Spustit hudbu Vypnout hudbu

Numerologie

Břetislav Bátěk

Proč numerologie funguje a k čemu slouží

Celý náš svět se vyvíjí předvídatelným vývojem v cyklech, které se dají měřit čísly. Stále přítomný, neustále se obnovující životní cyklus vložený do věčného koloběhu energie a čísel, který řídí prostorový řád všech věcí, které jsou mezi nebem a naší nádhernou zemí. Přestože jsou čísla v našem světě tak důležitá, málokdo si uvědomuje, že čísla nevyjadřují jen kvantitu, ale i kvalitu. Vlastní energii a vibraci sice nemůžeme vidět, ale můžeme sledovat její projevy. Stejně jako nevidíme elektrický proud v lampě, která svítí a dává nám tak důkaz, že tento proud existuje. Kvalita čísla, nebo skupiny čísel v datu narození vytváří neviditelné vibrace, které postupně jemně a vytrvale ovlivňují povahové rysy člověka. Lze z nich vyčíst schopnosti každého člověka vyrovnávat se se životem a světem. Můžeme například vidět jeho profesionální předpoklady, zdravotní potíže, sexuální a životní energii, nebo problémy a omezení z dětství, či minulého života. Numerologie nám dává do rukou tisíciletý tajný klíč k našemu vnitřnímu vývoji, ke schopnosti porozumět a utvářet svůj život zdravěji, šťastněji a naplněněji.

Kdy numerologie vznikla a odkud pochází

Stará mystická učení udávají, že se numerologie vyvinula z kabaly, jako ze starého židovského učení. Bylo to původně esoterní, tedy skryté učení, které se předávalo z mistra na žáka. Například několik rukopisů z 8. století, které byly nalezeny v Tisíci Buddhových jeskyních v Tun Chuangu dokládají, že systém taoistické numerologie je starý více než 6000 let a vychází z nejstarší čínské knihy proměn, I-ťing. Snad se také jednou dočkáme potvrzení mého pocitu, že celá vibrační soustava čísel, známá pod dnešním názvem numerologie má původ už ve zmizelých vyspělých civilizacích Atlantidy a Lemurie.
Numerologie stejně jako tarot, astrologie, nebo I-ťing není pomůckou k věštění, ale hlubokým učením o spoluvytváření svého osudu. Pro hlubší schopnost pomoci prostřednictvím numerologie je nutná nejen znalost, ale také jistá iniciace, neboli zasvěcení do Tarotu, jako hluboké nauky vyučované již v mystériích starého Egypta. Proto se také říká, že numerologie je sestrou tarotu. Jinými slovy, jedno vychází z druhého a vzájemně se rozšiřuje.

Co je tarot a kde je jeho původ

O původu tarotu toho bylo již mnoho napsáno a nelze zaručit bezpečnost žádné teorie. Někteří ho považují za zasvěcující systém starého Egypta, jiní ho dávají do souvislosti s kabalou, alchymií a psychologií. Jisté je, že je to velmi starý a moudrý karetní systém pracující s archetypy a hlubokou symbolikou, která k člověku a jeho nevědomí promlouvá. Je to mocné karetní orákulum, které bylo tak, jak ho známe v té dnešní podobě známé již v 16. století. V rukách moudrých je velkým pomocníkem pro všechny hledající na cestě životem. .

Jaká je struktura tarotu

Tarotové karty se dělí do dvou podskupin a skládají se z tak zvané velké a malé arkány, které obsahují celkem 78 karet. Velká arkána (velká tajemství) obsahuje  22 karet a malá arkána (malá tajemství) obsahuje 56 karet, které představují celkem 78 karmických cest neboli scénářů na cestě duše k osvícení a Bohu. Zatímco velká arkána skládající se z 22 jednotlivých motivů tvoří na základě číslování jasnou posloupnost, malá arkána je předchůdcem našich dnešních karet a má čtyři série karet představující čtyři živly a s nimi korespondující kvality. Přesný duchovní význam velké arkány nalezneme v knize Thothově. Každá karta má v numerologickém pojetí své číslo a konkrétní význam. V dnešní době je možné zakoupit desítky tarotových karet v různých provedeních a stylech. Všeobecně nejpoužívanější však je Rider-Waite a Crowleyho Thothův tarot, který také sám ve své praxi používám a mohu doporučit. 

 

Numerologický rozbor osobnosti a cesty duše

Pro koho je rozbor určený

Numerologický rozbor osobnosti, který provádím je výsledkem mého více než 25. letého studia, praxe a upřímného záměru pomoci člověku pochopit sebe, svůj život a umět mu ukázat vhodnou cestu a svůj životní úkol. Dát mu k dispozici nástroje, kterými uchopí opratě kočáru svého života do svých rukou a dosáhne naplnění a radosti nejen v soukromém, ale i profesním životě. Je určen všem, kteří mají odvahu vidět to, co je ve svém životě skutečně podstatné a důležité. Je vhodné pro všechny otevřené hledače na cestě, kteří chtějí prosvětlit, nebo harmonizovat a léčit svůj život, nebo více porozumět svému partnerovi a vytvořit tak harmonický a rozvíjející se vztah v lásce a růstu.

