Spustit hudbu Vypnout hudbu

21.6.2024 /19:00-20:00

léčení v klidu a pohodlí vašeho domova

 

Láska čeká na tvé uvítání. Přijmi to tiché volání radosti a svou vlastní
radostnou odpovědí se probuď do uvědomění, které jsi nikdy neztratil.

Přejete si uzdravit své tělo, mysl, emoce, psychiku, partnerský vztah a prosvětlit svůj život?
Toužíte jít radostným životem v míru, hojnosti a důvěře ve svoji duchovní moc tvůrce?
Prostřednictvím Energetického léčení na dálku se Svatou trojicí je nabízen velký dar,
neboť cesta je pro všechny stejná a nástroj vedoucí k společnému cíli je jediný.
Pomohu vám rozpustit strachy, smutek a zlobu, iluze a zaslepení mysli,
které oddělují od lásky a způsobují stres, utrpení, bolest a nemoc.
Uzdravení všech nemocí a myšlenek, které je vytvořily!

Vlož do čistoty Božské jiskry v sobě veškerou svou víru a sám Prastvořitel ti odpoví, neboť tě miluje. Byl jsem požehnán, abych uzdravoval z úrovně Ducha, učil a projevoval lásku Krista a šířil čistotu a světlo Prvotního zdroje. S duchovním uzdravováním se nabízí poselství bezpodmínečné lásky a znovuzrození čisté mysli. Děkuji za pozvednutí každé duše do světla, neboť tak si více uvědomuji své vlastní světlo a každý zázrak mě uvádí do stavu skutečnosti. Jsem s vděčností k Prvotnímu zdroji za krásu a množství darů, které mohu jako hvězdné semínko šířit vesmírem k jeho sjednocení ve světle lásky. Cesta probuzení vědomí a pozvednutí vibrací pro vzestup do vyšší dimenze s rozpuštěním karmy, uzdravením těla a vědomém převzetí role tvůrce je tu pro každého.  
Každému je možno pomoci. Ne každý si však pomoci nechá, neboť i to může být součástí jeho cesty a svobodné volby. Člověk sedící na břehu řeky, přesvědčený o tom, že žádná loďka na světě neumí ten zázrak převozu na druhý břeh, se rozhodl zůstat. Člověk se svojí vizí, přáním, otevřenou myslí a ochotou objevovat zapomenuté, je na cestě tvůrce a tvoření zázraků. Není nevyléčitelné ne-moci, jen nevyléčitelného člověka, který nevěřícně odevzdává svůj mocný dar, svoji duchovní moc a sílu. Ti citliví z vás mohou vnímat, že už jen vědomým čtením této energeticky aktivované stránky dochází k pozvednutí vibrací a harmonizaci vašeho života.          .

                                                                Ceník energetického léčení na dálku

1x léčení dospělí …………………………………………………………………………………………………………..  500 Kč
1x léčení důchodci a děti do 15 let ……………………………………………………………………………..  300 Kč
1x léčení matka a dítě do 15 let ………………………………………………………………………………….  600 Kč
4x zvýhodněné léčení dospělí …………………………………………………………………………………….. 1500 Kč
10x zvýhodněné léčení dospělí …………………………………………………………………………………… 3500 Kč

           
Pokyny pro registraci a platbu

Příslušnou částku uhraďte nejpozději den před termínem léčení na účet číslo: 2300701019/2010 Jako variabilní symbol uveďte 21624 a do zprávy pro příjemce napište celé své jméno. Data k účtu pro mezinárodní platbu najdete zde. Dospělí mohou využít zvýhodněné nabídky 4x nebo 10x energetické léčení v libovolných termínech s jednorázovou platbou. Pro zvolení vhodného počtu léčení čtěte doporučení v devátém bodě pokynů k léčení.
Pro registraci napište na můj e-mail: breta.batek@sebeleceni.cz zprávu: Léčení v částce … je zaplaceno. Uveďte celá jména léčených, a zda jde o dospělého, dítě, či důchodce. Pokud nemáte e-mail, pošlete stejným způsobem SMS. Zpět obdržíte e-mail potvrzující úhradu vaší platby společně s pokyny a účastnickým heslem, které si uvědomíte před léčením.
Příští termíny léčení: 5.7; 19.7; 2.8; 16.8; 30.8; 13.9; 27.9; 11.10; 25.10; 8.11; 22.11; 6.12; 20.12.
.

Pokyny k energetickému léčení na dálku

Před léčením si udělejte čas pro sebe a v klidu si přečtěte celé pokyny k léčení společně s níže uvedenými články. Pomohou vám lépe porozumět, nasměrují záměr a posílí vaše otevření se léčení a jeho výsledky. Máte-li možnost, je praktické si pokyny k léčení vytisknout a před léčením použít průvodce na papíře, který máte ve formátu PDF k tisku zde. Přípravu na energetické léčení započněte včas, neboť stres a léčení se nekamarádí. Vypněte rušivé zdroje jako Wi-Fi či mobil. Je dobré si vytvořit malý oltář léčení svého života, kde zapálíte svíčku a přiložíte lístek papíru s napsaným heslem, které jsem vám k léčení poslal. Pokud chcete, přidejte svůj talisman či polodrahokam, nebo jiný vám drahý předmět, který si tak vibračně nabijete světlem.
Chcete-li, pusťte si velmi jemně hudební doprovod odkazem uvedeným v posledním bodě a použijte čistý éterický olej (pomeranč, levandule, kadidlo, nebo sprej Spiron). Položte se do klidu na bezpečné místo, kde nebudete ničím rušeni. Ležte na zádech s rukama podél těla a chodidly ve vzdálenosti kyčlí od sebe. Přikryjte se dekou, pokud by vám bylo chladno.
Nejpozději v 18:50 se vědomě uvolněte a vypněte všechnu snahu něco řídit a hodnotit. Jen dovolte celému tělu a všem jeho částem, aby se mohlo úplně uvolnit. Uvědomte si obdržené heslo, které je branou k léčení a odevzdejte se tichu vesmíru. Heslo slouží k propojení vysílače s vámi a nemá žádný vztah k léčeným oblastem, které jsou vždy všechny zahrnuty. Teď máte prostor jen pro sebe, pro své naladění a léčení.
Dovolte svému dechu, aby se mohl přirozeně zpomalit a prohloubit. Nijak ho nemanipulujte, jen mu dovolte, ať vás vede do uvolnění, klidu a míru. Nechejte se do svého podporujícího dechového rytmu 6:3 dovést s lehkostí a volným plynutím.
Zaměřte svoji pozornost do srdce. Můžete se jemně dotknout svého srdce rukou, či prsty a více zde ukotvit svoji pozornost. Představte si, že srdce září láskou a radostí. V jeho lásce si odpusťte všechny chyby minulosti. Odpusťte sobě, všem a všemu. Tímto propuštěním viny se osvobodíte pro léčení svého života.
Ve stavu míru proneste ze srdce svoji upřímnou prosbu. „Otvírám a odevzdávám se Božské lásce a jejímu léčení. Žádám Ducha svatého o podporu k uzdravení celého života do lásky a radosti.“ Tyto kroky proveďte do 19:00, kdy započne energetické působení.
Od 19:00 hod. po dobu energetického léčení na dálku relaxujte, meditujte, nebo jen tak buďte v míru, plně otevřeni lásce. Po ukončení působení v 19:55 zůstaňte ještě nejméně 5 minut vědomě s láskou a vděčností ve svém srdci. Dovolte si vnímat a prožívat radostnou přítomnost ve světle svojí duchovní podstaty. Udržujte v mysli myšlenku „Jsem stále takový, jakého mě Bůh stvořil. Přebývá ve mě světlo, radost a mír.“ A s tímto vědomím a naladěním vstupte do svého nového života.
Po ukončení léčení ve 20.00 hod. jste v novém nastavení mysli. Máte vyšší vibrace, DNA je prosvětlená a buněčný systém zbavený paměťových stresových vzorců začíná obnovovat orgány, žlázy a tělo. Nepřemýšlejte o svých problémech a nepochybujte, že došlo k dokonalému uzdravení na všech úrovních vašeho bytí, které bude ještě několik dní doznívat, pokud ho budete i nadále stavem lásky a radosti udržovat. Zapomeňte na všechny stížnosti, které by vám zastínily světlo lásky a znemožnily vidět očima zázraků. Vaše bdělost, víra a udržení si vibrací lásky je zde rozhodující. Nedovolte negativně orientované mysli, aby narušovala samoléčebné nastavení a jen pozorujte, jak v průběhu následujících dnů dochází k vymizení problémů, prosvětlení ducha a přeprogramování mysli do lásky.
Pokud jsou vaše zdravotní problémy dlouhodobé nebo vážné, absolvujte 4x léčení po sobě a bude-li třeba, znovu opakujte. K léčení Covid19 doporučuji 4x léčení po sobě. Pro vyčištění Grafenu a harmonizaci negativního nastavení a genetického působení po Covid očkování absolvujte 4-10x léčení po sobě dle vašeho stavu. U psychických problémů, strachu, stresu, úzkosti a zbavení se závislostí doporučuji 10x léčení po sobě. Pro osobní a duševní rozvoj osobnosti a vědomí, pozvednutí života do radosti, nebo prosvětlení myšlení a harmonii emocí ve vztahu, je dobré dlouhodobější léčení 1x za měsíc, opakovat do žádaného stavu. Pro probuzení, naladění a pozvednutí vibrací pro vzestup do 5D úrovně vědomí, opuštění karmy, aktivaci Křišťálové čakry a ozdravení těla doporučuji 10x léčení po sobě. Světlo zdroje kontraindikace nemá a předávkovat láskou nelze. Léčení provádím po 14 dnech a mají přesah působení několik dnů v závislosti na míře emočního klidu a pozitivního myšlení, které si udržíte. Pro posílení výsledků v léčení doporučuji znovu pomalu a pozorně přečíst podrobné informace k léčení se všemi uvedenými články.
Mým úkolem je s prosbou a v propojení zúčastněných myslí šířit léčivé světlo Prvotního zdroje a společně s působením Ducha svatého rozšiřovat uzdravující a všeobjímající světlo prostřednictvím energetického léčení na dálku. Začínám už ranní modlitbou a iniciací pro zaměření správné pozornosti mysli. V 17:00 hod. si dám lehkou večeři a koupel. V 18:00 příprava oltáře a meditace. Od 18:45 vibrační naladění a žádost k Bohu o propojení světla skupiny účastníků léčení. Žádám pro všechny a iniciuji vytvoření světelného prostotu, uvolnění a otevření se léčení. V 19:00 začíná vysílání léčení prosvětlováním čakrových systémů a orgánových okruhů. V 19:20 propojení světel duší s Božskou podstatou a vnášení jeho světla do energetických systémů pro rozpuštění bloků. Od 19:30 žádám Prvotní zdroj a Anděla léčení o vedení zúčastněných k zázrakům léčení, uzdravování a probuzení do lásky a hojnosti vesmíru. V 19:50 žádám o dar vize radostného znovuzrození pro všechny a o vytvoření světelného štítu pro udržení si energetického a vibračního nastavení. Ve 20.00 děkuji jménem celé skupiny léčení  a s vděčností v srdci ukončuji léčení.
Chcete-li svoje léčení podpořit vhodnou harmonizující hudbou, nabízím zde odkaz na léčivou hudbu, která pomůže uvolnit tělo, ztiší emoce a podpoří celkové uzdravování. Nejste-li znalí v oblasti léčivé hudby, pak raději jinou hudbu nepoužívejte, neboť může působit také opačně a narušovat energetické léčení. Hudbu je důležité pustit hlasitostí, kterou téměř neslyšíte, aby po naladění těla a zvýšení citlivosti smyslů, nerušila. 
.

Podrobnější informace k energetickému léčení na dálku

Před léčením
Před léčením doporučuji začlenit klidový režim a pobývat alespoň krátce o samotě. Ideální je udělat si několik hodin čas a dostat se do svého středu. Naladit se na duchovní síly, které při léčení pomohou být účasten s otevřeným srdcem a s čistou myslí. Otevřít se s důvěrou vesmírnému zdroji a jeho léčivé moci světla. Vědomě odložte všechen spěch, stres a strach a dovolte si ladit se v uvolněném stavu přijímání na duchovní vibrace.
Před léčením je vhodné se osprchovat teplou i studenou vodou a obléci si čisté oblečení. Cílem je cítit se pohodlně a mít co nejlepší pocit tělesné, mentální i duševní čistoty.
Chcete-li mít s duchovního léčení ten nejvyšší účinek, pak je nejdůležitější naladit se na duchovní zdroj síly. Proto před léčením požádejte vesmírný zdroj, vašeho duchovního mistra, nebo anděly o podporu při léčení. Doporučuji se odevzdat do božích rukou se slovy „Děj se vůle Tvá“ V průběhu léčení zůstávejte v co nejvyšším stavu uvolnění těla, mysli, duše i ducha.
Po ukončení léčení
Po léčení nějakou dobu jen ležte se zavřenýma očima a vstřebávejte předané duchovní vibrace. Světlo Ducha ve vás bude doznívat a uzdravovat několik hodin až dnů, podle toho, jak dalece potřebujete pomoci a jak dlouho dokážete udržet své naladění na světlo. Proto po léčení vynechte nedůležité činnosti, rozhovory, či sledování televize a zbytečně neplýtvejte energií a duchovní silou, která postupně odchází. Spánek je ideální pro správné vstřebání předané energie. Po léčení se nejméně deset hodin nesprchujte a buďte k sobě láskyplní. Tímto duchovní síle umožníte, aby odvedla tu nejlepší práci.
Odléčovací reakce
Odléčovací reakcí jsou označované všechny nekomfortní stavy vašeho těla, které mohou nastávat po léčení. Stejně jako vaše fyzické tělo, tak i všechny ostatní části vaší bytosti potřebují pro očistu na toaletu. Pokud tedy budou po léčení přicházet jakékoliv odléčovací reakce v podobě emocí, zviditelnění starých mentálních vzorců, nebo tělesných fyzických projevů vašich dřívějších obtíží, pak se jim nebraňte, nesnažte se je potlačit a nedávejte jim žádnou pozornost, která by je držela a posilovala. Mít pozornost stále zaměřenou na lásku a světlo znamená, že vše co léčení uvolní a vynese na povrch, také odejde. Nezapomínejte, že vaše myšlenky tvoří realitu a tak tvořte zdravé tělo. 
Základní princip ozdravovacího procesu člověka
Energetické duchovní léčení vyčistí a zastaví vstup negativní energie do fyzického a duchovního těla člověka, vy-živí světlem a ozdraví celý organizmus. Vědomí a mysl člověka se vyladí do jednoty a propojí vás s vesmírným zdrojem. Bůh jako Prvotní zdroj je autorem, léčitel je zprostředkovatelem a léčený je příjemce léčivé síly světla. Duchovní láskyplná síla Prvotního zdroje funguje vždy dokonale. Má velmi inteligentní rozlišovací schopnost vidět do všech souvislostí nemoci a odstranit vše, co již daná osoba v souvislosti se svým rozvojem duše nepotřebuje. Léčivá síla tedy neustále akceptuje individuální vědomí člověka. Duchovní energetické léčení nabídne každému člověku 100%. Je však důležité, jak se člověk dokáže naladit, otevřít a kolik světla je schopen přijmout. Proto kladu velký důraz na otevření se bezpodmínečnému přijímání léčivé síly.
Pamatuj, že klíčem k léčení je upřímná láska, pravda, vědění a soucit k sobě. Duchovní energetické léčení dokáže nejen odstraňovat příčiny nemocí, ale vytváří také dokonalou prevenci, neboť zdravý duch utváří zdravé tělo. Vysoké vibrace lásky, které člověk při léčení přijímá, mění vědomí a pozvedávají do radostného bytí v síle, zdraví a radosti. Věřte, že stejně jako vás, může prožitá cesta vzestupu, přivést i další bytosti k pozvednutí a nové zkušenosti.

