Spustit hudbu Vypnout hudbu

 

27.1.2022 /19:00-19:45

léčení v klidu a pohodlí vašeho domova

 

Láska čeká na tvé uvítání. Přijmi to tiché volání radosti a
svou vlastní radostnou odpovědí se probuď do uvědomění, které jsi nikdy neztratil.

Chcete uzdravit svoje tělo, emoce, mysl, partnerský vztah, psychiku, duši a celý svůj život?
Chcete jít radostným životem v míru, hojnosti a v důvěře ve svojí duchovní moc a sílu?
Prostřednictvím Energetického léčení na dálku se Svatou trojicí je nabízen velký dar,
neboť cesta je pro všechny stejná a nástroj vedoucí k společnému cíli je jediný.
Pomohu vám rozpustit strachy, smutek a zlobu, iluze a zaslepení mysli,
které vás oddělují od lásky a způsobují utrpení a bolest, nemoc a smrt.

Vlož do čistoty Božské jiskry v sobě veškerou svou víru a sám Bůh ti odpoví, neboť tě miluje.
Byl jsem požehnán, abych uzdravoval s Duchem svatým, učil a projevoval lásku Krista a šířil čistotu a
vůli Otce. Uzdravováním nabízím vizi Krista a poselství znovuzrození čisté mysli. Neboť s každým pozvednutím
Božího syna do světla, si více uvědomuji své vlastní světlo a každý zázrak mě uvádí do stavu skutečnosti.
Děkuji Bohu za krásu a množství darů, které mohu nabízet celému vesmíru k jeho sjednocení a slávě.

Každému mohu pomoci. Ne každý si však pomoci nechá. Člověk tvrdohlavě sedící na břehu řeky, přesvědčený o tom, že žádná loďka na světě neumí ten zázrak převozu člověka na druhý břeh, se rozhodl zůstat na místě. Člověk se svojí vizí, přáním, otevřenou myslí a ochotou objevovat zapomenuté, je na cestě tvůrce a tvoření zázraků. Není nevyléčitelné ne-moci, jen nevyléčitelného člověka, který odevzdal svůj dar od Boha, svoji duchovní moc a tvořivou sílu. 

Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí
se s požehnáním zrodilo v srdci mojí dlouhodobé a upřímné touhy
pomoci prosvětlit a uzdravit životy širšímu společenství lidí.
Je inspirované Božím vedením, posvěcené Svatou trojicí a vedené Duchem svatým.
Nechť neomezené Boží světlo a mír se radostně šíří tímto světem a
zázrak je svědkem tvého probuzení a sjednocení v lásce.
Cesta k uzdravení života je tu pro tebe

          .

                                               Ceník energetického léčení na dálku se Svatou trojicí

1x léčení dospělí ………………………………………………………………………………………………………  500 Kč
1x léčení důchodci a děti do 10 let  ………………………………………………………………………..  300 Kč
4x zvýhodněné léčení dospělí ………………………………………………………………………………… 1500 Kč
10x zvýhodněné léčení dospělí ………………………………………………………………………………. 3500 Kč

           
            Pokyny pro registraci a platbu
 • Nejméně den před termínem léčení uhraďte s okamžitou platbou příslušnou částku na účet číslo: 2300701019/2010 Jako variabilní symbol uveďte 27122 a do zprávy pro příjemce napište své celé jméno. Dospělí mohou využít zvýhodněné nabídky 4x energetické léčení jednorázovou platbou v ceně 1500 Kč/osobu (sleva 500 Kč), nebo nejvýhodnější nabídku 10x energetické léčení jednorázovou platbou v ceně 3500 Kč/osobu (sleva 1500 Kč). Pro zvolení vhodného počtu léčení si přečtěte doporučení v devátém bodě pokynů k léčení.
 • Pro registraci napište na můj e-mail: breetabatek@seznam.cz zprávu: Léčení v částce … je zaplaceno. Uveďte jména léčených, a zda jde o dospělého, dítě, či důchodce. Pokud nemáte e-mail, pošlete stejným způsobem SMS. Zpět obdržíte e-mail potvrzující úhradu vaší platby společně s heslem, prostřednictvím kterého budete při energetickém léčení na dálku účastni. Heslo si jen uvědomíte a ponecháte před léčením v mysli.
 • Příští termíny energetického léčení: 11.2; 25.2; 11.3; 25.3; 15.4; 29.4; 13.5; 27.5; 10.6; 24.6.
  .
            Pokyny k energetickému léčení na dálku
 • Dostatečně předem si udělejte čas pro sebe a v klidu si přečtěte všechny čtyři níže uvedené články. Pomohou vám lépe porozumět, nasměrovat svůj záměr a značně tak posílí vaše otevření se léčení a jeho výsledky. Nejpozději v 18:45 hod. započněte s přípravou na energetické léčení. Vypněte rušivé zdroje jako wifi či mobil, zapalte svíčku a položte lístek papíru s napsaným heslem, které jsem vám k dnešnímu léčení poslal. Můžete také přiložit a nabít si světlem svůj osobní talisman, či polodrahokam.
 • Chcete-li, pusťte si velmi jemně hudební doprovod odkazem uvedeným v posledním bodě, nebo použijte čistý éterický olej (pomeranč, levandule, kadidlo, nebo skvělou směs ve spreji Spiron). Položte se do klidu na bezpečné místo, kde nebudete ničím rušeni. Ležte na zádech s rukama podél těla a chodidly ve vzdálenosti kyčlí od sebe. Přikryjte se dekou, pokud by vám bylo chladno.
 • Vědomě se uvolněte a vypněte všechnu snahu něco řídit a hodnotit. Jen dovolte celému tělu a všem jeho částem, aby se mohlo úplně uvolnit. Teď máte prostor jen pro sebe a své léčení.
 • Dovolte svému dechu, aby se mohl přirozeně prohloubit a zpomalit. Nijak ho nemanipulujte, jen mu dovolte, ať vás vede do uvolnění, klidu a míru. Podporující rytmus dechu pro léčení je 6:3 Nechejte se do tohoto rytmu dovést s lehkostí a volným plynutím dechu. (na šest dob nádech, tři zádrž, na šest výdech, tři zádrž).
 • Zaměřte svoji pozornost do srdce. Můžete se jemně dotknout svého srdce rukou, či prsty a více tak ukotvit svoji pozornost. Představte si, že srdce září láskou, nebo vyzařuje soucit. Uvědomte si obdržené heslo, které je branou k dnešnímu léčení, a vejděte do ticha vesmíru.
 • V uvolněném stavu míru se vědomě otevřete léčení a ze srdce proneste upřímnou prosbu. „Otvírám se Božské lásce, jejímu léčení, a žádám Ducha svatého, aby mě vedl cestou uzdravení a prosvětlil všechny úrovně mojí mysli do lásky.“ Tyto kroky proveďte do 19:00, kdy započne energetické působení.
 • Od 19:00 hod. po dobu energetického léčení na dálku relaxujte, meditujte, či jen tak buďte v lásce a míru. Po ukončení působení v 19:45 zůstaňte ještě nejméně deset minut v klidu, s vděčností a poděkováním v srdci. Dovolte si vnímat a vědomě prožívat radostnou přítomnost a světlo svojí duchovní podstaty. Udržujte v mysli myšlenku „Jsem přesně takový, jakého mě Bůh stvořil.“
 • Po ukončení léčení ve 20.00 hod. jste v novém nastavení mysli. Nepřemýšlejte o svých problémech a nepochybujte, že dochází k dokonalému uzdravování na všech úrovních vašeho bytí, které bude ještě několik dní následovat. Zapomeňte na všechny stížnosti, které by vám zastínily světlo lásky a znemožnily vidět očima zázraků. Vaše bdělost a víra je zde rozhodující. Nedovolte negativně orientované mysli, aby narušovala samoléčebné nastavení a jen pozorujte, jak v průběhu následujících dnů dochází k odeznění vašich problémů, prosvětlení ducha a přeprogramování mysli do lásky. 
 • Pokud jsou vaše zdravotní problémy dlouhodobé nebo vážnější, pak doporučuji energetické léčení na dálku 4x po sobě a bude-li třeba, znovu opakovat. U psychických problémů, stresu, úzkostí a zbavení se závislostí doporučuji absolvovat 10x léčení po sobě. Pro osobní a duševní rozvoj osobnosti a vědomí, zkvalitnění života, nebo harmonizaci vztahů je dobré užívat léčení dlouhodoběji, ale pravidelně 1x za měsíc. K doléčení Covidu využijte 4x léčení po sobě a pro odstranění a vyčištění negativních vlivů a posílení po Covid očkování absolvujte 2x léčení po sobě. Kontraindikace nejsou a předávkovat láskou nelze. Léčení provádím dvakrát měsíčně, a každé má přesah působení až tři týdny v závislosti na míře emočního klidu a pozitivního naladění mysli, které si dokážete udržet. Pro posílení výsledků v léčení doporučuji pozorně přečíst články níže uvedené: „Proč Energetické léčení se Svatou trojicí uzdravuje životy,“ „Příběh uzdraveného domečku,“ „Inspirace k probuzení lidstva do lásky a radosti“ a „Nový počátek vývoje lidstva ve světle, pravdě a zdraví.“
 • Mým úkolem je s prosbou a v propojení zúčastněných myslí šířit vůli Boží a společně s působením Ducha svatého rozšiřovat uzdravující a všeobjímající světlo prostřednictvím energetického léčení na dálku. Začínám už ranní modlitbou a iniciací pro zaměření správné pozornosti mysli. V 17 hod. si dám lehkou večeři a koupel. V 18 hod. příprava oltáře a meditace. Od 18:45 hod. naladění a žádost k Bohu k propojení světla skupiny účastníků léčení. Poté pro všechny žádám a iniciuji vytvoření ochranného prostotu, uvolnění a otevření se léčení. Následuje léčení a prosvětlování čakrových systémů a orgánů. V 19:20 hod. propojení světel duší s Božskou podstatou a vnášení jeho světla do energetických systémů. V 19:30 hod. žádost a předání zúčastněných Svaté trojici k zázrakům léčení, uzdravování a probuzení do lásky. Od 19:45 hod. poděkování Bohu za celou skupinu léčení a vytvoření světelného štítu pro udržení si energetického nastavení. Ve 20.00 hod. ukončuji léčení.
 • Chcete-li svoje léčení podpořit vhodnou hudbou, doporučuji  a uvádím zde odkaz na léčivou hudbu, která uvolňuje a čistí energetické bloky a podporuje uzdravení fyzické, emoční a duševní úrovně člověka. Nejste-li znalí v oblasti léčivé hudby, pak raději jinou hudbu nepoužívejte, neboť může působit také opačně a narušovat energetické léčení. Hudbu je důležité pustit hlasitostí, kterou téměř neslyšíte, aby po naladění těla a zvýšení citlivosti smyslů, nerušila. Méně je někdy více.
  .

