Spustit hudbu Vypnout hudbu


Inspirace a vedení na duchovní a životní cestě růstu,
naplněného tvoření ve zdraví, bytí v hojnosti a radosti.
Pomohu vám uzdravit sebe, vaše vztahy a celý život


        Co můžete očekávat

 • Celostní přístup k člověku, který podporuje sebe uzdravující síly a uvědomění
 • Intuitivní vedení k léčebnému potenciálu, vnitřní síle a sebereflexe klienta
 • Hluboce očistný a uvolňující zážitek energetické a rezonanční terapie
 • Bezpečný léčebný prostor, srdečný přístup a čas pro vaše téma
 • Důvěrnost všech společně sdílených a prožitých informací

        Co můžete získat

 • Odbornou pomoc, určenou přesně vašim individuálním potřebám
 • Rozpuštění strachů, viny, zaslepení, iluzí a představ porozuměním
 • Nový celostní pohled na vaši situaci, problém a jeho vhodné řešení
 • Léčení minulosti a formování pozitivních a rozvíjejících vzorců mysli
 • Nasměrování k pochopení svojí životní cesty a tvoření hojnosti v lásce
 • Otevření se novým možnostem sebevyjádření, inspiraci a radosti života
 • Možnost sdílení a hledání moudrých řešení pro vaše životní situace a krize
 • Podporu a doprovod pro úspěšné směřování na vaší spirituální a osobnostní cestě
 • Napojení na studnici svojí moudrosti a lásky a jejich využití pro kvalitní a spokojený život
 • Energetické léčení fyzického těla, všech jeho energetických úrovní, psychických struktur a vědomí člověka


Ceník služeb

Vstupní pohovor a diagnostika k terapiím (1 hod.) …………………. 800 Kč
Energetické léčení a ostatní druhy terapií (1 hod.) …………………. 800 Kč
Psychoterapie a psychospirituální poradenství (1 hod.) ………….. 800 Kč
Partnerské poradenství a vztahové terapie (1 hod.) ……………….. 900 Kč
Numerologický rozbor osobnosti a cesty duše (1 hod.) …………… 800 Kč
Partnerský numerologický rozbor a slučitelnost (1 hod.) ………… 900 Kč
Karmická cesta, její dary a úkoly a osobnostní kód (1 hod.) … 1000 Kč
Průvodce do síly darů pro vysoce citlivé (1 hod.) ……………………. 800 Kč
Podpora a doprovod při porodu a umírání (1 hod.) …………………. 700 Kč
Energetické léčení a podpora na dálku (45 min.) ……………………. 500 Kč
Frekvenční terapie – Super Ravo Zapper (15 min.) …………………………………………………………………………… 150 Kč
Poradenská komunikace přes e-mail (10 min.) ………………………………………………………………………………….. 100 Kč
Terapie mimo pracovní dobu a Léčení na dálku o víkendu …………………………………………………………………. +20%


Storno poplatek

Za zrušení domluveného termínu terapie později než 24 hodin předem účtuji storno poplatek 500 Kč. Storno poplatek je velmi dobrý nástroj pro posilování zodpovědnosti a záměru klientů, omezuje moje prostoje a šetří drahocenný čas, který mohu věnovat někomu jinému v čekací řadě zájemců. Proto jsem ho stejně jako většina ostatních terapeutů také začlenil a prosím o jeho respektování. Děkuji.


