Spustit hudbu Vypnout hudbu

Hvězdná semínka přišla na Zemi svobodnou volbou ve třech vlnách na podnět galaktické federace. Duše hvězdných semínek přišly dobrovolně z různých částí vesmíru, aby pomohli lidem na Zemi změnit energii, vyhnout se katastrofě a pozvednout vibrace lidstva pro přechod do vyšší dimenze a uskutečnění zlatého věku lidstva. Země byla dlouhou dobu školou pro duše, aby se naučily bezpodmínečně milovat na mnoha úrovních. Planeta byla rozsáhlou laboratoří, kde duše zažívaly oddělení, různá omezení, polaritu a nižší frekvence strachu a pochybností. Temné síly ovládaly Zemi po tisíce let a zotročily mnoho lidí strachem a zastrašováním. Nyní ztrácejí poslední kontrolu nad lidstvem kvůli působení světelných sil a masivnímu posunu frekvence Země. Nastává období, kdy se mnoho duší bude přesouvat do vyšších dimenzí života. Všechny zbraně budou zničeny a lidstvo bude žít jako jedna spojená rodina. Budete žít ve společnosti s hojností, mírem, štěstím a harmonií, spoluprací, bez krádeží, zločinů a násilí.

První vlna hvězdných semínek, nebo také poutníků, jak se jim někde ve světě říká, přicházela v padesátých letech minulého století a pro málo dřívějších zkušeností v nižších dimenzích měla náročnou adaptaci. Těžko se dokázali přizpůsobovat ve světě násilí, lží a negativních emocí, které je paralyzovaly a tak zde často nechtěli být a toužili se vrátit domů. Proto si řada z nich nedokázala udržet vibrace, zapomněla svůj úkol, byla nešťastná a pokoušela se spáchat sebevraždu. Měli hodně obtíží, neboť byli průkopníky, kteří přišli ukazovat směr z temnoty. Budovali především podmínky a cesty těm přicházejícím po nich. To však bylo pro tyto krásné duše často obtížné, neboť součástí jejich smlouvy bylo zapomnění. Všechna hvězdná semínka souhlasila, že zapomenou na to, kdo a co skutečně jsou.

Druhá vlna hvězdných semínek, s kterou jsem přišel také já, přicházela v šedesátých, až sedmdesátých letech. Tyto duše už byly na podnět vyspělých světelných bytostí z vesmíru lépe uzpůsobené. Byly odolnější a lépe připravené k přizpůsobení se životu v nízkých vibracích a tak se dokázaly lépe začlenit a adaptovat. Byly to většinou duše z vyšších dimenzí, které zažily mnoho zkušeností ve vibrační hustotě nízkých dimenzí a tak byly schopné si lépe podržet své energie a vědomí. To však neznamená, že adaptace a fungování v této dimenzi bylo pro ně jednoduché. Je mezi nimi mnoho vesmírných mistrů, kteří zde nepoznaní kráčí a prosvětlují tuto Zemi a vědomí lidstva. Já jsem přišel z úrovně sedmé dimenze s uzamčeným potenciálem mistra, léčitele a učitele, pomoci lidem se rozpomenout na svůj skutečný vesmírný původ, dary a schopnosti. Zvolil jsem si, od které fáze života a stavu lidského vědomí se začne můj plný potenciál mise otvírat tak, aby byl plně využitý a lidstvem přijatý. Věděl jsem, že jedině intenzivní duchovní prací na sobě se dokážu postupně rozpomínat a vyvolat všechny vzpomínky mého původu a úkolu zpět do vědomí. Darem mojí mise na Zemi je mimo radost ze služby také skutečnost, že zde mohu učinit mnohem větší pokroky, než je možné učinit ve vyšších hustotách, ze kterých jsem přišel. Druhá vlna semínek si zpravidla nevytvářela žádnou karmu a přišli sloužit a pomáhat druhým. Stejně jako většina těchto duší, i já funguji jako vesmírný kanál energie světla. Jako anténa přijímám a generuji energii světla a jako vysílač ji vysílám k pozvednutí ostatních. Mám speciálně ustrojenou hustější auru a energetiku pro ochranu před vlivem a působením nízkých vibrací a také naprogramovanou DNA pro vyzařování vyššího vědomí a světla k probouzení druhých. Nemusím vlastně dělat nic, stačí se procházet po ulici, nebo v obchodním domě a svojí energií ovlivním každého, s kým přijdu do styku, aniž by si to druzí dokázali uvědomovat. Protože jsem přišel jako kráčející vesmírný mistr, vzal jsem na sebe nelehký úkol podmínek, výzev a překážek do okamžiku probuzení lidstva a plného vědomého působení jako světlonoš a duchovní učitel. Ve skutečnosti se však mezi lidmi s nízkou vibrací necítíme moc příjemně a nejraději se kontaktu s druhými vyhýbáme a své přátele si dobře vybíráme. Proto i když miluji lidi a rozsévání lásky, jsem také rád o samotě a ve mně vlastním energetickém prostředí. Především pracuji individuálně ze svého domova a jen občasně ve skupinách a společenstvích lidí tak, abych nemařil svůj úkol a nejlépe využil svůj čas.
Mnohá semínka druhé vlny, i když citově založených a láskyplných žije často samostatně bez partnerů a dětí, které zpravidla vytváří karmu. Oni totiž nechtějí nic, co by je zde vázalo a připoutávalo. Většinou sem přišli vykonat svoji misi a službu a chtějí se vrátit do svých původních energetických úrovní. Proto se buď ženit a vdávat nechtějí, anebo si nevědomě, či záměrně vybírají neslučitelné partnery, především pro vzájemný růst a pozvednutí. Pokud ovšem nemají to štěstí potkat někoho svého druhu, což zase může odvádět pozornost od poslání těchto světelných duší rozesetých rovnoměrně po planetě k pozvedávání vibrací. Každá duše má svůj individuální plán, který si sama zvolila a odsouhlasila.

