Spustit hudbu Vypnout hudbu

Lidská mysl a její možnosti

Zdravý život člověka je stále více ohrožován působením desítek negativních podnětů zvenčí, kterým se snažíme vyhýbat, či je různými způsoby eliminovat. Například v Německu je až čtrnáctinásobně překračována hodnota koncentrace ultrajedovatých látek v mateřském mléce, která je stanovena Spolkovým zdravotním úřadem. Ačkoli se nikdy v Grónsku DDT nepoužívalo, jeho rezidua se nachází dokonce i v mateřském mléce Eskymaček. Každodenní katastrofou lidstva je neustálé působení jedů na člověka už v počátcích jeho života. Jedni říkají, že snaha o zdravý život je při takové míře nežádoucích vlivů naprosto zbytečná a druzí zase naopak a právě proto hledají způsoby a možnosti, jak naše tělo zbytečně nezatěžovat a umožnit mu přirozenou regeneraci a zdraví.mozek
Já osobně patřím k té druhé skupině a společně s heslem „Nic nalámat přes koleno“ se snažím a učím druhé umět se dívat na to, co ovlivnit mohu a nezatěžovat se tím, co ovlivnit není možné. Naše mysl je nám k tomu výborným nástrojem. Má-li být jakákoli změna v oblasti zdraví, stravy, pohybu či relaxace smysluplná, musí jí předcházet adekvátní změna myšlení. Učíme se řídit své tělo vědomím. Naše bytí neurčuje vědomí, nýbrž vědomí určuje naše bytí. Velká část lidí je ovládána hmotou a málokomu se daří aktivně a vědomě ovládat své tělo. Meditace a relaxace, při které se tělo a mysl dostává do klidu, jsou možností, jak můžeme tohoto stavu docílit. Stejně, jako se naučíme ignorovat počáteční impulzy k pohybu, nebo poškrábání při meditaci, když má tělo tiše sedět, naučíme se také schopnosti určovat směr cesty svým vědomím na základě vnitřního uvědomění. Stejně, jako se děti někdy doslova „naučí onemocnět“(naučí se získávat pozornost svojí matky onemocněním), můžeme se jako dospělí naučit být zdraví. Důležitým předpokladem je naučit se věnovat pozornost a péči svému tělu, dokud je ještě zdravé. Jinými slovy, napřed je nějaká nefunkční struktura myšlení a teprve jako následek vzniká nemoc, či snížená výkonnost. Je lehčí variantou napřed tvořit harmonickou mysl a následně žít zdravý život, než být bez energie, nemocný a snažit se v tomto stavu měnit strukturu svého myšlení. Nakonec nám stejně nic jiného nezbývá.

Zlatá střední cesta – rovnováha

Už celá desetiletí se klade velký důraz na výkonnost a teprve v poslední době se začíná dostávat do popředí téma meditace a relaxace. Člověk začíná poznávat, že není možné den za dnem dřít a neumět se ani pořádně nadechnout a uvolnit. Začínáme stále více cítit nutnost nastolení rovnováhy mezi dvěma principy.

Mezi výkonem a napětím náležejícím k mužskému aspektu a uvolněním a odpočinkem, které řadíme k ženskému aspektu reality. Hledáme rovnováhu mezi prací a odpočinkem, rovnováhu mezi hlavou a srdcem. Tyto dvě roviny se vzájemně doplňují a tak napětí a uvolnění jsou dva rovnoprávné protiklady jednoho celku. Platnost tohoto poznání se již ve světě nesčetně krát potvrdila nejen v oblasti hospodářství, ale i ve sportu. Můžeme podstatně zvýšit svůj výkon bez negativních následků, pokud se naučíme lépe relaxovat a vypínat mentální rovinu. Proto stále více zaměstnavatelů, kterým jde o prosperující firmu a spokojené pracovníky posílá své zaměstnance na různé kurzy, nebo si zvou učitele meditace přímo do firmy. Užitek je pak oboustranný. Ten, kdo se naučí odreagovat se a umí jen tak být tady a teď s tím, co je a dělá to dostatečně často, zanedlouho dosáhne nejen vyšší výkonnosti, ale také větší psychické pohody a lepšího zdraví. Všechny problémy, které jsou výsledkem nerovnovážného stavu, nazývá školská medicína souhrnným pojmem stresové fenomény. Těch je celá řada od poruch spánku, bušení srdce, vysoký tlak, nechutenství, konzumace návykových látek, křeče, poruchy trávení až po hučení v uších a ztrátě sluchu. Ano, všichni už toho máme po uši a nechceme už nic slyšet a někdy také vidět. Těch problémů je mnohem více a mají jedno společné. Při vyšetření většinou lékař nezjistí žádnou zjevnou příčinu, i když postižený trpí a ví, že něco není v pořádku. Trpí stresem z nerovnováhy.

