty bytí, která je mnohem větší, než naše vnější ego. S postupným příchodem smrti sice ego bojuje proti rozkladu, ale nakonec je samo proměněno právě uzdravující silou naší podstaty bytí. Duše naše ego prosvětlí prostřednictvím přípravy k návratu ke zdroji. Tento princip funguje hlavně v přirozeném procesu očekávané smrti. Ale psychologické procesy a spirituální změny se odehrávají, i když podmínky k umírání nejsou napomáhající.

Vědomí každého prochází třemi základními stupni umírání:

– Chaos
– Odevzdání
– Transcedence

Fáze chaosu je boj ega o existenci bez naděje na úspěch. Zahrnuje odmítání, hněv, smlouvání, depresi a přijímání. Tyto stupně vedou k vnitřním změnám a následné proměně osobnosti na hluboké úrovni. Jak se smrt přibližuje, mizí postupně dualita mezi vnějším Já a podstatou bytí. Strach a úzkost se začíná měnit v pocit lásky a bezpečí. Často jsem tyto změny pozoroval při práci a podpoře pozitivních procesů s umírajícím. Tato pozitivní energie vede umírajícího k vyslovení věty: „Ještě nikdy jsem nebyl tak naplněn životem.“

Já osobně jsem k práci s umírajícími inspirován nejen svojí vlastní zkušeností blízkosti smrti a minulými zážitky a vhledy v blízkosti lidí v procesu umírání, ale také řadou lidí, kteří s umírajícími pracují. Jsem přesvědčený, že podpora a růst světla ve vědomí, které námi při umírání prostupuje je možné aktivně a cíleně podporovat ještě během života. Rád bych všechny povzbudil k meditacím a duchovním praktikám, které vám vyhovují a rozvíjí jednotné vědomí už během života a ne až na jeho samém konci. Nejen k tomu Vám můžu být dobrým pomocníkem na cestě. Ještě za tvého života tě mohu naučit vidět, že smrt není proti životu. Že život je možný jenom díky smrti. Naučím tě umět se zapojit, když někde uvidíš smrt a dovolit jí, aby se odehrála povznášejícím způsobem. Když bude umírat tvůj otec a jeho dech bude těžší, prociť to s ním. Můžeš vnímat to samé, co cítí on. Nech smrt, ať se odehraje také v tobě. Budeš z toho mít velký prospěch. Budeš vděčný svému otci za jeho život i za jeho smrt. Možná Ti dal hodně, když žil a možná Ti dá ještě více, když bude umírat. Ne to, co po sobě zanechá ve hmotném světě, ale tu hlubokou moudrost niterného a naprosto opravdového prožitku. Když bude umírat tvá žena, nebo muž, buď jim nablízku. Vnímej tlukot srdce svého milovaného přítele, nebo osoby a dovol, aby se jeho zážitek stal také tvým zážitkem. Když pomalu poznáš smrt, rozeznáš ji jako svého přítele, který ti umožní žít plněji svůj život. Jen se dobře dívej!

