Spustit hudbu Vypnout hudbu

Možnosti hlubinné abreaktivní terapie

Hlubinná abreaktivní psychoterapie pracuje celostně, to znamená, že jde po skutečných příčinách potíží a neorientuje se jen na práci s průvodními jevy. Terapeut, který tuto terapii dobře ovládá, je schopen řešit a léčit prakticky všechny případy psychických a také psychosomatických potíží. Díky tomu, že nám teorie dobře odhaluje příčinu vzniku a vývoje psychických a psychosomatických potíží, jsme schopni následný vliv prožitých traumat prostřednictvím této terapie úspěšně odstranit.

Teorie její funkčnosti

Teorie, kterou je hlubinná abreaktivní psychoterapie podložena je na rozdíl od různých pseudoteorií opravdu schopna vysvětlit a dát pochopit celou strukturu a všechny jevy zahrnované pod heslem teorie osobnosti. Její široká aplikovatelnost je dána také tím, že její teorie velmi dobře vystihuje děje, které se v psychice člověka odehrávají. Cílem terapie je abreakce, které musíme při terapii dosáhnout a která odstraní stimulující vliv jakékoliv dříve prožité traumatizující události.

Psychika

psychéDíky naší psychice se náš organizmus jeví jako živý. Tam, kde psychika přestane pracovat, nebo nepracuje dobře, se začnou projevovat nedostatky ve funkci organizmu. Do naší psychiky zahrnujeme všechny informační jevy, ke kterým v organizmu člověka dochází. Naše psychika pracuje jako velice moderní továrna, třeba na výrobu automobilů, která je plně automatizovaná. Stačí zadat typ a barvu automobilu a počítač už zařídí vše potřebné pro výrobu. Počítač ovládá vše od výdeje materiálu, přes jeho zpracování až k expedici hotového výrobku. Některé části programu naší psychiky jsou již vrozené (např. řízení tepové frekvence srdce a dýchání, nebo vrozené reflexy) a jiné se vytvářejí v průběhu života, jeli to třeba (například schopnost chodit, nebo mluvit). Učte se vizualizovat a  pozitivně pracovat s myslí zde.

Člověk a duše

meditace dušeČlověk se skládá ze dvou důležitých částí. Je tvořen podstatou duše a fyzickým tělem. Psychika je pak nástrojem ducha, který slouží k ovládání našeho fyzického těla. Právě přítomností duše se naše tělo jeví jako živé. Dá se říci, že náš organizmus je velice složité zařízení, které je řízeno vyspělým počítačem, neboli psychikou, u jehož terminálu je stále přítomen duch. Nejvyšším velitelem, který řídí naši psychiku, je naše duše, jednoduše řečeno naše skutečné a opravdové Já. Proto většinu osobnostních charakteristik můžeme přičítat na vrub naší psychice. Velké problémy ve výkladu teorie osobnosti mají materialistické pohledy, které chtějí všechny vlastnosti a schopnosti odvozovat od hmotného těla. Pro pochybovače je nejlepší odpovědí, která potvrzuje tuto teorii vlastní psychoterapeutická praxe a vývoj svého vědomí.

Jakým způsobem hlubinnou psychoterapii provádím

Terapie je prováděna výhradně formou osobního sezení, před kterým preferuji osobní konzultaci. Jejím předmětem je seznámení s osobností a psychikou člověka, který přichází a vysvětlení vlastního procesu terapie se všemi nástroji, které používá. Také uvedu důležité pokyny, pro úspěšnost a hladký průběh celé terapie. Hlubinná psychoterapie je naprosto bezpečnou a účinnou metodou, která se odehrává za plného vědomí člověka. Řízenými otázkami vedu klienta do úrovně vzniku a příčiny problémů, které se zde vyřeší. Doba sezení je závislá na mnoha faktorech a může mít značně různou délku. Často stačí k vyřešení konkrétního případu jedno sezení, někdy ve složitějších a těžších případech jsou nutné opakované terapie, které na sebe navazují v krátkém časovém horizontu.

Jste vysoce citlivý – hypersenzitivní člověk?

