Spustit hudbu Vypnout hudbu

.
28.6.2024 /19:00-20:00

prosvětlení života v klidu a pohodlí vašeho domova

 

Jsem nesmírně šťastný, že díky velké snaze větší části lidstva pozvednout své životy do lásky a míru, nadešel vhodný čas a já mohu z úrovně svojí mise hvězdného semínka a služby životu předat druhý ze tří obdržených darů vesmíru ku pomoci lidstvu na jeho cestě vzestupu do páté dimenze a rozkvětu vědomí.

Přeji si, aby se tato možnost světelného a vibračního pozvednutí a ukotvení pro vás stala zlatým klíčem k důstojné, svrchované a svobodné bytosti a cestou k probuzení do radostného života
naplněného láskou, vděčností, mírem a hojností.
Nechť se tak stane.
 

   Některé změny, které můžete v procesu probuzení a vzestupu zaznamenávat
♥ Výrazně vylepšené intuitivní a psychické schopnosti, když se aktivují vaše vyšší čakry. Můžeme získat intuitivní vhled, ….jasněji vidět energetická pole a aury a snadněji se napojit na Akašickou kroniku a kosmické vědomí.
♥ Větší pocit jednoty, propojení, lásky a soucitu se všemi a se vším. Jak rezonujeme s vyššími vibracemi lásky na úrovni ….páté dimenze, pocity strachu, méněcennosti a oddělenosti se rozplynou. 
♥ Vylepšené projevy manifestace, když se učíme rychle projevovat svá přání prostřednictvím záměru a vizualizace.
♥ Zvýšený pocit bdělé přítomnosti a všímavosti, když se více soustředíme na přítomnost a svůj plynoucí dech života.
♥ Schopnost cítit a komunikovat s duchovními bytostmi, průvodci a pomocníky z vesmírných a andělských říší.
♥ Pocit blaženosti, vnitřního míru a bezpodmínečné lásky, když se sladíme se zdrojovou energií. Emoce založené na… ….strachu, jako je pocit opuštěnosti, smutek, hněv, žárlivost, závist či nespokojenost zmizí.
♥ Nová úroveň kreativity a inspirace, když využíváme nekonečnou inteligenci svého neomezeného vyššího já.
♥ Jasnost hlubokého uspokojení a radosti ze života, když získáme vhled do smyslu poslání a cesty svojí duše. Sladěním ….životní práce se svými vrozenými talenty a dary aktivujeme svůj plný potenciál. 
♥ Zrychlený osobní a duchovní rozvoj, rozšíření lásky, soucitu, hojnosti a prosperity, celková regenerace a uzdravení těla.
♥ Zvýšená synchronicita, zázraky a projevy v našich životech skrze prosvětlení čaker a aktivace světelného těla.
♥ Vibrační posun může způsobit hmatatelné fyzické pocity, od brnění po viditelná světla, jak se naše energetická těla čistí, prosvětlují a vylaďují. Zážitek rozšíření, vesmírné jednoty a radosti bude jedinečný pro každého jednotlivce.
        .

                                             Ceník energetického léčení a vibračního pozvednutí na dálku

1x léčení dospělí …………………………………………………………………………………………………………..  500 Kč
1x léčení důchodci a děti do 15 let ……………………………………………………………………………..  300 Kč
1x léčení matka a dítě do 15 let ………………………………………………………………………………….  600 Kč
5x zvýhodněné léčení dospělí …………………………………………………………………………………….. 2000 Kč

           

Pokyny pro registraci a platbu
Příslušnou částku uhraďte nejpozději den před termínem léčení na účet číslo: 2300701019/2010 Jako variabilní symbol uveďte 28624 a do zprávy pro příjemce napište celé své jméno. Data k účtu pro mezinárodní platbu najdete zde. Dospělí mohou využít zvýhodněné nabídky 5x energetické léčení a vibrační pozvednutí v libovolných termínech s jednorázovou platbou.
Pro registraci napište na můj e-mail: breta.batek@sebeleceni.cz zprávu: Léčení a vibrační pozvednutí v částce … je zaplaceno. Uveďte celá jména účastníků a zda jde o dospělého, dítě, či důchodce. Pokud nemáte e-mail, pošlete stejným způsobem SMS. Zpět obdržíte e-mail potvrzující úhradu vaší platby společně s pokyny a heslem, které si uvědomíte před působením v mysli a prostřednictvím kterého budete účastni.
Příští termíny: 12.7; 23.8; 20.9; 18.10; 15.11; 13.12.

