Spustit hudbu Vypnout hudbu

nejen mezi duchovními bytostmi
.

 1. Chceš-li otevřít svá ústa, uvědom si, že jsi především duchovní bytost a že tvé myšlenky, slova a tvoření se šíří celým vesmírem jako vlnění.
 2. Pozitivní energie vzniká vždy, když si uvědomíš sebe sama jako bytost, která chce kolem sebe šířit pouze lásku, radost a harmonii.
 3. Proto při jakékoliv komunikaci udržuj svoji pozornost na srdeční čakře a mluv svými ústy tak, jakoby slova vycházela z tvého duchovního srdce, které vyzařuje světlo a lásku.
 4. Mluv pomalu a vědomě, abys mohl kontrolovat svým srdcem to, co říkáš. Nechť tvá slova vyjadřují tvoji Božskou podstatu a moudrost.
 5. Mluv jen tak hlasitě, aby tvůj hlas zněl harmonicky a laskavě. Nešeptej, ale také nekřič. Nemusíš se přít, dokazovat svoji pravdu, ani používat prudké pohyby či gestikulaci. Zůstávej ve svém středu a vnitřním klidu.
 6. Při hovoru vnímej světlo a teplo vyzařující z tvojí srdeční čakry a také jemnou energii, která proudí do tvých dlaní a prstů na rukách.
 7. Dostaneš-li se do emocí, začni zhluboka, uvolněně dýchat a v duchu prones: „Já jsem ta mocná boží přítomnost lásky a harmonie, kterou vyjadřuji“. Nedovol, aby se požár emocí rozšířil, ale uhas jej v samém zárodku vzniku.
 8. Pokud chceš posílit svoji pozornost na srdeční čakře, umísti zde vhodný přívěsek, který ti ji bude připomínat svojí váhou a dotekem.
 9. Stále si uvědomuj, jakou silou působí myšlenka, slovo a čin. To vše je mocná energie, kterou žádná zeď nezastaví. Energie vždy následuje tvoji myšlenku k uskutečnění. Nezapomínej, že jsi Božským tvůrcem ve vesmíru a tvá myšlenka je mocná tvořivá síla.
 10. Proto vědomě rozlišuj svoje jednotlivé energie a tvoř to, co chceš, aby tě vyjadřovalo. Energie negativní povahy, kterou vyšleš do vesmíru, nás zpětně všechny ovlivňují a vytváří zátěže, jenž nás oddělují od naší Božské podstaty a lásky. Vysílej tedy pouze to, co chceš, aby se k tobě vracelo.
  .

K tomu jsi Bohem stvořen a k tomu ti budiž požehnáno

Desatero pro láskyplnou komunikaci pro vás s láskou sestavil a napsal BB
Desatero si můžete zde stáhnout ve formátu PDF

Ostatní desatera pro váš šťastný život
Desatero pro aktivaci světelného těla a vzestup do páté dimenze
Desatero pro uzdravení z nemoci
Desatero pro láskyplný vztah
Desatero pro zdravý spánekSymbolický ilustrační obrázek namalovala Magdaléna Dobromila Staňková www.donameduna.cz

Facebook  Twitter  LinkedIn    

O mojí práci Doporučuji