Proč Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí uzdravuje životy a léčí naše těla?
Proč můžeš vytvářet v životě zázraky?

V procesu uzdravování nevykazují úspěšnost jen techniky a léčebné školy, ale schopnost terapeuta je moudře začlenit a pracovat s konkrétními bytostmi a jejich životy celostně a především s láskou. Vidět všechny části bytosti jako ucelený systém a uvést ho do správného vzájemného vyladění a propojení s vyšším vesmírným celkem, umožňuje odstranit vše, co přirozeně brání bytí ve zdraví, síle a lásce. Z uvedeného je patrné, že nezahrnovat do jakéhokoliv léčení naši duchovní a Božskou podstatu, která je vším co existuje, znamená být jako kormidelník bez motoru, větru a kompasu. Jste vydáni na pospas oceánu bez možnosti vědomě řídit svoji životní cestu. Schopnost uzdravovat a léčit má pouze Božská láska, která sjednocuje, utváří a dokonale řídí celý vesmír. Nebrat ve snaze uzdravovat v potaz svoji Božskou podstatu, znamená vědomě se oddělit od vesmíru, jeho vedení a nechat se jako trosečník bezmocně unášet vlnami.
Proto všem postižením říkáme ne-moc. Jsme bez-mocni, když s mocí svojí podstaty své životy a těla neléčíme. Být Božskou tvořivou myslí, která tvoří realitu a přitom se identifikovat s fyzickým tělem znamená odevzdat veškerou svoji moc a sílu měnit svůj život. Mysl je tvůrce a příčina. Tělo, jeho nemoci a fyzický svět je následek, kde se naše pokřivení mysli somatizují. Tělo nemůže být nemocné, pakliže nemáme nemocný program v mysli. Celý život bude jen a jen takový, jak si ho dokážeme vymyslet! Co myslíš? Lásku, život, radost, úspěch a naplnění, anebo spíše strach, neúspěch, zklamání, nespokojenost, nemoc a smrt? O tom rozhoduješ a tvoříš jen ty, tvoje Božská mysl s neomezeným tvořivým potenciálem a mocí, které svoje myšlenky propůjčuješ.
Již dlouhou dobu a celý tento život je mým životním smyslem a naplňující cestou být nástrojem lásky a pod vedením Boha se stávat prostředníkem nejvyššího uzdravování a pozvednutí lidského společenství do srdce. Proto jsem nesmírně rád, že mohu být součástí tohoto mocného nástroje uzdravování – Energetického léčení na dálku se Svatou trojicí. U tohoto léčení nemusíte nic dělat, jen si dovolit být opět jedním se všemi a se vším. Nemusíme znát a zabývat se diagnózami, nemocemi, nemusíme rozumět souvislostem mezi orgány, žlázami, čakrami, energetikou, genetikou a hromadou dalších hledisek. Léčení je o vědomí bytosti a jeho láskyplného začlenění do života a vesmírného řádu. Stejně jako ve fyzickém světě, neznalost vesmírných zákonů neomlouvá. Buď jdeš v lásce a v souladu s nimi, a celý vesmír tě ve sjednocení podporuje a pozvedává na jeho úroveň, anebo bojuješ a v oddělenosti trpíš a churavíš jako dítě bez matky. Připomenu ti, že tvůj život není o tobě, jak se domníváš. Tvůj život je o všech těch druhých lidech, jejichž životů se dotkneš a o způsobu, jakým se jich dotkneš. Cítíš tu sílu pravdy za tím? Jaký svět zanecháš za sebou s takovým způsobem bytí? Mohl bych napsat a věřím, že jednou to udělám, o tom krásnou knihu. Nyní je však čas na činy lásky a podpory.
Prostřednictvím Energetického léčení na dálku ti pomohu hlubším způsobem si rozpomenout na to, kdo jsi, jakou máš moc a co musíš jako svobodná bytost se svojí silou udělat, abys očistil svoji tvořivou mysl do lásky a začal tvořit svůj naplněný život ve zdraví, hojnosti a radosti. Už asi začínáš rozumět, proč je zbytečné se ptát, na jaké všechny nemoci je léčení dobré. Léčí všechny nemoci od příčiny, protože uzdravuje tvoji mysl do sjednocení s Bohem a jeho láskou. Už ti možná dochází, proč tomu všemu stále nerozumíš a myslíš si, že porozuměním pozvedneš a vyzdravíš. Tak to můj milý nefunguje! Napřed vejdi do vyššího prožívání v lásce a vědění, a pak teprve porozumíš. Naše společná cesta a konečný cíl je jediný. Kniha Kurz zázraků říká. „Ve skutečnosti má člověk jen dvě cesty. Ta první vede do nebe, tedy do lásky, a ta druhá vede do nikam.“ Ty musíš udělat jako svobodný tvůrce to jediné. Musíš se správně rozhodnout, na které straně stojíš. Jednou až se všichni opět v lásce sejdeme, už to budeme žít a vědět.
Bůh jde stále s tebou, ale ty rozhoduješ, kam směřují tvé myšlenky, co s nimi chceš tvořit, zažívat a jak se v tom budeš cítit. Co kdyby se každý rozhodl jít s Bohem a nechat se vést jeho láskou? Že máš strach? Strach nechat se vést láskou? Strach máš právě proto, že tě láska nevede. Všem zázrakům, které jsou na duchovní rovině přirozeností se otvíráš právě svojí schopností stát ve svojí duchovní moci a s láskou ji manifestovat zde. Děkuji ti, že se rozhodneš v klidu a míru svého srdce. Že se rozhodneš správně, abychom mohli všichni vést hlubší a radostnější rozhovor se sebou a s Bohem. Dobře se rozhodni a žij svůj opravdový život svojí světelné podstaty. 


Co můžete očekávat po energetickém léčení na dálku se Svatou trojicí
aneb příběh uzdraveného domečku.

