Spustit hudbu Vypnout hudbu

Možnosti hlubinné abreaktivní terapie

Hlubinná abreaktivní psychoterapie pracuje celostně, to znamená, že jde po skutečných příčinách potíží a neorientuje se jen na práci s průvodními jevy a následky. Terapeut, který je psychicky vyzrálý a tuto terapii dobře ovládá, je schopen řešit a léčit prakticky všechny případy psychických a také psychosomatických potíží. Díky tomu, že nám teorie hlubinné abreaktivní psychoterapie dobře odhaluje příčinu vzniku a vývoje psychických a psychosomatických potíží, jsme schopni následný vliv prožitých traumat prostřednictvím této terapie úspěšně a trvale odstranit. Primárním cílem hlubinné terapie není cesta do minulých životů, jak se mnoho lidí domnívá, ale návrat k prvotní příčině následných problémů a jejich odstranění. a ty mohou být kdekoli. Jak v minulosti tohoto života, třeba z období porodu, prenatálního stavu, či naší dávné karmické minulosti.

Teorie její funkčnosti

Teorie, kterou je hlubinná abreaktivní psychoterapie podložena je na rozdíl od různých pseudoteorií opravdu schopna vysvětlit a dát pochopit celou strukturu a všechny jevy zahrnované pod heslem teorie osobnosti. Její široká aplikovatelnost je dána také tím, že její teorie velmi dobře vystihuje děje, které se v psychice člověka odehrávají. Cílem terapie je abreakce, které musíme při terapii dosáhnout a která odstraní stimulující vliv jakékoliv dříve prožité traumatizující události. Abreakce je specifická forma odreagování a uvolnění potlačených úzkostí a traumat, které vedly k neuróze, nebo k neadekvátním emočním a mentálním reakcím. Pomocí znovuprožití patogenních emočních zážitků dochází k cílenému uvolnění emočního napětí a k následné přirozené koordinovanosti osobnosti v prožívané realitě.

Psychika

psychéDíky naší psychice se náš organizmus jeví jako živý. Tam, kde psychika přestane pracovat, nebo nepracuje dobře, se začnou projevovat nedostatky ve funkci organizmu. Do naší psychiky zahrnujeme všechny informační jevy, ke kterým v organizmu člověka dochází. Naše psychika pracuje jako velice moderní továrna, třeba na výrobu automobilů, která je plně automatizovaná. Stačí zadat typ a barvu automobilu a počítač už zařídí vše potřebné pro výrobu. Počítač ovládá vše od výdeje materiálu, přes jeho zpracování až k expedici hotového výrobku. Některé části programu naší psychiky jsou již vrozené (např. řízení tepové frekvence srdce a dýchání, nebo vrozené reflexy) a jiné se vytvářejí v průběhu života, jeli to třeba (schopnost chodit, nebo mluvit). Učte se vizualizovat a  pozitivně pracovat se svojí myslí zde.

Člověk a duše

meditace dušeČlověk se skládá ze dvou důležitých a zcela odlišných částí. Naší pravou podstatou je Božská mysl, kterou můžeme nazývat duší a fyzickým tělem, které jsme dostali jako komunikační nástroj. Naše psychika je souborem nástrojů ducha, který slouží k ovládání našeho fyzického těla a všech jeho částí. Právě přítomností duše se naše tělo jeví jako živé. Dá se říci, že náš organizmus je velice složité zařízení, které je řízeno vyspělým počítačem, neboli psychikou, u jehož terminálu je stále přítomen duch. Nejvyšším velitelem, který řídí naši psychiku, je naše duše, jednoduše řečeno naše skutečné a Božské Já jsem. Je vám jasné, co nastane, když na tuto pozici zasedne třeba takový ničema a nevědomý buřič jakým je ego. Proto většinu osobnostních charakteristik můžeme přičítat na vrub naší psychice. Velké problémy ve výkladu teorie osobnosti mají materialistické pohledy, které chtějí všechny vlastnosti a schopnosti odvozovat od hmotného těla. Což je základním omylem i celé oficiální medicíny, která se zabývá a pitvá jen to, co samo o sobě je stvořeno Bohem dokonale. Jestliže tělo dokonalost ztrácí, pak je příčina v jeho vedení a řízení. A to už je téma, škola a praxe každé příchozí duše. Pro pochybovače je nejlepší odpovědí, která potvrzuje tuto teorii vlastní praxe a vývoj svého vědomí.

