Spustit hudbu Vypnout hudbu

.
Milí přátelé,
níže předkládám plán seminářů na rok 2023. Chcete-li mít jistotu, že nic ne-propásnete, přihlaste si dole zasílání pozvánek. Kvalitní záznamy proběhlých seminářů jsou k dispozici. Mimo přednáškovou činnost nabízím stálou podporu ve formě několika druhů individuálních terapií, mocného energetického léčení na dálku, numerologického rozboru životního úkolu a cesty duše, nebo diagnostiky na dálku společně s úkolem duše a zasláním vhodných bylinných preparátů k regeneraci. Podrobnosti najdete v nabídce a ceníku služeb.


Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí

2.6.2023 /19:00-20:00 léčení v klidu a pohodlí vašeho domova

Jste zváni do energetického prostoru intenzivních uzdravujících setkání se svojí Božskou láskyplnou podstatou, v bezpečném místě vašeho domova. Přejete si uzdravit svoje tělo, mysl, emoce, psychiku, partnerský vztah a prosvětlit svůj život? Chcete jít radostným životem v míru, hojnosti a důvěře ve svoji duchovní moc tvůrce? Pomohu vám rozpustit strachy, smutek a zlobu, iluze a zaslepení mysli, které vás oddělují od lásky a způsobují stres, utrpení, bolest a nemoc. Vejděte do léčivého ticha svojí podstaty bytí v propojení a sjednocení ve světle lásky. Cesta k uzdravení je tu pro všechny! Více informací k účasti zde


Leden 2023

19.1.2023 /18:00-21:00/záznam semináře k dispozici

Cesta srdce a pravdy /o seminářích

Cesta srdce je cestou vytváření vztahu ke svojí skutečné podstatě. Je cestou objevování sebe a rozpouštění iluzí o sobě. Cestou skutečné lásky k sobě, svému Božství a tvoření. Takto rodící se pravda se projeví radostným a naplněným životem, plným lásky, soucitu a služby. Seminář o nalezení opravdové cesty a ukotvení se v srdci. Seminář o tom, jak rozvíjet své srdce a milovat, jak svobodně tvořit a být otevřen svému nejvyššímu potenciálu duše. Seminář o pravdě, která se nehledá vně, ale nalézá uvnitř. O lásce s kterou vše krásné v životě začíná a bez ní zaniká. Jako bonus nové důležité informace k pozvednutí vibrací a vědomí z Projektu lidstvo a vzestup planety do 5 dimenze.


Únor 2023

23.2.2023 /18:00-21:00/záznam semináře k dispozici

Vědomé umírání jako cesta do radostného života  /o seminářích

Radostné žití a spokojené umírání je největším uměním života. Je mnoho lidí, kteří neumí žít a málo lidí, kteří vědí jak odejít. Pokud propásneme smrt, pak promeškáme celý život, neboť ten může být jen tak barevný a naplněný, jak jsme schopni přijmout svoji pomíjivost a smrt. Jen plně vědom si svého nesmrtelného vědomí můžeš umřít klidný, vyrovnaný a bez strachu. Seminář jako recept na šťastně a radostně prožitý život. Seminář o pozemské cestě, na kterou snášíme svoji duchovní podstatu a učíme se ji vyjádřit svým tvořením, láskou k druhým a k životu. Jako bonus nové důležité informace k pozvednutí vibrací a vědomí z Projektu lidstvo a vzestup planety do 5 dimenze.


Březen 2023

23.3.2023 /18:00-21:00/záznam semináře k dispozici

Tělo, mysl a duch jako nástroje tvoření /o seminářích

Jeden z nejdůležitějších zákonů vesmíru zní „Energie následuje myšlenku.“ Tam, kde zaměřujeme pozornost, tam posíláme energii a ta se manifestuje ve fyzické rovině jako naše realita. A protože nemůžeme mít nic, co si nedokážeme představit, tak se zaměříme na to, jak posílit svoji vizualizaci a představivost. Seminář, ve kterém si osvětlíme zákony tvoření a naše nástroje s kterými svoji realitu vytváříme. Jak zacílit, propojit a posílit naši schopnost manifestace prostřednictvím těla, mysli a ducha do reality našich snů. Pokud ti už nestačí o zázracích jen číst, tak přijď zapracovat na sobě a staň se tím tvůrcem zázraků. Jako bonus nové důležité informace k pozvednutí vibrací a vědomí z Projektu lidstvo a vzestup planety do 5 dimenze.