Pomocí příběhu uzdraveného domečku vám pomohu zodpovědět na časté otázky týkající se následných uzdravujících procesů, které léčení rozpohybuje. Symbolický domeček a jeho stav zde bude představovat naše fyzické tělo s jeho problémy.
Představte si, že bydlíte v krásném domečku s několika místnostmi. Většina místností je docela pěkně zařízených, uklizených a útulných, až na jednu, která slouží už delší dobu spíše jako skladiště. Je zde vše možné, co se už nepotřebuje a je nám líto vyhodit, plno letitého prachu, pavučin a zatuchlý vzduch. Jinými slovy tato místnost je pro celý zbytek domu velkou ostudou a tak kazí celkovou funkčnost, využitelnost a energii. Je tedy tou symbolickou nemocí celého domu. Stejně tak naše tělo, když začne mít nějakou nerovnováhu a nemoc, vzniklou nesprávným a nemoudrým tvořením, bude jeden jeho problém ovlivňovat celý organizmus.
Když se rozhodnete svůj domeček vylepšit a udělat ho krásnějším a zdravějším, abyste se v něm mohli cítit lépe, pak se jistě zaměříte právě na onu místnost, která je v tom umírajícím stavu neužitečného skladiště. Rozhodnete se vyhodit vše nepotřebné, pořádně uklidit, prakticky vybavit vhodným nábytkem a esteticky zútulnit. Stejně tak při zdravotních problémech, chceme pomoci tělu se vyčistit, tedy detoxikovat, doplnit potřebné minerály a vitamíny a vyléčit zdravotní problém. V našem případě se rozhodnete pro Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí, které pravidelně nabízím a které je schopné to vše začlenit a vejít tak do procesu uzdravování. Toto léčení má především schopnost pomoci nám rozpustit všechny staré programy mysli, které stav našeho těla vytváří ve fyzické realitě. Je tomu stejně jako u domečku. Dokud budete přesvědčeni, že všechny ty staré, léta nepoužívané krámy je třeba schovávat, pak bude váš domek a jeho místnost stále nemocná. Možná, že to mylné smýšlení tam je jen z pohodlnosti, protože do toho úklidu se mi vlastně moc nechce. Jistě to bude stát nějaké úsilí, pozornost a hlavně ty správné kroky. Takže bych s tím ještě počkal? Ale ne, už ne, vždyť i sousedka se už podivila, proč s tím něco neudělám.
Energetické léčení udělá to stejné, co se začne dít v okamžiku, kdy započnete s úklidem oné místnosti. Začnete vynášet vše ven, abyste to mohli roztřídit, nepotřebné a nefunkční vyhodit, tomu ostatnímu přiřadit správnou funkci a místnost celkově uklidit. V ten okamžik můžete po nějaký čas vytvořit ještě větší nepořádek a nefunkčnost i v ostatních prostorách domu. Někdy postačí jen poklidit a někdy je třeba vše vystěhovat a začít od základu. S tím rozvířeným prachem a všemi těmi krámy kolem, máte pocit, že teď je to ještě horší. Bože, co vše možné a nemožné se tu najde, vždyť to jsem snad ani nemohl vše vytvořit já! Ale vytvořil. Nevadí, co bylo, bylo. Odpouštím si a tvořím novou budoucnost! Teď z toho udělám tu nejkrásnější místnost a celý dům jen rozkvete. To je také přístup a myšlení, které potřebujete začlenit nejen v okamžiku léčení, ale také i nadále po něm a provždy. Nezapomínej, myšlenkami tvoříš svoji realitu! Nesprávná pozornost a myšlenka může celý proces léčení zastavit a vše pokazit. Stejně jako při úklidu místnosti může vzniknout krátkodobý nepořádek dokonce i v jiných prostorách, tak i následných pár dnů po léčení může být z hlediska vnímání různých. Jedni se budou cítit jako znovuzrozeni, druzí stále stejně a někteří dokonce o něco hůře. Zda se cítím hned lépe, nebo se můj stav krátkodobě zhoršil, však nemá žádný vliv na započatý proces uzdravování. Ať už se děje cokoli, je to ten nejlepší individuální proces pro vás, který má za cíl uzdravení. Jen vaše pochybnosti a myšlenky o opaku mohou léčení zastavit. Buďte tedy přítomni a bdělí a vnášejte do procesu léčení jen takové myšlenky, které ho podpoří, a ne ty, které vaši nemoc způsobily.
Když onu místnost uvedete do živoucího stavu a zútulníte tím tak celý dům, bude důležité nevrátit se do starých kolejí a myšlení, které ten minulý stav vytvořily. Jinak se může stát, že postupně a nenápadně opět zaskládáte místnost novými nesmysly, ona upadne v nemilost a váš hněv na svoji nedokonalost vytvoří opět nemocný prostor a posléze možná i nemocné tělo. Tak by mohla analogicky souviset koupelna s vašimi játry, ledvinami a kůží, vaše WC s tlustým střevem, kuchyň s trávicími orgány, ložnice s psychikou, anebo obývák se stresem a neschopností se uvolnit. A ptáte se co sklep a půda? Analogie je stále stejná jako u psychosomatických příčin onemocnění. Sklep bude zrcadlit něco nízkého, démony minulosti, kteří nesmí ven. A půda či podkroví zase vaši duchovní cestu životem. Je neznámá, pustá a nenaplněná, či krásně a smysluplně využitá? A tak se drazí přátelé snažte být nejen k sobě, přírodě a světu pozorní a laskaví, neboť vše se vším souvisí a vše se jednou vrátí. Nechť je vám Energetické léčení se Svatou trojicí požehnáním. Tvořte s láskou a nezapomínejte že „Všichni jsme jedním.“


Inspirace k probuzení lidstva do lásky a radosti

Pokud jste ve čtení této stránky došli až sem, pak jste možnou nadějí celého lidstva. A pokud jste nečetli pozorně předchozí odstavce, pak vám doporučuji se vrátit, neboť vše souvisí se vším a každý dům se musí postavit od základů. Dobře zvolený, nepatrný okamžik tvého životního času, s pozorností věnovanou tomuto poselství může změnit tvůj, a životy všech ostatních. Zda je to možné zjistíš tím, že si teď dovolíš věnovat pár minut textu, který ti pomůže společně s tvojí volbou a dobrým záměrem pozvednout dosavadní život do vyšší úrovně šťastného a naplněného bytí v lásce a radosti. 
To, že naše vědomí dokáže stvořit svět míru za jediný den, už máme mnoho let dokázané nejen prostřednictvím 50 vědecky provedených projektů a 23 obsáhlých studií. Bylo v nich jednoznačně prokázáno a prakticky ověřeno, že přístup k světovému míru na Zemi založený na vědomí, neutralizuje kriminalitu, násilí a války. John Hagelin k tomu řekl „Existuje mnohem více důkazů, že skupinová meditace může zastavit válku jako zmáčknutím tlačítka, než důkazů, že Aspirin zmírňuje bolest hlavy.
Lidské vědomí a naše tvořivá mysl, jako mocný dar stvořitele jsou v našem životě nástrojem vytváření reality, kterou prožíváme. Tak jako každá úspěšná cesta, byla i ta moje tvořena dobrými záměry, správnými myšlenkami, upřímnou snahou a trpělivostí. Díky ní je na světě velmi mocné Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí o kterém bude řeč později. Je výsledkem dlouhodobé práce na vědomí, které se utváří stavem mysli, ducha a těla. Každý dříve, nebo později zjistíme, že metafyzika funguje na všech úrovních, neboť je základním pilířem vesmíru. Že vám to zní povědomě, nebo jako scifi, či nějaká esoterická ujetost? To záleží na úhlu pohledu. Přesně řečeno to záleží na tom, která část vaší mysli teď rozhoduje a ovládá vaše nazírání na svět. Rozhodněte se na chvíli dívat očima srdce a svojí duše a rázem se vše změní ve skutečnost s obrovskými možnostmi. Já vám nyní jen pomohu se rozpomenout.
Jako lidský druh se vyvíjíme tak, abychom rozpoznali a dokázali využít energii také v její nehmotné podobě. Učíme se, jak energie námi vysílaná do vesmíru ovlivňuje to, co v životě zažíváme a s čím se potkáváme. Hledání svojí osobní cesty uprostřed božích výtvorů je úžasným dobrodružstvím. Iniciace přichází tehdy, když nalezené pravdy vědomě uplatníme v praktickém životě. Kdykoli změníme svůj postoj, život zareaguje a naše realita se změní. Všechny nehmotné otisky našich mentálních, emocionálních a duchovních rozhodnutí jsou ony neviditelné nitky, které utváří naši cestu a život.
Pro změnu podmínek na planetě nestačí jen donekonečna ukájet svoji zvědavost a nechat mysl žasnout nad možnostmi duchovních zákonů, spirituality, nebo obdivovat vysoce vyvinuté bytosti ve vesmíru. Je mnohem prospěšnější, aby se celá populace na Zemi rozhodla žít jako probuzené lidstvo. Je mnoho možných budoucností, které můžeš vytvořit. Stejně jako v počítačové hře šachů, kde už všechny možné budoucnosti existují. Ty se jen rozhoduješ, který z možných výsledků prožiješ prostřednictvím tahů, které uděláš. Ty a ti, kdo přijdou po nás, mění budoucnost. Jde o to, co si volíme a ke svému prožívání vybíráme.
Současný svět si většina lidstva nevybrala. Mnoho bytostí myslí a dělá věci, které nemají žádný vztah k tomu, co si zvolili. Jsou jako malé dítě, které zápalkami zapálí oheň a shoří celý dům. To dítě si to nezvolilo. Je to sice výsledek toho, co udělalo, ale ne to, co si zvolilo. Tím jediným důvodem, proč dům shořel je, že hasiči nepřijeli včas.
V případě naší civilizace hasiči přijeli. Míra a schopnost naší vzájemné spolupráce rozhodne, zda to bylo včas. Teď se rozhoduje, zda budeme dostatečně moudří a rychlí v hašení světového požáru. Zavázal jsem se společně s některými ostatními lidmi pomoci probudit lidstvo. Probudit svět lidí ze spánku nesoucího utrpení. To je moje dávné rozhodnutí duše a slib, který jsem dal sobě. Pozvednout vědomí lidstva k probuzení se do stavu Božského vědomí, které vyjádříme vytvořením ráje na Zemi. Proto jsem se probudil a proto už dlouhou dobu k lásce probouzím. Moji cestu by mohl vyjadřovat výrok Mahátma Gándího „Buď sám tou změnou, kterou si přeješ vidět ve světě.“
Probuzení neznamená změnit sám sebe, ale změnit způsob přemýšlení o sobě. Pravda je taková, že už jsi naprosto dokonalý. Úspěch v jakékoliv oblasti tvého života není založen na vytváření hodnot, ale jen a pouze na radosti a lásce. Budeš-li šťastný, pak budeš šířit štěstí všude kolem sebe. To není představa ani nesplnitelný sen, ale metafyzika vesmíru, kterou se rozhodneš použít, nebo zůstat jen ve fyzickém světě těla, trpět a předstírat, že se tě to netýká. Stačí se jen rozhodnout být šťastný a následně se dle toho chovat. To je cesta. Ne cíl. Dříve jsme to už všichni slyšeli, viděli a zažili. Učíme se jen akceptovat to, co už víme. Úspěch v plném probuzení znamená, že si uvědomuješ, že jsi probuzený.
Každé čisté vyjádření lásky přináší užitek všem. Když miluješ, přinášíš užitek všem bytostem, které milují a zažívají tak nejvyšší a nejúplnější zkušenost toho, kým opravdu jsou. O to jediné nám všem jde. Zažívat své Božství. Konečným cílem života samotného je zažívat svoji Božskou podstatu prostřednictvím plného vyjádření lásky, která je definicí samotného Boha.
Copak si skutečně myslíme, že jsme sem přišli jen proto, abychom našli tu správnou holku, kluka, práci, auto, manželku, děti, dům, vykouřili denně krabičku cigaret, našli si lepšího manžela, lepší práci, větší auto, měli vnoučata, dobré jméno ve firmě, štítek na dveřích kanceláře, zajídali mrtvým jídlem prázdnotu, zasypali planetu odpadem, dostali hodinky při odchodu do důchodu a pak onemocněli a prostě odešli? Ne, je toho mnohem více pro co jsme se zavázali. Důvod, proč se všichni dobrovolně vracíme je touha přestát tragédie lidského tvoření a poskytnout laskavou pomoc všem lidem se zraněným srdcem, kteří zapomněli, že jsou duchovní bytosti a že nikdy nejsou sami. Vracíme se, stavíme se nohama na pevnou zem a ukazujeme druhým nespočet cest, po kterých může lidská bytost kráčet ve snažení se rozpomenout. Procházíme výcvikem potřebným pro nikdy nekončící dobrodružství bytí, které se odehrává i za hranicemi hmoty, prostoru a času, rozpouští dualitu a vstupuje do absolutní jednoty. Všechny hmotné sféry jsou rovnocenné sférám nehmotným a cesta každého člověka je stejně významnou součástí Božího díla jako cesta jiného člověka. Všichni si jen nasazujeme různé masky, které skrývají posvátnou přítomnost naší duchovní podstaty. Učíme se upevňovat jistotu ve svůj božský klid a soucit, což nás činí silnými. Kráčíme cestou dovnitř a snažíme se uplatnit své nabyté duchovní poznání v praxi, během života se svým fyzickým tělem s kterým tančíme neviditelný tanec nekonečné jednoty tady a teď.

