Spustit hudbu Vypnout hudbu

Na této stránce předkládám pro orientaci výběr spolehlivých zdrojů informujících o tom, co se zatím v oficiálních médiích nedozvíte a je pro přerod lidstva do radostné úrovně bytí dobré, ne-li nutné vědět. Neboť se na mě jako vizionáře denně obrací množství lidí s prosbou pravdivého náhledu a mnozí jsou zmanipulovaní záměrně pokřivenými a lživými informacemi z temných mediálních sítí, rozhodl jsem se sestavit a nabídnout ucelený přehled důležitých informací o situaci na planetě Zemi z čistých a ověřených zdrojů. Proč je dokáži dobře vybrat a rozlišit? Přišel jsem jako vědomá vesmírná duše (vesmírné semínko) se záměrem a stanoveným plánem pomoci v přerodu lidstva z otroctví do lásky, ze strachu a temnoty do světla a míru. Řečeno pozemským jazykem, léčit, probouzet a pozvedávat je mé poslání, naplnění a jsem na něj dobře připravený, vybavený a Galaktickou Federací podporovaný. 
Zde máte možnost si vyzkoušet, jak dokážete zůstávat v kontaktu se sebou, naslouchat svojí intuici a moudrému hlasu srdce, zdravě otevřeni tomu nejlepšímu pro sebe, anebo více nasloucháte svému systémem zmanipulovanému rozumu a strachem ovládaném egu. Pokud váš strach a skepticismus vše rychle svrhne ze stolu, anebo pokud propuknete naopak ve fanatické nadšení a horoucí se předvádění nových informací všem ostatním, pak si dejte malou školu trpělivosti, která nechá vše správně usadit a dozrát. Neobviňujte, ponechejte si svobodnou vůli nesouhlasit s laskavostí a úctou, a učte se vědomě překročit svoje vlastní systémem vykonstruované ovládací programy mysli. Nemyslete negativně, ale konstruktivně, učte se milovat a radujte se z nastávající změny, neboť naše planeta a vědomí lidské směřují nynějším přerodem a těmito našimi kroky k míru a radosti. Pozvednout vibrace, překročit kritické množství, zvládnout přechod do 5D a nastolit éru Zlatého věku můžeme jen všichni společně. Pamatujte, že nemůžete zachránit jen toho otroka, který se vší silou drží svojí obruče. Chceš být otrok nebo tvůrce? 


Proroctví indigové dívky Alušky určené všem dobrým lidem – 28.12.2019
Šířením jejího poselství uskutečňujeme vzestup lidstva. Tato dívenka s kterou plně souzním, dokázala jednoduše a konstruktivně využít sílu lidské mysli ke kolektivní změně. Tady najdete doporučení, jak vyhrát nad systémem, který se hroutí a přejít do Zlatého věku. Najdete také odpověď na nejdůležitější otázku ze všech: „Proč jsem se narodil a co tu hledám?“


Moudrá slova náčelníka kmene Hopi Bílého Orla – vypravuje Elena Danaan – 16.3.2020
Moudrá slova náčelníka kmene Hopi Bílého Orla o současné globální situaci na planetě. Překlad a titulky: Mgr. Andrea Svobodová Křešová


Globální reset a reptiliánská agenda – Dr. Michael Salla – 30.4.2021
Agenda 21 a dávné smlouvy a závazky vůči reptiliánské nadvládě, masivní eliminace a snížení lidské populace planety Země jako následek a součást ovládacího programu k podmanění lidstva. 


Poselství lidem planety Země – Elena Danaan – 10.5.2021
Lidstvo před rozedněním, reptiliáni opustili Sluneční soustavu. Galaktická federace udělala obrovskou práci v pomoci lidstvu k svrchovanosti a začlenění do vesmírného společenství a my si začínáme uvědomovat sílu spojenectví a spolupráce. 


Mise – krátký film Eleny Danaan 10.7.2021
Krátký, ale pravdivý film o záchraně Galaxie Nataru. Přišli jsme se probudit jako děti jedné velké vesmírné rodiny.


