Spustit hudbu Vypnout hudbu

Milí přátelé,
níže najdete plán seminářů, které proběhnou v roce 2023. Chcete-li mít jistotu, že nic ne-propásnete, přihlaste se dole do zájemců o zasílání pozvánek. Mimo přednáškovou činnost nabízím stálou podporu ve formě osobních individuálních sezení a terapií, mocného Energetického léčení na dálku se Svatou trojicí, numerologický rozbor životního úkolu a cesty duše, nebo diagnostika na dálku společně s úkolem duše a zasláním vhodných přírodních preparátů k regeneraci a posílení zdraví. Vše najdete v nabídce a ceníku služeb.


Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí

9.12.2022 /19:00-20:00 léčení v klidu a pohodlí vašeho domova

Jste zváni do energetického prostoru intenzivních uzdravujících setkání se svojí Božskou láskyplnou podstatou, v bezpečném místě vašeho domova. Chcete uzdravit svoji mysl, tělo, emoce, psychiku, vztahy a celý život? Chcete jít radostným životem v míru, hojnosti a důvěře ve svoji duchovní moc tvůrce? Pomohu vám rozpustit strachy, smutek a zlobu, iluze a zaslepení mysli, které vás oddělují od lásky a způsobují stres, utrpení, bolest a nemoc. Vejděte do léčivého ticha svojí podstaty bytí v propojení a sjednocení ve světle lásky. Více podrobných informací k účasti zde.


Leden 2023

19.1.2023 /18:00-21:00/Maitrea

Cesta srdce a pravdy /o seminářích

Cesta srdce je cestou vytváření vztahu ke svojí skutečné podstatě. Je cestou objevování sebe a rozpouštění iluzí o sobě. Cestou skutečné lásky k sobě, svému Božství a tvoření. Takto rodící se pravda se projeví radostným a naplněným životem, plným lásky, soucitu a služby. Seminář o nalezení opravdové cesty a ukotvení se v srdci. Seminář o tom, jak rozvíjet své srdce a milovat, jak svobodně tvořit a být otevřen svému nejvyššímu potenciálu duše. Seminář o pravdě, která se nehledá vně, ale nalézá uvnitř. O lásce s kterou vše krásné v životě začíná a bez ní zaniká.


Únor 2023

23.2.2023 /18:00-21:00/Maitrea

Vědomé umírání jako cesta do radostného života  /o seminářích

Radostné žití a spokojené umírání je největším uměním života. Je mnoho lidí, kteří neumí žít a málo lidí, kteří vědí jak odejít. Pokud propásneme smrt, pak promeškáme celý život, neboť ten může být jen tak barevný a naplněný, jak jsme schopni přijmout svoji pomíjivost a smrt. Jen plně vědom si svého nesmrtelného vědomí můžeš umřít klidný, vyrovnaný a bez strachu. Seminář jako recept na šťastně a radostně prožitý život. Seminář o pozemské cestě, na kterou snášíme svoji duchovní podstatu a učíme se ji vyjádřit svým tvořením, láskou k druhým a k životu.


Březen 2023

23.3.2023 /18:00-21:00/Maitrea

Tělo, mysl a duch jako nástroje tvoření /o seminářích

Jeden z nejdůležitějších zákonů vesmíru zní „Energie následuje myšlenku.“ Tam, kde zaměřujeme pozornost, tam posíláme energii a ta se manifestuje ve fyzické rovině jako naše realita. A protože nemůžeme mít nic, co si nedokážeme představit, tak se zaměříme na to, jak posílit svoji vizualizaci a představivost. Seminář, ve kterém si osvětlíme zákony tvoření a naše nástroje s kterými svoji realitu vytváříme. Jak zacílit, propojit a posílit naši schopnost manifestace prostřednictvím těla, mysli a ducha do reality našich snů. Pokud ti už nestačí o zázracích jen číst, tak přijď zapracovat na sobě a staň se tím tvůrcem zázraků.


