Spustit hudbu Vypnout hudbu

  1. Do vztahů nevstupujeme proto, že toho druhého potřebujeme, ale pro vzájemný duševní růst. Lidé se do shodných povahových rysů nezamilovávají. Milujeme ty, kteří nám pomáhají rozšířit sebe. Nauč se brát vztah jako prostředek k vlastnímu léčení, návratu k sobě a sebelásce. Díky zrcadlení ve vztahu se můžeš mnohé dozvědět sám o sobě. Můžeš se setkat se svými stíny, uvědomit si škodlivá přesvědčení, přežité vzorce myšlení a chování, či poznat a znovu prožít potlačené emoce. Nejde o to být ideální, ale zůstat ve vztahu takový, jaký jsem a dovolit tomu druhému, aby mohl zůstat takový, jaký je. Svoboda, upřímnost a opravdovost jsou semínka budoucího rozvoje lásky. Láska znamená milovat druhého se všemi přednostmi i nedostatky takového, jaký je. Neutíkej tedy do vztahu útěkem od sebe a ze vztahu jenom proto, že to právě bolí. Většinou si bolest způsobujeme samy nebo nám ji partner pouze připomíná.
  2. Zdravá komunikace je základem vztahu a rozvoje lásky. Pokud se partneři nenaučí láskyplně a s úctou komunikovat, pak se láska vytratí a vztah zanikne. Často neumíme svému partnerovi sdělit svoje potřeby a přání, a tak se dostáváme do nepříjemných situací a nedorozumění. Hromadí se negativní emocionální energie, začínáme být na druhého podráždění a nepříjemní, i když on s tím nemá nic společného. Nedovol, aby se hromadily neřešené, či nevyjasněné spory, které se daly během chvíle objasnit a vyčistit. Pokud vznikne problém, hovoř o něm hned. Narážky a gesta nestačí, neboť partner není zpravidla telepat. Tvůj protějšek má právo a měl by vědět, jak se cítíš a co prožíváš. Dělte se o vše, co máte na srdci a co naplňuje vaši duši. Sdílej se svými blízkými svoje myšlenky, potřeby, touhy, přání a očekávání. Otevřené jednání a čestnost jsou základem pevného vztahu. Není třeba si dennodenně vyznávat lásku, ale občas si říci jak se cítíme a jak se máme rádi. To je cesta vzájemné důvěry a ochoty naslouchat.
  3. Neboj se emocí, které jsou součástí života a každého vztahu. Zvláště muži mají tendenci se jim vyhýbat a tak neprojevit svoje postoje a city. Ženy zase z nahromaděných emocí přecházejí do přecitlivělosti. Nespokojenost nevyřeší hádka, ale zájem zaujmout konstruktivní a úctu vyjadřující přístup. Hádka sice může ventilovat dusnou atmosféru a upustit emoce, ale většinou při ní nedojde k nalezení pozitivního řešení. Nehádej se a neurážej, koho miluješ. Nedovol svým vlastním kypícím emocím, aby ovlivnily tvůj vztah. Než něco řekneš v emocích, tak se napřed zhluboka nadechni, vydechni, a zeptej se v duchu: „Co by teď udělala láska?“ Pak teprve odpověz. Uklidněný s chladnou hlavou a střízlivým rozumem své problémy lépe vyřešíš. Nejde o to, kdo má pravdu. Lepší je být šťastný, než druhému dokazovat svoji pravdu, kterou máme stejně všichni, jen tu svou.
  4. Ve vztahu se učíme více přijímat a milovat sebe. Naší první a poslední láskou je láska k sobě samým. Žádný vztah nemůže být naplňující, pokud se nenaučíme být spokojeni sami se sebou, neboť jaký máme vztah k sobě, takový budeme mít i k partnerovi. Pečuj tedy o své tělo a duši. Nedovol si fyzicky, citově ani duševně zlenivět, když vládne pohoda a klid. Obraz ženy v teplácích s celodenními natáčkami a pupkatého muže na gauči s pivem a ovladačem v ruce, nebývá pro duši dlouhodoběji přitažlivý. Neklaď zodpovědnost za své vlastní štěstí na jiné lidi. Pokud se nebudeme mít rádi a nebudete si sami sebe vážit, nemůže to dělat ani nikdo jiný. A pokud se rozhodneš změnit, pak nikoli kvůli ostatním, ale kvůli sobě.