Duben 2023

20.4.2023 /18:00-21:00/záznam semináře k dispozici

Radost, lehkost a důvěra v našem životě  /o seminářích

Způsob lidského života vytváří v dnešní době stále větší tlak na výkon, rychlost a kvantitu. Moudrý člověk však nezvyšuje svoji výkonnost rychlostí a překračováním svých možností, ale efektivností. Moudrý člověk ví, že dlouhodobě nevydělá na kvantitě, ale na kvalitě výrobků a služeb. Ví, že skutečné štěstí a pocit spokojenosti mu nepřinese trezor plný peněz, ale zástup spokojeních lidí, pro které s radostí tvoří a rozvíjí své kvality. Některé kroky a volby vedou do stresu a jiné do klidu a míru. Pohodový seminář o tom, jak podpořit svoji důvěru a víru v Božské vedení, které vnese do našeho života více radosti a spokojenosti. Jako bonus nové důležité informace k pozvednutí vibrací a vědomí z Projektu lidstvo a vzestup planety do 5 dimenze.


Květen 2023

18.5.2023 /18:00-21:00/záznam semináře k dispozici

 Vášeň pro pravdu a lásku /o seminářích

Co je a kde najdeme pravdu a lásku? Otázka, kterou se člověk, různé filozofie a náboženství zabývají celé věky. Tato otázka, kterou si klade každý z nás na cestě životem, úzce souvisí s poznáním pravdy o naší vlastní podstatě. Kým a proč tu jsem? Kam směřuji a jaký má mé snažení smysl, když smrt vše pokryje prachem? Pro pravdu a lásku se v našem světě ještě manipuluje a zabíjí. Seminář o tom, co nám může pravda a láska v životě vzít a co všechno může do života vnést. Jak je rozvíjet, kultivovat a vědomě žít. Meditace i přednáška tě povedou cestou do nitra, ke kořenům pravdy o sobě. Večer v kruhu opravdových bytostí na opravdové cestě lásky. Jako bonus nové důležité informace k pozvednutí vibrací a vědomí z Projektu lidstvo a vzestup planety do 5 dimenze.


Červen 2023

22.6.2023 /18:00-21:00/Maitrea

Láskyplná komunikace jako léčitel vztahů /o seminářích

Schopnost pozvednout jakýkoliv vztah do vyšší úrovně, je založena na umění láskyplné komunikace. To se týká nejen vztahů partnerských, ale i vztahů pracovních, či běžně lidských. Komunikace, která spojuje a rozvíjí, vždy vychází ze schopnosti komunikovat srdcem. Srdce dokáže stále vidět za všemi těmi slovy tu skutečnou bytost se všemi prožitky, zraněními, zkušenostmi, záměry a snahou domluvit se. Seminář o tom, jak kultivovat a rozvíjet své srdeční centrum, jako nástroj pravdivého vidění, schopnosti porozumět a komunikovat s láskou, která nejen naše vztahy pozvedá. Jako bonus nové důležité informace k pozvednutí vibrací a vědomí z Projektu lidstvo a vzestup planety do 5 dimenze.


Září 2023

21.9.2023 /18:00-21:00/Maitrea

Síla odpuštění a přijetí /o seminářích

Odpuštěním otvíráme svoje srdce lásce, propouštíme minulost a stáváme se svobodnými pro nové zítřky. S každým odpuštěním odhazujeme okovy viny a ulevujeme od starých zátěží, které svazují naše kroky. Umět přijímat sebe takového, jaký jsem a odpustit sobě, znamená otvírat bránu hojnosti, požehnání a nových možností do života. Jsi zván na seminář, který můžeš věnovat sobě jako dar. Jako požehnání, které nechá za dveřmi všechen stres a prostoupí tvé vědomí klidem a oživujícím světlem. Příležitost k hlubšímu odpuštění sobě, rodičům a svým blízkým, jako osvobozující večer pro tvoji duši a cestu ke svobodě. Jako bonus nové důležité informace k pozvednutí vibrací a vědomí z Projektu lidstvo a vzestup planety do 5 dimenze.


Říjen 2023

19.10.2023 /18:00-21:00/Maitrea

Vliv strachu a emocí na zdraví  /o seminářích

Známe strach, který pomáhá přežít a strach, který svazuje, bere sebevědomí a možnosti. Známe emoce, které ničí a ubližují a také emoce, které dávají hloubku našim láskyplným záměrům a prožívání. Proto se dá říci, že strach a emoce mohou být v našem životě dobrým pomocníkem, ale vždy se stávají špatným rádcem. Kde strach a emoce vznikají, sídlí a jak ovlivňují naše zdraví? Co je podporuje, či oslabuje a jak je mohu vědomě řídit? Seminář ti pomůže porozumět souvislostem a speciálně sestavená meditace vytvoří prostor, ve kterém můžeš svůj strach a emoce proměnit v sílu a lásku. Jako bonus nové důležité informace k pozvednutí vibrací a vědomí z Projektu lidstvo a vzestup planety do 5 dimenze.


