Spustit hudbu Vypnout hudbu

Lidská mysl a její možnosti

Zdravý život člověka je stále více ohrožován působením desítek negativních podnětů zvenčí, kterým se snažíme vyhýbat, či je různými způsoby eliminovat. Například v Německu je až čtrnáctinásobně překračována hodnota koncentrace ultrajedovatých látek v mateřském mléce, která je stanovena Spolkovým zdravotním úřadem. Ačkoli se nikdy v Grónsku DDT nepoužívalo, jeho rezidua se nachází dokonce i v mateřském mléce Eskymaček. Každodenní katastrofou lidstva je neustálé působení jedů na člověka už v počátcích jeho života. Jedni říkají, že snaha o zdravý život je při takové míře nežádoucích vlivů naprosto zbytečná a druzí zase naopak a právě proto hledají způsoby a možnosti, jak naše tělo zbytečně nezatěžovat a umožnit mu přirozenou regeneraci a zdraví.mozek
Já osobně patřím k té druhé skupině a společně s heslem „Nic nalámat přes koleno“ se snažím a učím druhé umět se dívat na to, co ovlivnit mohu a nezatěžovat se tím, co ovlivnit není možné. Naše mysl je nám k tomu výborným nástrojem. Má-li být jakákoli změna v oblasti zdraví, stravy, pohybu či relaxace smysluplná, musí jí předcházet adekvátní změna myšlení a postoje k životu.
Učíme se řídit svůj život a své tělo z úrovně Božského vědomí. Kvalitu našeho bytí neurčuje IQ – mentální inteligence, které dáváme stěžejní pozornost, ale naše schopnost dostat pod kontrolu a využít svůj Božský potenciál mysli. Právě z této úrovně a schopnosti dokáže člověk tvořit zázraky.
Velká část lidí je ovládána egoistickou myslí a hmotou a málokomu se tak může dařit vědomě ovládat své tělo a tvoření. Meditace a relaxace, při které se tělo a mysl dostává do klidu, jsou prvními kroky na cestě. Je to cesta ke svobodě naší světelné části Božství, cesta opětného vzkříšení naší přirozené moci všeobjímající lásky nad temnotou a vyčleňováním Ega. Stejně, jako se naučíme ignorovat počáteční impulzy k pohybu, nebo poškrábání při meditaci, když se učíme jen tiše sedět, naučíme se také schopnosti určovat směr cesty svým vědomím na základě vnitřní pozornosti a správné volby. Stejně, jako se děti někdy doslova „naučí onemocnět“(naučí se získávat pozornost svojí matky onemocněním), můžeme se jako dospělí naučit být zdraví. Důležitým předpokladem je naučit se věnovat pozornost svojí Božské mysli a péči svému tělu, dokud je ještě zdravé. Jinými slovy, napřed je nějaká špatná volba, či nefunkční struktura myšlení a teprve jako následek vzniká nemoc, či snížená výkonnost. Je lehčí variantou ve zdraví tvořit harmonickou mysl a následně žít zdravý život, než být bez energie, nemocný a snažit se v tomto stavu měnit strukturu svého zkostnatělého a pokřiveného myšlení. Nakonec nám, když přijde dar nemoci, stejně nic jiného nezbývá. Jsi tvůrce a struktura tebou vytvořeného vzorce myšlení předurčuje tvoji vytvořenou a prožívanou realitu. Každá uzdravující myšlenka, kterou sám, či od bratra přijmeš tě učí, že jsi synem Božím.

Jako zavřené oči neztratili schopnost vidět i vesmír Lásky se nezastaví jen proto, že ho nevidíš.
Jen se rozhodni pohlédnout na slávu stvoření a pochopíš, co Bůh pro tebe uchoval.

Mysl nás všech je neomezená a Božská síla, která neustále i bez naší pozornosti tvoří. Otázkou je co tvoří. Tedy z které úrovně mysli tvoří. A o tom rozhoduje právě naše niterná bdělost. S pomocí Ducha svatého se učíme tvořit v lásce z úrovně Božské části mysli, kterou vyčleňuje naše Ego, když mu nasloucháme. Pozvat Ducha svatého do svého života a vedení je nejvyšší cestou k objevení svojí skutečné síly tvůrce a naplnění v životě. Pamatuj, že učíš druhé, co sám žiješ. Tím ukotvuješ v sobě co učíš. Chceš žít a rozšiřovat lásku, hojnost a Boží království, anebo rozpolcenost, nemohoucnost a temnotu ega? Chceš jít cestou sjednocení lidského společenství do lásky a vědění, anebo cestou vyčleňování, oddělenosti a věčného hledání? Mojí naplňující službou a radostí je být ti k dispozici jako nástroj Boží, pro správnou volbu směru a uskutečnění společného ráje.

Zlatá střední cesta – rovnováha

Už celá desetiletí se klade velký důraz na výkonnost a teprve v poslední době se začíná dostávat do popředí téma meditace a relaxace. Člověk začíná poznávat, že není možné den za dnem dřít a neumět se ani pořádně nadechnout a uvolnit. Začínáme stále více cítit nutnost nastolení rovnováhy mezi dvěma principy.
Mezi výkonem a napětím náležejícím k mužskému aspektu a uvolněním a odpočinkem, které řadíme k ženskému aspektu reality. Hledáme rovnováhu mezi prací a odpočinkem, rovnováhu mezi hlavou a srdcem. Tyto dvě roviny se vzájemně doplňují a tak napětí a uvolnění jsou dva rovnoprávné protiklady jednoho celku. Platnost tohoto poznání se již ve světě nesčetněkrát potvrdila nejen v oblasti hospodářství, ale i ve sportu. Můžeme podstatně zvýšit svůj výkon bez negativních následků, pokud se naučíme lépe relaxovat a vypínat mentální rovinu. Proto stále více zaměstnavatelů, kterým jde o prosperující firmu a spokojené pracovníky posílá své zaměstnance na různé kurzy, nebo si zvou učitele meditace přímo do firmy. Užitek je pak oboustranný.
Ten, kdo se naučí odreagovat se a umí jen tak být tady a teď s tím, co je a dělá to dostatečně často, zanedlouho dosáhne nejen vyšší výkonnosti, ale také větší psychické pohody a lepšího zdraví. Všechny problémy, které jsou výsledkem nerovnovážného stavu, nazývá školská medicína souhrnným pojmem stresové fenomény. Těch je celá řada od poruch spánku, bušení srdce, vysoký tlak, nechutenství, konzumace návykových látek, křeče, poruchy trávení až po hučení v uších a ztrátě sluchu. Ano, všichni už toho máme po uši a nechceme už nic slyšet a někdy také vidět. Těch problémů je mnohem více a mají jedno společné. Při vyšetření většinou lékař nezjistí žádnou zjevnou příčinu, i když postižený trpí a ví, že něco není v pořádku. Trpí stresem z nerovnováhy.

Dva nervové systémy udávající tón

V lidském organizmu spolupracují dva velké nervové systémy, které se vzájemně doplňují. Volní nervový systém podléhající naší vůli a vnímání, který řídí pohybový aparát a zprostředkovává všechny smyslové vjemy. Oproti tomu samočinný vegetativní nervový systém, který nelze ovládat naší vůlí. Ten řídí činnost jednotlivých orgánů jako třeba dýchání, krevní oběh, látkovou výměnu. Tento nezávislý nervový systém má svou vlastní tělesnou regulaci a kontrolu a také má dva důležité podsystémy, které jsou bez přestání v akci a snaží se neustále udávat tón. Je to Sympatikus, který má snahu vše aktivovat a zrychlovat a na druhé straně Parasympatikus, který zase vše zklidňuje, zpomaluje a uvádí do stavu klidu. Oba tyto systémy jsou bez přestání v akci a jeden z nich vždy podle stavu udává tón. Je zde snaha nastolit vegetativní rovnováhu. Pakliže se v ní člověk nachází, je v síle, která dává harmonii, klid a přirozenou touhu po činnosti. Vnitřní vyrovnanost a výkonnost je pak přirozenou součástí stavu rovnováhy.