Objednací termíny

Osobní konzultace, terapie a léčení poskytuji ve dnech pondělí, úterý a tředa.
Pondělí až středa: začátky terapií 8:00 a 10:30 hod. Terapie je vždy na dvě hodiny, pokud není výjimečně domluveno jinak. Zvoňte prosím maximálně 5 minut před terapií, neboť dříve můžete rušit ještě probíhající sezení. 
Termíny: Počítejte s tím, že asi dva měsíce dopředu mohou být termíny obsazené. Ve akutních případech můžete na svoji žádost získat dřívější termín vzniklý přehozením nebo zrušením domluveného termínu někoho před Vámi. Pro domluvu termínu individuálního sezení použijte prosím můj telefon, nebo e-mail. Ideálně volejte ve všední dny v čase mezi 16 – 17 hodinou. Případně pošlete žádost přes SMS, kde krátce uvedete svůj důvod návštěvy, celé jméno, datum narození a jeden ze dvou nabízených časů terapie, které upřednostňujete. Nabídnu Vám termín návštěvy ke schválení. Okamžikem Vašeho potvrzení účasti je termín návštěvy a storno podmínky závazně platný. Zrušení termínu, či žádost o změnu termínu více jak 24  hodin předem jsou bezplatné. Těším se na setkání s  Vámi.


Informace k energetickému léčení na dálku

Princip léčení, jeho dosah a možnosti
Pokud není akutně nutné pracovat na fyzické úrovni těla, nebo člověk nemá pro větší vzdálenost možnost osobní návštěvy, pak energetické léčení na dálku je ideální varianta, která pracuje souběžně na všech úrovních bytosti. Je vhodné pro všechny zdravotní problémy a věkové kategorie. Zvláště ho milují děti, které ještě nejsou mentálními vzorci svázané, nebo naši zvířecí mazlíčci u kterých jsou často rychlé pozitivní výsledky i tam, kde už vše ostatní snažení selhalo. V napojení se svým duchovním tělem vejdu do kontaktu s vaším energetickým systémem a duchovní podstatou. Přizvu anděla léčení, který se mnou spolupracuje, a s prosbou k Bohu žádám Ducha svatého o vedení léčení pro konkrétní bytost. Stávám se tak prostředníkem Božské láskyplné energie, kterou nabízím vašemu systému tam, kde je to nejvíce potřebné a léčivé.
Léčení pracuje od prosvětlení příčiny z duchovní úrovně přes jemně-hmotná těla do úrovní čaker, žláz a konečně orgánů fyzického těla. Tím dochází k prosvětlení a léčení na úrovni vědomí, harmonizaci na úrovni energetické a následně k eliminaci patologií a k posílení a odeznění projevů na tělesné úrovni. Stávám se nástrojem nejvyššího k vašemu léčení tak, jak je pro vás nejlepší. To je velmi jednoduchý popis aktu léčení, kterému není nutné rozumět, stačí se mu jen otevřít, cítit svým srdcem a pozorovat výsledky na svém těle a v životě. Proto jen naslouchejte a v důvěře se otevřete Božskému světlu léčení. Energetické léčení je schopné pomoci nejen z fyziologickými problémy bez rozdílu závažnosti, ale také s energetickými, mentálními, psychickými či emocionálně citovými disharmoniemi.
Zvláště mohu doporučit níže uvedené léčení se Svatou trojicí, které je mocnější spojením více myslí a tak násobí uzdravující potenciál. Vždyť Božská láska, která je naší podstatou, nemá žádné hranice a omezení. Vytváří prostor pro zázraky, které se dějí.
Doba působení léčení a doporučený počet opakování
Energetické léčení a jeho přenastavení s vámi bude ještě nějaký čas po terapii pracovat a působit. Proto dělám rozestupy mezi léčeními, pokud je dobré je opakovat vícekrát. Vhodný počet opakování záleží na mnoha faktorech. Pokud se potýkáte s nějakým akutním problémem trvajícím řádově několik dnů, pak postačí zpravidla jedno léčení. Pokud jsou však vaše problémy dlouhodobějšího rázu, tedy již chronické, pak bude zapotřebí více, zpravidla tři léčení v návaznosti za sebou. Na základě vašich příznaků, doby jejich trvání a stavu organizmu vám vhodný počet léčení doporučím. Energetické léčení je schopné harmonizovat vícero zdravotních problémů souběžně, neboť nepracuje s diagnózami a nemocemi, ale s bytostí a její tvořivou mocí mysli. Pracuje a uzdravuje bytost celostně. Tuto schopnost má pouze Božská láska, jejímž prostředníkem se při léčení stávám. Už opravdu dlouho jsem v učení nejvyššího pro rozvíjení schopnosti léčení a moudré pomoci k pozvednutí lidského společenství do lásky. V tom je můj životní smysl a radostná cesta naplnění.
Pokyny k vlastnímu léčení 
Deset minut před započetím domluveného času léčení si vypněte rušivé zdroje jako Wifi či mobil, zapalte svíčku a lehněte si do klidu na bezpečné místo, kde nebudete nikým a ničím rušeni. Položte se na záda, ruce podél těla a chodidla do vzdálenosti vašich kyčlí. Přikryjte se teplou dekou, pokud by vám bylo chladno. Vědomě se uvolněte, jen dovolte celému tělu, aby se uvolnilo. Dovolte svému dechu, aby se mohl přirozeně prohloubit a zpomalit. Nijak ho nemanipulujte, jen mu dovolte, ať vás vede do hlubokého klidu. Zaměřte svoji pozornost do srdce a představte si, že září láskou, vyzařuje soucit nebo vděčnost. Vyberte si jednu, nebo všechny tři kvality srdce, které ho otvírají. V tomto uvolněném stavu ze srdce a upřímně odpusťte sobě, všem a všemu všechny chyby a vědomě se otevřete léčení. Takto nejméně 45 minut relaxujete. Pokud provedete všechny doporučené kroky až po otevření se léčení, pak nevadí, když při léčení usnete uzdravujícím spánkem.
Nezapomínejte, že vaše důvěra, míra uvolnění, otevření se léčení a upřímná prosba ovlivňuje míru přijatého léčení. V okamžiku odeslání léčení vám potvrdím jeho provedení prostřednictvím SMS, na kterou nemusíte odpovídat. Snažte se i po ukončení léčení zůstat s vděčností a poděkováním v srdci a harmonickém naladění. 
Pokyny k platbě a co budu potřebovat
Pokud máte upřímný zájem, léčení na dálku vám rád pošlu. Jedno léčení na dálku je za 500 Kč a trvá 45 minut. Zpravidla ho provádím večer v 19 hodin. Podle domluveného a zvoleného počtu léčení mi zaplatíte částku na účet číslo: 2300701019/2010. Po obdržení platby se vám ozvu a domluvíme si konkrétní termíny a časy léčení. K léčení na dálku budu potřebovat vaše celé jméno, datum narození, telefon a jednou větou vyjádření vašich problémů, či diagnózu, kterou chcete léčit. 