Děkuji vám za vaše tvoření svého krásného světa, za odvahu a lásku v šíření světla mezi lidi

Duchovní energetické léčení na dálku se Svatou trojicí
se s požehnáním zrodilo v srdci mojí dlouhodobé a upřímné
touhy pomoci prosvětlit a uzdravit životy širšímu společenství lidí.
Inspirováno Bohem, posvěceno Svatou trojicí a vedeno Duchem svatým.
Nechť neomezené Boží světlo a mír se radostně šíří tímto světem a
zázrak je svědkem tvého probuzení a sjednocení v lásce.
Cesta k uzdravení života je tu pro všechny

.


Proč Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí uzdravuje životy a léčí naše těla?
Proč můžeš vytvářet v životě zázraky?

V procesu uzdravování nevykazují úspěšnost jen techniky a léčebné školy, ale především duševní vyzrálost a schopnosti terapeuta je moudře začlenit, pracovat s konkrétními bytostmi a jejich životy celostně a především s láskou. Vidět všechny části bytosti jako dokonalý systém a uvést ho do správného vzájemného vyladění a propojení s vyšším vesmírným celkem, umožňuje odstranit vše, co přirozeně brání bytí ve zdraví, síle a lásce. Z uvedeného je patrné, že nezahrnovat do jakéhokoliv léčení naši světelnou duchovní podstatu, která je vším co existuje, znamená být jako kormidelník bez motoru, větru a kompasu. Jste vydáni na pospas oceánu bez možnosti vědomě řídit svoji životní cestu. Schopnost uzdravovat a léčit má pouze Božská láska, která sjednocuje, utváří a dokonale řídí celý vesmír. Nebrat ve snaze uzdravovat v potaz svoji Božskou podstatu, znamená vědomě se oddělit od vesmíru, jeho vedení a nechat se jako trosečník bezmocně unášet vlnami.
Proto všem postižením říkáme ne-moc. Jsme bez-mocni, když s mocí svojí podstaty své životy a těla neléčíme. Být Božskou tvořivou myslí, která tvoří realitu a přitom se identifikovat s fyzickým tělem znamená odevzdat veškerou svoji moc a sílu měnit svůj život. Mysl je tvůrce a příčina. Tělo, jeho nemoci a fyzický svět je následek, kde se naše pokřivení mysli somatizují. Tělo nemůže být nemocné, pakliže nemáme nemocný program v mysli. Celý život bude jen a jen takový, jak si ho dokážeme vymyslet! Co myslíš? Lásku, život, radost, úspěch a naplnění, anebo spíše strach, neúspěch, zklamání, nespokojenost, nemoc a smrt? O tom rozhoduješ a tvoříš jen ty, tvoje Božská mysl s neomezeným tvořivým potenciálem a mocí, které svoje myšlenky propůjčuješ.
Již dlouhou dobu a celý tento život je mým životním smyslem a naplňující cestou být nástrojem lásky a pod vedením Boha se stávat prostředníkem nejvyššího uzdravování a pozvednutí lidského společenství do srdce. Proto jsem nesmírně rád, že mohu být součástí tohoto mocného nástroje uzdravování – Energetického léčení na dálku se Svatou trojicí. U tohoto léčení nemusíte nic dělat, jen si dovolit být opět jedním se všemi a se vším. Nemusíme znát a zabývat se diagnózami, nemocemi, nemusíme rozumět souvislostem mezi orgány, žlázami, čakrami, energetikou, genetikou a hromadou dalších hledisek. Léčení je o vědomí bytosti a jeho láskyplného začlenění do života a vesmírného řádu. Stejně jako ve fyzickém světě, neznalost vesmírných zákonů neomlouvá. Buď jdeš v lásce a v souladu s nimi, a celý vesmír tě ve sjednocení podporuje a pozvedává na jeho úroveň, anebo bojuješ a v oddělenosti trpíš a churavíš jako dítě bez matky. Připomenu ti, že tvůj život není o tobě, jak se domníváš. Tvůj život je o všech těch druhých lidech, jejichž životů se dotkneš a o způsobu, jakým se jich dotkneš. Cítíš tu sílu pravdy za tím? Jaký svět zanecháš za sebou s takovým způsobem bytí? Mohl bych napsat a věřím, že jednou to udělám, o tom krásnou knihu. Nyní je však čas na činy lásky a podpory.
Prostřednictvím Energetického léčení na dálku ti pomohu hlubším způsobem si rozpomenout na to, kdo jsi, jakou máš moc a co musíš jako svobodná bytost se svojí silou udělat, abys očistil svoji tvořivou mysl do lásky a začal tvořit svůj naplněný život ve zdraví, hojnosti a radosti. Už asi začínáš rozumět, proč je zbytečné se ptát, na jaké všechny nemoci je léčení dobré. Léčí všechny nemoci od příčiny, protože uzdravuje tvoji mysl do sjednocení s Bohem a jeho láskou. Už ti možná dochází, proč tomu všemu stále nerozumíš a myslíš si, že porozuměním pozvedneš a vyzdravíš. Tak to můj milý nefunguje! Napřed vejdi do vyššího prožívání v lásce a vědění, a pak teprve porozumíš. Naše společná cesta a konečný cíl je jediný. Kniha Kurz zázraků říká. „Ve skutečnosti má člověk jen dvě cesty. Ta první vede do nebe, tedy do lásky, a ta druhá vede do nikam.“ Ty musíš udělat jako svobodný tvůrce to jediné. Musíš se správně rozhodnout, na které straně stojíš. Jednou až se všichni opět v lásce sejdeme, už to budeme žít a vědět.
Bůh jde stále s tebou, ale ty rozhoduješ, kam směřují tvé myšlenky, co s nimi chceš tvořit, zažívat a jak se v tom budeš cítit. Co kdyby se každý rozhodl jít s Bohem a nechat se vést jeho láskou? Že máš strach? Strach nechat se vést láskou? Strach máš právě proto, že tě láska nevede. Všem zázrakům, které jsou na duchovní rovině přirozeností se otvíráš právě svojí schopností stát ve svojí duchovní moci a s láskou ji manifestovat zde. Děkuji ti, že se rozhodneš v klidu a míru svého srdce. Že se rozhodneš správně, abychom mohli všichni vést hlubší a radostnější rozhovor se sebou a s Bohem. Dobře se rozhodni a žij svůj opravdový život svojí světelné podstaty. 


Co můžete očekávat po energetickém léčení na dálku se Svatou trojicí
aneb příběh uzdraveného domečku.

Pomocí příběhu uzdraveného domečku vám pomohu zodpovědět na časté otázky týkající se následných uzdravujících procesů, které léčení rozpohybuje. Symbolický domeček a jeho stav zde bude představovat naše fyzické tělo s jeho problémy.
Představte si, že bydlíte v krásném domečku s několika místnostmi. Většina místností je docela pěkně zařízených, uklizených a útulných, až na jednu, která slouží už delší dobu spíše jako skladiště. Je zde vše možné, co se už nepotřebuje a je nám líto vyhodit, plno letitého prachu, pavučin a zatuchlý vzduch. Jinými slovy tato místnost je pro celý zbytek domu velkou ostudou a tak kazí celkovou funkčnost, využitelnost a energii. Je tedy tou symbolickou nemocí celého domu. Stejně tak naše tělo, když začne mít nějakou nerovnováhu a nemoc, vzniklou nesprávným a nemoudrým tvořením, bude jeden jeho problém ovlivňovat celý organizmus.
Když se rozhodnete svůj domeček vylepšit a udělat ho krásnějším a zdravějším, abyste se v něm mohli cítit lépe, pak se jistě zaměříte právě na onu místnost, která je v tom umírajícím stavu neužitečného skladiště. Rozhodnete se vyhodit vše nepotřebné, pořádně uklidit, prakticky vybavit vhodným nábytkem a esteticky zútulnit. Stejně tak při zdravotních problémech, chceme pomoci tělu se vyčistit, tedy detoxikovat, doplnit potřebné minerály a vitamíny a vyléčit zdravotní problém. V našem případě se rozhodnete pro Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí, které pravidelně nabízím a které je schopné to vše začlenit a vejít tak do procesu uzdravování. Toto léčení má především schopnost pomoci nám rozpustit všechny staré programy mysli, které stav našeho těla vytváří ve fyzické realitě. Je tomu stejně jako u domečku. Dokud budete přesvědčeni, že všechny ty staré, léta nepoužívané krámy je třeba schovávat, pak bude váš domek a jeho místnost stále nemocná. Možná, že to mylné smýšlení tam je jen z pohodlnosti, protože do toho úklidu se mi vlastně moc nechce. Jistě to bude stát nějaké úsilí, pozornost a hlavně ty správné kroky. Takže bych s tím ještě počkal? Ale ne, už ne, vždyť i sousedka se už podivila, proč s tím něco neudělám.
Energetické léčení udělá to stejné, co se začne dít v okamžiku, kdy započnete s úklidem oné místnosti. Začnete vynášet vše ven, abyste to mohli roztřídit, nepotřebné a nefunkční vyhodit, tomu ostatnímu přiřadit správnou funkci a místnost celkově uklidit. V ten okamžik můžete po nějaký čas vytvořit ještě větší nepořádek a nefunkčnost i v ostatních prostorách domu. Někdy postačí jen poklidit a někdy je třeba vše vystěhovat a začít od základu. S tím rozvířeným prachem a všemi těmi krámy kolem, máte pocit, že teď je to ještě horší. Bože, co vše možné a nemožné se tu najde, vždyť to jsem snad ani nemohl vše vytvořit já! Ale vytvořil. Nevadí, co bylo, bylo. Odpouštím si a tvořím novou budoucnost! Teď z toho udělám tu nejkrásnější místnost a celý dům jen rozkvete. To je také přístup a myšlení, které potřebujete začlenit nejen v okamžiku léčení, ale také i nadále po něm a provždy. Nezapomínej, myšlenkami tvoříš svoji realitu! Nesprávná pozornost a myšlenka může celý proces léčení zastavit a vše pokazit. Stejně jako při úklidu místnosti může vzniknout krátkodobý nepořádek dokonce i v jiných prostorách, tak i následných pár dnů po léčení může být z hlediska vnímání různých. Jedni se budou cítit jako znovuzrozeni, druzí stále stejně a někteří dokonce o něco hůře. Zda se cítím hned lépe, nebo se můj stav krátkodobě zhoršil, však nemá žádný vliv na započatý proces uzdravování. Ať už se děje cokoli, je to ten nejlepší individuální proces pro vás, který má za cíl uzdravení. Jen vaše pochybnosti a myšlenky o opaku mohou léčení zastavit. Buďte tedy přítomni a bdělí a vnášejte do procesu léčení jen takové myšlenky, které ho podpoří, a ne ty, které vaši nemoc způsobily.
Když onu místnost uvedete do živoucího stavu a zútulníte tím tak celý dům, bude důležité nevrátit se do starých kolejí a myšlení, které ten minulý stav vytvořily. Jinak se může stát, že postupně a nenápadně opět zaskládáte místnost novými nesmysly, ona upadne v nemilost a váš hněv na svoji nedokonalost vytvoří opět nemocný prostor a posléze možná i nemocné tělo. Tak by mohla analogicky souviset koupelna s vašimi játry, ledvinami a kůží, vaše WC s tlustým střevem, kuchyň s trávicími orgány, ložnice s psychikou, anebo obývák se stresem a neschopností se uvolnit. A ptáte se co sklep a půda? Analogie je stále stejná jako u psychosomatických příčin onemocnění. Sklep bude zrcadlit něco nízkého, démony minulosti, kteří nesmí ven. A půda či podkroví zase vaši duchovní cestu životem. Je neznámá, pustá a nenaplněná, či krásně a smysluplně využitá? A tak se drazí přátelé snažte být nejen k sobě, přírodě a světu pozorní a laskaví, neboť vše se vším souvisí a vše se jednou vrátí. Nechť je vám Energetické léčení se Svatou trojicí požehnáním. Tvořte s láskou a nezapomínejte že „Všichni jsme jedním.“