Konference v Mount Shasta – Alex Collier – 24.10.2021
Nesmírně cenné a informacemi nabité video s úplným překladem velmi srdečného a zasvěceného člověka Alexe Colliera o krocích přerodu lidstva do společenství galaktické komunity. V tomto relativně krátkém pro mnohé fantastickém videu začnete procitat do přirozeného vědění, které máte uvnitř zakódované.


Statečný – autor písně Josh Groban, klip s překladem vytvořila Elena Danaan – 28.10.2021
Autorská práva písně Josh Grobana byla zakoupena autorkou tohoto klipu Eleny Danaan, která vytvořila vizuální ztvárnění toho, co nyní, skryto před našimi zraky, na naší planetě i mimo ni probíhá. Je to pocta a poděkování statečným ženám a mužům, všem bojovníkům za osvobození lidstva od tisícileté tyranie. Věnujme všem těmto statečným bytostem od nás i odjinud upřímnou modlitbu na jejich ochranu a posílení. Poděkování patří i všem vám, kdo se nenecháte zlomit nepřízní a i nadále máváte pochodní světla a jste majákem pro všechny, co bloudí tmou.


Antarktida a původ Temné flotily – Dr. Michael Salla – 8.12.2021
Domněnka o tom, že nacistické Německo prohrálo 2. světovou válku je velmi naivní, neboť skutečná historie skrývaná před lidmi je diametrálně odlišná a velmi znepokojivá.


Vůdci Kabal odjíždí do Antarktidy /1.díl – Dr. Michael Salla – 16.12.2021
Mluvený překlad nového článku Dr. Sally na základě důležitých informací pro lidstvo od Eleny Danaan.


Vůdci Kabal odjíždí do Antarktidy / 2.díl – Dr. Michael Salla – 19.12.2021
2.díl článku Dr. Michaela Sally o tom, jak Temná kabala cestuje na Antarktidu, aby předala moc a odblokovala temné kletby z lidstva a finanční systém.


Co je vězeňská planeta – Elena Danaan – 22.12.2021
Velice důležité video Eleny Danaan vysvětlující diametrálně odlišné pojetí vězeňské planety z pohledu dvou různých skupin – zlovolných mimozemců a Galaktické federace světů. Vysvětluje ten mnohými lidmi zde na této planetě nepochopený záměr Galaktické federace světů přesunout všechny temné entity, představitele kabaly (a možná i lidi z nižších pater drakonického systému) odsud pryč na jiné místo v jiné galaxii bez potrestání. Ale není pro ně největším trestem zbavit je možnosti nadále škodit a terorizovat? Nad mnohými věcmi se musíme naučit přemýšlet z jiné perspektivy a chápat je z úhlu pohledu bytostí, které se všemožně snaží o zachování posvátného života a rovnováhy a míru v naší galaxii.


Archy pod povrchem planet Sluneční soustavy – Dr. Michael Sala – 16.1.2022
Informace sdělené Elenou Danaan od Thor Hana ohledně probouzení starobylých vesmírných lodí, které se nacházejí pod povrchem planet Sluneční soustavy.


Pilot letadla Agustin Rodriguez – potkal jsem mimozemšťany 20.1.2022
Agustin Rodriguez je pilot a kapitán Boeingu 737. Je to bývalý pilot uruguayského letectva a nyní zastánce duchovního probuzení a lidského osvícení. Po zkušenostech s UFO během své kariéry se rozhodl podělit se o tyto případy a získané znalosti s těmi, kteří byli ochotni naslouchat.


Mimozemské intervence na Zemi 2 díl – Andrea Svobodová Křešová – 30.1.2022
Druhé povídání s Avou Brožovou v rámci projektu Příznaky transformace na téma intervence mimozemských civilizací na vývoj lidstva na planetě Zemi a doporučená inspirativní literatura z tohoto směru.


Tajná mise k arše pod hladinou Atlantského oceánu – Dr.Michael Salla – 6.2.2022
Americká armáda v současné době zkoumá starobylé vesmírné archy (obří vesmírné lodě), které se nachází pod povrchem planet Sluneční soustavy a na Zemi. Tato výprava se uskutečnila k největší dosud nalezené arše na planetě Zemi, pod hladinou Atlantského oceánu v místech Bermudského trojúhelníku. Další se nachází na Měsíci, Venuši, Marsu. Příchodem Intergalaktické konfederace do Sluneční soustavy se tyto archy aktivují a začínají se zahřívat. Mají vyšší gravitaci a postupně se otevírají jejich vchody. Voják americké armády popisuje své zážitky z poslední mise.