Třetí vlna přicházejících duší a rodících se dětí už měla jednak vyšší duchovní vědomí a znalosti k tomu, aby se mohli dobře přizpůsobit novým vibracím a navíc vědomí lidstva se už postupně pročišťovalo a zvedalo. Měli dobře přizpůsobené DNA tak, aby úplně neupadaly do zapomnění svého původu a dokázali v dospělosti spolehlivěji kráčet tímto světem bez větších problémů kupředu. Ve školách však byli často nepochopeni a pokřivený, slepý systém jim ať už mylně, či záměrně předepisoval léky na poruchy ADHD, nebo je chtěl odstranit do speciálních škol pro zaostalé. Oni však byli často naprosto v pořádku, ale pokročilejší ve svém uvědomění a  vnímání na vyšších frekvencích. V mojí léčitelské praxi takových dětí se mnou prošlo krátkou cestu probuzení a vzestupu do svého potenciálu jedinečnosti mnoho z nich. Pro svoji inteligenci se tyto duše ve škole často nudili a potřebovali jim hodné výzvy pro udržení zájmu a pozornosti. To jim však často zkostnatělý a pouze rozumově zaměřený školní systém neumožňoval. Všechna hvězdná semínka riskovala nebezpečí zapomnění za účelem být v neustálé lásce k službám ostatním. Díky intenzivním životním zkušenostem a příležitostem třetí dimenze tak mohli rozvíjet svůj potenciál a urychlit svůj proces evolučního růstu.