Dva nervové systémy udávající tón

V lidském organizmu spolupracují dva velké nervové systémy, které se vzájemně doplňují. Volní nervový systém podléhající naší vůli a vnímání, který řídí pohybový aparát a zprostředkovává všechny smyslové vjemy. Oproti tomu samočinný vegetativní nervový systém, který nelze ovládat naší vůlí. Ten řídí činnost jednotlivých orgánů jako třeba dýchání, krevní oběh, látkovou výměnu. Tento nezávislý nervový systém má svou vlastní tělesnou regulaci a kontrolu a také má dva důležité podsystémy, které jsou bez přestání v akci a snaží se neustále udávat tón. Je to Sympatikus, který má snahu vše aktivovat a zrychlovat a na druhé straně Parasympatikus, který zase vše zklidňuje, zpomaluje a uvádí do stavu klidu. Oba tyto systémy jsou bez přestání v akci a jeden z nich vždy podle stavu udává tón. Je zde snaha nastolit vegetativní rovnováhu. Pakliže se v ní člověk nachází, je v síle, která dává harmonii, klid a přirozenou touhu po činnosti. Vnitřní vyrovnanost a výkonnost je pak přirozenou součástí stavu rovnováhy.

Meditace a relaxace jako cesta k uvolnění

Stres a psychické vyčerpání jsou jednou z nejčastějších zátěží západního člověka. Následkem stresu je nevyrovnanost v organizmu a nemoc. Organizmus se stále připravuje na boj nebo útěk. Pokud to dělá často a stres nemůže být odreagován, stává se velmi nebezpečným. Pro uvolnění stresu a duševních blokád existují různé metody. Může to být autogenní trénink, sugesce, psychoanalýza, esoterní léčení a jiné.
Jednou z nejjednodušších, nejkomplexnějších a zároveň nejúčinnějších metod je však meditace. S její pomocí se nám daří uklidnit a ozdravit jak duši, tak i tělo. Duchovní tradice různých národů dokazují, že možnosti meditace daleko přesahují běžný způsob tělesného i duševního odpočinku. Důsledně prováděná meditační praxe navíc dokáže časem pozitivně ovlivňovat životní postoje člověka a jeho vědomí. Relaxace, tedy uvolnění je důležitým předstupněm a podmínkou hlubší meditace a regenerace.
universumNa meditaci je úžasné to, že každý člověk, který se pro ni rozhodne, nalezne pro sebe postupem praxe a vytrvalostí tu správnou a dokonalou strukturu meditace, která vyhovuje přesně danému rozvoji osobnosti. Pro začátek můžete vyzkoušet ty nejjednodušší (a přesto velmi účinné)formy meditace. Nechat se unášet svým dechem, nijak ho neměnit, neřídit, jen ho stále vědomě pozorovat. Nebo se vydat do svého nitra na křídlech svých vlastních myšlenek, kterým dovolujete být, nedáváte jim žádnou energii a jen je pozorujete, jak přichází a zase odchází. Ano, je velice těžké na nic nemyslet, ale až se vám podaří na čas podržet ve svojí pozornosti jedinou myšlenku, nebo jen dokážete setrvat v přítomnosti jediného tónu zvuku, pak porozumíte skutečné síle meditace a její schopnosti jasněji vidět, stát v síle a svobodně tvořit. A to stojí za to, nemyslíte?
Pokud cítíte, že práce na sobě prostřednictvím meditace je pro vás správná, pak neváhejte a začněte už dnes. Každý malý krůček, třeba jen 20 min. se počítá a díky těm jednotlivým malým krokům se jednoho dne dostanete do cíle. Pokud chcete podpořit a získat více informací, zkušeností a především vlastních prožitků, pak jste srdečně zváni na některé z mých pravidelně pořádaných meditačních večerů, které jsou právě pro Vás a Vaši radostnou a naplněnou cestu životem určené.