Meditace a relaxace jako cesta k uvolnění

Stres a psychické vyčerpání jsou jednou z nejčastějších zátěží západního člověka. Následkem stresu je nevyrovnanost v organizmu a nemoc. Organizmus se stále připravuje na boj nebo útěk. Pokud to dělá často a stres nemůže být odreagován, stává se velmi nebezpečným. Pro uvolnění stresu a duševních blokád existují různé metody. Může to být autogenní trénink, sugesce, psychoanalýza, esoterní léčení a jiné.
Jednou z nejjednodušších, nejkomplexnějších a zároveň nejúčinnějších metod je však meditace, jejíž cílem je ovládnou svoji tvořivou mysl. S její pomocí se nám pak lehce daří uklidnit a ozdravit jak duši, tak i tělo. Duchovní tradice různých národů dokazují, že možnosti meditace daleko přesahují běžný způsob tělesného i duševního odpočinku. Důsledně prováděná meditační praxe navíc dokáže časem pozitivně ovlivňovat životní postoje člověka a jeho vědomí. Dobrá relaxace je důležitým předstupněm a podmínkou hlubší meditace a regenerace.
universumNa meditaci je úžasné to, že každý člověk, který se pro ni rozhodne, nalezne pro sebe postupem praxe a vytrvalostí tu správnou a dokonalou strukturu meditace, která vyhovuje přesně danému rozvoji osobnosti. Pro začátek můžete vyzkoušet ty nejjednodušší (a přesto velmi účinné) formy meditace. Nechat se unášet svým dechem, nijak ho neměnit, neřídit, jen ho stále vědomě pozorovat. Nebo se vydat do svého nitra na křídlech svých vlastních myšlenek, kterým dovolujete být, nedáváte jim žádnou energii a jen je pozorujete, jak přichází a zase odchází. Ano, je velice těžké na nic nemyslet, ale až se vám podaří na čas podržet ve svojí pozornosti jedinou myšlenku, nebo jen dokážete setrvat v přítomnosti jediného tónu zvuku, pak porozumíte skutečné síle meditace a její schopnosti jasněji vidět, stát v síle a svobodně tvořit. V ten okamžik se osvobodíte z otroctví svojí podvědomé mysli a stanete se opět tvůrcem, který vytvoří nový program pro svoji novou a naplněnnější realitu a radostné prožívání. A to stojí za to, nemyslíte?
Pokud cítíte, že práce na sobě prostřednictvím meditace je pro vás správná, pak neváhejte a začněte už dnes. Každý malý krůček, třeba jen 20 min. se počítá a díky těm jednotlivým malým krokům se jednoho dne dostanete do cíle. Pokud chcete podpořit a získat více informací, zkušeností a především vlastních prožitků, pak jste srdečně zváni na některé z mých pravidelně pořádaných seminářů, které jsou právě pro Vás a Vaši radostnou a naplněnou cestu životem určené.

Imaginace je řečí našeho podvědomí

Už jste jistě slyšeli tu moudrost, že: „Jeden jediný obraz nám řekne víc, nežli tisíc slov.“ A také jste si určitě všimli, že s některým člověkem nemusíte příliš hovořit a jakoby si vzájemně rozumíte mezi slovy a s jiným nemůžete nalézt formu, jak mu něco sdělit, aby vám porozuměl. Když se chceme s druhým dorozumět, musíme mluvit jeho jazykem. A jazykem našeho podvědomí je právě imaginace neboli obrazová představivost.imaginace
Umíte ještě jen tak zavřít oči, mít nějaké konkrétní přání a vidět obraz podle svého přání? Jako děti jsme to přirozeně uměli a jako dospělí se to zákonitě odnaučujeme. Zkusme to chvíli společně. Například jablko. Zavřete oči a představte si před sebou typický tvar jablka. Soustřeďte se na ten obraz svým vnitřním zrakem, dokud nebude zcela zřetelný. Představte si jablko v krásně vyzrálé, červené barvě. Otevřete oči a po chvíli je opět zavřete a snažte se opět jablko živě vybavit. To opakujte, dokud se představa okamžitě nezdaří. Tak se můžete naučit abecedu podvědomí. Můžete se naučit myslet slova. Pokud máte navíc správnou motivaci a váš obraz je doprovázen citovou, nebo emoční energií, pak výsledné obrazy a Vaše podvědomá komunikace bude mít mnohem větší hloubku a také trvání. Učte se pracovat se svojí představivostí a tím se budete učit vědomě tvořit svoji žádanou realitu. Je jedno, zda se bude týkat vašeho hmotného zabezpečení, vnitřního vývoje nebo naplněné životní cesty. Pokud budete v souladu se svým nitrem a ovládnete svoji mysl, pak není pro Vás nic nemožné. Není nic, kým nemůžete být, není nic, co nemůžete mít, nebo zažít. Ovšem napřed je třeba se naučit vědomě používat svoji mysl a díky ní tvořit svoji vizi.

Psychokybernetika mysli v našem životě

Možná jste byli také svědky nějakého pokusu, či „kouzla“ jako já před mnoha lety. Hypnotizér jedné dobrovolnici vsugeroval, že ji pokládá na ruku kousek ledu a bude cítit jeho chlad. Ve skutečnosti ji na ruku položil minci. Poté ji odstranil a vsugeroval jí, že pokládá horký kousek kovu. Opět však položil stejnou minci. Dívka prudce ucukla a s bolestným výrazem zasténala, jako by se prudce spálila. neuronyPo pár minutách se na ruce udělal puchýř, jako při skutečném popálení. Dobře si vzpomínala na pocit chladu ledu a bodavou bolest při spálení. Nechtěla vůbec věřit, že se v obou případech jednalo o stejnou obyčejnou minci. Její podvědomí uvěřilo. Tady na tomto příkladě můžeme vidět, jak se může duševní představa projevit tělesně, tedy fyzicky. Stejným způsobem můžeme samozřejmě pracovat také se zdravím, či nemocí. Časté přemýšlení o nemoci vede ke vzniku této nemoci. Všechny její příznaky jsou zřejmé, obtíže zřetelné, ale lékař ji nemůže žádným způsobem zjistit a žádné léky nezabírají. Pokud jste v takové situaci, pak se můžete uzdravit jen změnou svého duševního postoje, který změní myšlení, které vytvoří krásnější realitu, která zabezpečí radostnější prožitky a spokojenost, která posílí pozitivní myšlení a tak vystoupáte vzhůru. O této souvislosti nemoci a životního postoje pojednává psychosomatický obraz nemoci. Když mu porozumíme a odstraníme příčinu, pak i následek v podobě nemoci na fyzické rovině odchází. Mějme na vědomí, že asi 95% všech nemocí je podmíněno psychosomaticky, tedy vyvoláno negativním myšlením a emocemi s následnými duševními pochody. A tak je neustále v naší moci se většině nemocí zcela vyhnout.