Jakým způsobem hlubinnou psychoterapii provádím

Vlastní regresní terapie je prováděna výhradně formou osobního sezení, před kterou preferuji jednu přípravnou osobní konzultaci. Jejím předmětem je seznámení s osobností a psychikou člověka, který přichází a vysvětlení vlastního procesu terapie se všemi nástroji, které používá. Také předám důležité pokyny, pro správnou připravenost, hladký průběh a úspěšnost celé terapie. Hlubinná psychoterapie je naprosto bezpečnou a účinnou metodou, která se odehrává za plného vědomí člověka bez jakéhokoli stavu hypnózy Řízenými otázkami vedu klienta do úrovně vzniku a příčiny problémů, které se zde vyřeší. Doba sezení je závislá na mnoha faktorech a může mít značně různou délku. V mojí praxi často stačí k vyřešení konkrétního případu jedno sezení, ve složitějších a těžších případech jsou nutné opakované terapie, které na sebe navazují v krátkém časovém horizontu.

       Jste vysoce citlivý – hypersenzitivní člověk?

Možná, že je vám tento pojem zatím neznámý a možná, že máte pocit, že se vás to nějak týká. Mezi námi je zhruba 20% lidí s vysokou citlivostí. Tedy zhruba každý pátý člověk se může buď potýkat s nevýhodami, anebo využívat dary svojí citlivosti. U velké části těchto lidí, s rovnocenným zastoupením žen i mužů bývají počáteční léta s vysokou citlivostí spíše velmi náročné až drastické. Doba a míra této náročnosti je však značně ovlivněna snahou jedince převzít za své nastavení, které může být velkým darem, zodpovědnost, porozumět sobě, naučit se přijímat s láskou a využít svoji citlivost pro zkvalitnění svého života a životů druhých. Tedy zkultivovat svoji osobnost duše se všemi jejími nástroji do koordinovaného a láskyplného vyjádření se v tom vnějším světě. S touto citlivostí nervové soustavy a všech nejen tělesných smyslů se už takoví lidé narodí a často v porovnávání se s okolním světem pochybují, zda jsou vůbec v pořádku. Mají velmi bystré smysly a dokáží vnímat mnohem více podnětů, než ostatní. Jejich reakce a vnímání je mnohem silnější a tak se lehce rozpláčou nad zranitelností brouka, užasnou nad krásou slunečního paprsku v kapce vody na listu, či vyjádří hluboký soucit nad utrpením lidí na druhé straně zeměkoule. V dřívějších dobách byli právě tito velmi citliví lidé buď poradci panovníků, nebo vysoce postavenými v oblasti spirituality. Větší část jsou spíše introverti se silnými prožitky a empatií, kteří se raději skrývají a vyhledávají samotu, i když mohou být nazýváni podivíny. Asi 30% jsou také extroverti, kteří potřebují společnost a sdílet svoje pocity, což však nevydrží moc dlouho a po krátkém čase zase raději nenápadně odchází.

Pro většinu těchto lidí je nutností naučit se vědomě se svojí citlivostí zacházet, kultivovat ji a posléze ji uplatnit jako svůj dar světu, prostřednictvím kterého se plně vyjádří a vnitřně naplní. V opačném případě může docházet k otáčení citlivosti proti sobě, druhým, ke stresu a přetížení, ke zmatečným životním krokům, uzavírání se do sebe a depresím. Pokud hypersenzitivní člověk svoji citlivost správně uchopí, a to je také jeho úkol, pak je schopný žít šťastnější a naplněnější život v radosti než ostatní. Je potřeba objevit a kultivovat své schopnosti, které dají značku jedinečnosti. Protože sám jsem jeden z citlivců a vizionářů, který absolvoval nelehkou životní cestu objevování, kultivace a růstu nabízím ve svojí praxi pomoc a podporu na cestě těm, kteří chtějí svoji citlivost správným způsobem uchopit, nasměrovat a využít. Práci s citlivými lidmi mám velmi rád, neboť je pro obě strany vždy velmi přínosná a obohacující. Všem citlivcům mohu být průvodcem a pomocníkem na cestě k jejich síle Božské jedinečnosti a tvůrce zázraků. Naučím vás pomocí svého zkoordinovaného potenciálu vytvářet svoji vysněnou realitu a přetvářet svět kolem sebe do lásky a radosti. Cesta k mocné podstatě svého bytí je tu pro vás.