Inspirace k probuzení lidstva do lásky a radosti

Pokud jste ve čtení této stránky došli až sem, pak jste možnou nadějí celého lidstva. A pokud jste nečetli pozorně předchozí odstavce, pak vám doporučuji se vrátit, neboť vše souvisí se vším a každý dům se musí postavit od základů. Dobře zvolený, nepatrný okamžik tvého životního času, s pozorností věnovanou tomuto poselství může změnit tvůj, a životy všech ostatních. Zda je to možné zjistíš tím, že si teď dovolíš věnovat pár minut textu, který ti pomůže společně s tvojí volbou a dobrým záměrem pozvednout dosavadní život do vyšší úrovně šťastného a naplněného bytí v lásce a radosti. 
To, že naše vědomí dokáže stvořit svět míru za jediný den, už máme mnoho let dokázané nejen prostřednictvím 50 vědecky provedených projektů a 23 obsáhlých studií. Bylo v nich jednoznačně prokázáno a prakticky ověřeno, že přístup k světovému míru na Zemi založený na vědomí, neutralizuje kriminalitu, násilí a války. John Hagelin k tomu řekl „Existuje mnohem více důkazů, že skupinová meditace může zastavit válku jako zmáčknutím tlačítka, než důkazů, že Aspirin zmírňuje bolest hlavy.
Lidské vědomí a naše tvořivá mysl, jako mocný dar stvořitele jsou v našem životě nástrojem vytváření reality, kterou prožíváme. Tak jako každá úspěšná cesta, byla i ta moje tvořena dobrými záměry, správnými myšlenkami, upřímnou snahou a trpělivostí. Díky ní je na světě velmi mocné Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí o kterém bude řeč později. Je výsledkem dlouhodobé práce na vědomí, které se utváří stavem mysli, ducha a těla. Každý dříve, nebo později zjistíme, že metafyzika funguje na všech úrovních, neboť je základním pilířem vesmíru. Že vám to zní povědomě, nebo jako scifi, či nějaká esoterická ujetost? To záleží na úhlu pohledu. Přesně řečeno to záleží na tom, která část vaší mysli teď rozhoduje a ovládá vaše nazírání na svět. Rozhodněte se na chvíli dívat očima srdce a svojí duše a rázem se vše změní ve skutečnost s obrovskými možnostmi. Já vám nyní jen pomohu se rozpomenout.
Jako lidský druh se vyvíjíme tak, abychom rozpoznali a dokázali využít energii také v její nehmotné podobě. Učíme se, jak energie námi vysílaná do vesmíru ovlivňuje to, co v životě zažíváme a s čím se potkáváme. Hledání svojí osobní cesty uprostřed božích výtvorů je úžasným dobrodružstvím. Iniciace přichází tehdy, když nalezené pravdy vědomě uplatníme v praktickém životě. Kdykoli změníme svůj postoj, život zareaguje a naše realita se změní. Všechny nehmotné otisky našich mentálních, emocionálních a duchovních rozhodnutí jsou ony neviditelné nitky, které utváří naši cestu a život.
Pro změnu podmínek na planetě nestačí jen donekonečna ukájet svoji zvědavost a nechat mysl žasnout nad možnostmi duchovních zákonů, spirituality, nebo obdivovat vysoce vyvinuté bytosti ve vesmíru. Je mnohem prospěšnější, aby se celá populace na Zemi rozhodla žít jako probuzené lidstvo. Je mnoho možných budoucností, které můžeš vytvořit. Stejně jako v počítačové hře šachů, kde už všechny možné budoucnosti existují. Ty se jen rozhoduješ, který z možných výsledků prožiješ prostřednictvím tahů, které uděláš. Ty a ti, kdo přijdou po nás, mění budoucnost. Jde o to, co si volíme a ke svému prožívání vybíráme.
Současný svět si většina lidstva nevybrala. Mnoho bytostí myslí a dělá věci, které nemají žádný vztah k tomu, co si zvolili. Jsou jako malé dítě, které zápalkami zapálí oheň a shoří celý dům. To dítě si to nezvolilo. Je to sice výsledek toho, co udělalo, ale ne to, co si zvolilo. Tím jediným důvodem, proč dům shořel je, že hasiči nepřijeli včas.
V případě naší civilizace hasiči přijeli. Míra a schopnost naší vzájemné spolupráce rozhodne, zda to bylo včas. Teď se rozhoduje, zda budeme dostatečně moudří a rychlí v hašení světového požáru. Zavázal jsem se společně s některými ostatními lidmi pomoci probudit lidstvo. Probudit svět lidí ze spánku nesoucího utrpení. To je moje dávné rozhodnutí duše a slib, který jsem dal sobě. Pozvednout vědomí lidstva k probuzení se do stavu Božského vědomí, které vyjádříme vytvořením ráje na Zemi. Proto jsem se probudil a proto už dlouhou dobu k lásce probouzím. Moji cestu by mohl vyjadřovat výrok Mahátma Gándího „Buď sám tou změnou, kterou si přeješ vidět ve světě.“
Probuzení neznamená změnit sám sebe, ale změnit způsob přemýšlení o sobě. Pravda je taková, že už jsi naprosto dokonalý. Úspěch v jakékoliv oblasti tvého života není založen na vytváření hodnot, ale jen a pouze na radosti a lásce. Budeš-li šťastný, pak budeš šířit štěstí všude kolem sebe. To není představa ani nesplnitelný sen, ale metafyzika vesmíru, kterou se rozhodneš použít, nebo zůstat jen ve fyzickém světě těla, trpět a předstírat, že se tě to netýká. Stačí se jen rozhodnout být šťastný a následně se dle toho chovat. To je cesta. Ne cíl. Dříve jsme to už všichni slyšeli, viděli a zažili. Učíme se jen akceptovat to, co už víme. Úspěch v plném probuzení znamená, že si uvědomuješ, že jsi probuzený.
Každé čisté vyjádření lásky přináší užitek všem. Když miluješ, přinášíš užitek všem bytostem, které milují a zažívají tak nejvyšší a nejúplnější zkušenost toho, kým opravdu jsou. O to jediné nám všem jde. Zažívat své Božství. Konečným cílem života samotného je zažívat svoji Božskou podstatu prostřednictvím plného vyjádření lásky, která je definicí samotného Boha.
Copak si skutečně myslíme, že jsme sem přišli jen proto, abychom našli tu správnou holku, kluka, práci, auto, manželku, děti, dům, vykouřili denně krabičku cigaret, našli si lepšího manžela, lepší práci, větší auto, měli vnoučata, dobré jméno ve firmě, štítek na dveřích kanceláře, zajídali mrtvým jídlem prázdnotu, zasypali planetu odpadem, dostali hodinky při odchodu do důchodu a pak onemocněli a prostě odešli? Ne, je toho mnohem více pro co jsme se zavázali. Důvod, proč se všichni dobrovolně vracíme je touha přestát tragédie lidského tvoření a poskytnout laskavou pomoc všem lidem se zraněným srdcem, kteří zapomněli, že jsou duchovní bytosti a že nikdy nejsou sami. Vracíme se, stavíme se nohama na pevnou zem a ukazujeme druhým nespočet cest, po kterých může lidská bytost kráčet ve snažení se rozpomenout. Procházíme výcvikem potřebným pro nikdy nekončící dobrodružství bytí, které se odehrává i za hranicemi hmoty, prostoru a času, rozpouští dualitu a vstupuje do absolutní jednoty. Všechny hmotné sféry jsou rovnocenné sférám nehmotným a cesta každého člověka je stejně významnou součástí Božího díla jako cesta jiného člověka. Všichni si jen nasazujeme různé masky, které skrývají posvátnou přítomnost naší duchovní podstaty. Učíme se upevňovat jistotu ve svůj božský klid a soucit, což nás činí silnými. Kráčíme cestou dovnitř a snažíme se uplatnit své nabyté duchovní poznání v praxi, během života se svým fyzickým tělem s kterým tančíme neviditelný tanec nekonečné jednoty tady a teď.

Sám jsem se v minulosti rozhodl a zavázal k takovému způsobu chování a bytí, z něhož bude patrné, že probuzený už jsem. Ne vždy se mi to daří tak, jak bych si přál, ale stále se o to snažím každou myšlenkou a slovem, každým gestem a činností, každou další volbou a novým rozhodnutím. Stále znova a znova se rozhoduji otvírat a naslouchat lásce. A dnes vidím výsledky svého snažení. A proto vás všechny vyzývám, udělejte to také. Přijměte nová a vyšší rozhodnutí pro sebe a pro všechny ostatní. Ozdravte svá těla, myšlenky a činy do souladu se sebou a svým nejvyšším posláním. Tady vám mohu být velmi nápomocen svojí prací v osobních setkáních a terapiích. A především nabízím velmi mocné Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí, které se zrodilo za účelem pomoci všem, kteří se chtějí pozvednout, uzdravit svůj život a probudit se do nové etapy svého bytí v lásce, hojnosti a radosti, která je pro nás všechny možná. Tvojí funkcí je být šťastný. Tuto funkci ti dal Bůh. A ty máš dvě části mysli. Jedna je ovládána egem a vytvořena iluzemi. Druhá je domovem Ducha svatého a setrvává v ní pravda. Ty si můžeš vybírat jen mezi těmito dvěma průvodci. Proto výsledkem tvé volby může být jen strach, který je vždy výplodem ega, nebo láska, kterou výměnou za strach vždy nabízí Duch svatý. Prostřednictvím mnou nabízeného léčení na dálku, přichází požehnání, které ti pomůže nechat to vše staré a přežité za dveřmi minulosti a vstoupit na práh nové a mnohem světlejší budoucnosti. A tak se rozhodni přidat k mocné vlně světla prostřednictvím 4 mocných léčení na dálku a poznej kolektivní sílu mysli, která ti pomůže překročit hranice, za které jsi možná dosud nedohlédl.
Udělat něco pro své probuzení je ten nejlepší a nejdůležitější krok nejen pro sebe, ale i pro šťastný život lidstva na planetě. V těch další krocích, když budeme otevřeni, nám pak bude jako pomocnou láskyplnou rukou vesmíru pomoženo dosáhnout toho, co si přejeme. Nechceme zůstat stát na místě a utěšovat se mírou dosaženého technického pokroku, který nijak nevyjadřuje rozvinutou společnost. Ta se bez duchovních kvalit dokáže sama zničit. To jsme si už několikrát vyzkoušeli.
Náš druh je zatím v plenkách vývoje. Válčíme a ničíme, lžeme a krademe, bojíme se a přetvařujeme, využíváme a drancujeme, oddělujeme se a trpíme. Za tím vším je strach ze svojí vlastní, zatím neobjevené a láskou neukotvené moci. Je před námi nutný krok ke krásnému přerodu a přiblížení se všem vysoce vyvinutým bytostem ve vesmíru, na které si rádi se svým egocentrizmem hrajeme, kterých se zároveň bojíme a které nám s láskou už po celá desetiletí nabízí pomoc.
Teď je skvělá doba pro pozvednutí a pokrok nejen jednotlivce, ale i celého lidstva na této krásné Zemi. Je zde však i jiný důvod, proč je právě nyní třeba vynaložit větší úsilí. Protože naše planeta, náš svět, který chceme zanechat svým dětem a vnoučatům již nemůže existovat jako dosud. Dosavadní stav není udržitelný, protože nebyl postavený na principech vesmíru a souladu s láskou. Jen se nalaďte na svoji vnitřní pravdu a dovolte si ji prožít. Tak se společně celé lidstvo probudíme. Ten, kdo žije s nejvyšší pravdou sám se sebou, ovlivňuje a navrací všechny ostatní k sobě. Pozvedává je z jejich spánku zapomnění tím, že jim zrcadlí jejich vlastní naděje. Toto je naše příležitost a také pozvání. To je další krok v naší evoluci. A to je také pravým účelem našeho života. Naše Duše vyjadřuje život věčný prostřednictvím rozvoje a vývoje. To je radost a podstata Boha vyjádřeného v každé bytosti. Zvu vás, aby se to stalo naší společnou radostí. Celý život můžeme změnit na základě jednoho vlastního rozhodnutí naslouchat. Naslouchat a následovat cestu svojí Duše a její božský plán plně vyjádřit svým životem.
Přečtení textu ti možná zabralo několik minut, avšak pokud se vědomě přidáš a pozvedajícího energetického léčení a sdílení zúčastníš, pak jeho užitek budeš společně s ostatními sdílet po celý zbytek života. A toho dalšího a dalšího… Jako vyjádření vděčnosti za dary, které ti skrze léčení přijdou přepošli tento odkaz na poselství k probuzení lidstva třem přátelům v tvém okolí. Tím své světlo rozšíříš do světa a celého lidství, které ho tolik potřebuje. Drazí bratři a sestry, vyjděme ze svých ulit strachu do moci naší božské podstaty, roztančeme společně náš nejvyšší sen tohoto života a společně se probuďme. Stvořitel nás v tom s radostí a láskou podpoří.


Nový počátek vývoje lidstva ve světle, pravdě a zdraví

Věřím, že již předchozí Inspirace k probuzení lidstva do lásky a radosti  ve vás probudila jiskru, která vám pomůže s následujícími slovy více se otevřít pravdě a rozumět srdcem tomu, co je pro překonání nynější krize celého lidského společenství důležité. K tomu není třeba se zabývat a hodnotit jednotlivé oblasti lidského působení, jako třeba ekonomiku, zemědělství, ekologii, sociální či duchovní život a desítky dalších směrů. Mým záměrem není poukazovat na chyby, ale spíše osvětlovat nové a vyšší možnosti. Ty nejsou vidět rozumem, ale srdcem. Proto si nyní dovolte odložit všechny znalosti i přesvědčení a jen pomalu, v tichosti čtěte dál. Dovolte, aby porozumění mohlo uzrát ve vašem srdci.

