Spustit hudbu Vypnout hudbu

 


Prosinec 2018


6.12.2018/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Léčivá síla srdce  /o seminářích

S láskou vše začíná a bez lásky zaniká. Láska je základní esencí a potravou vesmíru, bez níž není růst, ani naplnění. Jen láska má schopnost vše staré a přežité rozpouštět a do nového vyššího pozvedat. Rozvíjením svého srdce se stáváme vnímavějšími pro to, co je pro nás skutečně dobré. Otvíráme se hlasu duše, s kterou život šťastněji prožíváme. Seminář o tom, jak vejít a ukotvit se ve svém srdci, kterým vstupujeme do léčivé komunikace s duší a do kontaktu s věčností. O tvojí cestě lásky vedoucí k uzdravení, harmonii a radostem života.


Leden 2019          /Přeji všem radostný a naplněný rok 2019/


10.1.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Život jako zrcadlo  /o seminářích

Zrcadlo má pro náš vzhled, život i magii důležitý význam. Člověk, který se často dívá do zrcadla, chce být krásný vně, ale i uvnitř. Zapomíná, že tělo je jen malou částí mozaiky bytí a plně nevyjadřuje naši podstatu, kterou toužíme rozvíjet. Stejně tak je nám život ve svojí moudrosti neustálým zrcadlem. Na každém kroku nám zrcadlí prostřednictvím druhých lidí, situací a synchronicit naše životní přístupy a také možnosti. Seminář nejen o tom, jak se nám zrcadlení v životě může stát nepostradatelným společníkem a rádcem na cestě k spokojenosti a harmonii se sebou.


Únor 2019


14.2.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Zákon přitažlivosti  /o seminářích

Už jste přemýšleli, proč je pro nás stále tak těžké milovat, přestože všichni po lásce tolik toužíme? Je to také proto, že se v životě učíme porozumět propojenosti dvou nesmírně důležitých vesmírných zákonů. Zákonu tvoření a přitažlivosti. A vězte, že tady nejde jen tak o ledajaké zákony vymyšlené a stanovené lidmi, které se mění a porušují, jak se komu hodí. Vesmírné zákony jsou funkční a neměnné pro všechny části i formy celého vesmíru. Člověk roste do krásy a síly jen jejich porozuměním a vědomým začleňováním do svého tvoření.


Březen 2019


14.3.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Cesta dospělosti  /o seminářích

Často se chceme jako děti rychle stát dospělými a později jako dospělí se opět toužíme stát těmi bezstarostnými dětmi. Životní cesta nás vede k propojení dětské otevřenosti, tvořivosti a touhy objevovat nové, s dospělou rozvážnou moudrostí, zodpovědností a snahou ukotvit se ve svém středu. Cesta dospělosti po nás vyžaduje znovuobjevit, vynést na povrch a využít svůj již z minulosti rozvinutý potenciál duše. Vrůst do svých vnitřních darů a se svojí nejvyšší moudrostí a láskou je ještě více rozvinout a naplněným životem vyjádřit.


Duben 2019


11.4.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Myšlenky a slova mění život  /o seminářích

Oko dobrého pozorovatele shledává, že skutečně moudří lidé příliš nemluví. Přesněji řečeno nemluví zbytečně a už vůbec bez plné pozornosti na obsah svých slov. Jsou si dobře vědomi tvořivé síly svých myšlenek a slov. To, co přetváří a buduje naši realitu, je myšlenka. A myšlenka vyjádřená do slov je jako turista obutý do kvalitní obuvi. Jde to s ní snáz a rychleji. Seminář o tom, co je v našem tvoření skutečně důležité a také o tom, co může rychle změnit naše životy a prožívání v ráj na zemi.


Květen 2019


9.5.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Jak rozvíjet a ukončit vztah s láskou  /o seminářích

Vztah mezi mužem a ženou nám umožňuje rozvíjet dvě důležité kvality, na kterých všichni pracujeme. Vztahy pomáhají rozvíjet vědomí duše a schopnost milovat. Jinými slovy, pomáhají nám uvědomovat si svoji božskou podstatu a prožívat lásku. S partnerem se snažíme porozumět sobě a skrze sebe pak obejmout a porozumět vesmíru. Někdy láska roste přes budování harmonického soužití ve vztahu a jindy přes schopnost ukončit nenaplňující vztah s láskou a úctou. Seminář o tom, jak rozvíjet dobré vztahy a také o tom, proč je dobré umět být sám. Seminář o lásce a pro lásku.