Kvantové pole vesmíru

Vše ve vesmíru je tvořeno informací a energií. Celý vesmír je ve své podstatě tokem energie a informací. Když to vyjádřím jazykem vědy, pak na úrovni kvantového pole, neboli čistého vědomí neexistuje nic jiného než energie a informace.
Když to vyjádřím jazykem našeho Božského vědomí, není nic než láska. Toto kvantové pole je přímo ovlivňováno naším vědomím a úmyslem. Co dělá člověka v přírodě výsadního, je náš nervový systém. meditace čakryNáš nervový systém má schopnost a kapacitu si uvědomovat energetický a informační obsah místního pole, z něhož se utváří naše tělo. My toto pole prožíváme prostřednictvím myšlenek, pocitů, emocí, vzpomínek či přesvědčení. Prostřednictvím fyzického těla toto pole objektivně prožíváme jako hmotný svět. Všechno je to vlastně totéž.
Staří mudrci říkali: „Já jsem to, ty jsi to, všechno je to. A to je všechno, co je.“ Znamená to, že naše tělo není odděleno od vědomí vesmíru. Tedy vesmír a jeho kvantové pole je naším polem. Náš nervový systém si je schopen uvědomovat informace kvantového pole a tak je člověk schopen pružně vědomě měnit informační obsah, který dává vzniknout našemu fyzickému tělu. Přeloženo do jednoduchého jazyka, na cokoli upřete svoji pozornost, nabude ve vašem životě na významu a síle. Věci, od kterých pozornost odpoutáte, ochabnou na síle a zmizí z vašeho života. Váš úmysl neustále startuje procesy přeměny energie a informací. Časté myšlení vede k zacyklení se ve starým mentálních vzorcích, které neumí a nemohou vytvořit nic lepšího, než to, co už žijeme. Albert Einstein řekl moudrou větu, která tuto skutečnost vyjadřuje. „Není možné vyřešit a pozvednout svůj život strukturou myšlení, která ho vytvořila.“ Schopnost vypínat rozum a prožívat žovot srdcem dává možnosti přetváření naší mysli z úrovně moudrosti vesmíru a Božského vědomí. Když jste v srdci a milujete, pak automaticky stahujete z kvantového pole vesmíru programy myšlení vyjadřující vaši nejvyšší vizi. A tak si nastavte svůj vesmírný počítač s nekonečnou tvořivou silou tak, aby pracoval ve Váš prospěch.

        Sedm tipů pro vás a váš zdravý život

  • Dívej se na sebe jako na zdravého člověka plného vitality a energie a ono tomu tak bude.
  • Pošli svoji duši každý den na deset minut na svoji vysněnou dovolenou a dívej se na sebe jako na zdravého a šťastného člověka s neomezenými možnostmi a schopnostmi.
  • Uč se umění vyhýbat se všemu negativnímu. Nemysli ani na to, že tvé problémy, či nemoc mizí, ale dívej se přímo na žádaný výsledek, kterého chceš dosáhnout.
  • Nezapomínej, že jsi tím, čemu opravdu věříš, že jsi. 
  • Jsi nádherná duchovní bytost, která vědomě tvoří svoji fyzickou realitu a zdraví.
  • Buď za své svobodné tvoření a za vše svěřené vděčný a také zodpovědný. 
  • Radostně a s nadšením jdi dál a dál. Pozoruj, uč se, žij a tvoř s láskou.
    .

Strava

Jeden moudrý člověk minulosti, už kdysi hodně dávno řekl moudrou větu, která nám do dnešních dnů stále zvědomuje a připomíná jednoduchá pravidla pro zdravý a spokojený život v síle a harmonii.

„Jsi to, co jíš, jsi to, na co myslíš a jsi tak mladý či starý, jak se cítíš“ (Hypokrates)

Nejen tato věta, ale záměr celého textu, který zde jako připomenutí píši, nám mimo jiné ukazuje, že se nikdy nemusíme cítit ničím a nikým poraženi. Že máme život stále ve svých rukách, že je vždy čas k opětovnému nabití duševního klidu, že nikdy není pozdě vylepšit svůj zdravotní stav a docílit nového přílivu energie a také radosti a štěstí do svého života.

A myslím, že každý, kdo převzal zodpovědnost za svůj život a snaží se být dobrým pozorovatelem svého tvoření, začíná vidět a rozumět tomuto nádhernému mystériu zvanému život. Ať už procházíme v životě jakkoliv těžkou lekcí a zažíváme jakákoliv strádání a problémy, každý z nás se jednoho dne rozhodne přestat naříkat a bezmocně se vztekle protloukat životem. Jednoho dne uslyšíme ten hlas z nitra, který říká: Vždyť máš tu obrovskou moc rozhodovat o svém osudu. Máš neustále mnoho možností, jak přetvářet sebe a svůj život. Nedívej se tam, kde to nejde, ale hledej nové cesty, které to umožnit mohou. Nezapomínej na svoji duchovní sílu a moudrost duše, která tě stále vede a ukazuje cestu. Není třeba trpět, ale je dobré porozumět. V ten okamžik se rozhodneme vyhnat z hlavy všechny poraženecké myšlenky, přijmeme stávající stav a otevřeme se pomoci, krokům a řešením, která se nabízí. Vždy jsou nějaká řešení! Smyslem těchto řádků však není nabízet řešení, ale dát jednoduché podněty k důležitým oblastem života, které náš zdravý a radostný život vytvářejí.

Strava jako přirozený zdroj zdraví a dobré nálady

Už jste slyšeli ten názor, že většina lidí si v první polovině života zničí své zdraví, aby získala dostatek peněz, a v druhé polovině života zase tyto těžce vydělané peníze utratí k tomu, aby se uzdravila? Myslím, že je velice pravdivý. Setkal jsem se s mnoha lidmi, kteří jsou toho důkazem. Dokonce bych to formuloval přesněji pro dnešní dobu takto.
zelenina v košíkuHodně lidí si velkou část života ničí své zdraví vyděláváním, aby byli bohatí a měli dostatek jídla a pak už nemají ani čas, ani poznání k tomu, aby se vyléčili z následků přejídání a špatného životního stylu a naspořené peníze dávají do majestátních hrobek. Pak ani ten nejschopnější lékař, či nejlepší lék nemohou sami o sobě uzdravit, když jsou pokřivené základní postoje k životu. A tam musíme začít.
Zvláště ve stravování bychom se mohli mnohému učit od zvířat, která žijí v přirozeném prostředí. Dokonce i to divoké prase všechno očichá, než to sní. Kdyby dokázal člověk v tomto zvířata napodobit, tak bychom spoustu prodávaných produktů za drahé peníze vůbec nedokázali pozřít. Většinou jsou totiž nasyceny syntetickým aroma a tak nemají žádnou přirozenou vůni ani chuť, natož tak výživovou hodnotu. Protože máme velmi dobře vyvinutou část mozku, která právě čichu přísluší, tak bychom se měli učit důvěřovat svému čichu víc, než bývá obecně zvykem. Prase divoké je sice všežravec, ale jeho strava je převážně vegetariánská. Když někde mezi žaludy, hlízami a kořínky objeví nějakého brouka, jistě s ním nepohrdne. Naše lidské porce masa a tuku, které zeleninu a ovoce degradují na pouhou často neviditelnou přílohu, nám však vůbec nesvědčí. Přestože stále existují dva tábory, už řadu let je dokázáno, že vegetariáni jsou celkově zdravější a méně ohroženi civilizačními chorobami, než jejich „masožraví“ soukmenovci.
Není bez zajímavosti, že volně žijící zvířata, kromě pár zimních spáčů, neznají nadváhu a vědí, co je pro ně přirozeně dobré. Když náhodou onemocní, tak i na dlouhou dobu se zříkají potravy, aby se mohly všechny tělesné síly soustředit na regeneraci organizmu. To však zvládá poměrně malé množství lidí, neboť neumíme ovládat své fyzické a psychické smysly a tak ony postupně ovládají nás.

Vegetariánství ano, či ne?