O evolučním posunu a vzestupu lidstva a Země do frekvencí páté dimenze
Žijeme v nelehké, ale také vzrušující době probuzení a hromadného energetického vzestupu Země a lidstva do frekvencí páté dimenze! Je to evoluční, hluboce pozvedávající proces, doprovázený vibračním posunem k vyšší úrovni vědomí a hlubšímu spojení s duchovní sférou. Probouzíme se do nové reality, kde můžeme využít plný a neomezený potenciál vesmíru. Pochopení tohoto vývoje nám umožňuje procházet tímto transformačním procesem s větší jasností a účelností. Tento posun pro nás představuje příležitost vyvíjet se, vzdát se omezení minulosti a přijmout neomezený potenciál naší skutečné podstaty duše. Je to vzrušující čas být živým svědkem a součástí této mimořádné proměny. Jsme povoláni k posunu směrem k větší jednotě, míru a spojení mezi sebou navzájem a s planetou.
Evoluční posun Země znamená hluboký obrat v historii naší planety. Je nejen fyzickou změnou, ale také kolektivní transformací vědomí a duchovním probuzením. Jak se lidstvo pohybuje směrem k frekvencím vyšších dimenzí, zbavujeme se starých vzorců a přijímáme nový způsob bytí. V páté dimenzi se vědomí rozšiřuje a my se stáváme více naladěni na duchovní energie a univerzální moudrost. Tato dimenze vibruje na vyšší frekvenci, což nám umožňuje přístup ke zvýšeným stavům uvědomění, intuici a mocnější manifestaci. Je to říše jednoty, lásky a harmonie, kde se rozpouštějí omezení a my využíváme svůj skutečný božský potenciál. Přijetí frekvencí páté dimenze otevírá dveře do nové reality neomezených možností. Zatímco 3D existenci charakterizuje oddělení, strach a omezení, 5. dimenze vibruje na frekvenci lásky, jednoty a sebevyjádření.
Velký posun zahrnuje dimenzionální rozkol mezi hustotami vědomí. Ti, kteří vibrují na nižších frekvencích, mohou nadále prožívat realitu skrze optiku strachu, nepřátelství a odpojení. Ale ti, kteří se probouzejí do vyšších frekvencí, se posunou do vzestoupeného 5D stavu, charakterizovaného hodnotami srdce, které žije láskou, mírem a jednotou s veškerým životem.
Tento posun vidíme v rozpadu zastaralých mocenských struktur, zpochybňování zavedených „pravd“ a spojování sociálních hnutí. Velký posun můžeme také cítit v nás ve chvílích klidu, kdy se naše vnímání rozšíří a my nahlédneme na svět jako na propojenou síť, podloženou božskou inteligencí.
Není se čeho bát, neboť jsme se všichni rozhodli inkarnovat v tomto zvláštním čase, abychom pomohli evoluci planety. Zvednutím vlastního vědomí a ukotvením světla pomáháme kolektivně a s lehkostí svému porodnímu znovuzrození a přechodu lidstva do nového stavu bytí a tvoření v lásce!

Vzestup a zvýšení vibrační frekvence
Když vstupujeme do závěrečné fáze evolučního posunu Země, je třeba mít na mysli vzestup a zvýšení naší vibrační frekvence, která rozšiřuje naše vědomí.
Zvýšením naší vibrační frekvence se vyrovnáme s vyššími dimenzemi a využijeme neomezený potenciál vesmíru. Když zvedáme svou frekvenci, zažíváme větší jasnost, spojení a duchovní růst na naší cestě k realitě páté dimenze, kde tvoříme z úrovně ducha svoji vizi. Toho snadněji dosáhneme pomocí praktik meditace, bdělostí, kultivací pozitivních myšlenek a emocí a mocněji účastí na tomto Energetickém léčení a vibračním pozvednutí, které se zrodilo v mém srdci na podnět plánu duše a mých světelných pomocníků z nebeských říší ku pomoci lidstvu při vzestupu.