Červen 2019


13.6.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Být svobodný a bez strachu  /o seminářích

Největším niterným darem, který dostáváme od života je svoboda, o kterou ve vnějším světě stále naivně bojujeme. A největším nepřítelem, který nám může vše vzít je strach, který se snažíme překonat. Porozumět souvztažnosti a možnostem těchto dvou kvalit nám umožní zbavit se strachu a stát se tak více svobodnými. Cožpak může být opravdu svobodný člověk, který dovolí, aby ho svazoval strach? A může existovat strach tam, kde je pevné vědomí toho, kým opravdu jsem? Seminář o překážkách a možnostech, z kterých vrůstáme do síly ducha a do života.


Září 2019


12.9.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Vědomý život  /o seminářích

Někdy slýcháváme od svých přátel a známých „už se prosím tě konečně prober.“ Nezávisle na tom, kdo je skutečně více spící, je to přání a snaha nás všech. Prozřít a stát se více bdělými. Být více tady a teď. Trénováním vědomé pozornosti rozvíjíme v životě bdělost, která dává schopnost vidět a rozumět hlouběji. Porozumět ne skrze rozum, ale nahlédnout a dosáhnou uvědomění skrze svoji intuici a moudrost duše. Vědomý život nekrmí ego, které chce všemu velet, ale podporuje naše srdce, které umí moudře vést a milovat.


Říjen 2019


10.10.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Objevit svůj potenciál  /o seminářích

Představte si, jaká by to byla škoda, kdybyste byli v něčem geniální a nevěděli o tom. Někdo může mít geniální talent třeba na tenis, jiný na vaření či zpěv. Někdo je neuvěřitelně zručný a druzí umí obdivuhodně komunikovat s lidmi. Každý máme za sebou dlouhou řadu životů a nasbíranou řadu zkušeností, schopností a spících darů čekajících na znovuobjevení a využití. Využíváním svého vnitřního potenciálu se stáváme naplněnými a spokojenými lidmi stojícími v hojnosti. Seminář o důležitosti a cestě k objevení a vyjádření svého vnitřního potenciálu. Kdo hledá, ten nachází.


Listopad 2019


14.11.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Proměna  /o seminářích

Ve fyzickém světě podléhá vše neustálé proměně. Staré zaniká a dělá místo tomu novému. Proto i naše fyzická těla posléze odchází, i když se celý život stále obnovovala. Lidská podstata je však duchovní, nikoli jen fyzická. To znamená, že naše vědomí se stále mění, zdokonaluje a roste bez ztráty z minulosti dosažených kvalit a schopností. Cílem duše je dovést naše vědomí k jednotě a uvědomění. Opět k lásce a objetí s veškerenstvem. Proto vše i s naším vědomím prochází neustálou cestou oddělování starého, přežitého a objevováním nového, rozvíjejícího. Seminář o našich životních proměnách jako cestě k celistvosti.


Prosinec 2019


12.12.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Radovat se a žít v míru  /o seminářích

Nejen o vánocích se chceme všichni radovat a být v míru. Být v míru se sebou, s ostatními, se světem. Vánoce jsou časem pro nás a pro naše niterné usebraní. Čas, kdy můžeme vejít do svého srdce a nahlížet na svůj život očima lásky a moudrosti. Seminář o tom, jak se o vánocích naladit, vejít do kontaktu se svojí duchovní podstatou a z této moudré úrovně nechat vzejít nový program pro svůj následující a krásnější život. Přijdi a nechej do života vstoupit radostné prožívání a míruplné bytí v lásce. Veselé vánoce všem.


místo konání seminářů a rezervace míst

Centrum zdraví Natura – Italská 2, Praha 2 (nám. Míru)

Pro omezený počet míst a přípravu prostoru je nutná včasná rezervace
Rezervace míst: SMS 776 112 362 nebo e-mail: breetabatek@seznam.cz
Vstupné: 400 Kč (platba v hotovosti na místě)

Pro Vaše pohodlí a vhodné naladění přicházejte prosím včas
Nejdříve přicházejte 20 minut před a nejpozději 5 minut před začátkem akce
S sebou si můžete vzít pohodlný oděv, přezůvky, psací potřeby, vodu a radost z práce na sobě


..

.

Vaše data budou zachována v tajnosti a nebudou nikomu poskytnuta.
Pokud chcete program večerů doporučit, nebo s někým sdílet, pošlete ho prosím na tuto stránku. Děkuji.
Odběr pozvánek můžete kdykoliv ukončit pomocí odkazu na konci každého mailu.

 


Co vám může prospět, udělá radost a mile překvapí


 

Relaxace a léčení

 

Profesionální deštné sloupy

Kvalitní bambusové dřevo

Zvuková lázeň v mojí nabídce

 

 

 

 


.

E-book pro práci na sobě a zkvalitnění svého života

Postavit se do síly

Postavit se do síly


.
Rady a návody jak přírodně a účinně léčit boreliózu a její následky – Léčení boreliózy

 


O mojí práci Doporučuji