Spustit hudbu Vypnout hudbu

 


Červen 2019


13.6.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Být svobodný a bez strachu  /o seminářích

Největším niterným darem, který dostáváme od života je svoboda, o kterou ve vnějším světě stále naivně bojujeme. A největším nepřítelem, který nám může vše vzít je strach, který se snažíme překonat. Porozumět souvztažnosti a možnostem těchto dvou kvalit nám umožní zbavit se strachu a stát se tak více svobodnými. Cožpak může být opravdu svobodný člověk, který dovolí, aby ho svazoval strach? A může existovat strach tam, kde je pevné vědomí toho, kým opravdu jsem? Seminář o překážkách a možnostech, z kterých vrůstáme do síly ducha a do života.


Září 2019


12.9.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Vědomý život  /o seminářích

Někdy slýcháváme od svých přátel a známých „už se prosím tě konečně prober.“ Nezávisle na tom, kdo je skutečně více spící, je to přání a snaha nás všech. Prozřít a stát se více bdělými. Být více tady a teď. Trénováním vědomé pozornosti rozvíjíme v životě bdělost, která dává schopnost vidět a rozumět hlouběji. Porozumět ne skrze rozum, ale nahlédnout a dosáhnou uvědomění skrze svoji intuici a moudrost duše. Vědomý život nekrmí ego, které chce všemu velet, ale podporuje naše srdce, které umí moudře vést a milovat.


Říjen 2019


17.10.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Objevit svůj potenciál  /o seminářích

Představte si, jaká by to byla škoda, kdybyste byli v něčem geniální a nevěděli o tom. Někdo může mít geniální talent třeba na tenis, jiný na vaření či zpěv. Někdo je neuvěřitelně zručný a druzí umí obdivuhodně komunikovat s lidmi. Každý máme za sebou dlouhou řadu životů a nasbíranou řadu zkušeností, schopností a spících darů čekajících na znovuobjevení a využití. Využíváním svého vnitřního potenciálu se stáváme naplněnými a spokojenými lidmi stojícími v hojnosti. Seminář o důležitosti a cestě k objevení a vyjádření svého vnitřního potenciálu. Kdo hledá, ten nachází.


Listopad 2019


14.11.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Proměna  /o seminářích

Ve fyzickém světě podléhá vše neustálé proměně. Staré zaniká a dělá místo tomu novému. Proto i naše fyzická těla posléze odchází, i když se celý život stále obnovovala. Lidská podstata je však duchovní, nikoli jen fyzická. To znamená, že naše vědomí se stále mění, zdokonaluje a roste bez ztráty z minulosti dosažených kvalit a schopností. Cílem duše je dovést naše vědomí k jednotě a uvědomění. Opět k lásce a objetí s veškerenstvem. Proto vše i s naším vědomím prochází neustálou cestou oddělování starého, přežitého a objevováním nového, rozvíjejícího. Seminář o našich životních proměnách jako cestě k celistvosti.


Prosinec 2019


12.12.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Radovat se a žít v míru  /o seminářích

Nejen o vánocích se chceme všichni radovat a být v míru. Být v míru se sebou, s ostatními, se světem. Vánoce jsou časem pro nás a pro naše niterné usebraní. Čas, kdy můžeme vejít do svého srdce a nahlížet na svůj život očima lásky a moudrosti. Seminář o tom, jak se o vánocích naladit, vejít do kontaktu se svojí duchovní podstatou a z této moudré úrovně nechat vzejít nový program pro svůj následující a krásnější život. Přijdi a nechej do života vstoupit radostné prožívání a míruplné bytí v lásce. Veselé vánoce všem.


místo konání seminářů a rezervace míst

Centrum zdraví Natura – Italská 2, Praha 2 (nám. Míru)

Pro omezený počet míst a přípravu prostoru je nutná včasná rezervace
Rezervace míst: SMS 776 112 362 nebo e-mail: breetabatek@seznam.cz
Vstupné: 400 Kč (platba v hotovosti na místě)

Pro Vaše pohodlí a vhodné naladění přicházejte prosím včas
Nejdříve přicházejte 20 minut před a nejpozději 5 minut před začátkem akce
S sebou si můžete vzít pohodlný oděv, přezůvky, psací potřeby, vodu a radost z práce na sobě


..

.

Vaše data budou zachována v tajnosti a nebudou nikomu poskytnuta.
Pokud chcete program večerů doporučit, nebo s někým sdílet, pošlete ho prosím na tuto stránku. Děkuji.
Odběr pozvánek můžete kdykoliv ukončit pomocí odkazu na konci každého mailu.

 


Co vám může prospět, udělá radost a mile překvapí


 

Relaxace a léčení

 

Profesionální deštné sloupy

Kvalitní bambusové dřevo

Zvuková lázeň v mojí nabídce

 

 

 

 


.

E-book pro práci na sobě a zkvalitnění svého života

Postavit se do síly

Postavit se do síly


.
Rady a návody jak přírodně a účinně léčit boreliózu a její následky – Léčení boreliózy


 


O mojí práci Doporučuji