Význam vědomí a nastavení mysli během závěrečné fáze vzestupu
Být si vědom svých myšlenek, emocí a přesvědčení nám umožňuje vědomě si vybrat vyšší vibrační stavy a sladit se s frekvencemi páté dimenze. Tento posun ve vědomí a myšlení je zásadní pro osobní a kolektivní transformaci a dláždí cestu pro osvícenější a harmoničtější svět.
Během závěrečné fáze evolučního posunu Země je nezbytné procházet změnami s všímavostí a odolností. Toto je doba nesmírné transformace, která může přinášet různé výzvy a nejistoty, ale také obrovské dary.
Abyste prošli touto fází, zůstaňte ve spojení se svým vnitřním vedením, učte se pečovat s láskou o sebe a planetu a obklopte se podporujícími lidmi. Jednoduše jděte cestou radostně a dovolte si plynout na vlnách změn.

Život ve vyšší dimenzionální realitě
Když plně přijímáme frekvence páté dimenze, vstupujeme do nové reality plné neomezených možností. Žít v realitě vyšších dimenzí znamená zažít jednotu, lásku a harmonii v každém aspektu svého života. V 5D budou lidé ztělesňovat božské vlastnosti, které jsou jim vlastní. Z každého člověka bude přirozeně vyzařovat laskavost, soucit, radost, kreativita a vnitřní klid. Uvědomíme si své vrozené spojení s veškerým životem a budeme ctít zvířata a planetu jako vědomou, živou bytost.
Lidská mysl se rozšíří daleko za svou současnou kapacitu, neboť s menším omezením a větším přístupem k našemu vyššímu Já můžeme rozvíjet telepatické schopnosti, intuici, duševní uvědomění a nové formy komunikace. Postupně opustíme mluvený a psaný jazyk a budeme komunikovat telepaticky, přímo srdcem.
Život v 5. dimenzi odstraní závoje iluze vnucené 3D matricí. Zaměření se odvrátí od materialismu a vnější síly a přesune se více do nitra. Jasně uvidíme, jak tvoříme naši realitu a převezmeme odpovědnost za svůj podíl na spoluvytváření mírumilovného světa. Život v 5D daleko předčí vše, co jsme dosud znali a prožívali! 

Mimozemská pomoc
Zatímco Země a lidstvo prochází velkou transformací, nejsme sami. Pokročilé civilizace z Galaktické federace přišly na pomoc v tomto procesu. Zatímco v současnosti zůstávají z velké části skryty pohledu většiny jednotlivců, jejich jemný vliv nás směruje k vzestupu. Plejáďané, Arkturiáni, Síriané, Andromeďané, Venušané a mnoho dalších vyspělých vesmírných ras nám pomáhají pomocí pokročilých technik se soucitným srdcem odstraňovat blokády, které brání cítit jejich přítomnost ve svém srdci. Nechodíme zde sami. Neviditelné láskyplné ruce nás stále vedou vpřed. Brzy, jak zvýšíme naše vibrace, setkáme se radostně tváří v tvář s naší vesmírnou rodinou, připraveni připojit se ke galaktické komunitě!

Změny na úrovni těla a DNA
Nyní procházíme hlubokými změnami na buněčné a DNA úrovni. Naše těla obsahují krystalické struktury, které reagují na příchozí vysoko vibrační frekvence z vesmíru. Když naše DNA absorbuje tyto energie, v našem genetickém kódu se aktivují nové vzorce a sekvence!
Naše „odpadní DNA“, která obsahuje latentní schopnosti a aktivace, je nyní online. V podstatě se instaluje nový „software“, který nám umožní fungovat ve vyšších dimenzích a přistupovat k novým metafyzickým schopnostem. Tyto změny DNA spouštějí rychlý vývoj lidského vědomí a naší fyziologie!
Zatímco naše DNA byla kdysi omezena vírou v oddělení, nedostatku a omezení, nyní se probouzí ke svému božskému původu a tvůrčímu potenciálu. Stáváme se multidimenzionálními bytostmi a posouváme se za hranice vnímaných fyzických omezení.
S vibračním vzestupem souvisí rozpouštění a odstranění všech našich starých karmických závazků. Aktivuje se dvanácti úrovňový čakerní sloupec s křišťálovou čakrou uprostřed. Začíná se probouzet a propojovat naše původní dvanácti vláknová DNA. Transformuje se a mění také buněčná část našeho těla z uhlíkové na krystalickou formu.
Každá buňka v našem těle se rekalibruje, aby nás přeměnila na bytosti naplněné světlem. Toto je posvátná metamorfóza vyvolávající dřímající aspekty našeho mistrovství. Při používání této nově aktivované DNA na nás čekají vzrušující nové dary a vhledy. Vstupujeme do obnovené fáze zázraků a neomezených možností!