Dnešní uspěchaný a v sobě neukotvený člověk ztratil schopnost uvědomovat si priority, neboť zapomněl, že naší primární totožností je vlastní bytí. Jsme duše a naší podstatou je láska. Musíme se ptát. Slouží naše myšlení a mysl našemu bytí, anebo jsme otrokem svojí mysli? Jestliže dovolíme, aby naše bytí bylo podřízeno mysli, pak vše v našem životě přestane fungovat. Nemůžeme si totiž zvolit špatnějšího pána, nežli soubor našich starých přesvědčení, názorů, principů a hodnot, který z nás udělá to, čím jsme. Jestliže člověk ctí své vlastní bytí, svoji duševní podstatu a bytí všech ostatních, pak podřizuje svoji mysl lásce a pak nemůže klopýtat a dělat špatná rozhodnutí a trpět. Cestou je naučit se více pomáhat a sloužit druhým, než slepě bránit svoji představu o sobě. Duchovnost se nezabývá tím, kdo má pravdu a kdo je mocnější. Na otázku zda věřím v Boha, jsem v dospívajícím věku odpovídal. „Ne, já v Boha nevěřím. Já ho znám a žiji s ním.“ Víra není poznání a poznání není slepé. A když se dnes dotyčný zeptá, jak můžeš znát Boha, pak říkám: „Protože ho mám před sebou a mluvím s tebou.“
Povím vám něco, co je na této planetě tajemstvím. Naše problémy jsou vždy nějakou formou stížnosti chované v našem srdci. Existuje však jen jeden problém a jedno řešení. Problém jsou naše stížnosti a řešením je zázrak. Žádejme tedy o řešení tím, že opustíme stížnosti a uvítejme zázrak. Problémy vycházejí ze špatného použití času a z přesvědčení, že nejprve přichází problém a pak musí uplynout nějaký čas, než bude problém vyřešen. Pojem času si vytvořil náš rozum, který není schopen prožívat skutečnost, ale jen představu o ní. Problém a odpověď se však vyskytují vždy souběžně. Nejsou od sebe odděleny časem, ale právě naším rozumem. Proto nás Duch svatý učí, že není možné mít problém, který by již nebyl vyřešen. A není možné řešení vidět rozumem, bez rozvinutého srdce.

Naše fyzické tělo je stvořeno k dokonalosti. Tedy samo o sobě nemůže zažívat bolest nebo nemoc. Tělo nemyslí. O nic se nestará a nedělá si s ničím starosti. Samo se nemůže odsoudit, trestat nebo stydět. Jediná jeho funkce je starat se samo o sebe, udržovat se vitální a neustále se regenerovat do síly a zdraví. Je v této Bohem stvořené funkci velmi výkonné a nesmírně inteligentní. Samo za sebe ani onemocnět nemůže, neboť jeho program je zdraví a síla. To ovšem platí do okamžiku, kdy mu jako tvůrci reality nevložíme svůj nový program. Pak nastává problém, který nemá příčinu v těle, ale v myšlence, které jsme uvěřili. Naše myšlení uvěří svému novému a mylnému příběhu o ohrožení, nemoci, bolesti a utrpení tohoto světa, které nás nejprve vede do zmatenosti, posléze do strachu a konečně do nemoci, bolesti a utrpení. Bolest a nemoc však nemůže být chybou našeho těla, jako následku a zrcadla našeho tvoření. Je chybou našeho myšlení, kterému jsme naivně dovolili vnášet do mysli tvořící naši realitu myšlenky, které nechceme vytvářet a už vůbec ne prožívat. Nemůžeš se nikdy dostatečně ochránit před tím, aby nepřišel nějaký vir, ale můžeš vytvořit podmínky pro svůj vnitřní mír. Ten je tou skutečnou ochranou, která nezklame na žádné úrovni. Vytvořit si v mysli příběh o svém slabém a nemocném těle znamená, vytvořit v realitě podmínky pro svoji nevyléčitelnou nemoc a bezmoc. Proto říkáme ne-moc.
Pak nám nemůže pomoci žádný doktor a už vůbec ne jeho chemická pilulka, žádná léčebná technika, která se snaží udělat něco s tělem. Ta při správné a účinné volbě může pomáhat krátkodobě eliminovat následky nemoci, ale nikdy nemůže odstranit příčinu nemoci, která se nachází v našem myšlení a ním vytvořeném příběhu. Proto je úspěšnost skutečných lékařů či léčitelů a trvalé vyléčení vždy založeno na umění vést člověka cestou srdce k hlubšímu uvědomění si sebe, svojí moci a duchovní Božské podstaty, z které pak člověk uvidí na své mylné, pokřivené příběhy a přesvědčení, které ho oddělily od zdroje síly a lásky a vytvořili jeho životní nesnáze. Pamatuj, že příčina všeho utrpení je v odpojení se od zdroje, jednoty a lásky. Tím dovoluješ, aby do tvojí mysli přicházely z úrovně kolektivní mysli lidstva také myšlenky nelásky, nemoci, nedostatku, oddělenosti. A tyto egoistické myšlenky úměrně pozornosti a víře, kterou jim vložíš, vytvoří tvoji nechtěnou, ale nevědomě vytvořenou realitu, kterou prožíváš. Říkáme tomu utrpení tohoto světa. Jedná se však jen o naše vlastní utrpení. Pokud se ti vytvořená realita nelíbí, pak musíš bdělou pozorností, odpuštěním si chyby ve svém tvoření a opětovném navrácení se do klidu a míru svojí Božské podstaty začít vytvářet láskyplné myšlenky, které prožívat chceš a pokud je vytvoříš, pak také prožívat budeš. Zbavit se závislosti na doktorech znamená zbavit se závislosti na myšlenkách strachu a nemoci. Vejít do hojnosti, znamená zbavit se závislosti na myšlenkách nedostatku. Stát se bytostí, která ukazuje v lásce a moudrosti cestu ostatním, znamená zbavit se přesvědčení o oddělenosti a nicotnosti a vejít do moudrosti a moci svojí Božské podstaty. Tam uvnitř to vše víš. Jen s tím stále být. Teď a zase teď. Dovol si stát se léčitelem svého života, v kterém vyjádříš tu nejvyšší možnou představu o sobě a svojí skutečné podstatě. To je také cesta vzestupu lidstva do rozvinutějšího využití svého skutečného potenciálu v lásce.

Zázrak říkáme všemu, co nezahrnuje naše mentální představa a rozum dosud nepřijal za existující. Proto zázraky většina z nás nedokáže vidět, i když se dějí neustále. Zázraky jsou vidět ve světle, avšak oči těla světlo nevnímají. Zázraky si můžeš ve světle pouze uvědomovat. Ve světle je uvidíš, ve tmě ne. Boží síla v tobě je světlem, v němž vidíš a jeho myslí, v níž společně myslíš. Světlo a síla jsou jedno. „Jsi takový, jakého tě Bůh stvořil.“ Přebývá v tobě světlo, radost a mír a tvá bezhříšnost je Bohem zaručena. Většina lidí si ve svém myšlení nespojuje světlo se silou a temnotu se slabostí. Je to proto, že jsme se mylně přesvědčili, že vidění je spojeno s tělem a jeho očima a mozek s myšlením. Je to natolik mylné, jako si myslet, že plamen svíce je vším zdrojem světla a žáru Slunce. To Boží síla v tobě je světlem, v němž vidíš a Jeho mysl, s níž společně myslíš.
Slabost hledí očima těla do temnoty, aby viděla sobě podobné, malé, slabé, umírající, vystrašené a smutné, chudé a vyhladovělé. Síla se dívá za toto zdání, na světlo za nimi. Síla pochází z pravdy, zatímco slabost odráží jen temnotu svého tvůrce. Slabost nevidí v odpuštění a lásce smysl. Soudí a odsuzuje, ale nemiluje. Světlo síly je stálé a jisté jako láska.
Otevři se a síla v tobě ti nabídne světlo, které povede tvůj zrak, který se již nebude zabývat stíny, aby tě oklamal. Nic z tohoto vnějšího světa ti nikdy nemůže dát to, co hledáš. A tak se neustále vracej domů, k sobě samému. Ty jsi ten, koho hledáš a ten, na koho čekáš. Navrať se ke svému skutečnému Já a jeho síla bude světlem, v němž ti bude dán dar vidění. Opusť tmu a otevři se vidění ve světle. Zavři oči a žádej pravdu, aby tě vedla na místo svého Božského Já, kde světlo a síla jsou jedno. Pak budeš vidět jen zázraky.
Člověk se učí především z vlastních zkušeností. K tomu však potřebuje být bdělý a život skutečně prožívat. Většina lidí v dnešním světě svůj život neprožívá. Uvízla ve své hlavě a pořád jen přemýšlí, místo toho aby pozorovali a vnímali život, o kterém nic neví. Naučili jsme se místo pozorování jen interpretovat. Věříme často lživé minulosti, kterou jsme dostali od lidí, kterým jsme přisoudili autoritu a sníme o budoucnosti, kterou nemůžeme uskutečnit. Zapomněli jsme, že neexistuje žádná autorita, žádná univerzální pravda, ale vlastní zkušenost a prožitek svého Božství, které přináší vizi a vědění. Žijeme jen ve svých interpretacích a představách o životě a tomu skutečnému se vyhýbáme. Snažíme se druhé přesvědčit o pravdivosti svojí interpretace, aniž by někdo z nás realitu skutečně vnímal a prožíval. Svůj život můžeme žít jen my sami. I kvantová fyzika už roky potvrzuje, že pozorovatel ovlivňuje pozorované. Jinak řečeno tvoříme si svojí vlastní realitu a naše společně prožívaná realita není stejná pro každého. Celý náš život na planetě je kolektivně vytvořenou představou.

Chceme-li změnit životní hodnoty, musíme jako lidstvo projít transformačním procesem pravdomluvnosti. Musíme se naučit vědomě vytvořit svět, v němž nebude místo pro lež, manipulaci, přetvářku a pokrytectví, které spoluvytváří naše kolektivní vězení a oddělení se od pravdy a lásky. Musíme vytvořit svět odměňující upřímnost a pravdomluvnost. Pravda a láska je cestou každého, kdo hledá radost a mír v srdci, který nás osvobodí. Každým okamžikem naše myšlení dělá volby mezi pravdou a láskou, nebo iluzí a strachem. Stvořený výsledek našich voleb prožíváme ve svojí realitě života. Cesta vědomé upřímnosti a pravdy je cestou k radostnějšímu bytí v lásce. Je cestou rozpuštění našich mylných představ, zaslepení a iluzí, jež nás vyvedou z okovů ega a jeho mocných spojenců strachu a viny. Pobízím vás k radikální upřímnosti. Jednoduše stačí mluvit pravdu o tom, co si myslíte, co cítíte a co jste udělali. Hovořit o tom, co vnímáte v tomto okamžiku. To je mocný nástroj nejen k sobě a skutečné svobodě.

Uvnitř tebe je Já, které nikdy neopustilo svůj domov v Bohu. Jen odlož všechny modly a představy o sobě, projdi kolem seznamu dobrých a špatných vlastností, které sis připsal a v tichosti spatři pravdu o sobě. Hřích neexistuje a vina se v očích odpuštění mění ve spásu, neboť Boží vůlí je tvé dokonalé štěstí. Přijmi tedy štěstí jako svoji jedinou funkci a buď šťastný. Štěstí je vlastností lásky, která je tvojí Božskou podstatou. A proto je světlo, radost a mír tvým dědictvím, které už dávno vlastníš. Na věky jsi synem Božím. A proto je tu jedna myšlenka s neomezenou mocí uzdravovat! „Jsem takový, jakého mě Bůh stvořil.“ Tím, že dovolíš, aby přítomnost byla přijatá taková jaká je, uzdravíš minulost a osvobodíš budoucnost. Tato myšlenka je rodištěm všech zázraků. S ní tě přichází pravda osvobodit a s ní končí všechen smutek. „Jsem takový, jakého mě Bůh stvořil.“ Je to klíč otvírající brány nebes pro vstup do Božího míru.
Přijměme svoji jednotu s Bohem, která je věčným darem těm, kteří nás následují i těm, kteří šli před námi, nebo jen s námi chvíli pobyli. Nepochybujme o stálé Boží lásce k nám, kterou cítíme ve svých srdcích. V jednotě s Bohem nám nemůže být žádný zázrak odepřen. Jen tak můžeme být spaseni a uzdraveni, jen tak můžeme spasit a uzdravovat. Prociťme, že jsme s ním zajedno a rozhodněme se ho přijmout, abychom mohli dávat. Udělej to třeba skrze Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí, které tě přímo vede do setkání s Bohem a jeho láskou. A i když si budeš myslet, že se při léčení nic nestalo, tvůj prospěch bude obrovský. Ten čas bude oceněn zlatem a každá jeho minuta s upřímnou prosbou a odevzdáním bude zářit jako diamant. Možná nebudeš připraven přijmout svůj dar. Přesto však k tobě dříve nebo později někde přijde a ty ho poznáš. Možná dnes, možná zítra nebo za měsíc uvidíš svou vlastní proměnu, když si v tento svůj svatý čas léčení dovolíš na sebe skutečně pohlédnout. Považuj ten čas za dar Bohu a sobě a buď si jist, že to, co se ti vrátí, bude láska, kterou nemůžeš pochopit, radost tak hluboká, že ji neporozumíš a pohled tak svatý, že ho oči tvého těla neuvidí. Jednou však naprosto jistě pochopíš, porozumíš a uvidíš.