Duben 2023

20.4.2023 /18:00-21:00/Maitrea

Radost, lehkost a důvěra v našem životě  /o seminářích

Způsob lidského života vytváří v dnešní době stále větší tlak na výkon, rychlost a kvantitu. Moudrý člověk však nezvyšuje svoji výkonnost rychlostí a překračováním svých možností, ale efektivností. Moudrý člověk ví, že dlouhodobě nevydělá na kvantitě, ale na kvalitě výrobků a služeb. Ví, že skutečné štěstí a pocit spokojenosti mu nepřinese trezor plný peněz, ale zástup spokojeních lidí, pro které s radostí tvoří a rozvíjí své kvality. Některé kroky a volby vedou do stresu a jiné do klidu a míru. Pohodový seminář o tom, jak podpořit svoji důvěru a víru v Božské vedení, které vnese do našeho života více radosti a spokojenosti.


Květen 2023

18.5.2023 /18:00-21:00/Maitrea

 Vášeň pro pravdu a lásku /o seminářích

Co je a kde najdeme pravdu a lásku? Otázka, kterou se člověk, různé filozofie a náboženství zabývají celé věky. Tato otázka, kterou si klade každý z nás na cestě životem, úzce souvisí s poznáním pravdy o naší vlastní podstatě. Kým a proč tu jsem? Kam směřuji a jaký má mé snažení smysl, když smrt vše pokryje prachem? Pro pravdu a lásku se v našem světě ještě manipuluje a zabíjí. Seminář o tom, co nám může pravda a láska v životě vzít a co všechno může do života vnést. Jak je rozvíjet, kultivovat a vědomě žít. Meditace tě povede cestou do nitra, ke kořenům pravdy o sobě. Večer v kruhu opravdových bytostí na opravdové cestě lásky.


Červen 2023

22.6.2023 /18:00-21:00/Maitrea

Láskyplná komunikace jako léčitel vztahů /o seminářích

Schopnost pozvednout jakýkoliv vztah do vyšší úrovně, je založena na umění láskyplné komunikace. To se týká nejen vztahů partnerských, ale i vztahů pracovních, či běžně lidských. Komunikace, která spojuje a rozvíjí, vždy vychází ze schopnosti komunikovat srdcem. Srdce dokáže stále vidět za všemi těmi slovy tu skutečnou bytost se všemi prožitky, zraněními, zkušenostmi, záměry a snahou domluvit se. Seminář o tom, jak kultivovat a rozvíjet své srdeční centrum, jako nástroj pravdivého vidění, schopnosti porozumět a komunikovat s láskou, která nejen naše vztahy pozvedá.


Září 2023

21.9.2023 /18:00-21:00/Maitrea

Síla odpuštění a přijetí /o seminářích

Odpuštěním otvíráme svoje srdce lásce, propouštíme minulost a stáváme se svobodnými pro nové zítřky. S každým odpuštěním odhazujeme okovy viny a ulevujeme od starých zátěží, které svazují naše kroky. Umět přijímat sebe takového, jaký jsem a odpustit sobě, znamená otvírat bránu hojnosti, požehnání a nových možností do života. Jsi zván na seminář, který můžeš věnovat sobě jako dar. Jako požehnání, které nechá za dveřmi všechen stres a prostoupí tvé vědomí klidem a oživujícím světlem. Příležitost k hlubšímu odpuštění sobě, rodičům a svým blízkým, jako osvobozující večer pro tvoji duši.


Říjen 2023

19.10.2023 /18:00-21:00/Maitrea

Vliv strachu a emocí na zdraví  /o seminářích

Známe strach, který pomáhá přežít a strach, který svazuje, bere sebevědomí a možnosti. Známe emoce, které ničí a ubližují a také emoce, které dávají hloubku našim láskyplným záměrům a prožívání. Proto se dá říci, že strach a emoce mohou být v našem životě dobrým pomocníkem, ale vždy se stávají špatným rádcem. Kde strach a emoce vznikají, sídlí a jak ovlivňují naše zdraví? Co je podporuje, či oslabuje a jak je mohu vědomě řídit? Seminář ti pomůže porozumět souvislostem a speciálně sestavená meditace vytvoří prostor, ve kterém můžeš svůj strach a emoce proměnit v sílu a lásku.


