Spustit hudbu Vypnout hudbu


Inspirace a vedení na duchovní a životní cestě růstu,
naplněného tvoření ve zdraví, bytí v hojnosti a radosti.
Pomohu vám uzdravit sebe, vaše vztahy a celý život
.


        Co můžete očekávat

 • Celostní přístup k člověku, který podporuje sebe uzdravující síly a uvědomění
 • Intuitivní vedení k léčebnému potenciálu, vnitřní síle a sebereflexe klienta
 • Hluboce očistný a uvolňující zážitek energetické a rezonanční terapie
 • Bezpečný léčebný prostor, srdečný přístup a čas pro vaše téma
 • Důvěrnost všech společně sdílených a prožitých informací

        Co můžete získat

 • Odbornou pomoc, určenou přesně vašim individuálním potřebám
 • Rozpuštění strachů, viny, zaslepení, iluzí a představ porozuměním
 • Nový celostní pohled na vaši situaci, problém a jeho vhodné řešení
 • Léčení minulosti a formování pozitivních a rozvíjejících vzorců mysli
 • Nasměrování k pochopení svojí životní cesty a tvoření hojnosti v lásce
 • Otevření se novým možnostem sebevyjádření, inspiraci a radosti života
 • Možnost sdílení a hledání moudrých řešení pro vaše životní situace a krize
 • Podporu a doprovod pro úspěšné směřování na vaší spirituální a osobnostní cestě
 • Napojení na studnici svojí moudrosti a lásky a jejich využití pro kvalitní a spokojený život
 • Energetické léčení fyzického těla, všech jeho energetických úrovní, psychických struktur a vědomí člověka
  .

Ceník služeb

Vstupní pohovor a diagnostika k terapiím (1 hod.) …………………. 800 Kč
Energetické léčení a ostatní druhy terapií (1 hod.) …………………. 800 Kč
Psychoterapie a psychospirituální poradenství (1 hod.) ………….. 800 Kč
Partnerské poradenství a vztahové terapie (1 hod.) ……………….. 900 Kč
Numerologický rozbor osobnosti a cesty duše (1 hod.) …………… 800 Kč
Partnerský numerologický rozbor a slučitelnost (1 hod.) ………… 900 Kč
Karmická cesta, její dary a úkoly a osobnostní kód (1 hod.) … 1000 Kč
Průvodce do síly darů pro vysoce citlivé (1 hod.) ……………………. 800 Kč
Podpora a doprovod při porodu a umírání (1 hod.) …………………. 700 Kč
Energetické léčení a podpora na dálku (45 min.) ……………………. 500 Kč
Frekvenční terapie – Super Ravo Zapper (15 min.) …………………………………………………………………………… 150 Kč
Poradenská komunikace přes e-mail (10 min.) ………………………………………………………………………………….. 100 Kč
Terapie mimo pracovní dobu a Léčení na dálku o víkendu …………………………………………………………………. +20%


Storno poplatek

Za zrušení domluveného termínu terapie později než 24 hodin předem účtuji storno poplatek 500 Kč. Storno poplatek je velmi dobrý nástroj pro posilování zodpovědnosti a záměru klientů, omezuje moje prostoje a šetří drahocenný čas, který mohu věnovat někomu jinému v řadě zájemců. Proto jsem ho jako většina terapeutů také začlenil a prosím o jeho respektování. 