Nejlepší způsob jak pomoci sobě a světu je začít prosvětlovat své vlastní nevyřešené problémy. Proti komu mám stále výhrady? Komu bych měl odpustit? Před kým nebo čím se skrývám? Komu lžu? Nemůžeme nastolit mír ve světě, dokud nebudeme mít mír ve vlastním životě. Společenské struktury se nezmění, dokud se do lásky nepozvedne dostatečné množství lidí. Rozhodněme se tedy, že nejdříve začneme s upřímností řešit své nedořešené záležitosti a tím začneme měnit svět. Změna v našem bezprostředním okolí se začne rozšiřovat, až nakonec změní celý svět.
S láskou v srdci pozvedněme oči k nové přítomnosti, v níž bude zářit světlem nová budoucnost. Jen tak se nám může podařit znovuzrodit svět ve svém počátku. Ve svém Já jsme jedno s Bohem a všemi svými bratry. A tak setrvávejme v jeho světle a radosti v jeho míru a svatosti. Pak bude náš život vyjadřovat sílu, lásku, hojnost, zdraví i radost, mír a moudrost… Jen s vděčností setrvávejme v jeho blízkosti.


Vesmírná esence

Jednat s láskou znamená prožívat úspěšný život. Mahátma Gándhí řekl: „Když začnu propadat zoufalství, vzpomenu si, že po celé dějiny lidstva vždy vítězila pravda a láska.“ Tuto myšlenku často hlásali všichni velcí duchovní učitelé. Je na čase ji uvést do praxe.
Dokud člověk necítí bezpodmínečnou lásku ke všem bytostem, nemůže nalézt klid. Cílem a smyslem duchovního života není jen ovládnout svoje psychické síly, cvičit jógu, zpívat mantry a meditovat, ale především naučit se milovat. Neboť láska je pravdou a světlem našich životů. Domníváme se, že vnější věci a okolnosti nám přinesou dlouhodobé štěstí, úspěch a spokojenost. Jsme přesvědčeni, že věci vnějšího světa přinesou vnitřní stav pohody jako lásku, radost a mír. Jenže úspěch a štěstí vychází z žití v lásce a pravdě. Pokud je váš cíl života závislý na vnějších okolnostech, pak ho velmi pravděpodobně nikdy nedosáhnete. Tento postoj totiž vyvolává trvalý stres, který bude neustále podrývat vaše úsilí a snahu. A pokud se vám s vypětím všech sil nějakého cíle podaří dosáhnout, pak nepřinese dlouhodobé uspokojení. Pokud však vaším hlavním životním cílem bude vnitřní stav, pak se vaše výsledky velmi rychle objeví. Ať děláte cokoli, rozhodněte se vycházet z vnitřního stavu lásky a přítomného okamžiku. To je vesmírnou podstatou veškerého štěstí.

Když žijete v lásce a zaměřujete se na přítomný okamžik, pak máte vše potřebné k dosažení jakéhokoliv úspěchu ve všech oblastech života. Takovou léčivou moc má na naše životy touha po vnitřním stavu lásky. Ve své dennodenní praxi vidím, jak lidé dokáží těžko přijímat myšlenku, že mohou dosáhnout svých vytoužených úspěchů tím, že o ně nebudou usilovat. Že mohou získat vše, co si přejí tím, že o to nebudou usilovat vůlí, ale nechají se vést srdcem a naučí se tvořit s láskou. Je to způsobeno jen nepochopením smyslu a cesty duše, nepochopením podstaty a zákonů vesmíru. Tím nejdůležitějším zákonem, který určuje naše zkušenosti ve fyzickém světě je zákon přitažlivosti, neboli zákon manifestace o kterém se ještě zmíním. Musím opakovat stále dokola ty stejné funkční principy, než se jim rozsvítí a oni řeknou, aha! Pokud tedy máte pocit, že se vám také ještě nerozsvítilo, tak je to naprosto normální. Potřebujete jen o tom rozjímat, žádat o porozumění a ono to přijde. Kdo klepe, tomu je otevřeno. A vy budete mít najednou pocit, že jste objevili tajné dveře k životnímu štěstí, o nichž jste ani netušili, že mohou existovat. Každý máme své poslání a všichni jsme sem přišli žít láskou, neboť to je věčný plán zapsaný v našem srdci a neustálý průvodce za všech okolností. Být ve strachu znamená odkládat své poslání a přání na později. Žití láskou naopak naši cestu poslání naplňuje a vytváří podmínky pro zdravý a šťastný život. Své nejvyšší poslání neuskutečníme tím, že budeme svoji pozornost a vůli zaměřovat na konečné cíle v budoucnosti, ale láskyplným životem a tvořením v přítomnosti. Tak se naše konečné cíle uskuteční dokonale. Dělat právě teď to, co cítím jako nejlepší a nechávat se vést svým srdcem a láskou. Odevzdat se Božskému vedení znamená vytvářet každým okamžikem skvělou budoucnost, o které ani snít nedokážeme. To vše se pak děje přirozeně, radostně a bez úsilí.

V lidském těle neexistuje žádný mechanizmus, který by vytvářel negativní emoce, bolesti, deprese nebo nemoci. Všechny systémy těla na všech úrovních jsou stvořeny tak, aby v člověku udržovaly zdraví, sílu, vitalitu a udržovaly pocit úspěšnosti a štěstí. Co tedy narušuje tuto přirozenost? Je to strach. Strach na vědomé úrovni, i ten ukrytý na nevědomé úrovni neustále narušuje správné a přirozené fungování systémů těla, ochromuje energetické systémy a buňky, což se zákonitě projeví neúspěchem, nespokojeností, stresem a nemocí. Naopak láska je tou medicínou, která vejde jako světlo do temné místnosti a projeví se jako úspěch a zdraví. Život založený na strachu znamená neštěstí a nemoci. Život utvářený láskou znamená naplnění a prožívání štěstí ve zdraví. Je úplně jedno kdo cestu lásky a víry ve svoji Božskou moc začne následovat, neboť každého dovede ke zdroji a do stavu vnitřního míru. Většině lidským bytostem tohoto světa a jejich logice láska a nadpřirozené jevy odporují, neboť nejsou rozumem uchopitelné. Stejně jako je ohleduplnost, laskavost, vděčnost, radost a mnoho dalších kvalit vyjádřením a důkazem lásky, pak láska sama je důkazem duchovního bytí. Kdo se lásce otevřel, přijal ji a prožívá jako svoje vedení, ten ví. Osobní prožitek je jediný pádný důkaz, který není třeba rozumem uchopit, abychom ho přijali. Pokud někdo prožívá něco v hloubi svého nitra a vy mu řeknete, že to není reálné, pak se asi neshodnete. Nebudete si myslet, že vaše osobní prožitky neexistují, když jste je přece prožili.

Máš neustálou moc rozhodovat. Nikdo nemůže prožívat ztrátu, bolest či nemoc, pokud se k tomu sám nerozhodne. Nemůžeš se cítit zarmoucená a opuštěný, nebo se považovat za nemocného, pokud sis to sám pro sebe nezvolil. Dokonce nikdo bez vlastního svolení ani neumírá. Vše na co pomyslíš, už to tvoříš. Vše co tvoříš a prožíváš, vyjadřuje tvé přání a nic z toho, co si zvolíš, nemůže být opomenuto. Takový je tento svět a jeho skutečnost určená tobě. Tvoje spása spočívá zde. Naše spása je poznáním, že pravda je pravdivá a nic jiného, co ti tvůj rozum a ego nalhává, pravdivého není. Máš moc se rozhodovat a svými rozhodnutími vytvářet život a své zkušenosti, přetvářet svět a jeho vibrační hodnotu. Uznej tedy, že jsi tím, kterého Bůh stvořil. Že jsi přesně takový, jakého tě Bůh stvořil a převezmi svoji moc, svoje věčné dědictví, které tě osvobodí.

Není důležité, kým jsme byli, co jsme dělali v minulosti nebo kým jsme nyní. Pro každého je tu dokonale spolehlivý nástroj k radostnému a naplněnému životu ve zdraví a hojnosti. Mohu vám pomoci lásku v sobě probudit a uskutečnit tak svá přání vedoucí k naplnění. Naučím vás vědomě vytvářet své sny. Na vás je udělat krok důvěry a víry, který vám otevře bránu k výsledkům, po kterých opravdu toužíte a které vás učiní šťastnými. Potřebujete se rozhodnout být šťastní a stát v síle tvůrce. Rozhodnout se věnovat krátký čas práci na svém uvědomění pro dlouhodobý pocit naplnění. Věřte, že to stojí a i ve vašem případě bude stát za to. Po 30 letech práce na sobě s rozsáhlou mírou zkušeností při práci s lidmi, kteří za mnou přicházeli pro vyléčení těla i ducha a pozvednutí života, jsem společně se svým duchovním průvodcem vytvořil dokonale funkční koncept probuzení pro každého, kdo touží po naplněném životě ve zdraví, lásce a hojnosti. Nazval jsem ho „Cesta k esenci života.“ Skládá se ze čtyř částí učení vedoucích ke konečnému probuzení do lásky a pravdy. Je to bezpečná a spolehlivá cesta učení se bytí v přítomnosti a láskyplném tvoření svojí reality. Cesta prosvětlení a opuštění temné minulosti, propojení se zdrojem a vytvoření nového láskyplného programu v mysli, který nemůže neuspět, což potvrzují stovky lidí. Povedu vás cestou láskyplného žití v přítomnosti, při které prostřednictvím pochopení a začlenění několika funkčních nástrojů vytvoříte svůj nový program pro naplnění svého nejvyššího poslání a bytí v lásce, pravdě, zdraví a hojnosti. Postavíte se do vesmírného zdroje a naučíte se přijímat jeho hojnost. Rychlost a míra dosažení bude závislá jen na vaší odhodlané práci, důvěře a víře ve skutečnou cestu k sobě, cestu k přijetí svojí Božské moci tvůrce. S programem čtyř stupňů probuzení, kterými zájemce provádím a které vám nyní krátce představím, nemůžete neuspět. Každého pozvedne do nové úrovně bytí, kterou si dovolí uskutečnit.

       Cesta k esenci života – čtyři kroky k probuzení a tvoření v lásce

 1. Cesta duše
 2. Tvoření zázraků
 3. Výstup na vrchol
 4. Vesmírná esence

Každá ze čtyř výše uvedených oblastí obsahuje pět témat rozvoje. Nebudu zde všech dvacet témat popisovat, ale krátce vám osvětlím celý proces, kterým člověka provádím při přeprogramování do lásky. Použiji k tomu podobnou analogii, jako u příběhu uzdraveného domečku v dřívějším článku. Tato cesta do lásky obsahuje stejné kroky, které bychom použili při asanaci již léta nepoužívané a starými věcmi zaskládané místnosti.

 1. Přijdete za mnou s rozhodnutím a odhodláním zlepšit kvalitu svého života a snahou pozvednout ho do zdraví, radosti, lásky a hojnosti. K tomu potřebujete jen záměr a odvahu, stejně jako při vstupu do léta zatuchlé a špinavé místnosti, abyste ji mohli přetvořit do nové a vás vyjadřující podoby.
 2. Mým prvním krokem bude pomoci vám dosáhnout uvědomění a rozpomenout vás na to, kým skutečně jste. Pomoci vám uvidět a osvobodit vámi uvězněnou duchovní podstatu bude jako roztáhnout v místnosti závěsy, odklopit žaluzie a nechat vstoupit světlo, které rozpustí dosavadní temnotu.
 3. S pomocí obnovení světla, pravdy a lásky půjdeme cestou znovuobjevení hlubších souvislostí týkajících se vaší podstaty, svých nástrojů tvoření a moci, kterou disponujete. Porozumíte tomu, jak svoji moc správně používat k pozvednutí svého a života druhých. Tomuto kroku by odpovídalo otevření okna dokořán. Po dlouhém čase konečně pustíte do místnosti čerstvý vzduch a vyvětráte.
 4. Pomohu vám rozpomenout se na fungování vaší Božské podstaty. Zaměříme se na její důležitý mentální nástroj tvoření. Porozumíte funkci mysli, její láskyplné a temné části, kterou nazýváme egem, která nás odděluje od úspěchu a radosti. Vysvětlím nástroje, které započnou posilovat a využívat vaše láskyplné myšlenky. Vaše tvoření tím začne směrovat od strachu k lásce. Od prožívaného utrpení a nedostatku do radosti a hojnosti. Těmto krokům odpovídá vyklizení místnosti a vyhození všeho, co už nechcete a nepotřebujete mít.
 5. Vysvětlíme a přidáme mocné nástroje vedoucí k úplnému rozpuštění ega, tedy všech myšlenek nelásky, které nás od radostného bytí a tvoření oddělovaly. Rozpustíte šílenosti a temné stránky ega, kterými jsou představy, iluze, zaslepení, strachy a vina a vytvoříte čistý program myšlenek, které sdílíte s Bohem a které vás udělají šťastnými. Tímto svoji místnost čistě vymalujete a umyjete podlahu. Opět ji rozzáříte do svěží čistoty, která ve vás probudí ještě větší radost.
 6. Společně dosáhneme vhledu do fungování vesmíru a jeho hojnosti. Plně porozumíte svojí schopnosti a moci tvořit svoji žádanou realitu a zkušenosti. Stanete se vědomým tvůrcem zázraků, což představuje vybavení vaší vymalované a čisté místnosti krásným a účelným nábytkem, který vás vyjadřuje a umožní se vám tu cítit dobře a spokojeně.
 7. Prosvítíme celý obraz a smysl naší pozemské cesty a jejího naplnění. Probudíme duši a její cestu fyzickým světem k naplnění a sjednocení se zdrojem a Bohem. Tím začnete vnášet do krásně zařízené místnosti svoji energii a světlo radosti, která vás bude na cestě lásky a služby doprovázet.