Respekt –  Elena Danaan – 10.2.2022
Poselství Eleny Danaan o respektu a úctě k druhým. Reakce agresivitou, šikanou či neúctou uráží podstatu naší duše a my ztrácíme sílu. Lidé planety Země, je čas vyrůst a dospět. Je čas k tomu, abychom se všichni spojili dohromady a obrátili se ke světlu a evoluci.


Pozitivní vesmírné rasy naší galaxie – Andrea Svobodová Křešová – 17.2.2022
S Andreou Svobodovou Křešovou tentokrát podrobně představíme pozitivní vyspělé rasy nakloněné lidstvu v naší galaxii Nataru. Na stránkách Příznaky transformace můžete s Andreou shlédnout několik dalších dílů zpráv z Galaxie.


Aktivace starověké vesmírné archy na Ukrajině – Dr. Michael Salla – 3.3.2022
Video s článkem Dr. Michaela Sally o starověké arše zakopané na Ukrajině, která se pravděpodobně stala skutečným důvodem nečekané speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině, aneb nic není tak, jak nám oficiální média předkládají a jak to na první pohled vypadá.


Překlad rozhovoru Dr. Michaela Sally s vojákem J.P. ze dne 11.3.2022
Jedná se o rozhovor s vojákem americké armády o archách a jejím obsahu ukrytých pod povrchem naší planety, důvodech speciální operace RF na UA a souvisejících tématech.


Jak úspěšně projít obdobím změn – Elena Danaan – 11.3.2022
První civilní kontakt s druhy Galaktické federace světů a bytostmi Tengri Tengri. Plynulá změna do kvantového finančního systému bez chaosu, pod kontrolou Galaktické federace světů. Archy na planetě Zemi a jejich aktivace.


Starobylé vesmírné archy – Intergalaktická konfederace – Oona – 1.4.2022
Poselství z jiných světů předala Elena Danaan. Vysvětluje účel a původ starobylých vesmírných plavidel – arch, ukrytých pod zemí a pod hladinou vod a oceánů. Technologie krystalů. Lidský genom stvořený z 22 ras z různých galaxií. Aktivátoři mezi námi, kteří urychlují proces rozpomínání se na to, kým jsme.


Tajné vojenské vesmírné programy a pobyt na mateřské lodi Galaktické federace – DÍL 1 – 17.4.29022
Skvělý rozhovor Dani Henderson s Danem Willisem – radistou americké armády, který přijímal zprávy z tajných vesmírných programů, a Jean Charlesem Moyenem, vojákem francouzského tajného vesmírného programu o utajovaných dějinách lidstva, o pobytu na obří mateřské vesmírné stanici Galaktické federace, které pozemští vojíci říkají Excelsior. Základní mezníky utajovaných dějin lidstva k dalšímu výzkumu: Antarktida – tajný nacistický vesmírný program v Antarktidě, Operace High Jump, Operace Paper Clip, Operace Mocking Bird, Greadská dohoda (1954 s NEBU), Artemidiny dohody (Artemis Accords) 23.10.2020 a současný mírový (už tajný) vesmírný program 43 spolupracujících států světa.


Tajné vojenské vesmírné programy a odhalení skutečností s Elenou Danaan – DÍL 2 – 25.4.2022
Pokračování rozhovoru Dani Henderson s Danem Willisem, radistou americké armády, který přijímal zprávy z tajných vesmírných programů, a Jean Charlesem Moyenem, vojákem francouzského tajného vesmírného programu o nedávných utajovaných dějinách lidstva. A v tomto druhém dílu i s Elenou Danaan, která se připojila ve druhé hodině vysílání a hovoří o archách, tajné historii planety, o vnitřní Zemi…


Kvantový bankovní systém – Michelle Fielding a Michael Jaco, překlad – Elon Musk – 7.5.2022
O zavádění desítky let utajovaných technologií k užitku veřejnosti. Zavedení kvantového bankovního systému, měny kryté zlatem, hnutí za pravdu a osvobození lidstva a skutečná úloha, působení a činnost Elona Muska v tomto zásadním celosvětovém procesu. Zde odkaz na krátký film z největší výrobny elektrických automobilů na světě značky Tesla Elona Muska.