Imaginace je řečí našeho podvědomí

Už jste jistě slyšeli tu moudrost, že: „Jeden jediný obraz nám řekne víc, nežli tisíc slov.“ A také jste si určitě všimli, že s některým člověkem nemusíte příliš hovořit a jakoby si vzájemně rozumíte mezi slovy a s jiným nemůžete nalézt formu, jak mu něco sdělit, aby vám porozuměl. Když se chceme s druhým dorozumět, musíme mluvit jeho jazykem. A jazykem našeho podvědomí je právě imaginace neboli obrazová představivost.
imaginace

Umíte ještě jen tak zavřít oči, mít nějaké konkrétní přání a vidět obraz podle svého přání? Jako děti jsme to přirozeně uměli a jako dospělí se to zákonitě odnaučujeme. Zkusme to chvíli společně. Například jablko. Zavřete oči a představte si před sebou typický tvar jablka. Soustřeďte se na ten obraz svým vnitřním zrakem, dokud nebude zcela zřetelný. Představte si jablko v krásně vyzrálé, červené barvě. Otevřete oči a po chvíli je opět zavřete a snažte se opět jablko živě vybavit. To opakujte, dokud se představa okamžitě nezdaří. Tak se můžete naučit abecedu podvědomí. Můžete se naučit myslet slova. Pokud máte navíc správnou motivaci a váš obraz je doprovázen citovou, nebo emoční energií, pak výsledné obrazy a Vaše podvědomá komunikace bude mít mnohem větší hloubku a také trvání. Učte se pracovat se svojí představivostí a tím se budete učit vědomě tvořit svoji žádanou realitu. Je jedno, zda se bude týkat vašeho hmotného zabezpečení, vnitřního vývoje nebo naplněné životní cesty. Pokud budete v souladu se svým nitrem, pak není pro Vás nic nemožné. Není nic, kým nemůžete být, není nic, co nemůžete mít, nebo zažít.

Psychokybernetika mysli v našem životě

Možná jste byli také svědky nějakého pokusu, či „kouzla“ jako já před mnoha lety. Hypnotizér jedné dobrovolnici vsugeroval, že ji pokládá na ruku kousek ledu a bude cítit jeho chlad. Ve skutečnosti ji na ruku položil minci. Poté ji odstranil a vsugeroval jí, že pokládá horký kousek kovu. Opět však položil stejnou minci. Dívka prudce ucukla a s bolestným výrazem zasténala, jako by se prudce spálila. Po pár minutách se na ruce udělal puchýř, jako při skutečném popálení. Dobře si vzpomínala na pocit chladu ledu a bodavou bolest při spálení. neuronyNechtěla vůbec věřit, že se v obou případech jednalo o stejnou obyčejnou minci. Její podvědomí uvěřilo. Tady na tomto příkladě můžeme vidět, jak se může duševní představa projevit tělesně, tedy fyzicky. Stejným způsobem můžeme samozřejmě pracovat také se zdravím, či nemocí. Časté přemýšlení o nemoci vede ke vzniku této nemoci. Všechny její příznaky jsou zřejmé, obtíže zřetelné, ale lékař ji nemůže žádným způsobem zjistit a žádné léky nezabírají. Pokud jste v takové situaci, pak se můžete uzdravit jen změnou svého duševního postoje. O této souvislosti nemoci a životního postoje pojednává psychosomatický obraz nemoci. Když mu porozumíme a odstraníme příčinu, pak i následek v podobě nemoci na fyzické rovině odchází. Asi osmdesát procent všech nemocí je podmíněno psychosomaticky, tedy vyvoláno duševními pochody a tak se můžeme většině nemocí zcela vyhnout.

