Spustit hudbu Vypnout hudbu

 1. Zastav se, abys mohl vejít do kontaktu se svým srdcem i vesmírným zdrojem a vytvořil tak podmínky pro své léčení.
 2. Přijmi zodpovědnost za nynější stav nemoci, který jsi jako tvůrce reality a tedy i svého těla svým myšlením vytvořil. Zbav se všech závislostí nepodporujících své zdraví a vitalitu. 
 3. Zapracuj na upřímném přání být zdravý. Uvědom si důvody proč chceš být zdravý a podívej se, zda nemáš skryté podvědomé důvody, proč být nemocný. Někdo může chtít zůstat nemocný, protože se o něj druzí starají a tak má pocit, že je milován. Někdo se může prostřednictvím nemocí nevědomě vyhýbat rozvíjení svojí odvahy a vůle jít vpřed, dělat životní volby a překonávat překážky, díky kterým roste.
 4. Uvědom si skutečnou duchovní, neboli psychosomatickou příčinu onemocnění pramenící z pokřiveného myšlení a nenaplňujících životních kroků a směřování. Pamatuj, že při jakékoli nemoci těla je příčinou nemocná mysl, která se učí myslet v lásce. Zde může pomoci tvoje upřímné srdce a jeho pocity, náhled psychoterapeuta či léčitele, anebo kniha R. Dahlke – „Nemoc jako cesta“ a kniha „Nemoc jako řeč duše.“
 5. Uč se být více bdělý a pozorný a začleňuj konkrétní kroky ke změně pokřiveného myšlení a narovnání životních postojů, které tě od lásky oddělovaly. Pravidelně medituj a uč se být optimistický.
 6. Uprav svoji životosprávu s vědomím, že pravidelnost je podporující. Je třeba dostatečný a kvalitní spánek, pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu ideálně v lese, plný dech života, zdravý stravovací a pitný režim. Hlídej si rovnováhu mezi prací a odpočinkem, mezi akcí a relaxací. Vytvoř si pravidelný čas pro sebe. Otužování je podporující.
 7. Podpoř své tělo vhodnými přírodními bylinnými preparáty k detoxikaci a regeneraci postižené oblasti a orgánů. Absolvuj mocné energetické léčení na dálku. Miluj své tělo a svoji Božskou podstatu. 
 8. Svojí niternou modlitbou požádej svoji duši o vedení a podporu v léčení. Můžeš přizvat ku pomoci svého anděla strážného a světelné duchovní bytosti, které ti mohou být nápomocny.
 9. Nepochybuj ve své regenerační schopnosti a vyléčení. Buď stále bdělý ve svém myšlení a emocích tak, aby vyjadřovaly zdraví, sílu a radost. Přej zdraví a lásku také všem druhým.
 10. Poděkuj v duchu Bohu svého srdce a všem světelným bytostem za pomoc a zůstávej ve vděčnosti, která je přímou cestou ke zdraví, hojnosti a naplnění v životě.
  .

Jsme duchovní bytosti žijící ve vesmíru stvořeném v lásce.
Jsme tady proto, abychom pomohli pozvednout sebe a svět
změnou myšlení o tom, kým skutečně jsme.
Jsme šťastni, když stojíme ve svojí  síle a moci tvůrce.
Jsme přirozeně zdrávi, když myslíme a tvoříme s láskou.

Desatero pro uzdravení z nemoci pro vás s láskou sestavil a napsal BB
Desatero si můžete zde stáhnout ve formátu PDF

Ostatní desatera pro váš šťastný život
Desatero pro aktivaci světelného těla a vzestup do páté dimenze
Desatero pro láskyplnou komunikaci
Desatero pro láskyplný vztah
Desatero pro zdravý spánek

Symbolický ilustrační obrázek namalovala Magdaléna Dobromila Staňková www.donameduna.cz

Facebook  Twitter  LinkedIn    

O mojí práci Doporučuji