Vhodné kroky a příprava pro harmonický vzestup
∝» Očistěte své tělo půstem a detoxikujte se od těžkých kovů. Odstraněním toxinů a nízkých energií bude pro vaše buňky snazší vibrovat na vyšší frekvenci.
∝» Přejděte na převážně rostlinnou, organickou stravu. Lehčí energie ovoce a zeleniny napomůže zvýšení vibrací těla. Maso a zpracované potraviny vás budou zatěžovat a vibračně držet dole.
∝» Trávit čas v přírodě. Napojení na přirozené rytmy a elementární energie Země pomůže naladit vaše tělesné pole na probíhající frekvenční posun.
∝» Dopřejte si dostatek odpočinku. Umožnění řádného spánku dává tělu čas na integraci příchozích energií a světelných aktivujících kódů.
∝» Uvolněte omezující přesvědčení o tom, co je možné. Ty v jádru pramení z iluze ega o oddělenosti. Ve vědomí jednoty 5D se vše stane dosažitelným.
∝» Zbavte se potřeby ovládat. Nehodnotit, nekritizovat a neposuzovat je cestou do jednoty. Vyšší vibrace 5D přináší odevzdání se božské vůli, která má vždy na mysli vaše nejvyšší dobro. Dovolte si životem a svými událostmi procházet s důvěrou.
∝» Odstraňte negativní emoce a stará traumata a zranění prostřednictvím účasti na Energetickém léčení a vibračním pozvednutí, abyste vyčistili staré energie založené na strachu a zvýšili své vibrace a probudili svoji vyšší mysl do lásky.
∝» Otevřete své srdce prostřednictvím duchovních praktik, jako je modlitba, meditace, mantra a odpuštění. Rozšíření vašeho srdečního prostoru nově vznikající křišťálové čakry zvětší vaši schopnost přijímat přenášená vylepšení.
∝» Trávit čas v tichu. Ztišení své mysli vypne demagogii ega a umožní vám naladit se na jemné energetické posuny a vnitřní vedení.
∝» Se správnými přípravami a uvolněním hustoty se vaše buňky stanou krystalickými kanály pro vyšší frekvence. Prostřednictvím Energetického léčení se Svatou trojicí na dálku a Energetického léčení a vibračního pozvednutí na dálku do 5D  pojedete půvabně na vlně vzestupu do vznešeného stavu harmonie, míru a osvícení.

Lidstvo na prahu nového počátku
Lidstvo je na prahu nového počátku, kdy začneme využívat svůj skutečný božský potenciál a snadno manifestovat své touhy. Vcházíme do zapomenutého prostoru, kde můžeme žít v souladu s naším nejvyšším účelem a vytvořit svět, který odráží naše nejniternější touhy. Přijměte tento velký posun a nechte své sny stát se vaší realitou!
.