  5. Vytvořte si prostor, kdy můžete být sami dva a bavte se spolu. Ve vztahu se vzdálenost neměří v kilometrech, ale v prožívání a sdílení citů. Ať už máte náročnou práci, chodíte domů utahaní, nebo máte malé dítě, které vyžaduje vaši pozornost, minimálně jednou za měsíc byste měli umět vypnout. Na chvíli všechno odložte a udělejte si prostor pro sebe. Učte se vytvářet si společný čas a prostor jeden pro druhého. Vyrazit na romantickou večeři, povídat si a usmívat se na sebe, nebo zůstat doma u lahvinky dobrého vína ve sdílení společného bytí a života. Připomeňte si, že jste nejen rodiče či pracující, ale také partneři a božští tvůrci svojí reality. Chvíle strávené spolu jsou potravou pro rozvoj vaší lásky. Tady je příležitost pohovořit o tom, co ve vztahu těší a vyhovuje a co naopak brzdí a nefunguje. Tvořte prostor pro vyjádření podpory, pochvaly a udělání radosti, která vztah podpoří a oživí. Pamatujte, že smích je výtečný léčitel, který může živit vaši lásku.
  6. Každý potřebuje pro svůj rozvoj také prostor pro sebe. Dopřej tedy nejen sobě, ale i partnerovi trochu volnosti a svobody. Nauč se svému partnerovi lépe naslouchat a nemluv za něj v domnění, že ho dobře znáš. Dopřej mu vlastní prostor bez neustálých požadavků a nechej ho vydechnout, jinak začne být nespokojený. Tím si vytvoříš podmínky pro kontakt se svým srdcem se sebou, kde lépe vidíš na své životní výzvy a můžeš je také pozitivně přetvářet. Tak budeš přirozeně rozvíjet a vyjadřovat důležité vztahové kvality, jako je vděčnost a důvěra. I když se ti nemusí líbit vše, co partner dělá, respektuj ho a nevyvracej mu to. Je to svobodná, zodpovědná bytost, stejně jako ty. A pokud jste ochotni ve svém vlastním čase pracovat na rozvíjení harmonie ve vztahu, pak nabízím dva skvělé typy. První je knižní titul „Pět jazyků lásky“ od autora Gary Chapmana, kterému říkám bible vztahů. Druhý je moje řízená meditace „Cesta harmonie,“ která vás dovede do svého středu, klidu a míru. Mohu doporučit všem.
  7. Důležitou oblastí partnerství je schopnost pozvednout sex do úrovně milování. Povýšit tak fyzickou a mentální potřebu do úrovně rozvoje lásky a vzájemné síly. Fungující sex do partnerství nezbytně patří a tak je dobré, aby to společně v ložnici fungovalo. Zvláště v oblasti sexu bývají emoce na základě starých mentálních vzorců velmi silné a mnoho lidí má pokřiveně zakořeněné zábrany o nich mluvit. Proto hovoř o svých citech a nepleť si sex s všelékem, který vyřeší vzájemná nedorozumění a nesoulad. Nebojme se říct svému partnerovi ze strachu, že o něj přijdeme, že se nám při sexu něco nelíbí či naopak, co bychom si přáli. Zapojme partnera do milování, při kterém budeme vzájemně vnímat sami sebe a přistupovat k sobě s úctou, něhou a láskou. Vždyť je to ten nejintimnější okamžik, při kterém se spojují dvě lidská těla a dvě božské duše. Měj také na mysli, že vztah nestojí na touze, vášni a promilovaných nocích, ale na ochotě rozvíjet lásku skrze desítky dalších a stejně důležitých kvalit.