Listopad 2023

23.11.2023 /18:00-21:00/Maitrea

 Moje realita a skutečnost /o seminářích

Realitou nazýváme vše vnímané našimi smysly. Avšak ty zdaleka nemusí ukazovat skutečnost. Proto každý z nás prožívá svoji individuální realitu, která je více či méně vzdálená skutečnosti. Každý vidíme, hodnotíme a popisujeme svoji realitu a prožívání jinak. Každý žijeme větší či menší iluzi, představu, zaslepení, strach, či pocit viny. To vše je jen naší vlastní mlhou, kterou vytváří náš program mysli, který si sami v průběhu mnoha životů budujeme. Seminář o tom, jak se zbavit otroctví svojí mysli a vybudovat program myšlení, který náš život pozvedne do pravdy a lásky.


Prosinec 2023

21.12.2023 /18:00-21:00/Maitrea

Hovory s Bohem o životě a lásce  /o seminářích

Evoluční vývoj lidského vědomí je předurčen niternou touhou každé bytosti prožívat svoji celistvost, vnitřní mír a lásku. Toho však není možné dosáhnout bez poznání a sjednocení se svojí Božskou podstatou. Proto každá cesta k bezpodmínečné lásce začíná cestou k sobě. Seminář o tom proč srdce ví, že není nic krásnějšího a důležitějšího nežli láska, a o naší mysli, která nás často ovládá natolik, že nejsme schopni pro lásku nic udělat. Jsi zván na večer, kde ve společném naladění a otevření necháme přicházet odpovědi na naše niterné otázky. Přijď pohovořit s Bohem svého srdce a dovolit, aby mír a láska vešla do našich příbytků, myšlenek a životů.


Další nabídku seminářů a vzdělávacích akcí najdete také na : www.letacek.cz
.

místo konání seminářů a rezervace míst

MAITREA inspirace srdcem s.r.o.

Týnská ulička 6, Praha 1

Pro omezený počet míst a přípravu prostoru je nutná včasná rezervace. Uveďte svoje jméno a telefon.
Rezervace míst: SMS 776 112 362 nebo e-mail: breetabatek@seznam.cz
Vstupné: 500 Kč (platba v hotovosti na místě)

Pro Vaše pohodlí a vhodné naladění přicházejte prosím včas. Ideální příchod je 5-10 minut před začátkem semináře.
S sebou si můžete vzít pohodlný oděv, přezůvky, psací potřeby a radost z práce na sobě. Filtrovaná voda a příprava čaje je v ceně. Možnost sezení na židličkách i na matracích s polštářky na zemi.Meditace Cesta harmonie

Meditace, která ti pomůže vytvořit bezpečný prostor pro sebe a otevře ti cestu do svého srdce. Umožní ti nahlížet na svůj život očima lásky a moudrosti a povede tě cestou uvolnění a léčení těla, mysli i vědomí. Cestou harmonie půjdeš do kontaktu se svojí skutečnou silou, z které můžeš tvořit krásné a naplněné zítřky. Vytvoříš si nový program pro svůj krásný život a radostné prožívání v lásce, zdraví a harmonii. Po zaplacení 250Kč obdržíš emailem datové CD.

tlacitko_chci_to_s.Vaše data budou zachována v tajnosti a nebudou nikomu poskytnuta.
Pokud chcete program seminářů doporučit nebo sdílet, odkažte ho prosím na tuto stránku. Děkuji.
Odběr pozvánek můžete kdykoliv ukončit pomocí odkazu na konci každého mailu.


Cykly samostatných seminářů rozvoje osobnosti, které mohou být
dle zájmu přednášeny ve vašem centru.

Máte-li zájem napište, dle možností Vám rád vyhovím.


Zvolte si zaměření seminářů kliknutím na příslušnou ikonu

zdraví        osobní růst

.


Co vás uvolní, zharmonizuje, udělá radost a mile překvapí

Relaxace a léčení

Profesionální deštné sloupy
Kvalitní rezonující dřevo
Zvuková lázeň v mojí nabídce

.

.


Postavit se do síly
E-book pro práci na sobě a zkvalitnění svého života

Postavit se do síly


.
Rady a návody jak přírodně a účinně léčit boreliózu a její následky – Léčení boreliózy
.


O mojí práci Doporučuji