Pokyny k energetickému léčení a vibračnímu pozvednutí do 5D na dálku

Před působením si udělejte čas pro sebe a v klidu si přečtěte pokyny společně s uvedenými texty této stránky, které vám pomohou lépe porozumět, nasměrují záměr a značně tak posílí vaše otevření se světlu a vibračnímu vzestupu. S přípravou na energetické působení započněte včas, neboť stres se světlem nekamarádí. Vypněte rušivé zdroje jako Wi-Fi či mobil. Je přínosné si vytvořit malý oltář pozvednutí svého života do 5D, kde zapálíte svíčku a přiložíte lístek papíru s napsaným heslem, které jsem vám poslal. Pokud chcete, přidejte svůj talisman či polodrahokam (křišťál, smaragd, diamant, rubín, selenit), který si vibračně nabijete světlem.
Chcete-li, pusťte si velmi jemně hudební doprovod odkazem uvedeným v posledním bodě a použijte čistý éterický olej (pomeranč, levandule, kadidlo, nebo Spiron). Položte se do klidu na bezpečné místo, kde nebudete ničím rušeni. Ležte na zádech s rukama podél těla a chodidly ve vzdálenosti kyčlí od sebe. Přikryjte se dekou, pokud by vám bylo chladno.
Nejpozději v 18:50 se vědomě uvolněte a vypněte všechnu snahu něco řídit a hodnotit. Jen dovolte celému tělu a všem jeho částem, aby se mohlo úplně uvolnit. Uvědomte si obdržené heslo, které je branou k léčení a odevzdejte se tichu a míru vesmíru.  Teď máte prostor jen pro sebe, pro své naladění a pozvednutí do světla.
Dovolte svému dechu, aby se mohl přirozeně zpomalit a prohloubit. Nijak ho nemanipulujte, jen mu dovolte, ať vás vede do uvolnění, klidu a míru. Nechejte se do svého dechového rytmu dovést s lehkostí a volným plynutím.
Zaměřte svoji pozornost do srdce a svojí křištálové čakry. Můžete se jemně dotknout svého srdce rukou, či prsty a více zde ukotvit svoji pozornost. Představte si, že srdeční čakra září světlem bezpodmínečné lásky a rozšiřuje se do jednoty vesmíru.
Ve stavu míru proneste ze srdce svoji upřímnou prosbu „Otvírám se světlu lásky a vibračnímu pozvednutí do 5D Tyto kroky proveďte do 19:00, kdy započne energetické působení.
Od 19:00 hod. po dobu energetického působení relaxujte, meditujte, nebo jen tak buďte v míru, plně otevřeni lásce. Po ukončení působení v 19:55 zůstaňte ještě nejméně 5 minut vědomě s láskou a vděčností ve svém srdci. Dovolte si vnímat a prožívat radostnou přítomnost ve světle svojí duchovní podstaty. Udržujte v mysli myšlenku „Jsem v dokonalé a čisté vibrační frekvenci bezpodmínečné lásky.“ A s tímto naladěním a vědomím, že ve vás stále přebývá světlo, radost a mír, vstupte do svého nového života.
Po ukončení působení ve 20.00 hod. jste v novém světelném nastavení těla, mysli a vědomí. Máte vyšší vibrace, DNA je prosvětlená a buněčný systém zbavený paměťových stresových vzorců začíná uzdravovat a transformovat vaše bytí do ukotvení ve světle. Již nepřemýšlejte o starém světě, ale tvořte s novou vizí ten nový. Zůstávejte s radostí a láskou, která vám bude pomáhat své zvyšující vibrace a rozvíjené kvality ukotvovat.
Pokud zažíváte v tomto čase transformace jakékoliv zdravotní problémy, pak jsou také součástí vašeho procesu vzestupu. Projevy jako bolesti hlavy, zhoršené a rozmazané vidění, únava a vyčerpání, bolesti kloubů a kostí, slabost nohou, nebo zhoršující se trávení jsou nyní častým ukazatelem vibračního přechodu, kterému nejste dostatečně otevřeni a neumožňujete hladké procesy přechodu. Pak doporučuji 5x léčení a vibrační pozvednutí po sobě a bude-li třeba, znovu opakujte. Opakováním budete své vibrace a tvoření z úrovně lásky ukotvovat stále výš.
Mým úkolem je s prosbou k Prvotnímu zdroji v propojení zúčastněných myslí vytvořit a udržovat energetický světelný kanál pro napojení se na paprsek vzestupu, který každou otevřenou a připravenou bytost vede vibračním vzestupem do jednoty s vesmírem. V průběhu působení přizvu ku pomoci světelné bytosti z nebeských říší. Především světelné draky k čištění, anděly, archanděly a jednorožce k prosvětlování, pozvedávání a aktivování světelných kódů a klíčů do života.
Chcete-li toto světelné léčení a vibrační pozvednutí podpořit vhodnou harmonizující hudbou, nabízím zde odkaz na léčivou hudbu, která pomůže uvolnit tělo, ztiší emoce a podpoří celkové naladění. Hudbu je důležité pustit nízkou hlasitostí, kterou téměř neslyšíte, aby po naladění těla a zvýšení citlivosti smyslů, nerušila. 
.

Podrobnější informace k energetickému léčení a vibračnímu pozvednutí do 5D na dálku

