Spustit hudbu Vypnout hudbu

nejen mezi duchovními bytostmi

.

 1. Chceš-li otevřít svá ústa, uvědom si, že jsi především duchovní bytost a že tvé myšlenky, slova a tvoření se šíří celým vesmírem jako vlnění.

 2. Pozitivní energie vzniká vždy, když si uvědomíš sebe sama jako bytost, která chce kolem sebe šířit pouze lásku, radost a harmonii.

 3. Proto při jakékoliv komunikaci udržuj svoji pozornost na srdeční čakře a mluv svými ústy tak, jakoby slova vycházela z tvého duchovního srdce, které vyzařuje světlo a lásku.

 4. Mluv pomalu a vědomě, abys mohl kontrolovat svým srdcem to, co říkáš. Nechť tvá slova vyjadřují tvoji Božskou podstatu a moudrost.

 5. Mluv jen tak hlasitě, aby tvůj hlas zněl harmonicky a laskavě. Nešeptej, ale také nekřič. Nemusíš se přít, dokazovat svoji pravdu, ani používat prudké pohyby či gestikulaci. Zůstávej ve svém středu a vnitřním klidu.

 6. Při hovoru vnímej světlo a teplo vyzařující z tvojí srdeční čakry a také jemnou energii, která proudí do tvých dlaní a prstů na rukách.

 7. Dostaneš-li se do emocí, začni zhluboka, uvolněně dýchat a v duchu prones: „Já jsem ta mocná boží přítomnost lásky a harmonie, kterou vyjadřuji“. Nedovol, aby se požár emocí rozšířil, ale uhas jej v samém zárodku vzniku.

 8. Pokud chceš posílit svoji pozornost na srdeční čakře, umísti zde vhodný přívěsek, který ti ji bude připomínat svojí váhou a dotekem.

 9. Stále si uvědomuj, jakou silou působí myšlenka, slovo a čin. To vše je mocná energie, kterou žádná zeď nezastaví. Energie vždy následuje tvoji myšlenku k uskutečnění. Nezapomínej, že jsi Božským tvůrcem ve vesmíru a tvá myšlenka je mocná tvořivá síla.

 10. Proto vědomě rozlišuj svoje jednotlivé energie a tvoř to, co chceš, aby tě vyjadřovalo. Energie negativní povahy, kterou vyšleš do vesmíru, nás zpětně všechny ovlivňují a vytváří zátěže, jenž nás oddělují od naší Božské podstaty a lásky. Vysílej tedy pouze to, co chceš, aby se k tobě vracelo.
  .

K tomu jsi Bohem stvořen a k tomu ti budiž požehnáno

Desatero pro láskyplnou komunikaci pro vás s láskou sestavil a napsal BB
Desatero si můžete zde stáhnout ve formátu PDF

Ostatní desatera pro váš šťastný život
Desatero pro uzdravení z nemoci
Desatero pro láskyplný vztah
Desatero pro zdravý spánekSymbolický ilustrační obrázek namalovala Magdaléna Dobromila Staňková www.donameduna.cz
atero pro láskyplnouDesatero pro láskyplnouDesatero pro láskyplnou.Desatero pro láskyplnou

Facebook  Twitter  LinkedIn  LinkedIn  LinkedIn  Google+

O mojí práci Doporučuji