Doporučuji léčení v pohodlí vašeho domova

Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí a Břetislavem Báťkem

Jste zváni do energetického prostoru intenzivních uzdravujících setkání se svojí Božskou láskyplnou podstatou, v bezpečném místě vašeho domova. Chcete uzdravit svoji mysl, své tělo, partnerský vztah, psychiku, nebo snad celý život? Chcete jít radostným životem v míru, hojnosti a v důvěře ve svoji duchovní moc a sílu? Pomohu vám rozpustit strachy, smutek a zlobu, iluze a zaslepení mysli, které vás oddělují od lásky a způsobují utrpení a bolest, nemoc a smrt. Vejděte do léčivého ticha svojí podstaty bytí v propojení a sjednocení ve světle lásky našeho Otce.  Více informací o energetickém léčení, registraci a platbě zde.


Reference – napsali o mně a mojí práci


Dárkové poukazy

Pro člena rodiny, nebo své přátele je možné využít dárkové poukázky na služby „Energetické léčení a harmonizace“, nebo „Numerologický rozbor osobnosti a cesty duše.“ Je však dobré vědět předem, že si obdarovaný člověk energetické léčení, nebo numerologický rozbor přeje a je mu otevřený. Pak bude mít z něho jistě také velký užitek. Dárkový poukaz je možné po domluvě cenově i obsahově přizpůsobit vašim záměrům. Těším se na setkání s vámi..

O mojí práci Doporučuji