Před působením
Před vlastní seancí doporučuji začlenit klidový režim a pobývat alespoň krátce o samotě. Ideální je udělat si několik hodin čas a dostat se do svého středu. Naladit se na duchovní síly, které při léčení pomohou být účasten s otevřeným srdcem a s čistou myslí. Otevřít se s důvěrou vesmírnému zdroji a jeho léčivé moci. Vědomě odložte všechen spěch, stres a strach a dovolte si ladit se v uvolněném stavu přijímání na duchovní vibrace.
Před léčením je vhodné se osprchovat teplou i studenou vodou a obléci si čisté oblečení. Cílem je cítit se pohodlně a mít co nejlepší pocit tělesné, mentální i duševní čistoty.
Chcete-li mít s duchovního léčení ten nejvyšší účinek, pak je nejdůležitější naladit se na duchovní zdroj síly. Proto před léčením požádejte prvotní zdroj, vašeho duchovního mistra, anděly, archanděly a jednorožce o světelnou podporu při léčení. Doporučuji se s důvěrou odevzdat do božích rukou a vesmírné lásce. V průběhu léčení zůstávejte v co nejvyšším stavu uvolnění těla, mysli, duše i ducha.
Po ukončení působení
Po ukončení působení nějakou dobu jen ležte se zavřenýma očima a vstřebávejte předané duchovní vibrace. Světelné aktivované kódy a klíče s vámi budou pracovat, čistit a uzdravovat ještě několik hodin až dnů dle toho, jak dalece potřebujete a dovolíte si pomoci a jak dlouho dokážete udržet své naladění na světlo. Proto po léčení vynechte nedůležité činnosti, rozhovory, či sledování televize a zbytečně neplýtvejte energií a duchovní silou. Spánek je ideální pro správné vstřebání předané energie. Po léčení se nejméně deset hodin nesprchujte a buďte k sobě láskyplní. Tímto duchovní síle umožníte, aby odvedla tu nejlepší práci a ukotvíte si nové vibrace.
Odléčovací reakce
Odléčovací reakcí jsou označované všechny nekomfortní stavy vašeho těla, které mohou nastávat po léčení. Pokud jste se naladili na vyšší vibrace a naplnili světlem, pak žádné negativní reakce nebudou. Pokud jste v procesu stoupání pak pamatujte, že stejně jako vaše fyzické tělo, tak i všechny ostatní části vaší bytosti potřebují pro očistu na toaletu. Pokud tedy budou po léčení přicházet jakékoliv odléčovací reakce v podobě emocí, zviditelnění starých mentálních vzorců, nebo tělesných fyzických projevů vašich dřívějších obtíží, pak se jim nebraňte, nesnažte se je potlačit a nedávejte jim žádnou pozornost, která by je držela a posilovala. Mít pozornost stále zaměřenou na lásku a světlo znamená, že vše co léčení uvolní a vynese na povrch, také odejde. Nezapomínejte, že vaše myšlenky tvoří realitu a tak tvořte zdravé tělo. 
Základní princip ozdravného a vibračně pozvedávajícího procesu
Energetické duchovní léčení vyčistí a zastaví vstup negativní energie do fyzického a duchovního těla člověka, vy-živí světlem, vibračně pozvedne a ozdraví celý organizmus. Vědomí a mysl člověka se vyladí do jednoty a propojí vás s vesmírným zdrojem. Prvotní zdroj a přizvané světelné bytosti jsou autorem, léčitel je zprostředkovatelem a léčený je příjemce léčivé síly světla. Duchovní láskyplná síla Prvotního zdroje a světelných pomocníků z nebeských říší funguje vždy dokonale. V průběhu působení zvu ku pomoci světelné bytosti z nebeských říší. Především světelné draky k čištění, anděly, archanděly a jednorožce k prosvětlování, pozvedávání a aktivování světelných kódů a klíčů do života. Láska má velmi inteligentní rozlišovací schopnost vidět do všech souvislostí nemoci a odstranit vše, co již daná osoba v souvislosti se svým rozvojem duše nepotřebuje. Světlo milosti a láska neustále akceptuje individuální vědomí člověka. Duchovní energetické léčení a vibrační pozvednutí nabídne každému člověku maximum. Je však důležité, jak se člověk dokáže naladit, otevřít a kolik světla je schopen přijmout. Proto kladu velký důraz na váš stav bezpodmínečného přijímání léčivé síly a otevření se světlu.
Pamatuj, že klíčem k pozvednutí vibrací je upřímná láska, pravda, vědění a soucit k sobě. Energetické léčení a vibrační pozvednutí do lásky 5D dokáže odstraňovat příčiny nemocí, rozšiřuje vědomí a pozvedává do radostného bytí v lásce, síle, zdraví a hojnosti. Věřte, že stejně jako vás, může prožitá cesta vzestupu, přivést i další bytosti k pozvednutí a nové zkušenosti.