Kvantové pole vesmíru

meditace čakryVše ve vesmíru je tvořeno informací a energií. Celý vesmír je ve své podstatě tokem energie a informací. Na úrovni kvantového pole, neboli čistého vědomí neexistuje nic jiného než energie a informace. Toto kvantové pole je přímo ovlivňováno vědomím a úmyslem. Co dělá člověka v přírodě výsadního, je náš nervový systém. Náš nervový systém má schopnost a kapacitu si uvědomovat energetický a informační obsah místního pole, z něhož se utváří naše tělo. My toto pole prožíváme prostřednictvím myšlenek, pocitů, emocí, vzpomínek či přesvědčení. Prostřednictvím fyzického těla toto pole objektivně prožíváme jako hmotný svět. Všechno je to vlastně totéž.
Staří mudrci říkali: „Já jsem to, ty jsi to, všechno je to. A to je všechno, co je.“ A to je všechno 🙂 Znamená to, že naše tělo není odděleno od těla vesmíru. Tedy vesmír a jeho kvantové pole je naším polem. Náš nervový systém si je tedy schopen uvědomovat informace kvantového pole a tak je člověk schopen pružně vědomě měnit informační obsah, který dává vzniknout našemu fyzickému tělu. Přeloženo do jednoduchého jazyka, na cokoli upřete svoji pozornost, nabude ve vašem životě na významu a síle. Věci, od kterých pozornost odpoutáte, ochabnou na síle a zmizí z vašeho života. Váš úmysl neustále startuje procesy přeměny energie a informací. A tak si nastavte svůj vesmírný počítač s nekonečnou tvořivou silou tak, aby pracoval ve Váš prospěch.

        Sedm tipů pro vás a váš zdravý život

  • Dívej se na sebe jako na zdravého člověka plného vitality a energie a ono tomu tak bude.
  • Pošli svoji duši každý den na deset minut na svoji vysněnou dovolenou a dívej se na sebe jako na zdravého a šťastného člověka. 
  • Uč se umění vyhýbat se všemu negativnímu. Nemysli ani na to, že tvé problémy, či nemoc mizí, ale dívej se přímo na žádaný výsledek, kterého chceš dosáhnout.
  • Nezapomínej, že jsi tím, čím věříš, že jsi. 
  • Jsi nádherná duchovní bytost, která vědomě tvoří svoji fyzickou realitu a zdraví.
  • Buď za své tvoření a za vše svěřené vděčný. 
  • Radostně a s nadšením jdi dál a dál. Žij a tvoř.

.

Strava

 

Už jeden moudrý člověk minulosti kdysi dávno řekl moudrou větu, která nám do dnešních dnů stále zvědomuje jednoduchá pravidla pro zdravý život.

„Jsi to, co jíš, jsi to, na co myslíš a jsi tak mladý či starý, jak se cítíš“ (Hypokrates)

Nejen tato věta, ale také záměr tohoto textu, který zde jako připomenutí píši, nám mimo jiného ukazuje, že se nikdy nemusíme cítit ničím poraženi. Že máme život ve svých rukách, že je vždy čas k opětovnému nabití duševního klidu, že nikdy není pozdě vylepšit svůj zdravotní stav a docílit nového přílivu energie a také radosti do života.

A myslím, že každý, kdo převzal zodpovědnost za svůj život a snaží se být dobrým pozorovatelem svého tvoření, začíná vidět a rozumět tomuto nádhernému mystériu zvanému život. Ať už procházíme v životě jakkoliv těžkou lekcí a zažíváme jakákoliv strádání a problémy, každý z nás se jednoho dne rozhodne přestat naříkat a bezmocně se vztekle protloukat životem. Jednoho dne uslyšíme ten hlas z nitra, který říká: Vždyť máš tu obrovskou moc rozhodovat o svém osudu. Máš neustále mnoho možností, jak přetvářet sebe a svůj život. Nedívej se tam, kde to nejde, ale hledej nové cesty, které to umožnit mohou. Nezapomínej na svoji duchovní sílu a moudrost duše, která tě stále vede a ukazuje cestu. Není třeba trpět, ale je dobré porozumět. V ten okamžik se rozhodneme vyhnat z hlavy všechny poraženecké myšlenky, přijmeme stávající stav a otevřeme se pomoci, krokům a řešením, která se nabízí. Vždy jsou nějaká řešení! Smyslem těchto řádků však není nabízet řešení, ale dát jednoduché podněty k důležitým oblastem života, které náš zdravý a radostný život vytvářejí.

