Spustit hudbu Vypnout hudbu

.
.

· Květ života ·

Květ života je plamenem moudrosti celého Univerza. Díky němu se nikdy a nikde neztratí jediná myšlenka, emoce nebo zažitá zkušenost. Svým světlem propojuje a stmeluje vše živé. Díky němu jsou všechny bytosti nepřetržitě propojené s Pratvůrcem a nikdy se od něj neoddělí. V celém Univerzu existuje nespočet květů života. V Květu života uvnitř každé bytosti jsou uloženy všechny její zkušenosti a životní okolnosti a ty jsou přímo napojeny na Květ života domovské planety, kde jsou všechny její poznatky. Veškeré údaje se synchronně přenášejí do jádra Centrálního slunce a ohniska konkrétní galaxie. Odtud se propojí s jádrem Prvotního zdroje, původem všeho bytí, kde se soustřeďuje poznání ze všech galaxií. Všechny procesy se tak zapisují do všech úrovní bytí, které díky této síti mohou mezi sebou vzájemně komunikovat. Není nic v Univerzu, co by zde nebylo uloženo a každá bytost Univerza si tak může stahovat informace. Klíčem je vibrační potenciál a vědomí zájemce, které musí odpovídat žádaným informacím. Každá duše opouštějící tělo, dříve než opustí sféru života, prochází tímto nepopsatelně nádherným Květem života planety, kde splyne s jeho vědomím. Duch se dokonale nasytí touto čistou energií lásky a jejím ohněm, který jako pramen vyvěrá z jednoty vesmíru.

· Merkaba ·

Merkaba je náš nebeský společník představující krystalickou světelnou strukturu, s jejíž pomocí můžeme cestovat do jiných úrovní a dimenzí a zažívat mnohé zkušenosti bytí. Merkaba představuje naše světelné tělo, které se aktivuje po dosažení určitého stupně moudrosti. To zahrnuje lásku ke všem tvorům ve vesmíru, dokonalou vnitřní rovnováhu bez souzení a hodnocení a pochopení a přijetí božských principů Zdroje. Aktivaci božské rotace lze dosáhnout jen vlastním prosazením hlubokého poznání v prožívané realitě v souladu s vesmírnými zákonitostmi. Nejdříve se reaktivuje 12vláknová DNA a poté merkaba. Zde nepomůže žádné umělé zasahování rozumu a ega, nepomůže absolvovat nějaký seminář či kurz. Mistrem merkaby se staneme jen a pouze na základě vlastního dosaženého poznání. Pak dojde k aktivaci světelného těla a osvobození se z pout úrovně bytí. Celý mozek se rozzáří do mocného plamene a plného využití potenciálu svého ducha. Tak se rozpustí realita omezeného Já a vy se stanete tím, kým skutečně jste – neomezenou bytostí s neomezeným duchem. Klíč má každá bytost uložený na svém hard-disku v jádru duše, která je propojena s Květem života planety Terra a ten je spojen s centrálním sluncem Galaxie a Prvotním zdrojem, původem veškerého bytí. Univerzum je jednota a tak je zde vše láskou propojeno.

.

O mojí práci Doporučuji