Sám jsem se v minulosti rozhodl a zavázal k takovému způsobu chování a bytí, z něhož bude patrné, že probuzený už jsem. Ne vždy se mi to daří tak, jak bych si přál, ale stále se o to snažím každou myšlenkou a slovem, každým gestem a činností, každou další volbou a novým rozhodnutím. Stále znova a znova se rozhoduji otvírat a naslouchat lásce. A dnes vidím výsledky svého snažení. A proto vás všechny vyzývám, udělejte to také. Přijměte nová a vyšší rozhodnutí pro sebe a pro všechny ostatní. Ozdravte svá těla, myšlenky a činy do souladu se sebou a svým nejvyšším posláním. Tady vám mohu být velmi nápomocen svojí prací v osobních setkáních a terapiích. A především nabízím velmi mocné Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí, které se zrodilo za účelem pomoci všem, kteří se chtějí pozvednout, uzdravit svůj život a probudit se do nové etapy svého bytí v lásce, hojnosti a radosti, která je pro nás všechny možná. Tvojí funkcí je být šťastný. Tuto funkci ti dal Bůh. A ty máš dvě části mysli. Jedna je ovládána egem a vytvořena iluzemi. Druhá je domovem Ducha svatého a setrvává v ní pravda. Ty si můžeš vybírat jen mezi těmito dvěma průvodci. Proto výsledkem tvé volby může být jen strach, který je vždy výplodem ega, nebo láska, kterou výměnou za strach vždy nabízí Duch svatý. Prostřednictvím mnou nabízeného léčení na dálku, přichází požehnání, které ti pomůže nechat to vše staré a přežité za dveřmi minulosti a vstoupit na práh nové a mnohem světlejší budoucnosti. A tak se rozhodni přidat k mocné vlně světla prostřednictvím 4 mocných léčení na dálku a poznej kolektivní sílu mysli, která ti pomůže překročit hranice, za které jsi možná dosud nedohlédl.
Udělat něco pro své probuzení je ten nejlepší a nejdůležitější krok nejen pro sebe, ale i pro šťastný život lidstva na planetě. V těch další krocích, když budeme otevřeni, nám pak bude jako pomocnou láskyplnou rukou vesmíru pomoženo dosáhnout toho, co si přejeme. Nechceme zůstat stát na místě a utěšovat se mírou dosaženého technického pokroku, který nijak nevyjadřuje rozvinutou společnost. Ta se bez duchovních kvalit dokáže sama zničit. To jsme si už několikrát vyzkoušeli.
Náš druh je zatím v plenkách vývoje. Válčíme a ničíme, lžeme a krademe, bojíme se a přetvařujeme, využíváme a drancujeme, oddělujeme se a trpíme. Za tím vším je strach ze svojí vlastní, zatím neobjevené a láskou neukotvené moci. Je před námi nutný krok ke krásnému přerodu a přiblížení se všem vysoce vyvinutým bytostem ve vesmíru, na které si rádi se svým egocentrizmem hrajeme, kterých se zároveň bojíme a které nám s láskou už po celá desetiletí nabízí pomoc.
Teď je skvělá doba pro pozvednutí a pokrok nejen jednotlivce, ale i celého lidstva na této krásné Zemi. Je zde však i jiný důvod, proč je právě nyní třeba vynaložit větší úsilí. Protože naše planeta, náš svět, který chceme zanechat svým dětem a vnoučatům již nemůže existovat jako dosud. Dosavadní stav není udržitelný, protože nebyl postavený na principech vesmíru a souladu s láskou. Jen se nalaďte na svoji vnitřní pravdu a dovolte si ji prožít. Tak se společně celé lidstvo probudíme. Ten, kdo žije s nejvyšší pravdou sám se sebou, ovlivňuje a navrací všechny ostatní k sobě. Pozvedává je z jejich spánku zapomnění tím, že jim zrcadlí jejich vlastní naděje. Toto je naše příležitost a také pozvání. To je další krok v naší evoluci. A to je také pravým účelem našeho života. Naše Duše vyjadřuje život věčný prostřednictvím rozvoje a vývoje. To je radost a podstata Boha vyjádřeného v každé bytosti. Zvu vás, aby se to stalo naší společnou radostí. Celý život můžeme změnit na základě jednoho vlastního rozhodnutí naslouchat. Naslouchat a následovat cestu svojí Duše a její božský plán plně vyjádřit svým životem.
Přečtení textu ti možná zabralo několik minut, avšak pokud se vědomě přidáš a pozvedajícího energetického léčení a sdílení zúčastníš, pak jeho užitek budeš společně s ostatními sdílet po celý zbytek života. A toho dalšího a dalšího… Jako vyjádření vděčnosti za dary, které ti skrze léčení přijdou přepošli tento odkaz na poselství k probuzení lidstva třem přátelům v tvém okolí. Tím své světlo rozšíříš do světa a celého lidství, které ho tolik potřebuje. Drazí bratři a sestry, vyjděme ze svých ulit strachu do moci naší božské podstaty, roztančeme společně náš nejvyšší sen tohoto života a společně se probuďme. Stvořitel nás v tom s radostí a láskou podpoří.


Nový počátek vývoje lidstva ve světle, pravdě a zdraví

Věřím, že již předchozí Inspirace k probuzení lidstva do lásky a radosti  ve vás probudila jiskru, která vám pomůže s následujícími slovy více se otevřít pravdě a rozumět srdcem tomu, co je pro překonání nynější krize celého lidského společenství důležité. K tomu není třeba se zabývat a hodnotit jednotlivé oblasti lidského působení, jako třeba ekonomiku, zemědělství, ekologii, sociální či duchovní život a desítky dalších směrů. Mým záměrem není poukazovat na chyby, ale spíše osvětlovat nové a vyšší možnosti. Ty nejsou vidět rozumem, ale srdcem. Proto si nyní dovolte odložit všechny znalosti i přesvědčení a jen pomalu, v tichosti čtěte dál. Dovolte, aby porozumění mohlo uzrát ve vašem srdci.

Dnešní uspěchaný a v sobě neukotvený člověk ztratil schopnost uvědomovat si priority, neboť zapomněl, že naší primární totožností je vlastní bytí. Jsme duše a naší podstatou je láska. Musíme se ptát. Slouží naše myšlení a mysl našemu bytí, anebo jsme otrokem svojí mysli? Jestliže dovolíme, aby naše bytí bylo podřízeno mysli, pak vše v našem životě přestane fungovat. Nemůžeme si totiž zvolit špatnějšího pána, nežli soubor našich starých přesvědčení, názorů, principů a hodnot, který z nás udělá to, čím jsme. Jestliže člověk ctí své vlastní bytí, svoji duševní podstatu a bytí všech ostatních, pak podřizuje svoji mysl lásce a pak nemůže klopýtat a dělat špatná rozhodnutí a trpět. Cestou je naučit se více pomáhat a sloužit druhým, než slepě bránit svoji představu o sobě. Duchovnost se nezabývá tím, kdo má pravdu a kdo je mocnější. Na otázku zda věřím v Boha, jsem v dospívajícím věku odpovídal. „Ne, já v Boha nevěřím. Já ho znám a žiji s ním.“ Víra není poznání a poznání není slepé. A když se dnes dotyčný zeptá, jak můžeš znát Boha, pak říkám: „Protože ho mám před sebou a mluvím s tebou.“
Povím vám něco, co je na této planetě tajemstvím. Naše problémy jsou vždy nějakou formou stížnosti chované v našem srdci. Existuje však jen jeden problém a jedno řešení. Problém jsou naše stížnosti a řešením je zázrak. Žádejme tedy o řešení tím, že opustíme stížnosti a uvítejme zázrak. Problémy vycházejí ze špatného použití času a z přesvědčení, že nejprve přichází problém a pak musí uplynout nějaký čas, než bude problém vyřešen. Pojem času si vytvořil náš rozum, který není schopen prožívat skutečnost, ale jen představu o ní. Problém a odpověď se však vyskytují vždy souběžně. Nejsou od sebe odděleny časem, ale právě naším rozumem. Proto nás Duch svatý učí, že není možné mít problém, který by již nebyl vyřešen. A není možné řešení vidět rozumem, bez rozvinutého srdce.