Strava jako přirozený zdroj zdraví a dobré nálady

Už jste slyšeli ten názor, že většina lidí si v první polovině života zničí své zdraví, aby získala dostatek peněz, a v druhé polovině života zase tyto těžce vydělané peníze utratí k tomu, aby se uzdravila? Myslím, že je velice pravdivý. Setkal jsem se s mnoha lidmi, kteří jsou toho důkazem. Dokonce bych to formuloval přesněji pro dnešní dobu takto.
zelenina v košíku

Hodně lidí si velkou část života ničí své zdraví vyděláváním, aby byli bohatí a měli dostatek jídla a pak už nemají ani čas, ani poznání k tomu, aby se vyléčili z následků přejídání a špatného životního stylu a naspořené peníze dávají do majestátních hrobek. Pak ani ten nejschopnější lékař, či nejlepší lék nemohou sami o sobě uzdravit, když jsou pokřivené základní postoje k životu. A tam musíme začít.
Zvláště ve stravování bychom se mohli mnohému učit od zvířat, která žijí v přirozeném prostředí. Dokonce i to divoké prase všechno očichá, než to sní. Kdyby dokázal člověk v tomto zvířata napodobit, tak bychom spoustu prodávaných produktů za drahé peníze vůbec nedokázali pozřít. Většinou jsou totiž nasyceny syntetickým aroma a tak nemají žádnou přirozenou vůni ani chuť, natož tak výživovou hodnotu. Protože máme velmi dobře vyvinutou část mozku, která právě čichu přísluší, tak bychom se měli učit důvěřovat svému čichu víc, než bývá obecně zvykem. Prase divoké je sice všežravec, ale jeho strava je převážně vegetariánská. Když někde mezi žaludy, hlízami a kořínky objeví nějakého brouka, jistě s ním nepohrdne. Naše lidské porce masa a tuku, které zeleninu a ovoce degradují na pouhou často neviditelnou přílohu, nám však vůbec nesvědčí. Přestože stále existují dva tábory, už řadu let je dokázáno, že vegetariáni jsou celkově zdravější a méně ohroženi civilizačními chorobami, než jejich „masožraví“ soukmenovci.
Není bez zajímavosti, že volně žijící zvířata, kromě pár zimních spáčů, neznají nadváhu a vědí, co je pro ně dobré. Když náhodou onemocní, tak i na dlouhou dobu se zříkají potravy, aby se mohly všechny tělesné síly soustředit na regeneraci organizmu. To však zvládá poměrně málo lidí.

Vegetariánství ano, či ne?

Takové rozhodnutí musí učinit každý člověk sám za sebe, protože to závisí na osobní situaci. Každý z nás má naprosto specifickou strukturu trávení, různou úroveň vědomí, tedy různou vibrační kvalitu buněk a také žijeme v různém sociálním prostředí, které nás ovlivňuje. I když jíst maso není samo o sobě nic špatného, ze zdravotního hlediska však hovoří více faktorů pro převážně vegetariánskou plnohodnotnou stravu. Ta stačí být doplněna kvalitním masem, či rybou jednou až dvakrát do týdne. Náš chrup má více stoliček, než řezáků a špičáků. Máme převahu žvýkacích, tedy mlecích zubů, kterým říkáme stoličky, které nás směřují spíše k tomu, abychom se živili převážně rostlinnou a obilnou stravou. I naše dlouhá střeva v porovnání k výšce svědčí o tom, že patříme k býložravcům. Jistě stojí za zmínku, že do minulého století se maso považovalo za sváteční jídlo a během týdne se nepodávalo. Se zvýšením životní úrovně si však udělali lidé svátek z každého všedního dne. Obrovský nárůst revmatiků, pacientů trpících dnou a rakovinou v moderních a průmyslově vyspělých zemích je toho důkazem. Během třiceti let (padesátá až osmdesátá léta dvacátého století) stoupla konzumace masa o 90% a narůstala stále, vzrostl podíl tuku o 10%, podíl sladkostí o 30%, podíl ovoce a zvláště citrusů o 80% a přitom klesl podíl potravin s vysokým obsahem balastních látek o 30%.

Samozřejmě, že musím k zdravotním argumentům pro omezení masa ve stravě připojit také etickou a energetickou úvahu. Není náhodou, že většina světců vůbec maso nejedlo, nebo v průběhu svého vývoje i přes období holdování všemožným požitkům nakonec masitou stravu opustilo. Kdo žije v sepětí s přírodou, má jistě jiný vztah ke zvířatům a tím pádem má pro něj maso také jinou hodnotu. Indiáni jsou nám příkladem. Když se podíváte do krásných hnědých očí telátka, pak jeho maso budete hodnotit jinak, než když ho znáte jen z koleček salámu na talíři. Pokud jste na rybníku pozorovali kachní, či husí rodinku, budete mít jiný vztah k oblíbené sváteční pečínce. Možná jste už slyšeli o dobré pomůcce pro nerozhodné – jezte jen to maso, které od samého začátku sami zpracujete. Druhé doporučení je vystříhat se i přes veškerou lásku ke zvířatům posuzování druhých podle toho, co jedí. Stravovací zvyklosti si volí svobodně každý sám, a jak víme, žádné fanatické odsuzování lidí, kteří myslí, či jedí jinak než my, ještě nikdy žádnou pozitivní změnu nepřineslo. Co však pomoci může je vlastní příklad. Když se budete cítit dobře ve svém zdravě živeném těle, pak budete vyzařovat spokojenou energii a dobrou náladu. A myslím, že právě to může být tou nejlepší reklamou na zdravou výživu.