O zemětřesení na Marsu a průletu flotily GFS kolem ISS – Thor Han – 14.5.2022
Poselství z jiných světů č.7 předané Elenou Danaan o zajímavých souvislostech zpráv z našich médií od NASA a událostmi, které sdělil Eleně Danaan Thor Han. Podrobnější rozbor pak ve svém videu provede Dr. Michael Salla. Zde je odkaz týkající se bojů na Marsu z dubna 2021, o kterém se Elena v tomto videu zmiňuje: https://youtu.be/GVIppo3x4Po


Nový finanční systém GESARA se blíží 1,díl – Ing. Jaroslav Tichý – 19.5.2022
Základní informace o systému, který vzniká v zákulisí. Přechod na kvantový finanční systém je v naší zemi zatím tabu a neexistující. Ing. Jaroslav Tichý srozumitelnou formou vysvětlí, o co vlastně běží, co se v zákulisí v současné době děje a jak probíhá přechod na novou měnu.


Agenda a zákon NESARA v USA 2.díl – Ing. Jaroslav Tichý – 26. 5. 2022
Nesara je zkratka – National Economic Security And Reforming Act (Národní hospodářská a bezpečnostní reforma). Ing. Jaroslav Tichý srozumitelnou formou vysvětlí minulé taktiky světového bankovnictví a finančního sytému do nynější doby, kdy probíhá přechod na nový finanční systém a měnu.


Finanční reforma GESARA, její vznik, obsah a souvislosti 3.díl – Ing. Jaroslav Tichý – 2.6.2022
Třetí část z minisérie pořadů k novému světovému finančnímu systému a agendě GESARA (zákon o globálním ekonomickém zabezpečení a reformě) s Ing. Jaroslavem Tichým. Tentokrát reforma GESARA, její vznik, obsah a souvislosti. Co přinese nový světový finanční systém a jaké jsou jeho podmínky?


Poselství vyšší rady Galaktické federace světů – Elena Danaan – 2.6.2022
Zástupce Vyšší rady Galaktické federace světů předává toto poselství: „Aby bylo možné čelit poslední fázi agendy NEBU a ukončit ji, byla Primární směrnice doplněna. Obsahuje klauzuli, která stanoví, že svobodná vůle druhu na Úrovni 1 nebo 2 je chráněna Vyšším vesmírným zákonem, pokud není ovlivněna vnějším ohrožujícím zdrojem, který nutí a ovlivňuje svobodnou vůli ve prospěch jejich vlastní agendy, na úkor uvedeného druhu. Vesmírný zákon evoluce považuje tento případ za vměšování/ zásah. Vynucené rozhodnutí, i když se jeví jako svobodná vůle, svobodnou vůlí není. Vesmírný zákon evoluce a Základní směrnici porušuje pouze v případě, že nátlak pochází z vnějšího, invazivního zdroje mimo danou planetu, pracujícího pro svůj vlastní prospěch, na úkor méně rozvinuté kultury Úrovně 1 nebo 2.“ „Svobodná vůle planetární kultury Úrovně 1 nebo Úrovně 2 funguje v souladu s Vyšším vesmírným zákonem evoluce, pokud není vynucena nebo ovlivněna vnějším zdrojem pracujícím pouze pro svůj vlastní prospěch na úkor zmíněné méně vyvinuté kultury. Manipulace se svobodnou vůlí na méně vyvinuté kultuře je zrušena, pokud jde o Vyšší vesmírný zákon evoluce. V tomto případě je takový akt považován Primární směrnicí za vměšování a Galaktická federace světů si vyhrazuje právo zasáhnout.


Debatní pořad k novému světovému finančnímu systému a GESARA 4.díl – 9.6.2022
Úvod do české NESARA s dotazy posluchačů. Hostem je opět Ing. Jaroslav Tichý a Ing. Petr Ježek.