Dotazy a prosby o pomoc

RuceJe celá řada otázek a situací s kterými se častěji setkávám. „Můj bratr umírá a nikdo s ním o tom nechce mluvit. Je to správné? Co pro něj mohu udělat?“ „Moje dítě zemřelo a já nemůžu pochopit, proč se to stalo“. „Jak se můžu vyrovnat se smrtí mojí mámy?“ „Moje žena je velmi nemocná a doktoři hovoří o konci. Cítím se bezmocný. Můžu ještě něco dělat?“ „Moje babička umírá a je velmi rozrušená a vystrašená. Jak jí mohu pomoci?“ A dále mnoho dalších otázek spojených se strachem a touhou pomoci.
Také v těchto situacích mohu podpořit a poradit. Nejen obecnými radami na základě zkušeností, ale také intuitivním vedením v konfrontaci s konkrétním člověkem, či situací. Podpora při umírání nespočívá v utěšování, neb všechna slova útěchy jsou zde falešná a otupují vědomí. Moje podpora vede cestou pojmenování pravdy. Dovolit umírajícímu uvědomit si, vidět a přijmout pravdu. Končí pouze to, co začíná. Pokud je v tobě něco, co se nenarodilo, co tady bylo už před tvým narozením, bude tam i po smrti. Tvoje autentické bytí. Pomohu ti poděkovat, odpustit, pomohu ti přemýšlet pouze o tom, co je podstatou tvého bytí. Nic víc nepotřebuješ.
Jaká byla například odpověď mladé ženě, která se ptala na svoji vyděšenou umírající babičku?
Odpověď: Ten největší dar, který můžeš nyní svojí babičce dát, než odejde, je pomoci jí odejít v dokonalém tichu, ve svém vnitřním klidu, míru a soustředění. To je ta pravá cesta, jak umřít. Nauč ji pozorovat svůj dech. Když leží v posteli, sedni si k ní a polož jí jemně ruku na hlavu. Ztiš se a nastol v sobě meditativní náladu, která se bude přenášet i na ni. Jen ji vysvětli, že bude pozorovat svůj dech. Nádech a výdech, který nechá volně plynout. Bude jen pozorovat a zjistí, že není toto tělo ani tento dech. Je tím, kdo pozoruje.
Pozorovatel je nesmrtelný. Pozorování dechu vytváří most, který spojuje tělo s duší. Když pozoruješ dech, můžeš se ocitnout na druhé straně a tělo zanechat daleko vzadu. Také sama dělej skutečně to, co chceš, aby ona dělala. Kdykoliv bude babička připravená, dělej s ní toto cvičení pozorování svého dechu. Tak ji můžeš pomoci.

Umění života, umění odchodu

Jsou lidé, kteří nevědí, jak žít a je jen málo lidí, kteří vědí jak zemřít. Umírání je největším uměním života. A náš život může být jen tak barevný a plný, jak jsme schopni umírat. Pokud zmeškáš smrt, zmeškal jsi celý život. Je jediný způsob, jak složit tuto zkoušku. Umřít plně soustředěný a klidný beze strachu. To nedosáhneš statečností. Musíš si být vědom toho, že je v tobě něco nesmrtelné. Něco, co je tady neustále a vždy. Tvé vědomí.
Václav Havel jednou řekl moudrou větu ve které je síla. Řekl: „Naděje není přesvědčení, že se něco vydaří, ale jistota, že vše má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne.“

Hospic je umění doprovázet

Úžasnou podporu a smysl mají právě Hospicové domy. Jejich zakladatelkou u nás je MUDr. Marie Svatošová, která říká, že Hospic je umění doprovázet. Hospic není léčebnou dlouhodobě nemocných, není domovem důchodců, není nemocnicí ani sanatoriem. Na příjmu je pacientovi garantováno, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že v posledních chvílích nezůstane osamocen a že za každých okolností zůstane zachována jeho lidská důstojnost. Hospic přichází na řadu ve chvíli, kdy medicína vyčerpala veškeré možnosti vedoucí k vyléčení a nepostačuje, či není možná péče v domácím prostředí. Tu preferuji a podporuji poradenskou službou.
Zdravotnická péče, kterou hospic poskytuje má za úkol dosažení nejlepší možné kvality života nejen pacientů, ale i jejich rodin. Zajišťuje, aby mohl člověk co nejplněji a aktivně prožít poslední chvíle života, pokud možno se svými blízkými. K tomu má kvalifikovaný tým lékařů, sester a ošetřovatelů. Pokud si pacient přeje, pak je zde i psycholog a duchovní různých církví. Zabezpečuje nejen zdravotní a pečovatelskou službu, ale především se snaží naplnit pacientův volný čas četbou, rozhovory, tvůrčími aktivitami a vycházkami. Pokoje jsou vybaveny plně automatickými polohovacími lůžky, klimatizací, televizorem a internetem. K dispozici je zimní zahrada, kaple i rozlehlý park. Na každém pokoji je přistýlka pro blízkou osobu, jejíž pobyt je možný kdykoliv a je vítán. Režim návštěv je přizpůsoben v rozmezí 24 hodin denně potřebám pacienta.
Hospic si klade upřímě za cíl vysokou kvalitu života až do jeho konce. Ideálem je, aby člověk umíral mez bolesti fyzické, psychické, sociální i spirituální s vděčností za život, který mu byl dán. Vychází z úcty k člověku jako neopakovatelné lidské bytosti. Hospic nabízí také krátkodobé pobyty. Ty jsou vhodné zvláště tam, kde si pečující rodina potřebuje odpočinout, zajet na dovolenou a dobít baterky. Příbuzný může čas dovolené své rodiny strávit v hospici a po jejím návratu se vrátit zpěk domů ke svým blízkým. Tolik výpis z textu převzatého z Hospice Sv. Jana Neumanna v Prachaticích.