Struktura zdravého stravování

Nejjednodušší způsob, jak popsat strukturu zdravého stravování je předložit schéma zdravého talíře podle Margit Slimákové, odbornice na zdravotní prevenci a výživu. S tímto modelem se můžu dle mých zkušeností ztotožnit a vřele ho doporučit. Zdravý talíř je novější a zdravější varianta zastaralé výživové pyramidy. Složení talíře zde odpovídá nejnovějším vědeckým poznatkům a ukazuje nejlepší cestu k udržení zdravého těla a hmotnosti. Tento model tvoří základ zdravotní prevence a podpory účinné léčby.

Zelenina by měla tvořit nejméně čtvrtinu příjmu potravin. Čím více rozmanité zeleniny upravené na různé způsoby sníte, tím lépe. Hranolky se k zelenině nepočítají a brambory patří svým složením spíše k polysacharidům.
Ovoce tvoří druhou čtvrtinu talíře. Jezte různobarevné druhy. Barevné, zvláště červené ovoce má vyšší obsah živin. Příjem ovoce je možné nahradit konzumací zeleniny.
Bílkoviny získáte nejlépe z ryb, luštěnin, ořechů, semínek, zakysaných mléčných výrobků, vajec či masa. Většině z nás prospívá vyšší podíl rostlinných zdrojů bílkovin. Vybírejte dle své chuti, potřeb těla i stravovací filozofie.
Polysacharidy jsou nejlepší v přirozené, tedy celozrnné podobě. Například jáhly, ovesné vločky, žitné kváskové chleby či divoká rýže. Důležité je omezovat pojídání výrobků z nehodnotné bílé mouky.
Oleje a tuky v nejhodnotnější a super zdravé a přirozené podobě jsou ořechy, avokádo či ryby. Vhodné je i kvalitní máslo a za studena lisované rostlinné oleje. Nejezte margaríny, omezte průmyslově upravené tuky a oleje.
Tekutiny jsou nejlepší v podobě kvalitní čisté vody, neslazených čajů a minerálek. Slazené nápoje a čaje raději zcela ze svého pitného režimu vynechejte.

Celkově doporučuji upřednostňovat přirozené potraviny před polotovary, lokální a bio potraviny, před nekvalitní velkoprodukcí a dovozem. Kromě zdravé stravy si dopřávejte také venkovní pohyb, dostatek spánku, přátel a dobré nálady!

Čistá voda

Voda je životNepodceňujte svůj pitný režim. Voda tvoří největší objemovou složku organizmů, rostlin i živočichů. Je základní podmínkou pro existenci života. A proto je také symbolem života na naší modré planetě Zemi.
Jednou z hlavních příčin rychlého stárnutí a velkého množství nejrůznějších nemocí je úbytek kvalitní vody v těle. Podle průzkumu WHO (Světové zdravotnické organizace) je 80% hospitalizovaných pacientů nemocných z důvodu nedostatečného příjmu kvalitní vody. Pitný režim člověka nevyžaduje jen správné množství vody ve správnou dobu, ale také její fyzikální a energetickou čistotu a kvalitu. sklenice vody novaPokud bude voda, kterou pijete dobrá jako např. Pí-voda, pak děláte svému tělu tu nejlepší službu. Všechny rostliny a živočichové, včetně člověka, ve svých tělech přeměňují pomocí buněčné membrány či membrány buněk pokožky znečištěnou vodu získanou z přírody na fyziologický roztok. Ten je nesmírně důležitý pro správnou komunikaci a dělení buněk našeho těla. S tím, jak lidské tělo stárne, se postupně zkracuje životnost buněk. Stále se zvyšuje počet odumírajících buněk v poměru k počtu buněk nově se rodících. A tak se kůže svrašťuje, kosti řídnou a svaly ochabují. Fyziologický roztok, který vzniká příjmem kvalitní vody, je součástí buněk lidského těla a brání stárnutí buněk a tudíž jejich předčasnému odumírání.
Úlohou fyziologického roztoku je také vytvářet buňky, spojovat je a předávat mezi nimi informace, čímž přispívá k oživení buněk v jednotlivých orgánech. Mezibuněčná kapalina chrání před škodlivými látkami a mikroorganismy, které se do těla dostávají potravou. Kvalitní voda tedy zabraňuje stárnutí buněk a doslova omlazuje celý náš organismus, který ji přirozeně přijímá v dostatečné míře.