Debatní pořad k přednáškám o NESARA/ GESARA – 4/4 díl 2 – 23.6.2022
Hosté našeho pořadu Ing. Jaroslav Tichý s Ing. Petrem Ježkem se vrátí k dotazům posluchačů a pohovoříme i o instrukcích pro pošťáky – posly budoucnosti a jejich úloze při šíření důležitých informací mezi lidi.


Ukotvení pozitivní časové linie pomocí krystalů – 1. díl – Elena Danaan a Dan Willis – 21.6.2022
Tento první díl poskytuje souhrn skutečných událostí, ke kterým došlo na planetě Zemi do stavu, který v současné době zažíváme, a nastíní, jak lze tuto situaci zlepšit.


Hleďte vzhůru – Elena Danaan – 2.8.2022
Zprávy a výzva od sestry Oony (Úny), bytosti Alteanského lidu a zástupce Intergalaktické konfederace.


Jak si představujete naši budoucnost? – Andrea Křešová, Ing. Jaroslav Tichý a Miroslav Matucha – 4.8.2022
Témata, která se dotýkají nás všech. Jak by se měly změnit oblasti jako je školství, zdravotnictví, doprava, energetika, komunitní práce a především každodenní život člověka Zlatého věku. Diskusní pořad s Andreou Křešovou, Ing. Jaroslavem Tichým a Miroslavem Matuchou.


Projekt Země – 11.8.2022 – Překlad: Mgr. Denisa Čudová, mluvené slovo: Mgr. Andrea Svobodová Křešová
Namluvený překlad původního francouzského dokumentu o historii Země z pohledu Plejáďanů dle Barbary Marciniack. Odkaz na původní dokument zde:https://youtu.be/_QmH4EPVf9E


NWO jako pád mocenských elit – 2. díl – 18. 8. 2022
Diskusní pořad s Ing. Jaroslavem Tichým a Ing. Petrem Ježkem na téma uchvácení planety parazitární silou a její následný pád s přechodem lidstva do Zlatého věku.


Pád mocenských elit a vzestup Nového lidstva do Zlatého věku – 3. díl – 25.8.2022
Třetí díl diskusního pořadu s Ing. Jaroslavem Tichým a Ing. Petrem Ježkem na téma uchvácení planety parazitární silou a její následný pád se vzestupem Nového lidstva a jeho přechodem do Zlatého věku.


Michael Jaco a Ismael Perés – 8.10.2022
Co se skutečně děje, co nás čeká v nejbližších dnech, co probíhá v zákulisí, jaká nás čeká budoucnost a že nám už nehrozí vůbec žádné nebezpečí.
Druhý díl tohoto rozhovoru najdete zde.


Jsme v kosmické válce! – Ismael Peréz u Nicholase Veniamina 1 – 7/2022
Velmi souhrnný a důležitý rozhovor pojednávající o kosmické historii, kosmické válce, o naší DNA a mnoho dalších zajímavých témat skládajících mozaiku naší lidské historie.


Amenti – 1díl. –  překlad Petr Pengvin, tlumočí Andrea Svobodová Křešová – 24. 11. 2022
Skutečná historie této planety a galaxie tak, jak ji zapsaly jiné civilizace a ukryly na 12 kovových discích nám neznámého materiálu k uchování pro lidstvo na správný čas, kdy budou lidé připravení slyšet nezměněné a nepřepsané dějiny. Tato část je zatím úvod, motivace a původ tohoto materiálu.
Amenti – 2. díl; Amenti – 3. díl; Amenti – 4. díl; Amenti – 5. díl; Amenti – 6. díl; Amenti – 7. díl…..atd.


Celostní vzdělávání – Souvislosti, které všude nenajdete
Zde najdete mnoho  informací, které vám pomohou si propojit pravdivý pohled na světové dění a přerod lidtsva. V kapitolách jako Manipulace napříč věků, Odhalení, Zakázaná historie, Géniové v šuplíku, Zdravotnictví na pranýři, Absolutně neuvěřitelné nebo Co nám ve škole neřekli, se budete postupně rozpomínat na to, co uvnitř dobře víte.


