Spustit hudbu Vypnout hudbu

 1. Zastav se, abys mohl vejít do kontaktu se svým srdcem i vesmírným zdrojem a vytvořil tak podmínky pro své léčení.

 2. Přijmi zodpovědnost za nynější stav nemoci, který jsi jako tvůrce reality a tedy i svého těla svým myšlením vytvořil. Zbav se všech závislostí nepodporujících své zdraví a vitalitu.
   
 3. Zapracuj na upřímném přání být zdravý. Uvědom si důvody proč chceš být zdravý a podívej se, zda nemáš skryté podvědomé důvody, proč být nemocný. Někdo může chtít zůstat nemocný, protože se o něj druzí starají a tak má pocit, že je milován. Někdo se může prostřednictvím nemocí nevědomě vyhýbat rozvíjení svojí odvahy a vůle jít vpřed, dělat životní volby a překonávat překážky, díky kterým roste.

 4. Uvědom si skutečnou duchovní, neboli psychosomatickou příčinu onemocnění pramenící z pokřiveného myšlení a nenaplňujících životních kroků a směřování. Pamatuj, že při jakékoli nemoci těla je příčinou nemocná mysl, která se učí myslet v lásce. Zde může pomoci tvoje upřímné srdce a jeho pocity, náhled psychoterapeuta či léčitele, anebo kniha R. Dahlke – „Nemoc jako cesta“ a kniha „Nemoc jako řeč duše.“

 5. Uč se být více bdělý a pozorný a začleňuj konkrétní kroky ke změně pokřiveného myšlení a narovnání životních postojů, které tě od lásky oddělovaly. Pravidelně medituj a uč se být optimistický.

 6. Uprav svoji životosprávu s vědomím, že pravidelnost je podporující. Je třeba dostatečný a kvalitní spánek, pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu ideálně v lese, plný dech života, zdravý stravovací a pitný režim. Hlídej si rovnováhu mezi prací a odpočinkem, mezi akcí a relaxací. Vytvoř si pravidelný čas pro sebe. Otužování je podporující.

 7. Podpoř své tělo vhodnými přírodními bylinnými preparáty k detoxikaci a regeneraci postižené oblasti a orgánů. Absolvuj mocné energetické léčení na dálku. Miluj své tělo a svoji Božskou podstatu.
   
 8. Svojí niternou modlitbou požádej svoji duši o vedení a podporu v léčení. Můžeš přizvat ku pomoci svého anděla strážného a světelné duchovní bytosti, které ti mohou být nápomocny.

 9. Nepochybuj ve své regenerační schopnosti a vyléčení. Buď stále bdělý ve svém myšlení a emocích tak, aby vyjadřovaly zdraví, sílu a radost. Přej zdraví a lásku také všem druhým.

 10. Poděkuj v duchu Bohu svého srdce a všem světelným bytostem za pomoc a zůstávej ve vděčnosti, která je přímou cestou ke zdraví, hojnosti a naplnění v životě. 
  .

Jsme duchovní bytosti žijící ve vesmíru stvořeném v lásce.
Jsme tady proto, abychom pomohli pozvednout sebe a svět
změnou myšlení o tom, kým skutečně jsme.
Jsme šťastni, když stojíme ve svojí  síle a moci tvůrce.
Jsme přirozeně zdrávi, když myslíme a tvoříme s láskou.

Desatero pro uzdravení z nemoci pro vás s láskou sestavil a napsal BB
Desatero si můžete zde stáhnout ve formátu PDF

Ostatní desatera pro váš šťastný život
Desatero pro láskyplnou komunikaci
Desatero pro láskyplný vztah
Desatero pro zdravý spánek

Symbolický ilustrační obrázek namalovala Magdaléna Dobromila Staňková www.donameduna.cz

Facebook  Twitter  LinkedIn  LinkedIn  LinkedIn  Google+

O mojí práci Doporučuji