Spustit hudbu Vypnout hudbu

Možnosti hlubinné abreaktivní terapie

Hlubinná abreaktivní psychoterapie pracuje celostně, to znamená, že jde po skutečných příčinách potíží a neorientuje se jen na práci s průvodními jevy. Terapeut, který tuto terapii dobře ovládá, je schopen řešit a léčit prakticky všechny případy psychických a také psychosomatických potíží. Díky tomu, že nám teorie dobře odhaluje příčinu vzniku a vývoje psychických a psychosomatických potíží, jsme schopni následný vliv prožitých traumat prostřednictvím této terapie úspěšně odstranit.

Teorie její funkčnosti

Teorie, kterou je hlubinná abreaktivní psychoterapie podložena je na rozdíl od různých pseudoteorií opravdu schopna vysvětlit a dát pochopit celou strukturu a všechny jevy zahrnované pod heslem teorie osobnosti. Její široká aplikovatelnost je dána také tím, že její teorie velmi dobře vystihuje děje, které se v psychice člověka odehrávají. Cílem terapie je abreakce, které musíme při terapii dosáhnout a která odstraní stimulující vliv jakékoliv dříve prožité traumatizující události.

Psychika

psychéDíky naší psychice se náš organizmus jeví jako živý. Tam, kde psychika přestane pracovat, nebo nepracuje dobře, se začnou projevovat nedostatky ve funkci organizmu. Do naší psychiky zahrnujeme všechny informační jevy, ke kterým v organizmu člověka dochází. Naše psychika pracuje jako velice moderní továrna, třeba na výrobu automobilů, která je plně automatizovaná. Stačí zadat typ a barvu automobilu a počítač už zařídí vše potřebné pro výrobu. Počítač ovládá vše od výdeje materiálu, přes jeho zpracování až k expedici hotového výrobku. Některé části programu naší psychiky jsou již vrozené (např. řízení tepové frekvence srdce a dýchání, nebo vrozené reflexy) a jiné se vytvářejí v průběhu života, jeli to třeba (například schopnost chodit, nebo mluvit). Učte se vizualizovat a  pozitivně pracovat s myslí zde.

Člověk a duše

meditace dušeČlověk se skládá ze dvou důležitých částí. Je tvořen podstatou duše a fyzickým tělem. Psychika je pak nástrojem ducha, který slouží k ovládání našeho fyzického těla. Právě přítomností duše se naše tělo jeví jako živé. Dá se říci, že náš organizmus je velice složité zařízení, které je řízeno vyspělým počítačem, neboli psychikou, u jehož terminálu je stále přítomen duch. Nejvyšším velitelem, který řídí naši psychiku, je naše duše, jednoduše řečeno naše skutečné a opravdové Já. Proto většinu osobnostních charakteristik můžeme přičítat na vrub naší psychice. Velké problémy ve výkladu teorie osobnosti mají materialistické pohledy, které chtějí všechny vlastnosti a schopnosti odvozovat od hmotného těla. Pro pochybovače je nejlepší odpovědí, která potvrzuje tuto teorii vlastní psychoterapeutická praxe a vývoj svého vědomí.

Jakým způsobem hlubinnou psychoterapii provádím

Terapie je prováděna výhradně formou osobního sezení, před kterým preferuji osobní konzultaci. Jejím předmětem je seznámení s osobností a psychikou člověka, který přichází a vysvětlení vlastního procesu terapie se všemi nástroji, které používá. Také uvedu důležité pokyny, pro úspěšnost a hladký průběh celé terapie. Hlubinná psychoterapie je naprosto bezpečnou a účinnou metodou, která se odehrává za plného vědomí člověka. Řízenými otázkami vedu klienta do úrovně vzniku a příčiny problémů, které se zde vyřeší. Doba sezení je závislá na mnoha faktorech a může mít značně různou délku. Často stačí k vyřešení konkrétního případu jedno sezení, někdy ve složitějších a těžších případech jsou nutné opakované terapie, které na sebe navazují v krátkém časovém horizontu.

Kde terapie provádím a kolik zaplatíte

Z mojí ostatní terapeutické a léčitelské činnosti dobře vím, jak prostor a jeho energie mohou ovlivňovat úspěšný průběh terapie. Proto všechny druhy terapií provádím ve zvláště určeném prostoru mého bydliště, kde mám vytvořeny harmonické podmínky a vibrační prostředí prostoupené láskou, která podporuje celý proces. V tomto klidném prostoru máme zabezpečené soukromí a také občerstvení. Přirozeně zde dochází k hlubokému uvolňování a otvírání se léčení těžkých úseků života každého člověka. A to je myslím našim společným cílem.

Ceník

Psychoterapie a psychospirituální poradenství (1 hod.) – 750 Kč
Partnerské poradenství a individuální partnerská terapie (1 hod.) – 700 Kč
Za zrušení předem domluveného termínu později než 24 hodin před sezením si účtuji storno poplatek 800 Kč

.

Jak se můžete na terapii objednat

Pro domluvu termínu individuálního sezení použijte prosím můj mail, nebo telefon. Stačí SMS, kde uvedete stručně důvod pro který přicházíte, své celé jméno a datum narození. Obratem vám nabídnu závazný termín. Adresa místa terapie a můj telefon viz. kontakt. I zde můžete pro vašeho člena rodiny, nebo přítele využít dárkové poukázky. Případnou zbývající částku doplatí obdarovaný na místě. Je dobré vědět předem, že si obdarovaný člověk tento druh terapie přeje a je ji otevřený. Pak z ní bude mít také jistě velký užitek.

.

Nepatřím k těm, kteří nevěří na lásku, a snažím se ji také žít.
Ale věřím, že je dobré podívat se hlouběji, když se nám to nedaří.
V každém okamžiku dokážeme své světlo přetvářet.
A každý, i ten nejmenší začátek může mít pro tebe velký smysl.

 

 

O mojí práci Doporučuji