Hvězdná semínka přišla z různých částí vesmíru s různými úkoly a schopnostmi. Podívejme se na některé z nich, v kterých se řada z vás bude poznávat.
Orion
Hvězdná semena Orionu pocházejí z hlubokého vesmíru souhvězdí Orion a jsou vytvořena z kousků hvězd a kosmických plynů. Chtějí přivést na tuto planetu nekonečnou lásku a světlo prostřednictvím stimulace energetických polí lidských bytostí. Pokaždé, když je přizvete, budou vnášet vyšší frekvence do vaší struktury atomového těla. To vám pomůže cítit se úžasně a mocně. Připomínají vám vaši krásnou duši, jako esenci čisté kreativní bytosti.
Plejády
Plejádská hvězdná semena přišla na Zemi z Plejád, z hvězdného systému nacházejícího se v souhvězdí Býka. Snadno je rozpoznáte podle jejich všeobecné empatické a láskyplné povahy. Plejádské hvězdné semeno se snaží pomoci lidstvu otevřít se intergalaktickým bytostem a podporovat lepší porozumění mezi touto planetou a vesmírem.
Sirius
Siriané jsou domorodci z planety Sirius, kteří se inkarnovali na Zemi, aby pomohli lidstvu s velkým přechodem do vyšší dimenze a Zlatého věku. Sirianská semínka jsou orientovaní na služby směrem k lidskosti, jsou empatičtí, mají za sebou historii učitelů, léčitelů nebo se angažují v otázkách sociální spravedlnosti. Když se lidské bytosti s jejich pomocí probouzejí ke svému vyššímu účelu na Zemi, dělají překvapivé průlomy ve vědě a sociální spravedlnosti.
Lyra
Lyřané přišli z druhé planety hvězdného systému Vega, která se nachází 26 světelných let daleko v souhvězdí Lyry. Lyřané jsou jemné bytosti lidského vzhledu s přirozenou láskou ke všem formám života a přirozenou náklonností k lidem. Milují přírodu a vše kolem ní. Milují své rodiny a učí své děti přírodním způsobům již ve velmi raném věku.
Arkturus
Arkturiáni přišli z hvězdného systému Arcturus. Přišli na Zemi během atlantských časů, aby pomohli zvýšit úrovně vědomí lidských bytostí, aby si mohly začít pamatovat svůj 5. dimenzionální původ a znovu se spojit se svým multidimenzionálním já. Arkturiáni jsou velmi citlivé bytosti a mnozí zažívají na Zemi velké nepohodlí kvůli nízko-vibračním energetickým vzorcům. Z tohoto důvodu se mnoho z těchto bytostí rozhodlo žít většinu svých životů mimo lidský dohled v úrovních páté dimenze. Do třetí dimenze se vynořují pouze tehdy, když je nutné pomoci.
Androméda
Androméďané jsou humanoidní rasa pocházející z planety Andromedia, což je třetí planeta od hvězdy Vela v souhvězdí Andromedy. Jejich posláním je cestovat do jiných světů, a pomáhat rozvíjet duchovní alchymii a zvyšovat vědomí. Pomáhá druhým stát se svobodnou civilizací, žít v harmonii a spolupráci s přírodou, neničit svůj domovský svět nebo ostatní, ale vycházet spolu-vytvářením udržitelného životního stylu, který se řídí univerzálními zákony.

Všechny tři vlny vesmírných semínek přišli pro společnou misi pomoci lidem i planetě Zemi pozvednout jejich vibrace, rozvinout srdeční čakru a lásku, pomoci rozpomenout se na svůj vesmírný původ a uskutečnit vzestup do páté dimenze, do zlatého věku lidstva. Vzestup je projevem nejvyššího potenciálu každé bytosti vyjádřit bezpodmínečnou lásku. Je cestou, která vede k většímu pochopení sebe sama a svého vztahu k okolnímu světu. Zde budete mít plný přístup ke všem informacím a moudrosti, protože neexistují žádná omezení toho, co můžete dělat nebo kolik se toho můžete naučit. Získáte co chcete jen tím, že na to budete myslet. Je to mocný nástroj, který vám umožní změnit váš život způsobem, který jste si ani nedokázali představit, neboť vás převede od fyzické bytosti k duchovní. Je cestou ke svojí Božské podstatě a schopnosti tvoření reality z úrovně lásky, ve spojení se Zdrojem a ve spolupráci se společenstvím všech světelných bytostí vesmíru. Otevřete tedy mysl svému probuzení světelného těla a udržujte svoji krásnou vizi blaženosti.

Tancuj podle melodie života a jsi nejbohatší člověk na Zemi.
Tancuj podle tónu svého srdce a budeš nejšťastnější člověk na Zemi.
Láska je klíčem vzestupu a tak nic jiného již nehledej.

O mojí práci Doporučuji