Možná, že je vám tento pojem zatím neznámý a možná, že máte pocit, že se vás to nějak týká. Mezi námi je zhruba 20% lidí s vysokou citlivostí. Tedy zhruba každý pátý člověk se může buď potýkat s nevýhodami, anebo využívat dary svojí citlivosti. U velké části těchto lidí, s rovnocenným zastoupením žen i mužů bývají počáteční léta s vysokou citlivostí spíše velmi náročné až drastické. Doba a míra této náročnosti je však značně ovlivněna snahou jedince převzít za své nastavení, které může být velkým darem, zodpovědnost, porozumět sobě, naučit se přijímat s láskou a využít svoji citlivost pro zkvalitnění svého života a životů druhých. Tedy zkultivovat svoji osobnost duše se všemi jejími nástroji do koordinovaného a láskyplného vyjádření se v tom vnějším světě. S touto citlivostí nervové soustavy a všech nejen tělesných smyslů se už takoví lidé narodí a často v porovnávání se s okolním světem pochybují, zda jsou vůbec v pořádku. Mají velmi bystré smysly a dokáží vnímat mnohem více podnětů, než ostatní. Jejich reakce a vnímání je mnohem silnější a tak se lehce rozpláčou nad zranitelností brouka, užasnou nad krásou slunečního paprsku v kapce vody na listu, či vyjádří hluboký soucit nad utrpením lidí na druhé straně zeměkoule. V dřívějších dobách byli právě tito velmi citliví lidé buď poradci panovníků, nebo vysoce postavenými v oblasti spirituality. Větší část jsou spíše introverti se silnými prožitky a empatií, kteří se raději skrývají a vyhledávají samotu, i když mohou být nazýváni podivíny. Asi 30% jsou také extroverti, kteří potřebují společnost a sdílet svoje pocity, což však nevydrží moc dlouho a po krátkém čase zase raději nenápadně odchází.

Pro většinu těchto lidí je nutností naučit se vědomě se svojí citlivostí zacházet, kultivovat ji a posléze ji uplatnit jako svůj dar světu, prostřednictvím kterého se plně vyjádří a vnitřně naplní. V opačném případě může docházet k otáčení citlivosti proti sobě, druhým, ke stresu a přetížení, ke zmatečným životním krokům, uzavírání se do sebe a depresím. Pokud hypersenzitivní člověk svoji citlivost správně uchopí, a to je také jeho úkol, pak je schopný žít šťastnější a naplněnější život v radosti než ostatní. Je potřeba objevit a kultivovat své schopnosti, které dají značku jedinečnosti. Protože sám jsem jeden z citlivců, který absolvoval nelehkou životní cestu objevování, kultivace a růstu nabízím ve svojí praxi pomoc a podporu na cestě těm, kteří chtějí svoji citlivost správným způsobem uchopit, nasměrovat a využít. Zvláště tuto práci s citlivými lidmi mám velmi rád a je vždy obrovsky přínosná pro obě strany. Mohu vám být tedy průvodcem a pomocníkem na cestě k síle vaší jedinečnosti.

Kde terapie provádím a kolik zaplatíte

Z mojí ostatní terapeutické a léčitelské činnosti dobře vím, jak prostor a jeho energie mohou ovlivňovat úspěšný průběh terapie. Proto všechny druhy terapií provádím ve zvláště určeném prostoru mého bydliště, kde mám vytvořeny harmonické podmínky a vibrační prostředí prostoupené láskou, která podporuje celý proces. V tomto klidném prostoru máme zabezpečené soukromí a také občerstvení. Přirozeně zde dochází k hlubokému uvolňování a otvírání se léčení těžkých úseků života každého člověka. A to je myslím našim společným cílem.

Ceník

Psychoterapie a psychospirituální poradenství (1 hod.) – 750 Kč
Partnerské poradenství a individuální partnerská terapie (1 hod.) – 700 Kč
Průvodce do síly darů pro vysoce citlivé (1 hod.) – 800 Kč 
Za zrušení předem domluveného termínu později než 24 hodin před sezením si účtuji storno poplatek 
800 Kč

.

Jak se můžete na terapii objednat

Pro domluvu termínu individuálního sezení použijte prosím můj mail, nebo telefon. Stačí SMS, kde uvedete stručně důvod pro který přicházíte, své celé jméno a datum narození. Obratem vám nabídnu závazný termín. Adresa místa terapie a můj telefon viz. kontakt. I zde můžete pro vašeho člena rodiny, nebo přítele využít dárkové poukázky. Případnou zbývající částku doplatí obdarovaný na místě. Je dobré vědět předem, že si obdarovaný člověk tento druh terapie přeje a je ji otevřený. Pak z ní bude mít také jistě velký užitek.

.

Nepatřím k těm, kteří nevěří na lásku, a snažím se ji také žít.
Ale věřím, že je dobré podívat se hlouběji, když se nám to nedaří.
V každém okamžiku dokážeme své světlo přetvářet.
A každý, i ten nejmenší začátek může mít pro tebe velký smysl.

 

 

O mojí práci Doporučuji