Můj program probuzení „Cesta k esenci života“ je společně s „Energetickým léčením na dálku se Svatou trojicí“ vstupenkou do ráje. Prostřednictvím těchto kroků a vedení se stanete vědomě přesně takoví, jaké vás Bůh stvořil. Jsi-li ochotný změnit přístup a pohled na sebe, na svůj život, svět a vesmír, pak budeš radostně překvapen svým přirozeným procesem uzdravení života do lásky a radosti, do klidu a hojnosti. Jen se v důvěře a se zápalem otevři vedení, buď bdělý a vytrvalý na cestě a budeš překvapený zázrakem té nejrychlejší možné změny svojí reality a mírou světelného dosažení, kterou si teď ani nedokážeš představit. Vzdát se kontroly, přijmout Boha a lásku jako svého učitele a být v přítomnosti, znamená postavit se do zdroje svojí skutečné moci a přijímat milost, která tě povede. To je jediný způsob bytí, který nezklame a má schopnost vytvářet v našich životech nadpřirozeně zázračné výsledky. Všude tam, kde láska vstoupí, se dějí zázraky. Přijmout a žít v souladu s láskou znamená přestat hodnotit a posuzovat a tak ve svém nitru lásku, radost, štěstí a mír zažívat. Pak je člověk zdravý, chápající, trpělivý, klidný a vyrovnaný. Přirozeným ukazatelem nedostatku lásky je neschopnost odpouštět. Nikdy jsem se nesetkal s případem, kdy by člověk, který neumí, nebo nechce odpustit sobě a druhým, neměl zdravotní problémy. Zvláště u vážných stavů třeba rakoviny je vždy vidět silná neochota odpustit. Vážnější zdravotní problémy jsou často způsobené uzavřením se lásce a dávným rozhodnutím neodpustit. Tam, kde nemůže vejít láska, přichází nemoc, a tam, kde je láska vítána, přichází léčení. V mojí praxi vidím, jak velký počet lidí nedokáže odpustit sobě a tak mají problém i s odpuštěním druhým. Jejich život se stává peklem na zemi, protože podle nich nedělá nikdo nic dobře a všichni jen přežívají. Je to ve skutečnosti projekce svojí vlastní viny, která odsuzuje druhého. Naučit se odpouštět a rozumět svým emocím, které nás uvědomují o stavu začlenění se do proudu života a tím se plně otevřít a nechat vstoupit dary vesmíru, které žádáme, je cestou radostného tvoření a uskutečnění svojí vysněné reality. Vesmír nezná pojem – nechci. Vše na co pomyslíš, nezávisle na tom zda to chceš nebo ne, také dostaneš.

Vše co ve vesmíru existuje je energií. Chceš-li žít v lásce a pravdě, potřebuješ se naladit na takovou frekvenci, která s láskou rezonuje. Tak odstraníš všechny programy strachu a nepravdy. Musíš se rozhodnout pro lásku a napojit se na zdroj života. A ten je ve vesmíru jediný. Zda ho budeš nazývat světlem, láskou, životem či Bohem není důležité. Všechny klinické i kvantové výzkumy prokazují nejvyšší účinnost dosahování cílů u těch jedinců, kteří věří a propojují se s něčím vyšším, se zdrojem. I tvůj počítač se potřebuje pro kvalitnější práci napojit na něco vyššího, tedy internet. Každý člověk je stvořený a od narození uzpůsobený ke klidnému životu v lásce a radosti. Proto všechny děti takové jsou. Rád se nechávám vést tím nádherným světlem, láskou a radostí prýskající ze srdce a mysli mého dvouletého syna Kristiánka. Děti nám pomáhají se rozpomenout na zapomenutý poklad v našem srdci. Pokud tak z jakéhokoliv důvodu nežijeme, pak celý fyzický a energetický systém člověka začne špatně fungovat. Je třeba stále používat kompas lásky a udržovat si své vlastní duchovní vedení, které je majákem našeho naplnění. Milost musí být jedinou volbou, kterou se láska projeví jako schopnost odpouštět, milovat a být laskavý. Chceš-li milost přijímat, pak je nutné se oprostit od snahy dosahovat výsledky ve fyzickém světě pomocí rozumu a vůle. S vírou a napojením na zdroj se vzdát kontroly a v přítomnosti tvořit svým srdcem.

Láska, milost a spása jsou Božské kvality fungující v celém vesmíru, které dokazují existenci duchovního světa a jeho tvůrce Boha. Láska je tak skutečná, že je tím jediným, co skutečně chceme a skutečně nejvíce potřebujeme. Život je pohyb a neustálá volba. Volíš si lásku a radost, nebo strach a bolest? Pochopením svojí duchovní podstaty, duchovní podstaty vesmíru a uvědoměním si souvislostí mezi láskou a strachem dochází k zásadní změně úhlu pohledu na sebe, svět, tvoření a svoje naplnění. Pokud se rozhodnu myslet, žít a jednat s láskou, pak mohu udělat co chci a výsledek bude vždy radostný. Budu-li ve strachu a obavách, čímž svoji moc odevzdám a zdroj síly odpojím, pak vše co vymyslím a udělám, bude temné a skličující. Láskyplné tvoření přináší vždy skvělé výsledky, o kterých se vám možná ani nesnilo. Celou moji léčitelskou praxi pozoruji, že jen málo co dokáže tak ničit lidské nitro, jako snaha o perfekcionismus založený na převzaté představě úspěšnosti, který způsobuje obrovský stres vedoucí k neúspěchu, a nespokojenosti i u jinak báječných a velmi rozvinutých lidí. Pokud žijeme s láskou a cítíme v srdci jistotu a bezpečí, pak se nepotřebujeme srovnávat s druhými, nepřetvařujeme se, nepotřebujeme druhé ponižovat a manipulovat. Známe a žijeme svoji hodnotu, která je tímto světem neměnná. S ukotvením ve zdroji a jeho bezpečí přijímáme vnější okolnosti s klidem, rozvahou a moudrostí, neboť víme, že naše vnitřní štěstí není závislé na situacích, ale na našich volbách a přístupu k nim. Jsme vědomými tvůrci reality.

Cestu lásky a světla si na tomto světě dosud volí jen asi pět procent lidí, zatímco zbylých 95 procent často nevědomě volí strach, temnotu a neúspěch. Ptáš se, jakou cestou vlastně sám kráčíš? Známkou té první cesty je vnitřní klid, radost a láskyplné přijímání všeho bez ohledu na okolnosti a chování druhých. Umění přijímat vše s bezpodmínečnou láskou vytváří krásné dědictví založené na přítomnosti v lásce, nikoli na minulosti ve strachu! Pokud máš pocit, že se ti ta správná cesta ztrácí v mlze, pak vejdi do svojí skutečné síly a nepropadej panice. Jsi tvůrce svojí reality a jisté je, že cesta lásky a pravdy nakonec vždy zvítězí. Pokud nechceš, či nedokážeš odpouštět, rozhodnout se pro lásku a nechat se vést s důvěrou ve své Božské vedení, pak budeš patrně i přes dobrou snahu často prohrávat. Proto si dovol jít hluboko do svojí představivosti a zvol si tu nejkrásnější verzi té nejkrásnější představy, jakou jsi kdy o sobě měl a tuto představu uveď ve svoji novou zkušenost. Každým okamžikem se rozhoduj pro to, co by zvolila láska a co je pro tebe nyní pravdivé. A nejen to, rozhodni se, jaká bude tvoje budoucí skutečnost. Už teď můžeš ovlivnit a naprogramovat si, jak budeš v budoucnosti přistupovat k vnějším situacím a okolnostem. A pokud se svojí přeměnou v nového světelného člověka neuspěješ za den, týden, nebo měsíc, pak neztrácej odvahu a vytrvalost pokračovat na cestě. Tvoje překážky na cestě, které tě chtějí odradit, budou tvoje staré vzorce myšlení a chování, emoční zranění z neúspěchu a pocity nelásky k sobě. Možná se budeš muset ještě znovu vrátit ke svým nedořešeným záležitostem minulosti a hlouběji odpustit sobě a všemu. Nedovol si však odsuzovat sám sebe, neobviňuj se. Jen si uvědom svoji volbu, uvědom si, co sis zvolil a zvol si znovu. Když uznáš sebe jako tvůrce, pak s napojením na zdroj, jasnou vizí a bdělou pozorností nemůžeš neuspět. A tak se raduj každým krokem na svojí pravdivé cestě do nebe, neboť cíl nemůžeš minout. Staň se součástí vesmírné esence lásky.

Těmito slovy uzavírám sérii článků určených k probuzení srdcí a vědomí do lásky a věřím, že ta další slova, která skrze sebe nechám promlouvat, zaplní spíše stránky knihy, abych některé z vás zde na mých stránkách ušetřil toliko čtení. Tímto se omlouvám a žehnám těm, kteří to museli vše číst, a skláním se před těmi, kteří zde s otevřeností propluli, byli světlem osloveni a tak už požehnaní jsou.

Mým přáním a modlitbou pro všechny je, abyste se rozhodli milovat a prožívat lásku k sobě, druhým a všemu kolem. Přijměte nabízenou ruku lásky, která vnese do vašeho života světlo, radost a úspěch.


Cesta k esenci života

V lidském těle neexistuje žádný mechanizmus, který by vytvářel negativní emoce, bolesti, deprese nebo nemoci. Všechny systémy těla na všech úrovních jsou stvořeny tak, aby v člověku udržovaly zdraví, sílu, vitalitu a udržovaly pocit úspěšnosti a štěstí. Co tedy narušuje tuto přirozenost? Je to strach. Strach na vědomé úrovni, i ten ukrytý na nevědomé úrovni neustále narušuje správné a přirozené fungování systémů těla, ochromuje energetické systémy a buňky, což se zákonitě projeví neúspěchem, nespokojeností, stresem a nemocí. Naopak láska je tou medicínou, která vejde jako světlo do temné místnosti a projeví se jako úspěch a zdraví. Život založený na strachu znamená neštěstí a nemoci. Život utvářený láskou znamená naplnění a prožívání štěstí ve zdraví. Je úplně jedno kdo cestu lásky a víry ve svoji Božskou moc začne následovat, neboť každého dovede ke zdroji a do stavu vnitřního míru. Většině lidským bytostem tohoto světa a jejich logice láska a nadpřirozené jevy odporují, neboť nejsou rozumem uchopitelné. Stejně jako je ohleduplnost, laskavost, vděčnost, radost a mnoho dalších kvalit vyjádřením a důkazem lásky, pak láska sama je důkazem duchovního bytí. Kdo se lásce otevřel, přijal ji a prožívá jako svoje vedení, ten ví. Osobní prožitek je jediný pádný důkaz, který není třeba rozumem uchopit, abychom ho přijali. Pokud někdo prožívá něco v hloubi svého nitra a vy mu řeknete, že to není reálné, pak se asi neshodnete. Nebudete si myslet, že vaše osobní prožitky neexistují, když jste je přece prožili.

Není důležité, kým jsme byli, co jsme dělali v minulosti nebo kým jsme nyní. Pro každého je tu dokonale spolehlivý nástroj k radostnému a naplněnému životu ve zdraví a hojnosti. Mohu vám pomoci lásku v sobě probudit a uskutečnit tak svá přání vedoucí k naplnění. Naučím vás vědomě vytvářet své sny. Na vás je udělat krok důvěry a víry, který vám otevře bránu k výsledkům, po kterých opravdu toužíte a které vás učiní šťastnými. Potřebujete se rozhodnout být šťastní a stát v síle tvůrce. Rozhodnout se věnovat krátký čas práci na svém uvědomění pro dlouhodobý pocit naplnění. Věřte, že to stojí a i ve vašem případě bude stát za to. Po 30 letech práce na sobě s rozsáhlou mírou zkušeností při práci s lidmi, kteří za mnou přicházeli pro vyléčení těla i ducha a pozvednutí života, jsem společně se svým duchovním průvodcem vytvořil dokonale funkční koncept probuzení pro každého, kdo touží po naplněném životě ve zdraví, lásce a hojnosti. Nazval jsem ho „Cesta k esenci života.“ Skládá se ze čtyř částí učení vedoucích ke konečnému probuzení do lásky a pravdy. Je to bezpečná a spolehlivá cesta učení se bytí v přítomnosti a láskyplném tvoření svojí reality. Cesta prosvětlení a opuštění temné minulosti, propojení se zdrojem a vytvoření nového láskyplného programu v mysli, který nemůže neuspět, což potvrzují stovky lidí.
Povedu vás cestou láskyplného žití v přítomnosti, při které prostřednictvím pochopení a začlenění několika funkčních nástrojů vytvoříte svůj nový program pro naplnění svého nejvyššího poslání a bytí v lásce, pravdě, zdraví a hojnosti. Postavíte se do vesmírného zdroje a naučíte se přijímat jeho hojnost. Rychlost a míra dosažení bude závislá jen na vaší odhodlané práci, důvěře a víře ve skutečnou cestu k sobě, cestu k přijetí svojí Božské moci tvůrce. S programem čtyř stupňů probuzení, kterými zájemce provádím a které vám zde představím, nemůžete neuspět. Každého pozvedne do nové úrovně šťastného bytí, kterou si dovolí uskutečnit.

       Cesta k esenci života – čtyři kroky k probuzení a tvoření v lásce

 1. Cesta duše
 • Kdo jsme a proč na to zapomínáme
 • Zákon karmy
 • Příprava osobnosti na cestu objevování duše
 • Jak objevit a projevit skryté dary a osobnosti
 • Komunikace s duší
 1. Tvoření zázraků
 • Jednota vesmíru
 • Otrok nebo tvůrce
 • Identifikace s tělem nebo duší
 • Hodnota emoční reakce
 • Srdce s vizí a prožitá zkušenost
 1. Výstup na vrchol
 • Vědomí, mysl, myšlenka a ego
 • Jak opustit strach
 • Proč odpustit chyby
 • Dívat se očima lásky
 • Přizvat Ducha svatého
 1. Vesmírná esence
 • Zákon manifestace neboli přitažlivosti
 • Hojnost a potřeba
 • Změň svou vibraci
 • Žít svoji podstatu a být šťastný
 • Bůh a jednota, zdroj a život

Každá ze čtyř výše uvedených oblastí obsahuje pět témat rozvoje. Není zde záměrem všech dvacet témat podrobně popisovat, ale krátce vám osvětlením celý proces, kterým člověka provádím při přeprogramování do lásky. Z uvedených názvů je vám jasné, jakými oblastmi se budeme hlouběji zabývat a které budou součástí naší osobní práce, která je mnohem mocnější, nežli jen pročítání byť jakkoli moudrého textu. Cesta probuzení do lásky obsahuje podobné kroky, které bychom použili při asanaci již léta nepoužívané a starými věcmi zaskládané místnosti.