Listopad 2023

23.11.2023 /18:00-21:00/Maitrea

 Moje realita a skutečnost /o seminářích

Realitou nazýváme vše vnímané našimi smysly. Avšak ty zdaleka nemusí ukazovat skutečnost. Proto každý z nás prožívá svoji individuální realitu, která je více či méně vzdálená skutečnosti. Každý vidíme, hodnotíme a popisujeme svoji realitu a prožívání jinak. Každý žijeme větší či menší iluzi, představu, zaslepení, strach, či pocit viny. To vše je jen naší vlastní mlhou, kterou vytváří náš program mysli, který si sami v průběhu mnoha životů budujeme. Seminář o tom, jak se zbavit otroctví svojí mysli a vybudovat program myšlení, který náš život pozvedne do pravdy a lásky. Jako bonus nové důležité informace k pozvednutí vibrací a vědomí z Projektu lidstvo a vzestup planety do 5 dimenze.


Prosinec 2023

21.12.2023 /18:00-21:00/Maitrea

Hovory s Bohem o životě a lásce  /o seminářích

Evoluční vývoj lidského vědomí je předurčen niternou touhou každé bytosti prožívat svoji celistvost, vnitřní mír a lásku. Toho však není možné dosáhnout bez poznání a sjednocení se svojí Božskou podstatou. Proto každá cesta k bezpodmínečné lásce začíná cestou k sobě. Seminář o tom proč srdce ví, že není nic krásnějšího a důležitějšího nežli láska, a o naší mysli, která nás často ovládá natolik, že nejsme schopni pro lásku nic udělat. Jsi zván na večer, kde ve společném naladění a otevření necháme přicházet odpovědi na naše niterné otázky. Přijď pohovořit s Bohem svého srdce a dovolit, aby mír a láska vešla do našich příbytků, myšlenek a životů. Jako bonus nové důležité informace k pozvednutí vibrací a vědomí z Projektu lidstvo a vzestup planety do 5 dimenze..


provází

Břetislav Bátěk
.

místo konání

MAITREA inspirace srdcem s.r.o.

Týnská ulička 6, Praha 1

Pro omezený počet míst je nutná včasná rezervace s uvedením celého jména a telefonu.
Rezervace místa na:  e-mail: breetabatek@seznam.cz nebo SMS 776 112 362
Platbu za seminář uhradíte na místě v hotovosti. K zaslání kvalitního záznamu pro nezúčastněného
uhraďte částku 100 Kč na účet 2300701019/2010 a pošlete e-mail se svým jménem a názvem semináře.
Vstupné za seminář – 500 Kč (platba na místě v hotovosti)
Vstupné za seminář se záznamem pro účastníka – 550 Kč
Záznamy proběhlých seminářů – 100 Kč
Pro vaše pohodlí a vhodné naladění přicházejte prosím včas. Ideální příchod je 5-10 minut před začátkem semináře. Pozdější příchod není z hlediska struktury a energetiky večera možný. Doporučuji si vyhradit prostor na celý seminář s případným zabezpečením odvozu a neodcházet před ukončením. Ovoce se sklízí vždy až na konec. Rezervujte si čas ideálně do 21:20 hod. S sebou si můžete vzít pohodlný oděv, přezůvky, psací potřeby a radost z práce na sobě.
Filtrovaná pramenitá voda je zdarma. Čaj a káva za příplatek. Možnost sezení na židličkách i na matracích s polštářky.

.Vaše data budou zachována v tajnosti a nebudou nikomu poskytnuta.
Pokud chcete program seminářů doporučit nebo sdílet, odkažte ho prosím na tuto stránku.


Další nabídku seminářů a vzdělávacích akcí najdete také na : www.letacek.cz
.

Ucelené cykly samostatných seminářů rozvoje osobnosti,
které mohou být dle zájmu přednášeny ve vašem centru.
Máte-li zájem napište, dle možností Vám rád vyhovím.

Zvolte si zaměření seminářů kliknutím na příslušnou ikonu

zdraví        osobní růst.


Co vás uvolní, zharmonizuje, udělá radost a mile překvapí

Relaxace a léčení

Profesionální deštné sloupy
Kvalitní rezonující dřevo
Zvuková lázeň v mojí nabídce

.

.


.
Rady a návody jak přírodně a účinně léčit boreliózu a její následky – Léčení boreliózy
.


O mojí práci Doporučuji