Takové rozhodnutí musí učinit každý člověk sám za sebe, protože to závisí na osobní situaci. Každý z nás má naprosto specifickou strukturu trávení, různou úroveň vědomí, tedy různou vibrační kvalitu buněk a také žijeme v různém sociálním prostředí, které nás ovlivňuje. I když jíst maso není samo o sobě nic špatného, ze zdravotního hlediska však hovoří více faktorů pro převážně vegetariánskou plnohodnotnou stravu. Ta stačí být doplněna kvalitním masem, či rybou jednou až dvakrát do týdne. Náš chrup má více stoliček, než řezáků a špičáků. Máme převahu žvýkacích, tedy mlecích zubů, kterým říkáme stoličky, které nás směřují spíše k tomu, abychom se živili převážně rostlinnou a obilnou stravou. I naše dlouhá střeva v porovnání k výšce svědčí o tom, že patříme k býložravcům. Jistě stojí za zmínku, že do minulého století se maso považovalo za sváteční jídlo a během týdne se nepodávalo. Se zvýšením životní úrovně si však udělali lidé svátek z každého všedního dne. Obrovský nárůst revmatiků, pacientů trpících dnou, cukrovkou a rakovinou v moderních a průmyslově vyspělých zemích je toho důkazem. Během třiceti let (padesátá až osmdesátá léta dvacátého století) stoupla konzumace masa o 90% a narůstala stále, vzrostl podíl tuku o 10%, podíl sladkostí a cukru o 30%, podíl ovoce a zvláště citrusů o 80% a přitom značně poklesl podíl důležitých potravin s vysokým obsahem balastních látek o 30%.

Samozřejmě, že musím k zdravotním argumentům pro omezení masa ve stravě připojit také etickou a energetickou úvahu. Není náhodou, že většina světců vůbec maso nejedlo, nebo v průběhu svého vývoje i přes období holdování všemožným požitkům nakonec masitou stravu opustilo. Kdo žije v sepětí s přírodou, má jistě jiný vztah ke zvířatům a tím pádem má pro něj maso také jinou hodnotu. Indiáni jsou nám příkladem. Když se podíváte do krásných hnědých očí telátka, pak jeho maso budete hodnotit jinak, než když ho znáte jen z koleček salámu na talíři. Pokud jste na rybníku pozorovali kachní, či husí rodinku, budete mít jiný vztah k oblíbené sváteční pečínce. Možná jste už slyšeli o dobré pomůcce pro nerozhodné – jezte jen to maso, které od samého začátku sami zpracujete. Druhé doporučení je vystříhat se i přes veškerou lásku ke zvířatům posuzování druhých podle toho, co jedí. Stravovací zvyklosti si volí svobodně každý sám, a jak víme, žádné fanatické odsuzování lidí, kteří myslí, či jedí jinak než my, ještě nikdy žádnou pozitivní změnu nepřineslo. Co však pomoci může je vlastní příklad. Když se budete cítit dobře ve svém zdravě živeném těle, pak budete vyzařovat spokojenou energii a dobrou náladu. A myslím, že právě to může být tou nejlepší reklamou na zdravou výživu.

Struktura zdravého stravování

Nejjednodušší způsob, jak popsat strukturu zdravého stravování je předložit schéma zdravého talíře podle Margit Slimákové, odbornice na zdravotní prevenci a výživu. S tímto modelem se můžu dle mých zkušeností ztotožnit a vřele ho doporučit. Zdravý talíř je novější a zdravější varianta zastaralé výživové pyramidy. Složení talíře zde odpovídá nejnovějším vědeckým poznatkům a ukazuje nejlepší cestu k udržení zdravého těla a hmotnosti. Tento model tvoří základ zdravotní prevence a podpory účinné léčby.

Zelenina by měla tvořit nejméně čtvrtinu příjmu potravin. Čím více rozmanité zeleniny upravené na různé způsoby sníte, tím lépe. Hranolky se k zelenině nepočítají a brambory patří svým složením spíše k polysacharidům.
Ovoce tvoří druhou čtvrtinu talíře. Jezte různobarevné druhy. Barevné, zvláště červené ovoce má vyšší obsah živin. Příjem ovoce je možné nahradit konzumací zeleniny.
Bílkoviny získáte nejlépe z ryb, luštěnin, ořechů, semínek, zakysaných mléčných výrobků, vajec či masa. Většině z nás prospívá vyšší podíl rostlinných zdrojů bílkovin. Vybírejte dle své chuti, potřeb těla i stravovací filozofie.
Polysacharidy jsou nejlepší v přirozené, tedy celozrnné podobě. Například jáhly, ovesné vločky, žitné kváskové chleby či divoká rýže. Důležité je omezovat pojídání výrobků z nehodnotné bílé mouky.
Oleje a tuky v nejhodnotnější a super zdravé a přirozené podobě jsou ořechy, avokádo či ryby. Vhodné je i kvalitní máslo a za studena lisované rostlinné oleje. Nejezte margaríny, omezte průmyslově upravené tuky a oleje.
Tekutiny jsou nejlepší v podobě kvalitní čisté vody, neslazených čajů a minerálek. Slazené nápoje a čaje raději zcela ze svého pitného režimu vynechejte.
Celkově doporučuji upřednostňovat přirozené potraviny před polotovary, lokální a bio potraviny, před nekvalitní velkoprodukcí a dovozem. Kromě zdravé stravy si dopřávejte venkovní pohyb, dostatek spánku, přátel a dobré nálady!

Přínos půstu pro zdraví

O léčivé moci půstu hovoří nejen bible, ale všechna svatá písma. Je ideálním prostředkem, jak skoncovat se starými zvyklostmi a nastartovat nové stravovací návyky. Asi není pro nikoho novinkou, že půst je jeden z nejpřirozenějších způsobů, jak vyčistit, posílit a ozdravit naše tělo. Stejně jako člověk potřebuje pro dobrou kondici střídat ve svém dennodenním životě aktivitu a odpočinek, je dobré umožnit to i našim trávicím orgánům. Tedy naučit se respektovat čas jídla a půstu. Pro začínající je optimální začít jedním týdnem půstu a to v době, kdy na sebe máte čas, a v zaměstnání Vám nehrozí náročné úkoly. Může být prospěšné provádět půst ve skupině, nebo s někým, kdo vás podpoří. Vhodná doba je na jaře v ubývajícím měsíci. Postní kůra je jako generální úklid.

Pokud v domě bydlíme 40 let a nikdy jsme neuklízeli, tak nám to dá zabrat, protože za tu dobu se ve sklepích, komorách a spižírnách ledacos nahromadilo. V našem těle jsou různé tkáně a obzvláště tukové tkáně, které se v průběhu let stávají zásobárnou všech nánosů a pozůstatků z minulosti. Cíleným půstem pak zpracováváme všechny vrstvy, jednu po druhé, avšak v opačném pořadí, než se ukládaly. Nejdříve vyplavou na povrch odpadní látky z poslední doby. Čím déle se postíme, tím starší témata se objevují a odbourávají. Tak můžeme vyčistit svůj dům až k základům. Splníme-li dostatečný příjem tekutin k odvodu zplodin a pročišťování střev, tak máme k dispozici nejúčinnější a nejlevnější léčebnou terapii, která nám navíc pomůže vytvořit základ zdravého způsobu života. Účinky jsou patrné nejen na fyzickém těle a pohybovém aparátu, ale zaostří se také naše smysly, posílí se smyslnost a prožívání života a vzroste touha po kreativních a naplňujících činnostech. Postní kůra je regenerací pro tělo i duši.
Půst může trvat od několika málo hodin, až po několik dní či týdnů. V poslední době začíná být ve světě hojně využívaný přerušovaný půst, který trvá jen několik hodin. I odborné lékařské časopisy začínají stále hojněji potvrzovat staletí známou pravdu, že občasné snížení příjmu, anebo dokonce úplné vynechání pevné stravy má velmi pozitivní vliv na kvalitu a délku života.
Přerušovaným půstem rozumíme stravovací vzorec, kdy se střídají fáze půstu a fáze jídla. Pravidlem pro muže je  vzorec 16/8 (16 hodin půstu a osmihodinové okno pro jídlo). Doporučený vzorec pro ženy je 14/10 (14 hodin půstu a desetihodinové okno pro jídlo). V okně pro jídlo konzumujeme dvě až tři jídla a mezi nimi udržujeme čtyř až pětihodinové pauzy. Příklad rozložení denního jídelního režimu pro muže bude následující: 17:00 večeře; 9:00 snídaně; 13:00 oběd; 17:00 večeře. Pro ženu může být příkladem následující model stravování: 18:00 večeře; 7:00 snídaně; 12:00 oběd; 17:00 večeře. Mezi jídly nemlsáme 🙂

Staré čínské přísloví praví: „Večeři dej svým nepřátelům.