Nad majestátem (Above Majestit CZ) – Dopady tajného vesmírného programu
Film který by měl vidět každý člověk a zvláště ten, kdo se ještě neprobudil, chce porozumět dosavadnímu stavu světa a vidět naše možnosti. Film krásně nastínil temnou stránku lidského tvoření, která se rozpadá ve světle pravdy do přicházejícího zlatého věku lidstva a naší krásné planety.


Zakázaná historie lidstva – Semir Osmanagić – 1.4.2023
Co vše nám tají o pyramidách, o nás, mocenských elitách? A mnohem více toho co stojí za pozornost.


Ztracené století a jak ho získat zpět 1.díl – Poslové budoucnosti – 22.6.2023
Informace a debata nad nedávným odhalením Dr. Stevena Greera ve Washingtonu před připravovanou premiérou jeho stejnojmenného dokumentárního filmu. Přesná charakteristika stavu, v němž se nacházíme, a jeho příčin. Porovnání současného stupně vývoje lidstva oproti jiným civilizacím v Galaxii, směr vývoje lidstva v budoucnosti blízké i vzdálené.


Ztracené století a jak ho získat zpět 2.díl – Pohled do budoucnosti – 29.6.2023
Plán nového světa, který utváříme a který je na dosah ruky. Výhled do budoucnosti prostřednictvím pohledu deseti stupňů vesmírných civilizací a kde se v nich nyní nachází lidstvo.


Ztracené století a jak ho získat zpět 3.díl. – Světlo na konci tunelu – 6.7.2023
Jana Tomajko, Ing. Jaroslav Tichý a Jan z rodu pospíšilů v diskusii k najnovšiemu filmu Dr. Stevena Greera s nadväznosťou na súčasné svetové dianie. Čo všetko nám nelegálne, prísne tajné projekty zatajovali? Vedeli ste, že už od polovice minulého storočia existujú technológie, ktoré môžu ozdraviť našu planétu, ukončiť chudobu, hlad, znečisťovanie a drancovanie prírody? Ako dlho nám potrvá, kým bude mať ľudstvo prístup k voľnej energii? Vidíme už svetlo na konci tunela?


Ztracené století a jak ho získat zpět 4.díl. – Ultimátum odtajení – 13.7.2023
Hosťom programu bude Andrea Svobodová-Křešová, odborníčka na Zprávy z Galaxie! Ako zareaguje Kongres a Vláda USA na ultimátum odtajenia technológií? Padne už čoskoro BigPharma a Petropriemysel? Sú všetci mimozemšťania dobrí, alebo nie celkom a ako sa v tom orientovať? Vytiahne Deep State posledný tromf a nafinguje útok mimozemšťanov?Tisícročný blahobyt alebo čo nás čaká v Zlatom Veku – 24.8.2023
Jana Tomajková, Ing. Jaroslav Tichý a jan z rodu pospíšilů v piatom pokračovaní rozprávania o tom, čo nás čaká vo Zlatom Veku. Ako budeme obchodovať, budú ešte existovať peniaze? Ako budú vyzerať meny budúcnosti? QFS alebo CBDC a ako sa v tom orientovať? Začiatok Zlatého Veku pod taktovkou GESARA / NESARA a čo to bude znamenať v praxi. Aktuálne novinky zo sveta a odpoveďe na divácke otázky.


Schumannova frekvence – Tlukot srdce naší planety díl.1. – 31.8.2023
Jana Tomajková, Stanislava Bláhová Tůmová a jan z rodu pospíšilů v rozhovore na tému Schumannovej rezonancie – Je Schumannova rezonancia iba módna ezoterická novinka alebo má seriózne vedecké základy? – Ako ovplyvňuje naše konanie a pocity? – Čo to všetko znamená pre vzostup ľudstva do Zlatého Veku? + Okienko s aktuálnymi novinkami zo sveta.