Objednací termíny

Osobní konzultace, terapie a léčení poskytuji ve dnech pondělí, úterý a tředa.
Pondělí až středa: začátky terapií 8:00 a 10:30 hod. Terapie je vždy na dvě hodiny, pokud není výjimečně domluveno jinak. Zvoňte prosím maximálně 5 minut před terapií, neboť dříve můžete rušit ještě probíhající sezení. 
Termíny: Počítejte s tím, že asi dva měsíce dopředu mohou být termíny obsazené. Ve akutních případech můžete na svoji žádost získat dřívější termín vzniklý přehozením nebo zrušením domluveného termínu někoho před Vámi. Pro domluvu termínu individuálního sezení použijte prosím můj telefon, nebo e-mail. Ideálně volejte ve všední dny v čase mezi 16 – 17 hodinou. Do zprávy uveďte svůj důvod návštěvy, celé jméno, datum narození, telefon a vyberte ze dvou nabízených časů terapie, který upřednostňujete. Nabídnu Vám termín návštěvy ke schválení. Okamžikem Vašeho potvrzení účasti je termín návštěvy a storno podmínky závazně platný. Zrušení termínu, či žádost o změnu termínu více jak 24  hodin předem jsou bezplatné. Těším se na setkání s  Vámi.


Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí

léčení v klidu a pohodlí vašeho domova

Jste zváni do energetického prostoru intenzivních uzdravujících setkání se svojí Božskou láskyplnou podstatou, v bezpečném místě vašeho domova. Chcete uzdravit svoje fyzické tělo, emoce, mysl, partnerský vztah, psychiku, duši, nebo snad celý život? Chcete jít radostným životem v míru, hojnosti a v důvěře ve svoji duchovní moc a sílu? Pomohu vám rozpustit strachy, smutek a zlobu, iluze a zaslepení mysli, které vás oddělují od lásky a způsobují utrpení a bolest, nemoc a smrt. Vejděte do léčivého ticha svojí podstaty bytí v propojení a sjednocení ve světle lásky. Více podrobných informací k účasti a platbě zde.


Proč Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí uzdravuje životy a léčí naše těla?
Proč můžeš vytvářet v životě zázraky?