Přerušovaný půst v kombinaci s pravidelným pohybem přispívá k dosažení ideální váhy, tělesné síly a odolnosti, k mentální síle a duševní radosti. Dodržování pauzy mezi jídly chrání cévy před aterosklerózou, normalizuje krevní tlak, hladinu cholesterolu a krevního cukru. Podporuje metabolismus jater, žlučníku, slinivky, sleziny a žaludku. Střevo má tak prostor pro regeneraci a sílí imunita těla. Chráníme tak a omlazujeme svoje nervové buňky a buněčné membrány.


Kde se jako společnost lidí nacházíme

Při pohledu na současný svět musíme konstatovat, že se lidstvo nachází v zoufalém stavu. Společnost, příroda, lidské zdraví a skutečné hodnoty se svíjí v bolestivé křeči. Mnoho démonů chtivosti a egoismu požírají naše naděje, světlo a lásku v každém z nás. K tomuto stavu jsou slepí jak ti nevědomí a zaostalí, ke kterým neproniklo uvědomění o stavu planety, tak i ti vzdělaní a civilizovaní navzdory jejich povědomí o veškerém škodlivém působení člověka na přírodu a život. Zkrátka jak říká svým názvem jedna kniha, žijeme v době jedové.
Lidstvo potřebuje nutně projít fyzickou i duchovní očistou, aby dokázalo opět vidět, co je důležité pro zdravý život. Vypěstovali jsme si strach ze smrti, kterou všemožnými způsoby podporujeme a vytváříme. Propadli jsme pomíjivosti trojrozměrného světa a snažíme se dokonce zabít i smrt chemickými a mechanickými cestami. Navzdory našim vnitřním hlasům a apelům přírody směle konzervujeme, rozmnožujeme, omlazujeme a klonujeme.
Trpíme spoustou nemocí, které chceme vymýtit a které jsou paradoxně způsobené smutkem, bolestí a utrpením, které si sami vytváříme. Co bychom ještě měli všechno pochopit, abychom začali jednat? Co se ještě musí stát, abychom uviděli, co nám život jasně naznačuje? Je nutná celostní očista každého z nás, která se musí nutně odehrát v osobním příběhu každého jednotlivce a na všech úrovních života. Pojďme tedy společně hledat inspiraci a dotknout se nejdůležitějších témat našeho zdravého bytí a žití.

Zdravá životospráva

Pitný režim – pití tekutin ještě samo o sobě neznamená, že máme dobrý pitný režim. Rozhodující je kvalita nápojů a jejich množství. Nápoje jako mléko, minerálky, slazené a ochucené nápoje, káva, nelze zařazovat do pitného režimu, protože se nepodílejí na očistě organizmu ani na doplnění vody do mezibuněčných prostor a tkání. Sem můžeme zařadit jen jemné bylinné čaje a především čistou vodu. Je třeba dbát na to, aby voda nebyla znečištěná či kontaminovaná a pít dostatečně, což je množství 2 až 3% naší tělesné hmotnosti. Pí–voda je fyzicky, chemicky a informačně čistá voda nabitá bioenergií. Tato voda je schopna nejlépe zabezpečit jak detoxikaci, tak i podpořit regeneraci celého organismu.
Pravidelnost v jídle – pomáhá odpočinout trávicímu ústrojí, posílí energii trávicího ohně a vytvoří lepší kvalitu trávicích šťáv.
Nepřejídání – tedy přiměřené množství stravy na jednu porci, což je přibližně objem naší jedné sevřené pěsti, pomáhá lepšímu natrávení stravy díky kvalitnějšímu promíchání s trávícími šťávami a žlučí.
Vyvážená a pestrá strava – jednostranně nezatěžuje a zabezpečuje přísun potřebných látek, což má vliv mimo jiné na acidobazickou rovnováhu organismu, tolik důležitou pro funkci imunitního systému.
Pohyb na čerstvém vzduchu – práce na zahradě, turistika, sport jako zábava atd. Prostřednictvím rozproudění krevního a lymfatického systému dochází k čištění a odvodu zplodin z těla ven. Stejně tak se prokysličují a čistí plíce, které lépe zásobují krev a buňky kyslíkem.
Uzdravující dýchání – nikdo z nás nepochybuje, jak důležitá je kvalita vdechovaného vzduchu. Dobře známe ten čistý a kyslíkem prosycený vzduch v lese, který nám dokáže dát tolik energie. Na druhé straně ten těžký a znečištěný vzduch ve městech. Často si ani neuvědomujeme, že raději zadržujeme dech, než bychom vdechovali tu spoustu kysličníku uhličitého a zplodin. Velká část naší vitality je doplňována právě vdechovaným čistým vzduchem, prosyceným energií a životem. Člověk dokáže žít několik týdnů bez potravy, vydrží dva dny bez vody, ale jen pár minut bez dýchání. Tak je pro nás dýchání důležité. Chybné dýchání vede k poruchám a později k onemocnění. Jak zvládáme toto umění dechu, vidíme na naší výkonnosti, našem zdraví a do značné míry také na našem duševním rozvoji.
Odpočinek – nezbytně důležitý pro regeneraci, nabrání nových sil a uvolnění těla, bez něhož není regenerace možná. Pravidelný spánek ve správnou dobu, tedy s přírodním řádem regeneruje nejen naše fyzické tělo, ale má zásadní vliv na psychickou vyváženost a pohodu.
Jestliže některý z předešlých, zdraví prospívajících návyků v životě chybí, pak dostatečně neumožňujeme svému tělu se přirozeně regenerovat a čistit. V tom případě máme k dispozici další prospěšné nástroje, které mu v tom pomohou. Jedná se o pravidelné očistné kůry formou půstu, částečného půstu, nebo formou pití zeleninových šťáv. Nedílnou součástí očisty organismu je vyčištění střeva. Tři osvědčené způsoby jsou klystýr, colonhydroterapie a jogínská technika Šankhaprakšalána, která je nejen nejúčinnější, ale zároveň nejpřirozenější a bezpečnou technikou vřele doporučovanou.