Naše fyzické tělo je stvořeno k dokonalosti. Tedy samo o sobě nemůže zažívat bolest nebo nemoc. Tělo nemyslí. O nic se nestará a nedělá si s ničím starosti. Samo se nemůže odsoudit, trestat nebo stydět. Jediná jeho funkce je starat se samo o sebe, udržovat se vitální a neustále se regenerovat do síly a zdraví. Je v této Bohem stvořené funkci velmi výkonné a nesmírně inteligentní. Samo za sebe ani onemocnět nemůže, neboť jeho program je zdraví a síla. To ovšem platí do okamžiku, kdy mu jako tvůrci reality nevložíme svůj nový program. Pak nastává problém, který nemá příčinu v těle, ale v myšlence, které jsme uvěřili. Naše myšlení uvěří svému novému a mylnému příběhu o ohrožení, nemoci, bolesti a utrpení tohoto světa, které nás nejprve vede do zmatenosti, posléze do strachu a konečně do nemoci, bolesti a utrpení. Bolest a nemoc však nemůže být chybou našeho těla, jako následku a zrcadla našeho tvoření. Je chybou našeho myšlení, kterému jsme naivně dovolili vnášet do mysli tvořící naši realitu myšlenky, které nechceme vytvářet a už vůbec ne prožívat. Nemůžeš se nikdy dostatečně ochránit před tím, aby nepřišel nějaký vir, ale můžeš vytvořit podmínky pro svůj vnitřní mír. Ten je tou skutečnou ochranou, která nezklame na žádné úrovni. Vytvořit si v mysli příběh o svém slabém a nemocném těle znamená, vytvořit v realitě podmínky pro svoji nevyléčitelnou nemoc a bezmoc. Proto říkáme ne-moc.
Pak nám nemůže pomoci žádný doktor a už vůbec ne jeho chemická pilulka, žádná léčebná technika, která se snaží udělat něco s tělem. Ta při správné a účinné volbě může pomáhat krátkodobě eliminovat následky nemoci, ale nikdy nemůže odstranit příčinu nemoci, která se nachází v našem myšlení a ním vytvořeném příběhu. Proto je úspěšnost skutečných lékařů či léčitelů a trvalé vyléčení vždy založeno na umění vést člověka cestou srdce k hlubšímu uvědomění si sebe, svojí moci a duchovní Božské podstaty, z které pak člověk uvidí na své mylné, pokřivené příběhy a přesvědčení, které ho oddělily od zdroje síly a lásky a vytvořili jeho životní nesnáze. Pamatuj, že příčina všeho utrpení je v odpojení se od zdroje, jednoty a lásky. Tím dovoluješ, aby do tvojí mysli přicházely z úrovně kolektivní mysli lidstva také myšlenky nelásky, nemoci, nedostatku, oddělenosti. A tyto egoistické myšlenky úměrně pozornosti a víře, kterou jim vložíš, vytvoří tvoji nechtěnou, ale nevědomě vytvořenou realitu, kterou prožíváš. Říkáme tomu utrpení tohoto světa. Jedná se však jen o naše vlastní utrpení. Pokud se ti vytvořená realita nelíbí, pak musíš bdělou pozorností, odpuštěním si chyby ve svém tvoření a opětovném navrácení se do klidu a míru svojí Božské podstaty začít vytvářet láskyplné myšlenky, které prožívat chceš a pokud je vytvoříš, pak také prožívat budeš. Zbavit se závislosti na doktorech znamená zbavit se závislosti na myšlenkách strachu a nemoci. Vejít do hojnosti, znamená zbavit se závislosti na myšlenkách nedostatku. Stát se bytostí, která ukazuje v lásce a moudrosti cestu ostatním, znamená zbavit se přesvědčení o oddělenosti a nicotnosti a vejít do moudrosti a moci svojí Božské podstaty. Tam uvnitř to vše víš. Jen s tím stále být. Teď a zase teď. Dovol si stát se léčitelem svého života, v kterém vyjádříš tu nejvyšší možnou představu o sobě a svojí skutečné podstatě. To je také cesta vzestupu lidstva do rozvinutějšího využití svého skutečného potenciálu v lásce.

Zázrak říkáme všemu, co nezahrnuje naše mentální představa a rozum dosud nepřijal za existující. Proto zázraky většina z nás nedokáže vidět, i když se dějí neustále. Zázraky jsou vidět ve světle, avšak oči těla světlo nevnímají. Zázraky si můžeš ve světle pouze uvědomovat. Ve světle je uvidíš, ve tmě ne. Boží síla v tobě je světlem, v němž vidíš a jeho myslí, v níž společně myslíš. Světlo a síla jsou jedno. „Jsi takový, jakého tě Bůh stvořil.“ Přebývá v tobě světlo, radost a mír a tvá bezhříšnost je Bohem zaručena. Většina lidí si ve svém myšlení nespojuje světlo se silou a temnotu se slabostí. Je to proto, že jsme se mylně přesvědčili, že vidění je spojeno s tělem a jeho očima a mozek s myšlením. Je to natolik mylné, jako si myslet, že plamen svíce je vším zdrojem světla a žáru Slunce. To Boží síla v tobě je světlem, v němž vidíš a Jeho mysl, s níž společně myslíš.
Slabost hledí očima těla do temnoty, aby viděla sobě podobné, malé, slabé, umírající, vystrašené a smutné, chudé a vyhladovělé. Síla se dívá za toto zdání, na světlo za nimi. Síla pochází z pravdy, zatímco slabost odráží jen temnotu svého tvůrce. Slabost nevidí v odpuštění a lásce smysl. Soudí a odsuzuje, ale nemiluje. Světlo síly je stálé a jisté jako láska.
Otevři se a síla v tobě ti nabídne světlo, které povede tvůj zrak, který se již nebude zabývat stíny, aby tě oklamal. Nic z tohoto vnějšího světa ti nikdy nemůže dát to, co hledáš. A tak se neustále vracej domů, k sobě samému. Ty jsi ten, koho hledáš a ten, na koho čekáš. Navrať se ke svému skutečnému Já a jeho síla bude světlem, v němž ti bude dán dar vidění. Opusť tmu a otevři se vidění ve světle. Zavři oči a žádej pravdu, aby tě vedla na místo svého Božského Já, kde světlo a síla jsou jedno. Pak budeš vidět jen zázraky.
Člověk se učí především z vlastních zkušeností. K tomu však potřebuje být bdělý a život skutečně prožívat. Většina lidí v dnešním světě svůj život neprožívá. Uvízla ve své hlavě a pořád jen přemýšlí, místo toho aby pozorovali a vnímali život, o kterém nic neví. Naučili jsme se místo pozorování jen interpretovat. Věříme často lživé minulosti, kterou jsme dostali od lidí, kterým jsme přisoudili autoritu a sníme o budoucnosti, kterou nemůžeme uskutečnit. Zapomněli jsme, že neexistuje žádná autorita, žádná univerzální pravda, ale vlastní zkušenost a prožitek svého Božství, které přináší vizi a vědění. Žijeme jen ve svých interpretacích a představách o životě a tomu skutečnému se vyhýbáme. Snažíme se druhé přesvědčit o pravdivosti svojí interpretace, aniž by někdo z nás realitu skutečně vnímal a prožíval. Svůj život můžeme žít jen my sami. I kvantová fyzika už roky potvrzuje, že pozorovatel ovlivňuje pozorované. Jinak řečeno tvoříme si svojí vlastní realitu a naše společně prožívaná realita není stejná pro každého. Celý náš život na planetě je kolektivně vytvořenou představou.

Chceme-li změnit životní hodnoty, musíme jako lidstvo projít transformačním procesem pravdomluvnosti. Musíme se naučit vědomě vytvořit svět, v němž nebude místo pro lež, manipulaci, přetvářku a pokrytectví, které spoluvytváří naše kolektivní vězení a oddělení se od pravdy a lásky. Musíme vytvořit svět odměňující upřímnost a pravdomluvnost. Příkladem nám mohl být velký dar vesmíru náš první český prezident Havel, který byl příkladem moudrého a skromného muže, kterého věta „Nechť pravda a láska zvítězí“ krásně vyjadřovala. Pravda a láska je cestou každého, kdo hledá radost a mír v srdci, který nás osvobodí. A snad právě pro tento svět duality a naší slepotě, jsme si vybrali dalšího prezidenta Zemana, který představuje kvality spíše opačné. Takové volby se odehrávají neustále v každé naší mysli. Každým okamžikem naše myšlení dělá volby mezi pravdou a láskou, nebo iluzí a strachem. Stvořený výsledek našich voleb prožíváme ve svojí realitě života. Cesta vědomé upřímnosti a pravdy je cestou k radostnějšímu bytí v lásce. Je cestou rozpuštění našich mylných představ, zaslepení a iluzí, jež nás vyvedou z okovů ega a jeho mocných spojenců strachu a viny. Pobízím vás k radikální upřímnosti. Jednoduše stačí mluvit pravdu o tom, co si myslíte, co cítíte a co jste udělali. Hovořit o tom, co vnímáte v tomto okamžiku. To je mocný nástroj nejen k sobě a skutečné svobodě.