V procesu uzdravování nevykazují úspěšnost jen techniky a léčebné školy, ale schopnost terapeuta je moudře začlenit a pracovat s konkrétními bytostmi a jejich životy celostně a především s láskou. Vidět všechny části bytosti jako ucelený systém a uvést ho do správného vzájemného vyladění a propojení s vyšším vesmírným celkem, umožňuje odstranit vše, co přirozeně brání bytí ve zdraví, síle a lásce. Z uvedeného je patrné, že nezahrnovat do jakéhokoliv léčení naši duchovní a Božskou podstatu, která je vším co existuje, znamená být jako kormidelník bez motoru, větru a kompasu. Jste vydáni na pospas oceánu bez možnosti vědomě řídit svoji životní cestu. Schopnost uzdravovat a léčit má pouze Božská láska, která sjednocuje, utváří a dokonale řídí celý vesmír. Nebrat ve snaze uzdravovat v potaz svoji Božskou podstatu, znamená vědomě se oddělit od vesmíru, jeho vedení a nechat se jako trosečník bezmocně unášet vlnami.
Proto všem postižením říkáme ne-moc. Jsme bez-mocni, když s mocí svojí podstaty své životy a těla neléčíme. Být Božskou tvořivou myslí, která tvoří realitu a přitom se identifikovat s fyzickým tělem znamená odevzdat veškerou svoji moc a sílu měnit svůj život. Mysl je tvůrce a příčina. Tělo, jeho nemoci a fyzický svět je následek, kde se naše pokřivení mysli somatizují. Tělo nemůže být nemocné, pakliže nemáme nemocný program v mysli. Celý život bude jen a jen takový, jak si ho dokážeme vymyslet! Co myslíš? Lásku, život, radost, úspěch a naplnění, anebo spíše strach, neúspěch, zklamání, nespokojenost, nemoc a smrt? O tom rozhoduješ a tvoříš jen ty, tvoje Božská mysl s neomezeným tvořivým potenciálem a mocí, které svoje myšlenky propůjčuješ.
Již dlouhou dobu a celý tento život je mým životním smyslem a naplňující cestou být nástrojem lásky a pod vedením Boha se stávat prostředníkem nejvyššího uzdravování a pozvednutí lidského společenství do srdce. Proto jsem nesmírně rád, že mohu být součástí tohoto mocného nástroje uzdravování – Energetického léčení na dálku se Svatou trojicí. U tohoto léčení nemusíte nic dělat, jen si dovolit být opět jedním se všemi a se vším. Nemusíme znát a zabývat se diagnózami, nemocemi, nemusíme rozumět souvislostem mezi orgány, žlázami, čakrami, energetikou, genetikou a hromadou dalších hledisek. Léčení je o vědomí bytosti a jeho láskyplného začlenění do života a vesmírného řádu. Stejně jako ve fyzickém světě, neznalost vesmírných zákonů neomlouvá. Buď jdeš v lásce a v souladu s nimi, a celý vesmír tě ve sjednocení podporuje a pozvedává na jeho úroveň, anebo bojuješ a v oddělenosti trpíš a churavíš jako dítě bez matky. Připomenu ti, že tvůj život není o tobě, jak se domníváš. Tvůj život je o všech těch druhých lidech, jejichž životů se dotkneš a o způsobu, jakým se jich dotkneš. Cítíš tu sílu pravdy za tím? Jaký svět zanecháš za sebou s takovým způsobem bytí? Mohl bych napsat a věřím, že jednou to udělám, o tom krásnou knihu. Nyní je však čas na činy lásky a podpory.
Prostřednictvím Energetického léčení na dálku ti pomohu hlubším způsobem si rozpomenout na to, kdo jsi, jakou máš moc a co musíš jako svobodná bytost se svojí silou udělat, abys očistil svoji tvořivou mysl do lásky a začal tvořit svůj naplněný život ve zdraví, hojnosti a radosti. Už asi začínáš rozumět, proč je zbytečné se ptát, na jaké všechny nemoci je léčení dobré. Léčí všechny nemoci od příčiny, protože uzdravuje tvoji mysl do sjednocení s Bohem a jeho láskou. Už ti možná dochází, proč tomu všemu stále nerozumíš a myslíš si, že porozuměním pozvedneš a vyzdravíš. Tak to můj milý nefunguje! Napřed vejdi do vyššího prožívání v lásce a vědění, a pak teprve porozumíš. Naše společná cesta a konečný cíl je jediný. Kniha Kurz zázraků říká. „Ve skutečnosti má člověk jen dvě cesty. Ta první vede do nebe, tedy do lásky, a ta druhá vede do nikam.“ Ty musíš udělat jako svobodný tvůrce to jediné. Musíš se správně rozhodnout, na které straně stojíš. Jednou až se všichni opět v lásce sejdeme, už to budeme žít a vědět.
Bůh jde stále s tebou, ale ty rozhoduješ, kam směřují tvé myšlenky, co s nimi chceš tvořit, zažívat a jak se v tom budeš cítit. Co kdyby se každý rozhodl jít s Bohem a nechat se vést jeho láskou? Že máš strach? Strach nechat se vést láskou? Strach máš právě proto, že tě láska nevede. Všem zázrakům, které jsou na duchovní rovině přirozeností se otvíráš právě svojí schopností stát ve svojí duchovní moci a s láskou ji manifestovat zde. Děkuji ti, že se rozhodneš v klidu a míru svého srdce. Že se rozhodneš správně, abychom mohli všichni vést hlubší a radostnější rozhovor se sebou a s Bohem. Dobře se rozhodni a žij svůj opravdový život svojí světelné podstaty. Více informací o energetickém léčení a pokyny k platbě najdete zde.


Reference – napsali o mně a mojí práci
.


Dárkové poukazy

Pro člena rodiny, nebo své přátele je možné využít dárkové poukázky na moje nabízené služby. Je však dobré vědět, že si obdarovaný člověk danou službu přeje a je jí otevřený. Pak bude mít naše setkání pro něj jistě velký přínos. Dárkový poukaz je možné po domluvě cenově i obsahově přizpůsobit vašim záměrům. .

 

O mojí práci Doporučuji