Očista od závislostí

Jedním z důležitých kroků na cestě práce na sobě je rozpouštění ega a ochota pojmenovat všechny závislosti, kterým člověk podléhá. Tady se setkáváme se svými osobními démony, kteří usilují o mír a lásku v našem srdci a duši. Zneužíváme nejrůznější látky, činnosti a osoby, protože hledáme snadné a rychlé cesty k blaženosti a nevěříme ve skutečnou lásku. Nejsme schopni a ochotni učit se odvážně čelit svým krizím, odříkání si a pokoře. Závislosti a spiritualita se však vzájemně vylučují, protože zotročená duše s Bohem nerozmlouvá. Slabošství, nedůvěra ve své vlastní síly a nemoudré používání svojí vůle dává závislostem úrodnou půdu. Nalijme si tedy čistého vína s pohledem a zamyšlením nad nejčastějšími závislostmi.
Kouření – Je asi nejrozšířenější a nejvíce bagatelizovanou závislostí nejen v naší zemi. Setkal jsem se s lidmi, dokonce i s matkami, které svým dětem nekoupí zdravé jídlo a přednostně si koupí krabičku cigaret. Vidíme kouřit všechny generace, 70leté babičky o berli a dokonce i děti. Žhavé nedopalky odlétají kamkoli a odkudkoli. Kouří všichni dokonce i těhotné ženy a doktoři, kteří chtějí léčit. Je nepochopitelné, že lidé umí tolik lpět na ohrožování svého a jiných životů. Dr. Králíková, která se zabývá odvykáním kouření, jednou řekla: „Neznám žádný jiný výrobek, který při používání dle návodu spolehlivě zabije polovinu svých konzumentů.“
Alkohol – Je zase společensky oblíbená a tolerovaná droga, která zasahuje do většiny našich významných životních situací. Nenápadně se vloudí, potlačí nesmělost a rozváže jazyk, který snadněji navazuje kontakty. Člověk se snadno a rychle vzdává zodpovědnosti v domnění, že tím snadněji vyřeší své obtížné životní situace. Alkohol však brzy vede člověka ke ztrátě vnitřní síly, větší emocionální a energetické zranitelnosti, k izolaci a následné smrti bez citových pout a lásky. Před koncem jsou vyhaslé bytosti se zuboženými těly a bez důstojnosti.
Bohatství a moc – Ztráta víry ve smysluplnost veškerého dění a života vede k modle vlastnictví a bohatství. Majetek a bohatství, jako mylné měřítko úspěšnosti zotročují lidskou duši a uvrhují do závislostí, iluzí a zaslepení. Závislosti na bohatství a výhře se stávají nejsilnější posedlostí vedoucí k úpadku osobnosti a prázdnoty života.
Počítače – S moderními technologiemi přichází také nová éra závislostí. Počítače, internet a sociální sítě, online hry. Primitivizmus počítačových her degraduje estetické cítění a zabraňuje kultivaci osobnosti. Rozum a jeho strachy přebírají velení a zodpovídají za celkový úpadek vědomí. Hluboký ponor do tohoto světa virtuální reality odvrací od skutečnosti a vede ke lži, depresi, stresu a někdy také k sebevraždě.
Jídlo – Na jedné straně lidé závislí na jídle a obézní a na straně druhé mentální anorexie a bulimie, které jsou závislé na extrémní štíhlosti. První si neustále dopřávají pomyslné blaho a nadváha jim postupně bere pohyb a lásku. Dobroty, které nechtějí opustit, pak páchají pomalou sebevraždu. Druzí zase pojídají mikroskopické porce potravy za iluzí domnělé krásy a terorizují tak zbytek rodiny a nabourávají vztahy. Nezdravý přístup ke stravování je však celosvětový problém. V rozvinutých zemích se jimi plýtvá a jinde miliony lidí v rozvojových zemích trpí a umírá hlady.
Sexualita – Závislosti na sexu popírají citovou složku partnerských vztahů a projevují se promiskuitou, neúctou k partnerovi a fascinací z pornografií. Sex se stává nástrojem moci, ovládání a vydírání. Výmluvnější ukázku duchovního živoření tohoto moderního světa bychom asi jen těžko hledali. Ženy jsou redukovány na maso a od mládí podléhají úzkosti a selhání. Přestávají toužit po romantickém dvoření a vyznání lásky, uctivém chování a hýčkání ze strany mužů. Často nedosahují orgasmu a raději ho předstírají. Žena se chce v rukách muže cítit jako sochařská hlína, které je vdechován život a když se tento zázrak nekoná, je podrážděná a muže snižuje a peskuje. Muž se snaží ovládnout situaci silou, aby nebyl zraňován. Všichni se příliš soustředíme na výkon a přitom chceme prožívat lásku. Musíme opět nacházet starý slovník něhy, jemnosti, úcty a respektu. Partner a partnerka jsou jako hudební nástroje, které začínají znít při láskyplném srdci a v jemných rukách lásky.
Workoholismus – Závislost, která působí kladně, neb vypadá, že je přínosem pro sebe i společnost. Postihuje častěji muže s vyšším vzděláním ve významnějším postavení. Často maskuje chátrající a nefunkční rodinnou atmosféru, nebo pocity méněcennosti a slabé sebedůvěry. Na počátku jsou úspěchy a na konci přichází prudký zlom z vyčerpání a stresu až zhroucení a zdravotní důsledky.
Další časté závislosti – Závislost na vyvolávání konfliktů a negativizmu, závislost na neustálém mluvení, či povídání se sebou, nebo naopak mlčení, závislost na duchovním vůdci nebo učiteli, a konečně závislost na společenství nebo sektě.

Hledání na cestě

Lidé vyhledávali od nepaměti různé látky, které nabízeli zklidnění, hluboké prožitky, nebo nezničitelnou aktivitu. Jejich užívání však bylo vždy rituální a původně sloužily jako součást spirituálního života. Člověk k nim přistupoval v ojedinělou chvíli, tělesně i duševně očištěn a doprovázen někým, kdo uměl tlumočit vzkazy z jiných úrovní. Jejich smyslem bylo především posílit odvahu a zodpovědnost, více se propojit s duchovními silami, uzdravit své bytí a připravit se na smrt. Ego moderního člověka zabíjí přirozené božství a pokouší se jím samo stát. Boha však nelze zničit, stejně jako lásku nemůžeme udusit. Tento sebestředný program ega odvrací pohled člověka od ducha a zírá do tmy a beznaděje. A tak nikdy nezapomínejme, že tajemství osvobození se od sebezničujících závislostí, depresí a traumat můžeme nalézt pouze v osobním obratu do svého nitra, kde je odpověď na otázku: „Kdo jsem a co je pro mne skutečně dobré?“ S nelezením odpovědi opět vstoupí mír a láska do našeho bytí a tvoření. Přizvi do svého vedení Ducha svatého a cíl nemůžeš minout.

Duchovní cesta je intenzivní proces vnitřních přerodů na cestě hledání
sebe sama a rozpomínání se na svoji Božskou podstatu.
Je lemována konfrontací s vlastními strachy, slabostmi, iluzemi a démony,
kteří se jako nástroje rozpouštějícího se ega snaží udržet svoji nepříčetnou existenci.

Očista vztahů nejen partnerských

Velmi důležitou oblastí z hlediska duchovní očisty je ošetření našich osobních vztahů. Povaha mezilidských vztahů posiluje, nebo oslabuje spirituální hloubku naší osobní cesty. Říká se, že hodnota našeho života se dá přesně vyčíslit počtem srdcí, kterých jsme se na svojí cestě dotkli láskou. Učíme se pěstovat ochotu k odpuštění a smíření, které je nepostradatelným průvodcem při řešení konfliktů a překonávání krizí. Ochota přiznat chybu a omluvit se jsou znakem zralosti a moudrosti. Úsloví „moudřejší ustoupí“ to jen dokazuje. Schopnost vcítit se do partnera, snažit se porozumět a vyjádřit úctu. Pilířem harmonického vztahu je upřímnost. Nepotkal jsem vztah, kde heslo zatloukat, zatloukat, zatloukat jakkoliv pomohlo. Žádný propad nepřichází, jako blesk z čistého nebe a podílí se na něm vždy všichni zúčastnění. Šťastný pár je však ten, který umí překonat krizi, která je vždy jen krizí Ega. A pravdivost je zárukou důvěry, bez níž se nedá žít v lásce. Důvěra je základním kamenem spirituality. Není lehké ji dát a ještě těžší je získat ji.
Veškeré boje ve vztazích vznikají odvrácením se od sebe sama a svého Božství. Pak nevidíme bratra, tedy Boha ve svém partnerovi a nemůžeme ho žít ani v sobě. Dalším drahocenným vkladem je vstřícnost, obětavost a laskavost. Královskou výbavou je pak velkorysost, která kráčí ve šlépějích moudrosti. Moudré přísloví říká „Orel much nelapá“. Tento životní postoj dává osobní svobodu jednotlivci. Pak člověk zůstává s druhými nikoli proto, že musí, ale protože chce. Tyto stavební kameny harmonických vztahů jsou pokládány od nejranějšího dětství. Devět měsíců těhotenství je pro rodiče výzvou k odložení svých závislostí a prostorem k očištění duše a vztahu. Dítě pak dostane dar největší – láskyplný domov. Není vyšší školy osobního růstu, nežli partnerství a role matky a otce. Děti a jejich láska jsou našimi největšími učiteli.