Ztracené století a jak ho získat zpět – Transformace a vzestup lidstva – probuzení lidstva 5.9.2023
Aktuální vývoj: 1. Základní informace o chystané diktatuře WHO 2. Průběžná informace o vývoji situace ve světě 3. QFS, jeho součásti, jejich naplňování v praxi a význam systémové změny. 4. Nejsme odděleni od Božího vědomí 5. Kde je 5. dimenze? 6. Lékařské kapsule – Vzestup Země a všech forem života. 7. Přenos z Galaktické federace


Ztracené století a jak ho získat zpět – Tisíciletí blahobytu, aneb co nás čeká ve zlatém věku 7.9.2023
Jana Tomajková, Ing. Jaroslav Tichý a jan z rodu pospíšilů v 6. časti seriálu Tisícročný Blahobyt. – závery zo zasadania BRICS a jeho ďalšie perspektívy – QFS: nedeje sa nič, alebo sa toho deje v zákulisí veľa? – príprava na možné EBS, alebo ako sa vyhnúť panike? – ľudstvo na križovatke, dôvody systémovej zmeny a jej význam.


Pravda nebo hoax aneb je historie pohádkou? – 21.9.2023
David Icke – O nelidské síle; Příchod a vzestup Archontů; Jak Archonti ovládají lidstvo. Ve svém souhrnu jde o seriál, který je výstižně označen podtitulkem „Od Archontů k NWO“. Popisuje totiž nejen průběh událostí na Zemi od dávných dob až dodnes, ale též jejich příčinné souvislosti a cíle, k nimž tyto aktivity Archontů a jejich přisluhovačů směřují.


Pravda nebo hoax aneb je historie pohádkou? Část 2  – 5.10.2023
Stručná rekapitulace 2. dílu 1. části a jeho doplnění (organizace Chiméra); staré královské rody; černá šlechta; vatikán a jezuité; rekapitulace dějinného vývoje a jeho souvislostí.


Pravda nebo hoax aneb je historie pohádkou? Část 3  – 19.10.2023
Historické události ve světě do konce 19. století. 1. Chronologický přehled činnosti Chazarů; 2. Spolupráce Iluminátů a Skull and Bones; 3. Plán na ovládnutí světa vyvoláním 3 světových válek; 4. Zkáza lodi Titanic; 5. Ovládnutí USA Chazary.


Pravda nebo hoax aneb je historie pohádkou? Část 4  – 26.10.2023
Historické události ve 20. stoleti.


Pravda nebo hoax aneb je historie pohádkou? Část 5  – 2.11.2023
Historické události ve 20. století – pokračování: 3. Velká hospodářská krize v USA, velká hospodářská krize v Evropě jako rozbuška k zahájení 2. světové války. Nacisté a jejich spojení s Temnými silami.


Pravda nebo hoax aneb je historie pohádkou? Část 8  – 9.11.2023
Historické události ve 20. století – další pokračování. 5. Úloha Vatikánu a spojení německých nacistů s Vatikánem a Ilumináty 6. Základna nacistů na Antarktidě, jejich spolupráce s mimozemšťany.


Pravda nebo hoax aneb je historie pohádkou? Část 9  – 16.11.2023
7. Průřez prvními třemi fázemi Druhé světové války, atentánty na Hitlera a Heydricha. Ing. Jaroslav Tichý, Jana Tomajková a jan z rodu pospíšilů v dalším pokračování seriálu.


Pravda nebo hoax aneb je historie pohádkou? Část 10  – 23.11.2023
Štvrtá a posledná fáza 2. svetovej vojny; D-day, Jalta, Postupim a koniec vojny, Udalosti a čísla na ktoré nesmieme zabudnúť / Bombardovanie Prahy, Plzne a Drážďan; Operation Unthinkable – podlý plán na zničenie SSSR; Operation Paperclip; Norimberský Sud; Nebudú chýbať ani bleskové správy zo sveta a krátky komentár k situácii s WHO.


Tajemství za slovy Med Bed – 30.11.2023
Jana Tomajková, Stanislava Bláhová-Tůmová a Jan z rodu pospíšilů v rozhovore na tému MedBeds.


Galaktická Federace 


A na závěr na odlehčení něco moudrého, co zústává stále platné. J. Werich čte ze spisů J. Masaryka


Facebook  Twitter  LinkedIn  LinkedIn  LinkedIn  Google+

O mojí práci Doporučuji