Děkuji vám za vaše tvoření svého krásného světa, za odvahu a lásku v šíření světla mezi lidi


Reference – napsali o mně a mojí práci

ostatní reference otevřít zde

Moje zážitky a zkušenosti s Léčením na dálku s Břetislavem
První léčení na dálku jsem zkusila z pouhé zvědavosti, zajímalo mě, jak to ten Břetislav na dálku dělá? Moje pochybnosti brzy zmizely, dokonce i má nevěřící dcera v pubertě zažila vlastní pozitivní zkušenost s léčením na dálku, když měla virózu s horečkou. Překvapilo mě hned u prvního léčení, že jsem ve zklidnění zřetelně vnímala úvodní ladění jednotlivých čaker i jejich otáčení, jako by se energeticky opravovaly a rozhýbávaly. Léčení i Břetislava jsem si velmi oblíbila a účastním se pravidelně už více než rok. Vážím si Břetislava jako pravdivého a laskavého člověka, který se na léčení vždy poctivě připravuje a věnuje se svým klientům s upřímným zájmem a obětavostí. Léčení na dálku je velikým darem, přináší možnost všem, kteří by nemohli dojet na osobní konzultaci a pravidelným opakováním se prohlubuje. Pro mě osobně je též cestou, jak rozvíjet své dary tvořivosti a malování novým směrem. Vyhovuje mi soukromí, že nemusím nikam chodit a mohu zůstat doma ve svém klidu. Stále se prohlubuje intenzita prožitků z léčení a u mě osobně nejde jen o to, že se léčí nějaká akutní zdravotní indispozice, ale o pravidelný čas klidu jen pro sebe, i o péči o svou duchovní část. Velmi mě naplňují také pravidelné semináře s meditacemi Břetislava v centru Maitrea, kde hovoří také o aktuálních tématech souvisejících s přechodem do 5D a které doplňuji svými obrazy.

Zažívám při léčení nádherné výlety mé duše do zářivých jemnohmotných světů, kde jsou tak úžasné obrazy, že je někdy neumím věrně namalovat, ale občas se mi to i podaří. Často druhý den sdílím Břetislavovi, co mi to má fantazie a veliká představivost při léčení předváděla a on se pak usmívá, protože mu popisuji přesně všechny pomocníky, které sám na pomoc přizval. Přelomové bylo pro mě léčení s růžovým drakem, kdy jsem zažila tak přátelské setkání s mateřsky pečující energií dračice, jako bychom se setkaly znovu po mnoha životech odloučení, a její přenádherné laskavé oči mě úplně dojímaly. Po tomto léčení se mi nechtělo vůbec zpátky na zem. Tak jsem ji hned namalovala přírodním inkoustem z kůry olšového dřeva, kterou jsme nasbírali společně s Břetislavem na procházce v lese. Změnil se mi pohled na draky, které nám v dětství v pohádkách dávali za vzor lidožroutů a děsivých monster. Až nyní v roce draka 2024 jsem objevila svět laskavých pomocných bytostí hodných draků, kteří k nám na zem přicházejí pomáhat a někdy i užít svůj oheň k očistě a spálení staré energie, která nás zde na zemi uvězňuje a už neslouží dobru.

K novému léčení na dálku pro pozvednutí do 5D jsem vnímala, že mé tělo jakoby ztrácí hranice nebo spíš rozšiřuje vědomí na celou místnost, na propojení v jednotě. Byla jsem světélkující vodou a součástí moře v jednotě bez hranic fyzického těla. Vnímám, že toto nové léčení je velmi prospěšné pro všechny, kteří chtějí zvyšovat své vibrace a žít bezpodmínečnou lásku a jednotu. Zatím si úplně nedokážu představit, jak budeme žít v páté dimenzi, je to jako jet na velkou cestu do neznámé země, toto léčení může být jako „přípravka“ toho, co nás čeká. Těším se na to, bude to jistě parádní a duhová jízda všech barev!
Děkuji za to, že mě cesty osudu zavedly k Břetislavovi a že můžeme spolupracovat v radostném spolutvoření a sloužit druhým na cestě ke Světlu.
Magdaléna