Náhled ebook vodaV dnešní době obsahují kvalitní vodu pouze staré ledovce a plod novorozence, pro kterého umí tělo matky tuto kapalinu vytvořit. Na základě několikaletého studia vody a vlastních zkušeností s jejím působením mohu za sebe zodpovědně říci, že Pí-voda je kapalina informačně čistá a energeticky vitální a považuji ji za nejlepší vodu, kterou může člověk pít a tím přispět k celkovému a velmi znatelnému zlepšení svého zdraví. Mnohem více podobností najdete v mém e-booku Voda – skutečný zázrak života, který si můžete zdarma stáhnout.

Jak můžeme škodit a pomáhat svým orgánům?

Znáte ten pocit, kdy vás překvapí slabost, vnitřní napětí, nebo strach, že Vás nikdo nemá rád? V tom případě doporučuji si vzpomenout, jaké nevhodné jídlo, nápoj, či jejich množství jste nedávno snědli a zatížili tak příslušný orgán. Je až překvapující, jak často si škodíme sami a naše pocity nám to dávají krásně najevo. Čím nejčastěji škodíme svým nejdůležitějším orgánům?
Orgánové hodiny Ledviny zatěžujeme nadbytkem, či nedostatkem tekutin, pitím ve večerních hodinách, nadbytkem soli, bílkovin a lilkovitých rostlin. Dávat si pozor na chlad. Pomocníkem první pomoci může být vývar s fazolí adzuki, který umí energii ledvin zklidnit a posílit. Na regeneraci celého okruhu ledvin je výborný Jančův ledvinový čaj.
Játra poškozuje především nadbytek nevhodného tuku, zvláště pečená a smažená strava, po níž se objevuje vnitřní napětí a nervozita. První pomocí může být švestička Umeboshi, kvašená zelenina anebo jablečný ocet naředěný vodou.
Slezinu a slinivku zatěžují hlavně cukry, bílá mouka a všeobecně nadbytek jídla. Časté oslavy tak často maskují pocit nedostatku lásky. Lékem může být třeba lékořice, stévie, nebo vývar ze sladkých zelenin.
Srdce zatěžujeme nadbytkem tekutin a nepravidelnou těžkou stravou. Pomáhá hořce chutnající potravina, například koření Teka přidané do polévky. Pak se sice radost do srdce vrací, ale tu spontánní, vycházející z přirozeného naplnění to nenahradí.
Plíce poškozují především všechny hlenotvorné potraviny. Hlavně všechny mléčné výrobky a bílé pečivo. Z duševního tlaku se můžeme vymanit přijímáním plného dechu života a ze ztráty optimismu nás může povzbudit vývar kořene lotosu.

Strava nemůže změnit zkoušky a lekce, které nám život předkládá. Může však ovlivnit jejich důsledky na těle zmírnit tak tlak na naši pohodu a jasné vidění toho důležitého. Když jíme zdravě a nezatěžujeme zbytečně své orgány, tak podporujeme vyvážený organizmus a stabilní psychiku. Když nás tento přístup ke stravě provází dlouhodobě, pak budeme nejen zdravější a mladistvého vzhledu ve vyšším věku, ale také emočně vyrovnanější. A to nám jistě stojí za to. Budiž jsou potraviny našimi léky.

.

Se zdravým životem může začít každý.
A když nový život, tak nejlépe teď hned! 

Už před pěti stoletími zastávala Tereza z Ávily názor,
že máme o své tělo dobře pečovat, aby v něm duše ráda bydlela.

.


Chcete-li rozvíjet vědomí a harmonizovat své zdraví a život, pak jste srdečně zváni na „Léčivé večery“

Léčivé večery

O mojí práci Doporučuji