Uvnitř tebe je Já, které nikdy neopustilo svůj domov v Bohu. Jen odlož všechny modly a představy o sobě, projdi kolem seznamu dobrých a špatných vlastností, které sis připsal a v tichosti spatři pravdu o sobě. Hřích neexistuje a vina se v očích odpuštění mění ve spásu, neboť Boží vůlí je tvé dokonalé štěstí. Přijmi tedy štěstí jako svoji jedinou funkci a buď šťastný. Štěstí je vlastností lásky, která je tvojí Božskou podstatou. A proto je světlo, radost a mír tvým dědictvím, které už dávno vlastníš. Na věky jsi synem Božím. A proto je tu jedna myšlenka s neomezenou mocí uzdravovat! „Jsem takový, jakého mě Bůh stvořil.“ Tím, že dovolíš, aby přítomnost byla přijatá taková jaká je, uzdravíš minulost a osvobodíš budoucnost. Tato myšlenka je rodištěm všech zázraků. S ní tě přichází pravda osvobodit a s ní končí všechen smutek. „Jsem takový, jakého mě Bůh stvořil.“ Je to klíč otvírající brány nebes pro vstup do Božího míru.
Přijměme svoji jednotu s Bohem, která je věčným darem těm, kteří nás následují i těm, kteří šli před námi, nebo jen s námi chvíli pobyli. Nepochybujme o stálé Boží lásce k nám, kterou cítíme ve svých srdcích. V jednotě s Bohem nám nemůže být žádný zázrak odepřen. Jen tak můžeme být spaseni a uzdraveni, jen tak můžeme spasit a uzdravovat. Prociťme, že jsme s ním zajedno a rozhodněme se ho přijmout, abychom mohli dávat. Udělej to třeba skrze Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí, které tě přímo vede do setkání s Bohem a jeho láskou. A i když si budeš myslet, že se při léčení nic nestalo, tvůj prospěch bude obrovský. Ten čas bude oceněn zlatem a každá jeho minuta s upřímnou prosbou a odevzdáním bude zářit jako diamant. Možná nebudeš připraven přijmout svůj dar. Přesto však k tobě dříve nebo později někde přijde a ty ho poznáš. Možná dnes, možná zítra nebo za měsíc uvidíš svou vlastní proměnu, když si v tento svůj svatý čas léčení dovolíš na sebe skutečně pohlédnout. Považuj ten čas za dar Bohu a sobě a buď si jist, že to, co se ti vrátí, bude láska, kterou nemůžeš pochopit, radost tak hluboká, že ji neporozumíš a pohled tak svatý, že ho oči tvého těla neuvidí. Jednou však naprosto jistě pochopíš, porozumíš a uvidíš.

Nejlepší způsob jak pomoci sobě a světu je začít prosvětlovat své vlastní nevyřešené problémy. Proti komu mám stále výhrady? Komu bych měl odpustit? Před kým nebo čím se skrývám? Komu lžu? Nemůžeme nastolit mír ve světě, dokud nebudeme mít mír ve vlastním životě. Společenské struktury se nezmění, dokud se do lásky nepozvedne dostatečné množství lidí. Rozhodněme se tedy, že nejdříve začneme s upřímností řešit své nedořešené záležitosti a tím začneme měnit svět. Změna v našem bezprostředním okolí se začne rozšiřovat, až nakonec změní celý svět.
S láskou v srdci pozvedněme oči k nové přítomnosti, v níž bude zářit světlem nová budoucnost. Jen tak se nám může podařit znovuzrodit svět ve svém počátku. Ve svém Já jsme jedno s Bohem a všemi svými bratry. A tak setrvávejme v jeho světle a radosti v jeho míru a svatosti. Pak bude náš život vyjadřovat sílu, lásku, hojnost, zdraví i radost, mír a moudrost… Jen s vděčností setrvávejme v jeho blízkosti.


Svět a stav tvého těla je svědkem stavu tvojí mysli, je vnějším zobrazením vnitřního stavu.
Svět je jen to, co jsi do něj vložil. Jak myslíš, tak vnímáš, tvoříš a prožíváš.
Nesnaž se tedy měnit vnější svět a nemoc, ale rozhodni se
změnit své vlastní myšlení o světě a svém zdraví.
Na co pohlédneš s láskou a vizí svojí Božské podstaty, bude uzdravené.
Svět ti stále ukazuje, kolik radosti sis dovolil v sobě spatřit a pro sebe přijmout.
Veškerá moc uzdravovat a dát světu radost spočívá jen v tobě.
Jen se rozhodni probudit se!


Častá otázka k léčení na dálku
Otázka: Co když na léčení zapomenu, nebo nemohu vytvořit potřebné podmínky a být plně vědomě účasten?
Odpověď: Pokud je člověk po dobu léčení ve stavu, kdy není možné energetické léčení přijímat vědomě bez patřičného uvolnění těla a otevření se světlu, pak se potenciál léčení shromažďuje v předivu vašeho energetického systému a vědomí, kde čeká na okamžik, kdy je možné vejít svým potenciálem všude tam, kde je to pro vás nejlepší. Léčivá energie si vás najde ve vhodném rozpoložení a podmínkách. U mnoha lidí je to většinou ve spánku, meditaci nebo relaxaci. Bdělým stavem, vědomou přítomností a mírou otevření se lásce a světlu se potenciál léčení násobí. Jinak řečeno, pokud svými pochybnostmi a myšlenkami neúspěchu nezabráníte jeho působení, zapracuje s vámi a pozvedne vás vždy. Doporučuji vám pozorně si přečíst všechny články, uvedené na této stránce. Značně tak posílíte svoje otevření se a využití neomezeného potenciálu léčení a uzdravování života. 


Těším se na láskyplné energetické setkání s vámi a sdílení výsledků léčení

Dárkový poukaz

Dárkový poukaz na Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí je výborný způsob užitečného obdarování pro každého. Je vhodný pro všechny věkové kategorie, člena rodiny, nebo přátele. Doporučuji si však předem zjistit, zda je obdarovaný léčení otevřený, aby z něho měl patřičný přínos. Máte možnost volit tři cenové kategorie na 1, 4, a 10 léčení. Nevyhovují-li termíny léčení tak, jak jsou uvedené za sebou, je možné si jejich pořadí individuálně zvolit.  


Reference

Milý Břetislave,
chci ti napsat pár vět k léčení na dálku se Svatou Trojicí. Vnímala jsem energii, která mnou proudí a bylo mi velmi dobře. Cítila jsem se projasněná, klidná a silnější. A na konci jsem se musela smát, protože jsem dostala důkaz, že léčení opravdu zafungovalo i na hmotné úrovni. Měla jsem strašně namožené zápěstí a nedokázala jsem si už několik dní ani vymačkat citrón nebo odemknout dveře. Po léčení to bylo úplně pryč, jako zázrakem, nebo jako z pohádky o živé vodě.
Děkuji moc a těším se na další léčení.
Markéta


Milý Břéťo,
děkuji Ti za včerejší přenádherný zážitek, slovy jen těžko popsatelný. Když jsem včera po léčení vstávala z postele, cítila jsem se jakoby jiným člověkem, jednotným, vyrovnaným a klidným. Na svůj mrzutý aktuální problém jsem si ještě večer vzpomněla, ale s úžasným nadhledem a s jiným pohledem na celou věc. Bylo to osvobozující a přeji si z celého srdce, abych si ten klid a mír v sobě udržela! Děkuji Ti a už se těším na příští léčení. Přeji Ti krásné letní dny a vše dobré.
Eva.


Milý pane Břetislave,
ráda bych se chtěla s ostatními podělit o svou zkušenost z pohledu pozorovatele. Jako zdravotní setra pečuji o paní s pokročilým stádiem Alzheimerovy choroby, které jste posílal energetické léčení na dálku.
Nevěděla jsem, co mám od léčby očekávat a byla jsem skeptická. Před léčením byla paní velmi zahleněná a neklidná, měla problémy s polykáním. Během dne a noci bývá potřeba hleny odsát, protože paní nemá sílu je sama vyloučit. V průběhu léčení se jí však najednou podařilo vyloučit velké množství hlenu. V jejím stavu, kdy je svalstvo velmi ochablé a téměř nefunguje, je tento proces neuvěřitelný. Hned po skončení Energetického léčení na dálku se Svatou Trojicí bylo cítit v místnosti něco silného a nepopsatelného a nastal překvapivý zlom. Paní upadla do klidného a hlubokého spánku. Začala nezvykle pravidelně dýchat a její zahlenění se rázem uklidnilo. Nastal nerušený spánek doprovázený silným chrápáním, který trval až do rána.
Za mě i paní, včetně její rodiny, Vám patří obrovské díky! Moc Vám děkujeme za krásný prožitek a úlevu od bolesti. Paní byla ráno plná sil a energie. Tento silný zážitek mě inspiroval k tomu, že se já sama ráda zúčastním Vašeho Energetického léčení na dálku. Ještě jednou veliké díky.
Erika M.


Krásný den pane Bátěk,
opravdu z celého srdce Vám děkuji za nepopsatelné  bytí v době účinku léčení Svaté trojice skrze Vás. Nenapadá mě k tomu žádný příměr prožitků, jen prosté široké poznání pocitů, které se nedají  slovy vyjádřit ani popsat. Nelze tu krásu slovy popsat, ale chtěla jsem vám to jen napsat. S vděčností a láskou moc děkuji.
Jarmila


Poděkování tobě,
Zcela bez nadsázky mohu napsat, že setkání s Břetislavem, byl pro mě jeden z přelomových mezníků života… Život se mi hodně měnil a on do něj vstoupil právě včas, jako můj velký průvodce… Samozřejmě to nebyl jen on, kdo mě na mé cestě inspiroval, ale kdybych měla jmenovat jen jediného člověka, byl by to on… Učil mě vnímat život a události v něm ve zcela jiném světle. Ve světle a bezpodmínečném přijetí, které léčilo nejen mě, ale i všechny zúčastněné strany… Byl to pro mě ohromný dar, díky kterému jsem asi už navždycky našla svou největší životní radost – kontakt sama se sebou, se svou vlastní duší.
Poznala jsem jeho léčení, které jsem po nějaké době začala sama hodně praktikovat. Síla světla, kterou Břetislav léčí, je velmi jemná, takřka nepostřehnutelná a stále znovu mě fascinuje ta intenzita, s jakou působí. Stejně tak mě fascinuje i jeho léčení na dálku, u kterého jsem stále znovu překvapována, jak božsky funguje. Není pochyb, že léčí, i když by se pochybovačné mysli chtělo zakřičet: „vždyť si to jen vsugerováváš“. Jenže výsledky léčby jsou minimálně na fyzické rovině tak zřejmé, že se nijak odporovat nedá. Každé takové jeho léčení prosvětlilo a tím i neuvěřitelně rychle odstranilo záněty u mně i u mých dětí, aniž bychom museli používat antibiotika… A to je jen jedna stránka věci. Ještě silnější věci se děly na té jemnější rovině… Jako by se člověku vracela míza jeho života. Břetislavovo léčení je prostě Božská světelná lázeň, kterou bych každému člověku přála alespoň jednou v životě zažít…
Díky Ti, Břetislave!!!