 1. Přijdete za mnou s rozhodnutím a odhodláním zlepšit kvalitu svého života a snahou pozvednout ho do zdraví, radosti, lásky a hojnosti. K tomu potřebujete jen záměr a odvahu, stejně jako při vstupu do léta zatuchlé a špinavé místnosti, abyste ji mohli přetvořit do nové a vás vyjadřující podoby.
 2. Mým prvním krokem bude pomoci vám dosáhnout uvědomění a rozpomenout vás na to, kým skutečně jste. Pomoci vám uvidět a osvobodit vámi uvězněnou duchovní podstatu bude jako roztáhnout v místnosti závěsy, odklopit žaluzie a nechat vstoupit světlo, které rozpustí dosavadní temnotu.
 3. S pomocí obnovení světla, pravdy a lásky půjdeme cestou znovuobjevení hlubších souvislostí týkajících se vaší podstaty, svých nástrojů tvoření a moci, kterou disponujete. Porozumíte tomu, jak svoji moc správně používat k pozvednutí svého a života druhých. Tomuto kroku by odpovídalo otevření okna dokořán. Po dlouhém čase konečně pustíte do místnosti čerstvý vzduch a vyvětráte.
 4. Pomohu vám rozpomenout se na fungování vaší Božské podstaty. Zaměříme se na její důležitý mentální nástroj tvoření. Porozumíte funkci mysli, její láskyplné a temné části, kterou nazýváme egem, která nás odděluje od úspěchu a radosti. Vysvětlím nástroje, které započnou posilovat a využívat vaše láskyplné myšlenky. Vaše tvoření tím začne směrovat od strachu k lásce. Od prožívaného utrpení a nedostatku do radosti a hojnosti. Těmto krokům odpovídá vyklizení místnosti a vyhození všeho, co už nechcete a nepotřebujete mít.
 5. Vysvětlíme a přidáme mocné nástroje vedoucí k úplnému rozpuštění ega, tedy všech myšlenek nelásky, které nás od radostného bytí a tvoření oddělovaly. Rozpustíte šílenosti a temné stránky ega, kterými jsou představy, iluze, zaslepení, strachy a vina a vytvoříte čistý program myšlenek, které sdílíte s Bohem a které vás udělají šťastnými. Tímto svoji místnost čistě vymalujete a umyjete podlahu. Opět ji rozzáříte do svěží čistoty, která ve vás probudí ještě větší radost.
 6. Společně dosáhneme vhledu do fungování vesmíru a jeho hojnosti. Plně porozumíte svojí schopnosti a moci tvořit svoji žádanou realitu a zkušenosti. Stanete se vědomým tvůrcem zázraků, což představuje vybavení vaší vymalované a čisté místnosti krásným a účelným nábytkem, který vás vyjadřuje a umožní se vám tu cítit dobře a spokojeně.
 7. Prosvítíme celý obraz a smysl naší pozemské cesty a jejího naplnění. Probudíme duši a její cestu fyzickým světem k naplnění a sjednocení se zdrojem a Bohem. Tím začnete vnášet do krásně zařízené místnosti svoji energii a světlo radosti, která vás bude na cestě lásky a služby doprovázet.

Mnou nabízený program „Cesta k esenci života“ je společně s „Energetickým léčením na dálku se Svatou trojicí“ vstupenkou do ráje naplněného života. Prostřednictvím těchto kroků a vedení společně s tvojí vědomou prací se probudíš do plného uvědomění, že jsi přesně takový, jakého tě Bůh stvořil. Jsi-li ochotný změnit přístup a pohled na sebe, na svůj život, svět a vesmír, pak budeš radostně překvapen svým přirozeným procesem uzdravení života do lásky a radosti, do klidu a hojnosti. Jen se v důvěře a s odhodláním otevři svojí cestě k radosti. Buď bdělý, vytrvalý a budeš překvapený zázrakem nejrychlejší možné změny svojí reality a mírou světelného dosažení, kterou si teď ani nedokážeš představit. Vzdát se kontroly, přijmout Boha a lásku jako svého učitele a být v přítomnosti, znamená postavit se do zdroje svojí skutečné moci a přijímat milost, která tě povede. To je jediný způsob bytí, který nezklame a má schopnost vytvářet v našich životech nadpřirozeně zázračné výsledky. Všude tam, kde láska vstoupí, se dějí zázraky. Přijmout a žít v souladu s láskou znamená přestat hodnotit a posuzovat a tak ve svém nitru lásku, radost, štěstí a mír zažívat. Pak je člověk zdravý, chápající, trpělivý, klidný a vyrovnaný. Přirozeným ukazatelem nedostatku lásky je neschopnost odpouštět. Nikdy jsem se nesetkal s případem, kdy by člověk, který neumí, nebo nechce odpustit sobě a druhým, neměl zdravotní problémy. Zvláště u vážných stavů třeba rakoviny je vždy vidět silná neochota odpustit. Vážnější zdravotní problémy jsou často způsobené uzavřením se lásce a dávným rozhodnutím neodpustit. Tam, kde nemůže vejít láska, přichází nemoc, a tam, kde je láska vítána, přichází léčení. V mojí praxi vidím, jak velký počet lidí nedokáže odpustit sobě a tak mají problém i s odpuštěním druhým. Jejich život se stává peklem na zemi, protože podle nich nedělá nikdo nic dobře a všichni jen využívají a přežívají. Je to ve skutečnosti projekce svojí vlastní viny, která odsuzuje druhého. Naučit se odpouštět a rozumět svým emocím, které nás uvědomují o stavu začlenění se do proudu života a tím se plně otevřít a nechat vstoupit dary vesmíru, které žádáme, je cestou radostného tvoření a uskutečnění svojí vysněné reality. Vesmír nezná pojem nechci. Vše na co pomyslíš, nezávisle na tom zda to chceš nebo ne, také dostaneš.

Jestliže je váš nynější život naplněný radostí ve všech směrech, pak si jen s těmito řádky potvrďte, co jste se již naučili a do života šťastně začlenily. A je-li ve vašem životě něco, co se vám nedaří uskutečnit, nebo se snad chcete něčeho zbavit, pak můj doprovod a postupy vedoucí k vašemu uvědomění a k nové realitě prožívání budou pro vás nesmírně přínosné.
Pomohou vám zbavit se kladenému odporu, který jste si vypěstovali. Odstraníme z vaší cesty překážky a zesílíme energii tvoření pro rychlé výsledky. Vylepšíme to, jak se cítíte a ona se vylepší vaše finanční situace. Nebude to za okamžik, ale během pár měsíců se zbavíte nechtěného a vytvoříte vše, co si žádáte. Den za dnem s postupem, který se změní v radostnou hru, se stanete tvůrcem, který nechává plně proudit přirozené dobro vesmíru do vašeho bytí. A věřte, že ostatní budou žasnout, až uvidí věci, které budete tvořit, zažívat a s radostí viditelně vyzařovat. A vy jim jen předáte to, s čím jste se už narodili, zapomněli, ale nyní znovu probuzením se získali.  Naučíte je používat umění umožňování přijetí darů svého tvoření. Necháte svým životem proudit dobro a dáte mu vizi, která vás učiní radostnými. Největší dar, který můžeme dát druhým je naše vlastní štěstí. Když jsme ve stavu radosti a štěstí, pak jsme plně propojeni se zdrojovou energií, kterou jsme ve skutečnosti my sami. A v tomto stavu má z onoho spojení prospěch každý, komu věnujeme svoji pozornost.

Pomohu vám rozpomenout se mimo jiné na to, že jsme ve vesmíru prodloužením Zdrojové energie a přišli jsme do fyzického těla, na tuto náběžnou hranu reality za účelem radostného myšlení v lásce, které přesáhne to předchozí. Myslíte, že naučit se zhmotňovat svá přání je těžší než se naučit jezdit na kole? Dokážu vám, že tomu tak není. První čemu porozumíte je, že naše emoce jsou navigačním systémem, který nám pomáhá v každém okamžiku vědět, jak jsme spojení se Zdrojem a nakolik umožňujeme přijímat. Čím lépe se cítíme, tím jsme ve větším souladu s tím, kým skutečně jsme. Čím hůře se cítíme, tím více toto propojení neumožňujeme. Není nic, co bychom nemohli dělat, mít, nebo tím být. Snažit se o to nejlepší tady a teď a cítit se dobře znamená dosahovat přirozeného stavu radosti. Jsme svobodni, odpovědni za svoje myšlenky a vše co k nám přichází je odpovědí na naše myšlenky. Myšlenkami na minulost, přítomnost a budoucnost vysíláme vibraci, která určuje náš bod přitažlivosti k  žádanému. Nespravedlnost neexistuje, neboť vše co k nám přichází je reakcí na naše vibrace vytvořené tím, co cítíme a myslíme. Dobro je základem našeho světa, a pokud neděláme něco, co ho znemožňuje, je dobro také naší zkušeností. Můžeme ho jen umožnovat, anebo mu klást odpor. Proud vesmírného dobra, hojnosti a všeho dobrého po čem toužíme, však stále plyne. Ve vesmíru neexistuje žádný zdroj zla, temnoty, nemoci, či nedostatku. Můžeme dobro jen umožnovat a nebo mu klást odpor. Vše co se nám děje, děláme a vytváříme jen my. Máme neustálou moc rozhodovat. Nikdo nemůže prožívat ztrátu, bolest či nemoc, pokud se k tomu sám nerozhodne. Nemůžeš se cítit zarmoucená a opuštěný, nebo se považovat za nemocného, pokud sis to sám pro sebe nezvolil. Dokonce nikdo bez vlastního svolení ani neumírá. Vše na co pomyslíš, už to tvoříš. Vše co tvoříš a prožíváš, vyjadřuje tvé přání a nic co si zvolíš, nemůže být opomenuto.
Takový je tento svět a jeho skutečnost určená tobě. Tvoje spása spočívá zde. Máš moc se rozhodovat, svými rozhodnutími vytvářet život a své zkušenosti, přetvářet svět a jeho vibrační hodnotu. Uznej tedy, že jsi tím, kterého Bůh stvořil. Že jsi přesně takový, jakého tě Bůh stvořil a převezmi svoji moc, svoje věčné dědictví, které tě osvobodí.

Mít pod kontrolou svoje zkušenosti, znamená porozumět a citlivě vnímat svoje emoce. Jistě byste nepřelepili stav ukazatele paliva ve svém automobilu smajlíkem, protože by se vám asi moc nelíbilo, že skončíte s prázdnou nádrží někde v polovině cesty. Stejně tak nepomůže maskovat svoje pocity a předstírat, že se cítíte jinak, než se cítíte. To předstírání totiž nijak nemění váš bod přitažlivosti a tak to nijak nezmění vaši realitu. Jediný způsob jak změnit a zesílit váš bod přitažlivosti je změnit vibrace, které vysíláte. To změní, jak se cítíte, a také jak stojíte ve zdroji dobra. Zaměřením pozornosti vysíláte vibrace, které jsou vaším bodem přitažlivosti. Být záměrným tvůrcem znamená být vědomým. Budete v úžasu, až začnete dávat do souvislosti to, co si myslíte a co cítíte s tím, co se projevuje ve vaší zhmotněné podobě. Začnete chápat, že záměrná tvorba znamená vědomé vedení myšlenky k lepšímu pocitu. Možná budete překvapeni, že pouhých 20 sekund soustředění na nějakou myšlenku aktivuje příslušnou vibraci, která sílí s mírou zaměření a opakovanou pozorností. Pokud se podaří zůstat zaměřen na myšlenku 70 sekund, pak je vibrace dosti silná k tomu, aby zhmotňovala. Opakované vracení se k myšlence, kterou podržíte 70 sekund pak během krátkého období několika hodin, až dní vytvoří tuto myšlenku jako dominantní a budete zažívat odpovídající zhmotněné projevy, dokud ji nezměníte. Na co myslíte, co cítíte a co se zhmotňuje ve vašich zkušenostech je vždy ve vibračním souladu.

Míru tvého požehnání, které cítíš, určuje míra tvého začlenění se do vesmírného proudu dobra. Kdyby nebylo našich myšlenek odporu, které jsme si během svojí fyzické existence vytvořili a které nejsou v souladu s proudem, pak bychom v něm plně stáli, neboť jsme jeho nástrojem tvoření. Každá naše pozornost věnovaná nějaké věci znamená její přivolání. Každé zaměření je pro vesmír pozváním. Záměrná tvorba znamená, vědomě se rozhodovat pro myšlenky, z nichž máme nejlepší pocity. Možná znáte z vašeho okolí známých ten pravý opak, když lidé říkají: Až to bude všechno za mnou, tak se budu cítit lépe. Až se přestěhuji, až budu mít víc peněz a vhodnějšího partnera, tak se budu cítit skvěle. Ono to však funguje ve vesmíru obráceně. Stejně tak snaha ovládat druhé nemůže přinést žádné pozitivní výsledky. V životech druhých totiž nemáme žádnou tvůrčí moc, neboť oni jsou ve svých vlastních vibracích odpovídajících jejich bodu přitažlivosti.