  8. Zamilovanost přijde rychle a sama, ale láska se buduje a vytváří spoluprožíváním. A tak žádný vztah se neobejde bez okamžiků, kdy to skřípe, a vy máte pocit, že vás partner zraňuje. Uč se partnera respektovat a chápat bez odsuzování. Dát mu více pozornosti a být v jeho životě skutečně přítomen. Někdy je dobrá rada, jindy zase pomocná ruka, nebo otevřené srdce s možností vyplakat se v náručí. Základem spokojeného vztahu je schopnost sdělit druhému své pocity a potřeby v lásce. V emocích si ubližovat, oplácet, mstít se, připomínat staré chyby, soudit a nebýt schopni odpouštět je cesta soužení. Nedívej se jen na nedostatky a nepřestávej si vážit toho, kým partner je, co vše dělá a jak se snaží pečovat svým způsobem. Připomínej si hezké společné chvíle, hledej další důvody k obdivu svého partnera a soustřeď se na projevy jeho lásky. Neházej nikoho do škatulky “znám ho jak své boty” a dejme sobě i druhému možnost se měnit, růst a krásně překvapovat.
  9. Rozhodni se žít v pravdě. Pamatuj, že lež má vždycky krátké nohy a pravda přetrvá po celý život. Žij tak, aby si tvůj nejbližší mohl slova jako „spolehlivý“, „věrný“ a „poctivý,“ spojovat také s tebou. Když něčemu ve vztahu nerozumíš, zeptej se svého partnera a nevytvářej si domněnky, které tě mnohdy vyvádějí z míry. Uč se důvěřovat a partnera podporovat, jak v dobrých, tak ve špatných časech. Není důležité, jaké jsou momentální okolnosti. Hlavní je stát partnerovi po boku fyzicky, morálně i duševně, když nás potřebuje. Přestat hrát své staré a převzaté hry, odložit všechny masky a být tady opravdově. Takový, jaký skutečně jsem. Pevné přátelství a láska vzniká v atmosféře důvěry a proto je nezbytné být druhému věrný. V pevném a trvalém vztahu je věrnost prioritou. Ve věrnosti a důvěře se skrývá celá podstata láskyplného vztahu.
  10. Učte se navzájem podporovat, inspirovat a napomáhat svému osobnímu růstu. Jestliže jeden druhého povzbuzujete a podporujete, jdete správným směrem k místu, kde všem bude dobře, kde všichni budou spokojení a šťastní. Proto měj velkou radost z každého projevu osobního růstu svého partnera a z každého potvrzení jeho osobního pokroku. Podporuj ho v jeho cílech, v jeho snažení a vítězstvích. Pomáhej mu, aby se mohl stát lepším. Snaž se s ním být všude, kde je to pro něj dobré a bude to opravdu potřebovat. Vzájemně se podílejte na společném chodu rodiny a domácnosti. Není třeba žen mužatek, které vše zvládnou samy, ani zženštilých mužů pod pantoflem. To mohou být případy, kde vyrůstají partnerská nedorozumění. Nechme partnera bez zbytečných rad a povelů postarat se o věci, které jsou převážně mužskou náplní, a věnujme se těm, které náleží spíše ženám. Tím dáváme pozornost aktivitám a rozvíjíme naši ženskou a mužskou energii, jak je nám přirozené. Když k tomu ještě partner, protože chce, vyluxuje, umyje nádobí a uvaří, protože vidí, že toho má žena více, neupírejte mu to. Buďte za to vděčné, dejte mu to najevo a on se rozzáří láskou.

Láska je radost a štěstí, které si dáváme ve vztazích navzájem. 
Čím více ji dáváme, tím více jí máme. Láska nebývá tam, kde sídlí rozum a 
léčí toho, kdo ji dává stejně jako toho, kdo ji přijímá.

Desatero pro láskyplný vztah pro vás s láskou sestavil a napsal BB
Desatero si můžete zde stáhnout ve formátu PDF

Ostatní desatera pro váš šťastný život
Desatero pro aktivaci světelného těla a vzestup do páté dimenze
Desatero pro láskyplnou komunikaci
Desatero pro uzdravení z nemoci
Desatero pro zdravý spánek


Symbolický ilustrační obrázek namalovala Magdaléna Dobromila Staňková www.donameduna.cz

Facebook  Twitter  LinkedIn    

O mojí práci Doporučuji