Ahoj Břeti,
píši ti reakci na dubnové léčení na dálku. Musela jsem si nechat čas na uchopení mých pocitů.
Přiznám se, že kdyby nebyla pozvánka od tebe, ale někde bych ji jen viděla, nepřihlásím se, protože Duch svatý a Svatá trojice, je pro mě moc křesťanské a k tomu já cítím odpor s bolestí dohromady.
Léčení pro mě nebylo až tak příjemné. Já nejraději medituji ráno, hned pro probuzení, to dokáži být v absolutním klidu. Večer vnímám neklid těla, nedokáži jen tak ležet, musím sebou stále šít. Co jsem cítila při léčení, byly tlaky v hlavě a tlak v krční čakře, jako by mě někdo škrtil a teď to mé neklidné tělo, které se samo cukalo do všech stran. A tak jsem se celé léčení věnovala tělu, abych ho vlastně zklidnila.
Zamýšlím se nad tím a mohla bych si říci, tohle není cesta pro mě a hledat něco jiného, někde jinde. ALE…. ty jsi ke mně přišel, když jsem vyslala záměr a začala hledat lásku, nebo taky cestu k Bohu. Moje duše jásala a to jsem tě ještě neznala, teď když tě znám, vím, že jsi člověk, kterému můžu plně věřit,… a možná teď ještě víc, než sama sobě, protože možná teď slyším víc ego, než lásku v sobě.
Nechám se tebou vést dál. Cest je mnoho, ale jen jeden cíl, a tak teď, když se mohu k Bohu přiblížit nejblíže skrz tebe, tvé učení a léčení, přeci neuteču.
Na příští léčení se opět přihlásím. Nevím jak to celé uchopit, ale napadlo mě, že bych v době léčení nebyla doma v posteli, to cítím moc špatně. Raději bych šla do přírody a tam, možná v klidu a možná v tanci se na tebe a ostatní napojila. Budu ráda za tvoji jakoukoli myšlenku a radu pro mě.
Měj se krásně Iveta

Moje odpověď na email Ivety
Ahoj Ivi,
předně jsem rád, že se tak lehce nevzdáváš, neboť by ses jen opět vzdálila cíli, do kterého směřuješ. Ty postoje strachu k Duchu svatému a Svaté trojici ve tvém vnímání sice chápu, ale nemění nic na tom, že buď svůj postoj ke zdroji narovnáš a tím uzdravíš život a tělo, anebo se budeš vykrucovat a pak budeš následně sklízet výsledky vnitřního boje, útoku ega a trpět. Je to stejné jako kdybys řekla, že nemusíš slyšet nic o své matce a otci, protože to zní moc rodinně. A stejně jako oddělování se od matky, i oddělování se od Božské lásky nese jako následek bolest, prázdnotu, osamocení a utrpení.
Svatá trojice v kontextu mého energetického léčení na dálku nemá nic společného s náboženstvím, ale s naší Božskou láskyplnou podstatou. A dle toho s čím si ji budeš spojovat, budeš také reagovat. Otvírat se anebo zavírat. Neboť náboženství nám v dlouhodobé minulosti všem způsobilo řadu utrpení, které máme mnozí v paměti, avšak to nemá nic společného s láskou Otce, která zůstává neměnná, bezpodmínečná a osvobozující z manipulací a iluzí lidských. Ten vnější boj na úrovni odsouzeného a nemocného těla je pak jen následkem, vyčlenění se z lásky na úrovni mysli. Jak příště přijdeš na terapii, vstoupíme do toho kořenového uzdravování, neb jsi připravena.
To, co se nyní děje s tvým tělem jsou poryvy ega, které se vzpírá, neb mu hrozí ztráta existence a ty mu jeho boj obavami a strachem o tělo ulehčuješ. Že cesta je správná, to cítíš, pokračuj bez snahy něco řídit a kontrolovat dál a budeš to i vědět a vidět. Kde se nachází tvé tělo při léčení, není tolik důležité a přizpůsob si, jak cítíš. Rozhodující však je, kde se nachází tvoje mysl. Proto se řiď pokyny k energetickému léčení na dálku, které posílám s heslem k účasti. Ty pomohou k naladění a stavu mysli, která dovolí nechat vejít léčivé světlo a Ducha svatého, který tě povede opět k sjednocení s Božskou myslí a uzdravování následků oddělení.
Pokud se tedy rozhoduješ pro lásku, pak pokračuj s hlubokou důvěrou ne jen ve mě, ale především v energii lásky Otce, která za mnou stojí a která tě bezpečně dovede do místa míru, kde se opět všichni jednou potkáme.
S láskou a objetím Břetislav


Ahoj Břéťo
Děkuji ti za poslané léčení, za velmi jemný, ale silný příval energie. Zalila mě příjemnou lehkostí a tichou radostí v srdci i v mém těle. Je mi opravdu moc hezky.
Pavel


Ahoj Břetislave,
tak si představ, co se dnes odehrálo u doktorky, kvůli receptu pro moji mámu  Okamžitě na mě poznala, že je mi mnohem lépe a že mám dobrou náladu atd.. Začala se vyptávat. Tak jsem jí řekl o tobě, že k tobě chodím na terapie a léčení. Pak jsme se bavili o těch antidepresivech a že je vysazuji dle tvého postupu a ona mi řekla, že mi to dokonce doporučuje. Že je ráda, že je vysazuji, protože jsem je ani nepotřeboval a že jsem si tím musel projít. Řekl jsem jí, že co jsem je ubral, tak je mi lépe. Hrozně mě překvapilo, že se k tomu takhle postavila, čekal jsem, jak jsem ti před tím psal, že mi bude nadávat, že je nemůžu jen tak vysazovat a ono ejhle, přesně naopak..  Takže zase opět můj strach a obavy byly zbytečné. Měl jsem dokonce i dobrý krevní tlak 135/85 a to jsem byl ráno ještě na pohovoru. A ty prášky na tlak neberu už 14 dní.
Je to až neuvěřitelné, jak se můj život začíná viditelně měnit díky tomu, že se mi v hlavě začíná dělat pořádek.. Každý den je mi o kus lépe. A za to vděčím tobě, to ty jsi mi ukázal cestu a ve své podstatě cítím, že je to jednodušší cesta, než se trápit a žít život v negacích a strachu. Děkuji za to, že jsem měl to štěstí tě potkat. Tohle období beru jako mezník života, kde se vše začíná rovnat..   Moc za vše děkuji.
Měj krásný den. Radek


Břetislave,
moc děkuji, bylo to nádherné. Cítila jsem tak silné a současně něžné vibrace, jako by mě přikryla jemná peřina z hebounkých vláken, jakási světelná ochrana. Cítila jsem spoustu lásky a rozpuštění starých bolestí. Hodně jsem plakala a nakonec hluboce usnula. Vím, že to bylo přesně tak, jak to mělo být. Ještě jednou ti moc děkuji a přeji, ať se ti vše daří.
Ludmila


Milý pane Břetislave,
už je to týden od léčení, které jste mi posílal, a já bych chtěla ještě jednou moc poděkovat. Bylo to tak krásné, že jsem přemýšlela, jestli si to můžu dopřát jen tak k občasné harmonizaci a ne jen když je nějaký vážnější problém.
Ráda bych vám napsala, že jsem cítila, jako by se moje tělo nadnášelo, potom velikou sílu od nohou nahoru, na močovém měchýři tlak, který se změnil ve vodní kruhy a taky se tam procházela nějaká krásná bytost žena, snad anděl…
Další den začal o mnoho radostněji, necítím se již tak unavená, spím mnohem lépe, i když ještě s bylinkami na noc. Jen kolem kostrče a třísel ještě trochu cítím ten tlak, ale věřím, že se věci posunuly již tím správným směrem a chce to jen trpělivost. Řídím se vašimi radami a dokonce jsem přeobjednala všechny klienty tak, abych poslední masáž měla od 17h a ne už později. A moc se mi ulevilo. V rodině se ukázala hlavně s rodiči nějaká ta „zrcadla“ a já pochopila, že jsou to vzorce – např. to nekonečné puzení, abych něco dělala a  neužila si jen tak volno, které jsem si v tyto dny dopřála, abych se ještě dala do pořádku. Ale určitě je to vše na dobré cestě a to také díky vám. Pokud budu ještě něco cítit, co z té hlavy prostě ven nejde, ozvu se ještě o pomoc.
Přeji vám krásné slunečné dny a jsem moc ráda a vděčná, že jste mi byl přiveden do mé životní cesty.
Zdraví vás Iva


Ahoj Břéťo,
moc díky za krásné a silné léčení na dálku. Cítím se zase výborně a chci aby to tak zůstalo. Tvoje a Jeho léčení je opravdu velký dar.
S přáním krásných dnů, ze srdce Bára