Reference od paní Ilony
V minulosti jsem prožila traumatické období, které se projevilo ztrátou radosti ze života a posléze i na fyzickém těle boreliózou. Při hledání případné pomoci jsem našla kontakt na pana Břetislava Báťka.
Už při první návštěvě u pana Břetislava jsem moc ocenila možnost nahrávat si celý náš rozhovor. Byl pro mne tak plný láskyplné investice a práce, že by byla opravdu škoda s tím dále nepracovat. Stále dál nahrávky poslouchám a dál objevuji pro mne důležitá poselství.
Mám zkušenosti s léčiteli a terapeuty a sama jsem s lidmi pracovala a pan Bátěk se mi jeví jako výjimečný. Z mého pohledu je jeho práce vysoce profesionální s hlubokým vhledem a zároveň nepodbízivě, přesvědčivě a opravdově láskyplná. Tyto dvě kvality, profesionalita a láska se neokázale a přirozeně prolínají. Je to koncert vlídnosti a zároveň jednoznačné moudrosti. Pro zprostředkování a otevírání dalších a dalších rovin k nazření sebe samé pan Břetislav používá „obrazy“, které jsou velkou a zábavnou pomocí k pochopení situace. Dobře se mi s nimi pak i v budoucnu pracuje. 
Každým okamžikem se od pana Břetislava učím, jako klientka i jako terapeutka. Oceňuji pocit bezpečí, přijetí, klidu a maximální péče a také maximální výjimečné nasazení a laskavost. Také je příjemné a zajímavé pozorovat lingvistické kvality pana Báťka a například jeho osobité a citlivé používání slůvka „ne“.  Pracuje velice citlivě i s intonací hlasu. Když je třeba, abych si všimla nějaké své nežádoucí vlastnosti, nebo pokřiveného pohledu, pomůže mi s tím soucitným, průhledným téměř neviditelným způsobem, který dovoluje, aby můj systém zůstal otevřen, nezavřel se kritikou a mohl se dále proměňovat a léčit.
Už po první návštěvě jsem cítila výrazný příliv energie jak psychické, tak fyzické a to ještě několik dní. V návštěvách dále pokračuji a vnímám své zlepšení jak na celkovém zdraví, tak na kvalitě života a pozitivních změnách v něm a děkuji za jeho podporu a skvělou péči.
Největší kvalitu terapie pana Báťka vnímá v tom, že on sám JE těmi kvalitami, které nabízí. Stojí velice pevně v Lásce a Pravdě. Není rozdíl mezi tím, co říká a jak existuje. Opravdovost je velice mocná vlastnost, které se bojí ti, kdo jsou spoutaní a neví o tom a je okouzlující pro ty, kdo se už chtějí a touží osvobodit.
Děkuji, že se stalo a mohu být v jeho péči a spolupracovat s ním na svém postupu ke zdraví a radosti.     
Ilona


Ahoj Břeti,
nespočítám ani, kolika tvými energetickými léčeními jsem již v minulosti prošla. Vždy jsem zaznamenala úlevu na tělesné schránce, hluboké uvolnění, anebo krátkou vizi k danému heslu. Minulý týden v  léčení – ,,Radost,“  jsem zažila u srdečního centra velký třes. Říkala jsem si, něco se se mnou děje! Jakoby se bořilo a odcházelo vše staré. Včera při energetickém léčení a vibračním pozvednutí – ,,Jednota vesmíru,“ jsem zažila něco tak úchvatného, že jsem se rozhodla o to s tebou podělit.
Dnes ti děkuji a jsem s velkou vděčností a láskou za dar, kterého se mi dostalo během léčení. Dostalo se mi vhledu a pochopení o celistvosti a jednotě vesmíru. Velký Duch mi ukázal, že nemám koukat a hodnotit bytosti jaké jsou, ale dívat se za ně, na ty nádherné světla duše. Viděla jsem tisíce zářivých duší a všechny byli spojené láskou v Jedno. Vím, že tisíckrát to bylo tebou v minulosti řečeno, ale teprve dnes jsem se dostala k hlubokému prožitku uvědomění. Už nikdy se nebudu nad něčím tolik a dlouho trápit – teď již vím! Po léčení jsem zůstala dojatá odevzdaně ležet a koukala do stropu. Šťastná u srdce s vděčností za tyto dary a po chvíli pak, jsem zažila znovu něco úžasného! Viděla jsem nádherné křišťálově modré blikající světlo ve tvaru koule a kolem byla zlatá zář. Nedá se to nazvat ani září, spíše zlato v mikroskopických drobných částečkách rozeseté kolem a vše se zlehka blikotalo kolem mě. Byla jsem uchvácena krásou zážitku a celého večera. Opět po letech jsem byla obdařená viděním něčeho Božského a děkuji Duchu svatému za pomoc a vedení k probuzení. Zvláště děkuji tobě Břeti. Srdečně děkuji a jsem za tuto možnost a lásku, která nám všem skrze tebe přichází, velmi, velmi vděčná.
Hana


 

      

Facebook  Twitter  LinkedIn

O mojí práci Doporučuji