Očista osobního prostoru

Obraz našeho domova je věrnou kopií stavu našeho nitra, naší duše. Ztrácíme-li potřebu krásy a harmonie, pak zapomínáme na svůj Božský a neomezený původ. Říkáme, že nemáme prostředky, nemáme čas. Špína, nepořádek, chaos však vyvěrají z netečnosti a nenaplněné duše. Z lenosti a beznaděje. Z chaosu, který naše ego rozpoutává v naší mysli. Na cestě duchovní očisty nemůžeme svůj domov, prostředí, v němž žijeme minout. Z psychologického hlediska je známo, že život v disharmonickém příbytku a provizoriu má negativní vliv na náš duševní stav a ten zase na naše zdraví a cítění se v životě. Duchovní rozměr je od pojmu harmonie neoddělitelný. V posledních letech se hodně rozšiřuje pojem feng-šuej, jako obor čínské geomantie, který je veden bazální potřebou být na správném místě, jít správným směrem, dělat v pravý čas správnou věc a žít v souladu s přírodou. Život v příznivém uspořádání feng-šuej nám tak přináší pohodu a klid, přirozený pocit štěstí a zdravý, dlouhý život. Mezi člověkem a přírodou nastává tiché porozumění skrze kosmický dech a duchovní sílu čchi, která čeří vodu, vytváří pohoří, vdechuje rostlinám a stromům, živočichům a lidem život.
Návody jsou však především pro ty, kteří nevěří ve svůj vlastní původ a potenciál. Duchovní cesta a očista tedy znamená rozšíření a prohloubení svojí vnímavosti. Učíme se a potřebujeme se dotýkat našeho světa srdcem, vcházet do tichého dialogu a docházet k niterným rozhodnutím otisknout svoji stopu do svého života, do naší krajiny, do našeho bydlení. Jakmile začneme náš životní prostor považovat za duchovního partnera, budeme láskyplně pečovat o vše, co nám bylo zde svěřeno. Vložíme své srdce do zdravého způsobu života a bude dobře nejen nám samotným, ale i všem, kteří do našeho života a světa vstoupí. Žít, vytvářet krásu a obdarovávat svět, šířit lásku a mír je posláním a radostí každého člověka.

Očista kouřem a vonnými oleji

Odpradávna existuje jeden očistný obřad, který se praktikuje po celém světě. Je to obřad vykuřování, při kterém máme možnost trénovat umění se zastavit a jen tak být. Obřad vykuřování je pradávnou a přirozenou meditací, kde dým ztělesňuje ducha. Indiáni například pálí šalvěj v mušli a dým vhání většinou sovím křídlem, nebo perem z dravce na osobu, předmět, či do prostoru. Bílá šalvěj, cedr, jalovec a andělika jsou vhodné na čištění osob a prostor od negativní energie. Levandule, myrha, santalové dřevo a badyán zase pomáhají při úzkostech a stresu. Borovice, rozmarýn, puškvorec a skořice jsou dobré k povzbuzení a posílení celého organizmu. Kadidlo, santalové dřevo, cedr, andělika a anýz jsou vhodné esence k meditaci nebo hlubokému zklidnění. Aromaterapie je obor, který očišťuje a zjemňuje naše vnímání, především čich a chuť. Některá vykuřovadla léčí a jiná povzbuzují k lásce, či tvořivosti. Dokonalejší využití všech našich smyslů pak prohloubí naše prožitky a setkání se světem naší Duše v pozemském bytí.

Očista ohněm

Oheň je fascinující živel, který člověka přitahuje a doprovází od počátku. Tiché sezení a pohled do plamenů ohně přivádí i zarputilého skeptika do stavu meditace, zklidnění a prosvětlení mysli. Oheň inspiruje ke zpěvu, který vyvěrá z hloubi srdce. Oheň očistí ukončený život a promění tělesnou schránku v popel, aby se duše opět připojila k proudu nekonečné řeky světla. Plamen svíce tuto magii v sobě uchovává. Zklidňuje nás, očišťuje prostor a mysl, činí náš příbytek útulnějším a příjemnějším. Romantická koupel se svícemi očišťuje duši oběma živly a rozechvívá srdce. Svíce ve středu stolu, kolem něhož sedí a komunikují lidé, posiluje vnímavost, ochotu k dohodě a pospolitosti. Obnovil se a zmodernizoval prastarý obřad chození po ohni. Někde je cestou k očištění a posílení odvahy, jinde formou pokání a odevzdání se. Chůze po ohni je u nás bohulibá a adrenalinová zábava, která otužuje moderní populaci. Pakliže jsou účastníci dobře připraveni už dlouhodobější prací se svým příběhem, se svými slabostmi a spiritualitou, pak obřad přináší velký oduševňující potenciál. Měl by být prováděn v eticky čistém kontextu, tedy jako završení nějaké části procesu osobního růstu. Důležitá je motivace. Pouhá zvědavost k pokroku opravdu nikde nestačí.

Očista posvátnou koupelí

Voda, jako očistný živel je v evropském prostředí spojován s křtem, tedy počátkem, zrozením a zasvěcením. Voda je v tomto smyslu vnímána ve většině duchovních cest a společným jmenovatelem mnoha duchovních směrů. Židovský očistný rituál Mikveh používán převážně ženami je symbolickým návratem do matčina lůna a znovunarození. Voda představuje spojení s Rajskou zahradou. V Indii je nejdůležitějším náboženským svátkem Kumbha Mela neboli slavnost poháru. Je to největší pravidelné náboženské shromáždění, jaké lidstvo zná. Každé tři roky je slaven tento obřad na jednom ze čtyř posvátných míst. Za zvuků hudby kráčí dav k posvátné řece v čele se svým duchovním vůdcem. Mnohdy účastníci putují pěšky stovky kilometrů, aby mohli učinit koupel v posvátné řece Ganze. Koupel má očistné účinky, smývá hříchy a přibližuje člověka ke spojení s Absolutnem. V místě, kde se setkávají tři nejposvátnější řeky Ganga, Yamuna a Saraswati, se prý očistné účinky stokrát násobí. Od 9.1 do 24.2 prvního roku nového milénia se zde vykoupalo více než 35 milionů lidí, což zní nadějně pro budoucnost naší planety, ale nejsem si jist, zda i pro budoucnost čisté řeky.

Očista saunou a potní chýší

Výborný detoxikační účinek mají také obřady spojené s pobytem v uzavřeném prostoru s vysokou teplotou vzduchu. Je zde potenciál prožitku návratu do lůna a znovuzrození. Indiánská potní chýše (sweatlotge) je opravdu posvátné místo, na jehož stavbě a používání se podílejí jen dostatečně poučení a „čistí.“ Při stavbě se nemluví a používá se jen rituálně ošetřeného materiálu přírodního původu, jako dřevo, kameny, kůže a plsť. Strážce ohně je opět vybraný člověk, který zaručuje obřadné zapálení ohně. Hlídá, aby oheň nestrávil nic nečistého a aby se ho nedotýkal nikdo jiný. Také s kameny může pracovat jen on a vedoucí obřadu. Před vstupem musí být všichni zúčastnění dobře připraveni a poučeni v osobní rozmluvě s vedoucím, nebo starším kmene. Při vstupu mají všichni lehký oděv z přírodních materiálů. Nikdo není nucen zůstat. Pokud někdo nezvládá horko, nebo silné podněty při ceremonii, může požádat o pomoc, nebo je vyveden ven. Samotný obřad je podobný zážitkům blízkým smrti. Jak při této rituální očistě, tak i ve stavu blízkosti smrti jsem zažíval propad do bezčasí absolutna vydán do náruče živlům a vesmíru. Byl to nepopsatelně hluboký zážitek splynutí se světlem a otevření srdce. Umožnil procítit nekonečné objetí ducha, v jehož náručí spočívám a čerpám inspiraci, vedení a sílu na cestě životem. Když jsem se opět zrodil z lůna matky Země do tohoto světa, cítil jsem opět sílu a odvahu, odhodlání a obrovskou vděčnost za život. S láskou si tento velký poklad stále hýčkám ve svém srdci a zvěčňuji dennodenní bdělostí v mysli a vůli Boží.