Ahoj Břetislave,
léčení bylo úžasné, tolik jemnosti a světla. Veliký dík za to, že jsem mohla být při tom přítomna.
Už spojení bylo ohromné, naše monády se samy spojily do jedné, jak jsem ještě neviděla. Vytvořil se široký posvátný prostor pro léčení. Pokyn byl poléčit krční čakru a co s tím souvisí. Všude množství jemného světla a jas v toku energie, že mě andělé chytli za ruce a chodidla. Pak se harmonizovala jemnohmotná těla, jakoby se víc zhmotňovala, opět mohutné vyzařování. Pak jsem cítila tvá horní centra, byla tak obalená světlem, že zakrývala světelnou strukturu, dá-li se to tak vůbec nazvat, centra samotného. Přineslo to ještě větší mohutnost světla a láskyplného vyzařování a něco jako větší opravdovost. Ještě se podpořil tok z nebes přes těla, uzemnění do bytí.
Najednou odlehčení všeho co by ještě bránilo plnému bytí tady. A pak nastal hluboký všude mír, vibrující tón duše, laskavá jemnost – no není pro to slov. Všude v prostoru veliké široké požehnání pro sebe, své blízké, rodinu, všechny bytosti. Léčení skončilo, ale světlo zářilo dál, mohutně. Tak jsem ještě zůstala v meditaci. Ještě jednou dík za sdílení té nádhery. Byly tam pro mě úplně nové momenty, ale nedokáži jim zatím dostatečně porozumět, natož popsat. Teď vnímám, že se v srdci jakoby otevírá nový květ. Kdyby bylo možné třeba jedenkrát měsíčně poléčit, bylo by to úžasné. Moc děkuji. Měj se pěkně, zářivý radostný den,
Jindra


Krásný den Břetislave,
posílám zpětnou vazbu k proběhlému léčení na dálku. Bylo to příjemné, mravenčily mě ruce, nohy a v jednu chvíli jsem měla pocit, že rozpínám v těle do všech stran, měla jsem vizi, že jsem někde vysoko v horách s nějakým šikmookým domorodcem. Nakonec mě polilo horko. Když jsem se podívala na hodiny, bylo půl deváté a byla jsem nabitá, že jsem vydržela do rána bez potřeby spánku. Občas si vzpomenu na pana Hrabicu, který mi napsal do jedné své knihy věnování – „Snaž se méně snažit a víc vyzařuj“ a taky na Vás a vaši větu vyslovenou po mém léčení „Život je moc dobrý.“
Opatrujte se a mějte hezké dny
Šárka


Ahoj Břeti,
Bože ten čas tak letí a tolik věcí se děje, nevím s čím začít dříve. Předně ti chci moc poděkovat za syna. Po tvé terapii udělal mega skok a mám z něj velkou radost.
Vše se teď tak rychle mění. Energetické léčení na dálku – druhé léčení bylo daleko příjemnější. Informace, kterou jsi mi dal v emailu, že nezáleží na tom, kde se v tu chvíli nachází mé tělo, byla pro mě osvobozující. Tak jsem tělo neřešila a ono bylo celkem klidné. Když bylo vyřešeno tělo, trochu zlobila mysl.  Snažila jsem se ji taky neřešit a jen se uvolnit.
Nejkrásnější zážitek jsem měla z propojenosti lidí na tomto léčení. To jsem vnímala hodně silně, krásně a s velkou vděčností jsem prožívala tohle uvědomění. Je to zajímavé se pozorovat. První léčení na dálku bylo velké očekávání a chaos. Druhé, řekla bych, že to bylo takové mé vnitřní zorientovávání se jakoby v novém prostoru. Vím, že se to vše bude dál nějak vyvíjet a těším se na další léčení, které jsem si včera zaplatila.
Jinak Břeti cítím, že po tvojí terapii a cestě rozpomínání se na to kdo jsem a po léčení na dálku se u mě dějí velké věci. Co ke mně přichází, jsou tak neuvěřitelné věci v takové dokonalosti. Vnitřně jsem ohromená, šťastná, nadšená, těšící se ze života… Něco mě napadne a ono se to hned realizuje. Jak jsi řekl, zázraky nemají stupnici. Někdy to jsou malé věci a někdy dost velké, a když se ohlédnu, vidím ty důkazy, kdy si musím říct, že jsem a jsme jako skupina lidí dobří!
Říkám si to s velkým vnitřním uznáním, ale i s velkou pokorou a pokouším se mít v hledáčku stále své ego. Přichází mi stále nové nápady a podněty a já chci vše realizovat a poznávat, vnímám velkou vnitřní energii, ale na druhé straně, tělo asi nestíhá. Včera a dneska cítím v těle tak obrovskou únavu, nohy mám tak neskutečně těžké, že jsem ráda, když nemusím chodit. Není to bolest, jen obrovská únava. Bylo by to krásné hned vše odložit.
No, Břetislave, máš mě  stále ještě co učit. Iveta


S Léčením pana Báťka na dálku mám velmi dobré zkušenosti. Opravdu viditelně pomáhá. Zároveň velmi citlivě diagnostikuje různá oslabení a přesně a výstižně osvětlí jejich skutečnou příčinu. Umí na dálku doporučit vhodné přírodní léčebné přípravky, které pomohou posílit a regenerovat jednotlivá oslabení, či orgány. Je také vždy ochotný pomoci v urgentních případech. V posledním případě pomohl mojí mamince, která měla mozkovou příhodu. Jsem velmi vděčná za jeho léčení a dary, které sdílí s ostatními. Moc děkuji.
Jana


Dobrý večer přeji,
pane Bátěk, je to už přes 3 roky, co jsem u vás byla naposledy na léčení. Chodila jsem k vám v roce 2014 a 2015 a opravdu moc jste mi v těch dobách pomáhal a pomohl. Vždy jsem se k vám velice těšila a odcházela jsem s úžasným pocitem lehkosti. Celý svět jakoby se rozsvítil. Měla jsem pokaždé pocit, že jste jeden z mála lidí, kteří rozumí mým tehdy jistě zmateným myšlenkovým pochodům. Bylo úžasné si s někým takovým povídat a dostávat odpovědi na své otázky. O krásných relaxacích za zvuků tibetských mís, kdy se chvěly všechny buňky v mém těle ani nemluvě 🙂
Mnohokrát se i teď přistihnu, že si v hlavě přehrávám útržky našich rozhovorů. Dokonce jsem zažila i pár AHA momentů. Například jste mi kdysi radil, že se „mám učit být ve svém středu.“ Opravdu dlouho jsem přemýšlela, co to znamená a jak toho docílit a pak jsem ti jednou prostě zažila. Byl to úžasný pocit, když jsem tento stav poprvé pocítila. Další rada zněla například tak, že se mám více učit sebelásce, více se chválit a jen postupně zvyšovat své laťky… Musím říct, že i na tom jsem zapracovala a někdy mi v hlavě zní vaše věta, když jste mi vysvětlovat význam králova šaška/ tarotová karta Blázna: „Nebuď pošetilá a nehledej lásku ve vnějším světě, ale uvnitř“. Musím říct, že již plně chápu význam nejen této věty. Ostatně to jste taky říkal, že to vše postupně přijde s kroky, které to umožní.  A například teď, stojím na prahu svého nového projektu a opět slyším vaše slova z numerologického výkladu: “ Vše, co nevybuduješ na svých základech, to jednou padne. Neboj se jít za tím, co cítíš a buď si vědoma svojí vnitřní síly.“ Jako byste mi to vryl do života. Cítím k vám obrovskou vděčnost a úctu.
Když jsme se viděli naposledy, měla jsem před státnicemi a zároveň před svatbou a stěhováním. Bývala jsem nejisté ptáče, které muselo poprvé roztáhnout křídla a letět do velkého světa. Za tu dobu se hodně změnilo. Díky práci v lékárně jsem konečně mohla začít pracovat ještě více na svém sebe rozvoji. Přihlásila jsem se, jak jste radil na Mohendžodáro- Tantrajógu pro ženy a konečně jsem na vlastní tělo začala objevovat sama sebe. Úžasný pocit! Úplně mě uchvátilo. Dnes mám za sebou 3 ročníky a k tomu doplňkově masáže pro ženy a taktéž Oshovy meditace pro ženy. Na podzim se ještě otevřel speciální taneční ročník Magie ženského tance.
Pamatuji si, jak jste mi na mé uzavřené emoce doporučil vyzkoušet Oshovu Dynamickou meditaci. Jednou jsem ji zkusila na nějaké akci v Praze. Byli jsme v místnosti lektor, 3 muži a já. Byla to moje první Oshovka a nevěděla jsem co čekat. Ve druhé, katarzní části se začali muži projevovat a já nevydala ani hlásku. Byla jsem ráda, když pak byl konec. Podruhé jsem tuto meditaci zažila v Lažánkách na kurzu Mohendžodára v kruhu asi 50 žen. Už jsem věděla co čekat, ale prožitek stále nic, moc. Když to zkrátím, tak na všech setkáních druhého ročníku (3×5 dní) jsme každé ráno dělaly Dynamičku a já už teď mohu s čistým srdcem říct, že mi opravdu velice pomohla, ba dokonce jsem si ji zamilovala 🙂
Velice vám ještě z odstupem času za vše děkuji a přeji mnoho dalších spokojených hledajících, jako jsem byla já.
S láskou a vděčností Mgr. Nikola


Milý Břetislave
Jsem moc ráda, že jsem tě poznala. Otevřel jsi mi oči a otvíráš mi stále nový svět. Díky za vše. Vždy když si na tebe vzpomenu, mám lehký úsměv na tváři. Každý den si uvědomuji ten dar, který máš a nám jej předáváš. Jsem Ti za něj a vše ostatní moc vděčná. Na Mercedes je znát každé tvé energetické pohlazení a vždy krásně cítí tvé léčení na dálku. I druhá dcera Isabella je po něm taky jak vyměněná…
Děkujeme a přejeme krásné dny.
Janette


Děkuji vám všem, kteří jste napsali i vám všem kteří s vděčností voláte, či hovoříte. 

.
O mojí práci Doporučuji