Při rozhodnutí se zrodit do fyzického těla jsme všichni moc dobře rozuměli svému věčnému spojení se zdrojovou energií. Věděli jsme, že naše emoce nám říkají, v jakém vztahu k energii svého zdroje jsme. Protože jsme byli v neustálém propojení, necítili jsme žádný náznak nebezpečí či strachu a prožívali jsme trvalý pocit úžasného dobrodružství a radosti. Jak v duchovním, tak i ve fyzickém světě funguje zdrojová energie naprosto stejně, jen my jsme změnili své myšlení. Důvodem, proč jsme zatím nedostali to, po čem toužíme je to, že setrváváme ve vibracích, které neodpovídají našemu přání. To je vždy jediná příčina. Učíme se znovu přijmout skutečnost, že jsme energetické vibrační bytosti. Je dobré se zastavit a zamyslet se nad tím a zbavit se všech odporujících myšlenek. Pocit úlevy vám bude ukazovat, že se zbavujete odporu, stejně jako pociťované napětí, stres a hněv dříve dokazovaly, že svůj odpor posilujeme. Vědomá tvorba znamená zvolit si myšlenky, z níž máme dobrý pocit a tím také změníme okolnost vnějšího světa a svého prožívání do radosti. To je a tak praví zákon přitažlivosti. Jde tedy o jediné. Zbavit se odporu a zvýšit frekvenci svých vibrací. Když jsme tedy schopni vědomě myslet a nalézat úlevu ve svých pocitech, pak jsme získali kontrolu nad svým tvořením a svými zkušenostmi. Pak se na svojí cestě dostaneme všude tam, kde chceme být, vytvoříme vše, co chceme mít, staneme se tím, kým opravdu chceme být a budeme prožívat to, co chceme žít. 

Všechny zájemce o „Cestu k esenci života“ provádím prostřednictvím osmi 90 minutových individuálních osobních terapií a čtyř 60 minutových energetických léčení rozvržených do čtyřech měsíců. Celkem 16 hodin prosvětlovací práce na sobě. Je do ní zahrnuta osobní výuka s energetickou podporou, dvě muziko-terapeutické harmonizace s tibetskými mísami a deštnými sloupy, čtyři energetické léčení na dálku se Svatou trojicí, diagnostika a doporučení přírodních preparátů pro regeneraci těla i mysli a stálá energetická a konzultační podpora během celého čtyřměsíčního programu na vaší cestě. Celková cena 14 000 Kč. (částku je možné uhradit ve dvou polovičních splátkách) Nepochybuji, že vaše vkladová částka bude zanedbatelná vzhledem k tomu, kým se pro celou svoji budoucnost stanete a s jakou mocí a radostí přetvoříte svůj život do hojnosti. 

Tímto jste zváni na svoji cestu k esenci života, která vás naplní radostí a láskou. S vděčností a pokorou budu vaším bdělým průvodcem, který nezabloudí a své ovečky přivede ke zdroji. Neboť vím, co nabízím, tak už teď se těším na vaši proměnu a naši společnou práci, která se stane radostnou hrou. 


Svět a stav tvého těla je svědkem stavu tvojí mysli, je vnějším zobrazením vnitřního stavu.
Svět je jen to, co jsi do něj vložil. Jak myslíš, tak vnímáš, tvoříš a prožíváš.
Nesnaž se tedy měnit vnější svět a nemoc, ale rozhodni se
změnit své vlastní myšlení o sobě, světě a svém zdraví.
Na co pohlédneš s láskou a vizí svojí Božské podstaty, bude uzdravené.
Svět ti stále ukazuje, kolik radosti sis dovolil v sobě spatřit a pro sebe přijmout.
Veškerá moc uzdravovat a dát světu radost spočívá jen v tobě.
Jen se rozhodni probudit se!


Častá otázka k léčení na dálku
Otázka: Co když na léčení zapomenu, nebo nemohu vytvořit potřebné podmínky a být plně vědomě účasten?
Odpověď: Pokud je člověk po dobu léčení ve stavu, kdy není možné energetické léčení přijímat vědomě bez patřičného uvolnění těla a otevření se světlu, pak se potenciál léčení shromažďuje v předivu vašeho energetického systému a vědomí, kde čeká na okamžik, kdy je možné vejít svým potenciálem všude tam, kde je to pro vás nejlepší. Léčivá energie si vás najde ve vhodném rozpoložení a podmínkách. U mnoha lidí je to většinou ve spánku, meditaci nebo relaxaci. Bdělým stavem, vědomou přítomností a mírou otevření se lásce a světlu se potenciál léčení násobí. Jinak řečeno, pokud svými pochybnostmi a myšlenkami neúspěchu nezabráníte jeho působení, zapracuje s vámi a pozvedne vás vždy. Doporučuji vám pozorně si přečíst všechny články, uvedené na této stránce. Značně tak posílíte svoje otevření se a využití neomezeného potenciálu léčení a uzdravování života. 


Těším se na láskyplné energetické setkání s vámi a sdílení výsledků léčení

Dárkový poukaz

Dárkový poukaz na Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí je výborný způsob užitečného obdarování pro každého. Je vhodný pro všechny věkové kategorie, člena rodiny, nebo přátele. Doporučuji si však předem zjistit, zda je obdarovaný léčení otevřený, aby z něho měl patřičný přínos. Máte možnost volit tři cenové kategorie na 1, 4, a 10 léčení. Nevyhovují-li termíny léčení tak, jak jsou uvedené za sebou, je možné si jejich pořadí individuálně zvolit.  

.
Reference – napsali o mně a mojí práci

ostatní reference otevřít zde

Moje zážitky a zkušenosti s Léčením na dálku s Břetislavem
První léčení na dálku jsem zkusila z pouhé zvědavosti, zajímalo mě, jak to ten Břetislav na dálku dělá? Moje pochybnosti brzy zmizely, dokonce i má nevěřící dcera v pubertě zažila vlastní pozitivní zkušenost s léčením na dálku, když měla virózu s horečkou. Překvapilo mě hned u prvního léčení, že jsem ve zklidnění zřetelně vnímala úvodní ladění jednotlivých čaker i jejich otáčení, jako by se energeticky opravovaly a rozhýbávaly. Léčení i Břetislava jsem si velmi oblíbila a účastním se pravidelně už více než rok. Vážím si Břetislava jako pravdivého a laskavého člověka, který se na léčení vždy poctivě připravuje a věnuje se svým klientům s upřímným zájmem a obětavostí. Léčení na dálku je velikým darem, přináší možnost všem, kteří by nemohli dojet na osobní konzultaci a pravidelným opakováním se prohlubuje. Pro mě osobně je též cestou, jak rozvíjet své dary tvořivosti a malování novým směrem. Vyhovuje mi soukromí, že nemusím nikam chodit a mohu zůstat doma ve svém klidu. Stále se prohlubuje intenzita prožitků z léčení a u mě osobně nejde jen o to, že se léčí nějaká akutní zdravotní indispozice, ale o pravidelný čas klidu jen pro sebe, i o péči o svou duchovní část. Velmi mě naplňují také pravidelné semináře s meditacemi Břetislava v centru Maitrea, kde hovoří také o aktuálních tématech souvisejících s přechodem do 5D a které doplňuji svými obrazy.

Zažívám při léčení nádherné výlety mé duše do zářivých jemnohmotných světů, kde jsou tak úžasné obrazy, že je někdy neumím věrně namalovat, ale občas se mi to i podaří. Často druhý den sdílím Břetislavovi, co mi to má fantazie a veliká představivost při léčení předváděla a on se pak usmívá, protože mu popisuji přesně všechny pomocníky, které sám na pomoc přizval. Přelomové bylo pro mě léčení s růžovým drakem, kdy jsem zažila tak přátelské setkání s mateřsky pečující energií dračice, jako bychom se setkaly znovu po mnoha životech odloučení, a její přenádherné laskavé oči mě úplně dojímaly. Po tomto léčení se mi nechtělo vůbec zpátky na zem. Tak jsem ji hned namalovala přírodním inkoustem z kůry olšového dřeva, kterou jsme nasbírali společně s Břetislavem na procházce v lese. Změnil se mi pohled na draky, které nám v dětství v pohádkách dávali za vzor lidožroutů a děsivých monster. Až nyní v roce draka 2024 jsem objevila svět laskavých pomocných bytostí hodných draků, kteří k nám na zem přicházejí pomáhat a někdy i užít svůj oheň k očistě a spálení staré energie, která nás zde na zemi uvězňuje a už neslouží dobru.

K novému léčení na dálku pro pozvednutí do 5D jsem vnímala, že mé tělo jakoby ztrácí hranice nebo spíš rozšiřuje vědomí na celou místnost, na propojení v jednotě. Byla jsem světélkující vodou a součástí moře v jednotě bez hranic fyzického těla. Vnímám, že toto nové léčení je velmi prospěšné pro všechny, kteří chtějí zvyšovat své vibrace a žít bezpodmínečnou lásku a jednotu. Zatím si úplně nedokážu představit, jak budeme žít v páté dimenzi, je to jako jet na velkou cestu do neznámé země, toto léčení může být jako „přípravka“ toho, co nás čeká. Těším se na to, bude to jistě parádní a duhová jízda všech barev!
Děkuji za to, že mě cesty osudu zavedly k Břetislavovi a že můžeme spolupracovat v radostném spolutvoření a sloužit druhým na cestě ke Světlu.
Magdaléna


Reference od paní Ilony
V minulosti jsem prožila traumatické období, které se projevilo ztrátou radosti ze života a posléze i na fyzickém těle boreliózou. Při hledání případné pomoci jsem našla kontakt na pana Břetislava Báťka.
Už při první návštěvě u pana Břetislava jsem moc ocenila možnost nahrávat si celý náš rozhovor. Byl pro mne tak plný láskyplné investice a práce, že by byla opravdu škoda s tím dále nepracovat. Stále dál nahrávky poslouchám a dál objevuji pro mne důležitá poselství.
Mám zkušenosti s léčiteli a terapeuty a sama jsem s lidmi pracovala a pan Bátěk se mi jeví jako výjimečný. Z mého pohledu je jeho práce vysoce profesionální s hlubokým vhledem a zároveň nepodbízivě, přesvědčivě a opravdově láskyplná. Tyto dvě kvality, profesionalita a láska se neokázale a přirozeně prolínají. Je to koncert vlídnosti a zároveň jednoznačné moudrosti. Pro zprostředkování a otevírání dalších a dalších rovin k nazření sebe samé pan Břetislav používá „obrazy“, které jsou velkou a zábavnou pomocí k pochopení situace. Dobře se mi s nimi pak i v budoucnu pracuje. 
Každým okamžikem se od pana Břetislava učím, jako klientka i jako terapeutka. Oceňuji pocit bezpečí, přijetí, klidu a maximální péče a také maximální výjimečné nasazení a laskavost. Také je příjemné a zajímavé pozorovat lingvistické kvality pana Báťka a například jeho osobité a citlivé používání slůvka „ne“.  Pracuje velice citlivě i s intonací hlasu. Když je třeba, abych si všimla nějaké své nežádoucí vlastnosti, nebo pokřiveného pohledu, pomůže mi s tím soucitným, průhledným téměř neviditelným způsobem, který dovoluje, aby můj systém zůstal otevřen, nezavřel se kritikou a mohl se dále proměňovat a léčit.
Už po první návštěvě jsem cítila výrazný příliv energie jak psychické, tak fyzické a to ještě několik dní. V návštěvách dále pokračuji a vnímám své zlepšení jak na celkovém zdraví, tak na kvalitě života a pozitivních změnách v něm a děkuji za jeho podporu a skvělou péči.
Největší kvalitu terapie pana Báťka vnímá v tom, že on sám JE těmi kvalitami, které nabízí. Stojí velice pevně v Lásce a Pravdě. Není rozdíl mezi tím, co říká a jak existuje. Opravdovost je velice mocná vlastnost, které se bojí ti, kdo jsou spoutaní a neví o tom a je okouzlující pro ty, kdo se už chtějí a touží osvobodit.
Děkuji, že se stalo a mohu být v jeho péči a spolupracovat s ním na svém postupu ke zdraví a radosti.     
Ilona


Ahoj Břeti,
nespočítám ani, kolika tvými energetickými léčeními jsem již v minulosti prošla. Vždy jsem zaznamenala úlevu na tělesné schránce, hluboké uvolnění, anebo krátkou vizi k danému heslu. Minulý týden v  léčení – ,,Radost,“  jsem zažila u srdečního centra velký třes. Říkala jsem si, něco se se mnou děje! Jakoby se bořilo a odcházelo vše staré. Včera při energetickém léčení a vibračním pozvednutí – ,,Jednota vesmíru,“ jsem zažila něco tak úchvatného, že jsem se rozhodla o to s tebou podělit.
Dnes ti děkuji a jsem s velkou vděčností a láskou za dar, kterého se mi dostalo během léčení. Dostalo se mi vhledu a pochopení o celistvosti a jednotě vesmíru. Velký Duch mi ukázal, že nemám koukat a hodnotit bytosti jaké jsou, ale dívat se za ně, na ty nádherné světla duše. Viděla jsem tisíce zářivých duší a všechny byli spojené láskou v Jedno. Vím, že tisíckrát to bylo tebou v minulosti řečeno, ale teprve dnes jsem se dostala k hlubokému prožitku uvědomění. Už nikdy se nebudu nad něčím tolik a dlouho trápit – teď již vím! Po léčení jsem zůstala dojatá odevzdaně ležet a koukala do stropu. Šťastná u srdce s vděčností za tyto dary a po chvíli pak, jsem zažila znovu něco úžasného! Viděla jsem nádherné křišťálově modré blikající světlo ve tvaru koule a kolem byla zlatá zář. Nedá se to nazvat ani září, spíše zlato v mikroskopických drobných částečkách rozeseté kolem a vše se zlehka blikotalo kolem mě. Byla jsem uchvácena krásou zážitku a celého večera. Opět po letech jsem byla obdařená viděním něčeho Božského a děkuji Duchu svatému za pomoc a vedení k probuzení. Zvláště děkuji tobě Břeti. Srdečně děkuji a jsem za tuto možnost a lásku, která nám všem skrze tebe přichází, velmi, velmi vděčná.
Hana


Děkuji vám všem, kteří jste napsali i vám všem kteří s vděčností voláte, či hovoříte. 

Facebook  Twitter  LinkedIn    

O mojí práci Doporučuji