Kde terapie provádím a kolik zaplatíte

Z mojí ostatní terapeutické a léčitelské činnosti dobře vím, jak prostor a jeho energie mohou ovlivňovat úspěšný průběh terapie. Proto všechny druhy terapií provádím ve zvláště určeném prostoru mého bydliště, kde mám vytvořeny harmonické podmínky a vibrační prostředí prostoupené láskou, která podporuje celý proces. V tomto klidném prostoru máme zabezpečené soukromí a také občerstvení. Přirozeně zde s podporou harmonického prostředí dochází k hlubokému uvolňování a otvírání se léčení těžkých úseků života každého člověka. A to je myslím našim společným cílem. Ceník jednotlivých terapií najdete níže v ceníku služeb.

Jak se můžete na terapii objednat

Pro domluvu termínu individuálního sezení použijte prosím můj telefon nebo e-mail. Do e-mailu uveďte stručně důvod pro který přicházíte, celé jméno a datum narození. Obratem vám nabídnu termín terapie, který bude po vašem odsouhlasení závazný. Adresa místa terapie a můj telefon viz. kontakt. I touto terapií můžete obdarovat vašeho člena rodiny, přítele, či dobrou kamarádku prostřednictvím využití dárkové poukázky. Darovanou částku je možné pozměnit a případnou zbývající částku může doplatit obdarovaný na místě. Je důležité a dobré vědět, že si vámi obdarovaný člověk tento druh terapie opravdu přeje, důvěřuje ji a je ji otevřený. Teprve pak z ní bude mít obdarovaný opravdu radost a hlavně užitek.


Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí

léčení v klidu a pohodlí vašeho domova

Jste zváni do energetického prostoru intenzivních uzdravujících setkání se svojí Božskou láskyplnou podstatou, v bezpečném místě vašeho domova. Přejete si uzdravit svoje tělo, mysl, emoce, psychiku, partnerský vztah a prosvětlit svůj život? Chcete jít radostným životem v míru, hojnosti a důvěře ve svoji duchovní moc tvůrce? Pomohu vám rozpustit strachy, smutek a zlobu, iluze a zaslepení mysli, které vás oddělují od lásky a způsobují stres, utrpení, bolest a nemoc. Vejděte do léčivého ticha svojí podstaty bytí v propojení a sjednocení ve světle lásky. Cesta k uzdravení je tu pro všechny! Více informací.


Ceník služeb
.

Vstupní pohovor s diagnostikou a výběrem preparátů (90 min.) –  2000 Kč
Další následné terapie jakéhokoli druhu dle nabídky (90 min.) –  1800 Kč
Psychoterapie a psychospirituální poradenství (90 min.) –  1800 Kč
Partnerské poradenství a vztahové terapie (90 min.) –  1800 Kč
Průvodce do síly a rozvinutí darů pro vysoce citlivé (90 min.) –  1800 Kč
Léčba všech druhů závislostí, negativních vzorců a zvyků (90 min.) –  1800 Kč
Energetické léčení, harmonizace a podpora na dálku (45 min.) –  500 Kč
Storno poplatek za neúčast na terapii bez včasného oznámení –  500 Kč

..

Nepatřím k těm, kteří nevěří na lásku, a tak se ji snažím žít.
Ale věřím také, že je dobré podívat se hlouběji, když se nám to nedaří.
V každém okamžiku dokážeme svoji mysl a světlo svého vědomí přetvářet.
A každý, i ten nejmenší začátek může mít pro nás velký smysl..
.

O mojí práci Doporučuji