Osvícený stav Boží milosti se nedá vynutit a přichází přesně ve správný čas,
jako ovoce minulé a kvalitní setby.
Jen se rozpomeň na stav míru uvnitř. Rozpomeň se na svůj původ a stát,
ve kterém žiješ, se promění v Království.


Čistá voda jako základ života a zdraví

Voda je životNepodceňujte svůj pitný režim. Voda tvoří největší objemovou složku organizmů, rostlin i živočichů. Je základní podmínkou pro existenci života. A proto je také symbolem života na naší modré planetě Zemi.
Jednou z hlavních příčin rychlého stárnutí a velkého množství nejrůznějších nemocí je úbytek kvalitní vody v těle. Podle průzkumu WHO (Světové zdravotnické organizace) je 80% hospitalizovaných pacientů nemocných z důvodu nedostatečného příjmu kvalitní vody. Pitný režim člověka nevyžaduje jen správné množství vody ve správnou dobu, ale také její fyzikální a energetickou čistotu a kvalitu. sklenice vody novaPokud bude voda, kterou pijete dobrá jako např. Pí-voda, pak děláte svému tělu tu nejlepší službu. Všechny rostliny a živočichové, včetně člověka, ve svých tělech přeměňují pomocí buněčné membrány či membrány buněk pokožky znečištěnou vodu získanou z přírody na fyziologický roztok. Ten je nesmírně důležitý pro správnou komunikaci a dělení buněk našeho těla. S tím, jak lidské tělo stárne, se postupně zkracuje životnost buněk. Stále se zvyšuje počet odumírajících buněk v poměru k počtu buněk nově se rodících. A tak se kůže svrašťuje, kosti řídnou a svaly ochabují. Fyziologický roztok, který vzniká příjmem kvalitní vody, je součástí buněk lidského těla a brání stárnutí buněk a tudíž jejich předčasnému odumírání.
Úlohou fyziologického roztoku je také vytvářet buňky, spojovat je a předávat mezi nimi informace, čímž přispívá k oživení buněk v jednotlivých orgánech. Mezibuněčná kapalina chrání před škodlivými látkami a mikroorganismy, které se do těla dostávají potravou. Kvalitní voda tedy zabraňuje stárnutí buněk a doslova omlazuje celý náš organismus, který ji přirozeně přijímá v dostatečné míře.

Náhled ebook vodaV dnešní době obsahují kvalitní vodu pouze staré ledovce a plod novorozence, pro kterého umí tělo matky tuto kapalinu vytvořit. Na základě několikaletého studia vody a vlastních zkušeností s jejím působením mohu za sebe zodpovědně říci, že Pí-voda je kapalina informačně čistá a energeticky vitální a považuji ji za nejlepší vodu, kterou může člověk pít a tím přispět k celkovému a velmi znatelnému zlepšení svého zdraví. Mnohem více podobností najdete v mém e-booku Voda – skutečný zázrak života, který si můžete zdarma stáhnout.

Jak můžeme škodit a pomáhat svým orgánům?

Znáte ten pocit, kdy vás překvapí slabost, vnitřní napětí, nebo strach, že Vás nikdo nemá rád? V tom případě doporučuji si vzpomenout, jaké nevhodné jídlo, nápoj, či jejich množství jste nedávno snědli a zatížili tak příslušný orgán. Je až překvapující, jak často si škodíme sami a naše pocity nám to dávají krásně najevo. Čím nejčastěji škodíme svým nejdůležitějším orgánům?
Orgánové hodiny Ledviny zatěžujeme nadbytkem, či nedostatkem tekutin, pitím ve večerních hodinách, nadbytkem soli, bílkovin a lilkovitých rostlin. Dávat si pozor na chlad. Pomocníkem první pomoci může být vývar s fazolí adzuki, který umí energii ledvin zklidnit a posílit. Na regeneraci celého okruhu ledvin je výborný Jančův ledvinový čaj. Nepít večer po devatenácté hodině.
Játra poškozuje především nadbytek nevhodného tuku, zvláště pečená a smažená strava, po níž se objevuje vnitřní napětí a nervozita. První pomocí může být švestička Umeboshi, kvašená zelenina anebo jablečný ocet naředěný vodou. Nejíst večer po osmnácté hodině.
Slezinu a slinivku zatěžují hlavně cukry, bílá mouka a všeobecně nadbytek jídla. Časté oslavy tak často maskují pocit nedostatku lásky. Lékem může být třeba lékořice, stévie, nebo vývar ze sladkých zelenin.
Srdce zatěžujeme nadbytkem tekutin a nepravidelnou těžkou stravou. Pomáhá hořce chutnající potravina, například koření Teka přidané do polévky. Pak se sice radost do srdce vrací, ale tu spontánní, vycházející z přirozeného naplnění to nenahradí. Učit se milovat a nesoudit.
Plíce poškozují především všechny hlenotvorné potraviny. Hlavně všechny mléčné výrobky a bílé pečivo. Z duševního tlaku se můžeme vymanit přijímáním plného dechu života a ze ztráty optimismu nás může povzbudit vývar kořene lotosu. Otevřít se svobodě a radosti ze života.

Způsob stravování nemá moc změnit, ani absolvovat zkoušky a lekce, které nám život na cestě předkládá. Může však ovlivnit jejich negativní důsledky na těle a tak zmírnit psychický tlak na naši pohodu a jasné vidění toho důležitého. Když jíme zdravě a nezatěžujeme zbytečně své orgány, tak podporujeme vyvážený organizmus a stabilní psychiku. Když nás tento přístup ke stravě provází dlouhodobě, pak budeme nejen zdravější a mladistvého vzhledu ve vyšším věku, ale také emočně a psychicky vyrovnanější. A to nám jistě stojí za to. Budiž jsou potraviny našimi léky a my umíme projevovat patřičnou vděčnost a úctu matce Zemi, která nás živí.


Ceník služeb
.

Vstupní pohovor s diagnostikou a výběrem preparátů (90 min.) –  2000 Kč
Další následné terapie jakéhokoli druhu dle nabídky (90 min.) –  1800 Kč
Zdravé stravování a vhodná skladba jídla šitá na míru (90 min.) –  1800 Kč
Rozvoj potenciálu mysli a přerod do role tvůrce zázraků (90 min.) –  1800 Kč
Léčba všech druhů závislostí, negativních vzorců a zvyků (90 min.) –  1800 Kč
Rozpuštění strachu a rozvinutí lásky a důvěry (90 min.) –  1800 Kč
Energetické léčení, harmonizace a podpora na dálku (45 min.) –  500 Kč
Storno poplatek za neúčast na terapii bez včasného oznámení –  500 Kč

.
                                                Dobrovolný příspěvek a veřejná sbírka Ráj na Zemi
Zde můžete přispět dobrovolný příspěvek, který bude nejen výrazem vděčnosti a spokojenosti za moje nabízené služby a čas vám věnovaný ku pomoci, ale také vaším darem dobré vůle pro dobrou a společnou věc. Výtěžek z této společné darovací sbírky bude použit na zřízení celostního centra regenerace těla a pozvednutí vědomí „Ráj na Zemi.“ Příspěvky můžete posílat na číslo účtu: 1663147040/3030, variabilní symbol 748


Se zdravým životem může začít každý.
A když nový život, tak nejlépe teď hned!
Už před pěti stoletími zastávala Tereza z Ávily názor,
že máme o své tělo dobře pečovat, aby v něm duše ráda bydlela.
Moudrý pohled, co myslíte?
.

Léčivé večery

O mojí práci Doporučuji