Zrození života

Jsou dva nejsilnější a zároveň to jsou také jedny z nejkrásnějších zážitků, které jsem poznal. Blízkost smrti, smrt a zrození do života. Pokud jsi potichu, když přichází smrt, můžeš vidět a cítit mnoho věcí. Když člověk umírá, jeho aura začíná slábnout a jeho energie se začíná pomalu vracet do centra. Když život přichází a narodí se dítě, proces je opačný. Při narození dítěte se aura novorozence začíná z pupečního centra rozšiřovat. První nádech dítěte udeří do pupečního centra, jako oblázek hozený do jezera. Do tichého jezera byl vhozen první oblázek a vlny se začínají rozšiřovat. Vlnění postupuje a život se začíná rozšiřovat.
zdenka

Teprve kolem 35 roku života se stává aura a energie kompletní. Od tohoto okamžiku vrcholu se začíná pomalu a neznatelně vytrácet. Když člověk umírá, energie se vrací zpět do pupečního centra, kde se stává koncentrovaným světlem, které vytváří silný tah. Když sedíš blízko umírajícího, můžeš cítit jemný vánek, který k němu proudí. Stahuje celý svůj život, celé své energetické pole, kterým tady byl.
Zrozením přichází opět energie z původního zdroje zpět. Opět přichází vědomí doprovázené obrovskou světelnou energií zdroje sem do pozemského života. Porod a zrození nového života je okamžik zrození velkého světla, příchod čistého božství. Přichází duše, která dostala velký dar pozemského života. Přichází vědomí, které touží opět učit se, růst, překonávat překážky a dosahovat cílů. Přichází bytost, která se rozhodla prosvětlit náš život svojí přítomností. Přišla, aby milovala, učila se milovat, aby byla milována a lásku svého srdce rozdávala světu. Mým úkolem a snahou je tento zářivý lotos, novou bytost, která přichází podpořit. Umožnit mu způsobem prožívání těhotenství a následným porodem zůstat ve své přirozenosti světla. S moudrostí a láskou vytvořit společně s rodiči to nejkrásnější místo a podmínky pro harmonický rozvoj a růst bytosti, která se stane nedílnou součástí našeho dalšího radostného života.

Průvodce a podpora při porodu a umírání

V obou případech jde tedy především o vytváření podporujícího ovzduší harmonie a lásky pro nejdůležitější dva procesy našeho života. Pracuji prostřednictvím světla nejen s konkrétními bytostmi, které procesem prochází, ale také se všemi zúčastněnými.
U porodu je to především matka, otec a nově příchozí bytost, kterým vytvářím světelnou a energetickou podporu. Průvodce pro pozůstalé je nesmírně užitečná služba pro lidi v období odchodu i po úmrtí blízké osoby. Jde o harmonické podpoření procesu umírajícího a psychosociální i duchovní podporu a pomoc pozůstalým s přijetím nové situace.
V obou případech jde o krásný proces, který rozvíjí život. Moje podpora může být už formou přípravy předem, což je doporučená varianta, ale také formou vlastní účasti při procesu, nejlépe ve známém prostředí u vás doma. Léčení světlem, energetická podpora, či praktika techniky Phowa je přirozenou součástí. Také je zde možné v případě potřeby podpora a léčení na dálku.

Ceník služeb

Podpora a doprovod při porodu a umírání (1 hod.) – 600 Kč 
Energetické léčení a podpora na dálku (40 min.) –  400 Kč

.

Svoboda je žít život s vědomím svojí duše.
Svoboda je dívat se smrti do tváře a plně prožívat svůj život.

 

.

O mojí práci Doporučuji