Jste vysoce citlivý – hypersenzitivní člověk?

Možná, že je vám tento pojem zatím neznámý a možná, že máte pocit, že se vás to nějak týká. Mezi námi je zhruba 20% lidí s vysokou citlivostí. Tedy zhruba každý pátý člověk se může buď potýkat s nevýhodami, anebo využívat dary svojí citlivosti. U velké části těchto lidí, s rovnocenným zastoupením žen i mužů bývají počáteční léta s vysokou citlivostí spíše velmi náročné až drastické. Doba a míra této náročnosti je však značně ovlivněna snahou jedince převzít za své nastavení, které může být velkým darem, zodpovědnost, porozumět sobě, naučit se přijímat s láskou a využít svoji citlivost pro zkvalitnění svého života a životů druhých. Tedy zkultivovat svoji osobnost duše se všemi jejími nástroji do koordinovaného a láskyplného vyjádření se v tom vnějším světě. S touto citlivostí nervové soustavy a všech nejen tělesných smyslů se už takoví lidé narodí a často v porovnávání se s okolním světem pochybují, zda jsou vůbec v pořádku. Mají velmi bystré smysly a dokáží vnímat mnohem více podnětů, než ostatní. Jejich reakce a vnímání je mnohem silnější a tak se lehce rozpláčou nad zranitelností brouka, užasnou nad krásou slunečního paprsku v kapce vody na listu, či vyjádří hluboký soucit nad utrpením lidí na druhé straně zeměkoule. V dřívějších dobách byli právě tito velmi citliví lidé buď poradci panovníků, nebo vysoce postavenými v oblasti spirituality. Větší část jsou spíše introverti se silnými prožitky a empatií, kteří se raději skrývají a vyhledávají samotu, i když mohou být nazýváni podivíny. Asi 30% jsou také extroverti, kteří potřebují společnost a sdílet svoje pocity, což však nevydrží moc dlouho a po krátkém čase zase raději nenápadně odchází.
Pro většinu těchto lidí je nutností naučit se vědomě se svojí citlivostí zacházet, kultivovat ji a posléze ji uplatnit jako svůj dar světu, prostřednictvím kterého se plně vyjádří a vnitřně naplní. V opačném případě může docházet k otáčení citlivosti proti sobě, druhým, ke stresu a přetížení, ke zmatečným životním krokům, uzavírání se do sebe a depresím. Pokud hypersenzitivní člověk svoji citlivost správně uchopí, a to je také jeho úkol, pak je schopný žít šťastnější a naplněnější život v radosti než ostatní. Je potřeba objevit a kultivovat své schopnosti, které dají značku jedinečnosti. Protože sám jsem jeden z velkých citlivců, který absolvoval nelehkou, ale velmi výživnou životní cestu objevování, kultivace a růstu nabízím ve svojí praxi pomoc a podporu na cestě těm, kteří chtějí svoji citlivost správným způsobem uchopit, nasměrovat a využít. S přispěním numerologického rozboru a náhledu na nastavení osobnosti a cestu duše jsou výsledky společné práce více než výborné. Zvláště tuto službu s citlivými lidmi mám velmi rád a je vždy obrovsky přínosná pro obě strany. Mohu vám být tedy průvodcem a pomocníkem na cestě k síle vaší jedinečnosti.

Jakým způsobem rozbor provádím a kolik zaplatíte

Numerologický rozbor provádím vždy formou osobní konzultace v délce devadesáti minut na jedno sezení. Celkový osobnostní výklad vyžaduje v průměru asi 6-8 hodin. Připomínám a jsem si vědom, že nejde zdaleka jen o proces předávání informací, ale také schopnost komunikovat vnitřně přímo s osobností duše klienta. Jen tak je možné vidět prostřednictvím rozboru do hloubky, být schopen skutečně člověku dobře porozumět a umět podat výklad způsobem a řečí, kterému jeho mysl a vědomí rozumí. K tomu je nedílnou součástí a velmi přispívá vibračně harmonické prostředí mého léčebného prostoru a také schopnost pracovat s člověkem prostřednictvím srdce, s intuicí a s láskou. Díky těmto vytvořeným podmínkám dochází k hlubokému otvírání se, uvědomování si důležitých skutečností a tím také k vnitřnímu přeprogramování se v oblastech, v kterých máme potenciál povyrůst a zkvalitnit svůj život. Celý průběh rozboru je věnován potřebám a otázkám klienta tak, aby mohlo docházet k uvědomování si souvislostí a následnému začlenění poznání do praktického života. Na sezení si doporučuji přinést psací potřeby na důležité poznámky anebo si můžete pořídit audio záznam na diktafon, nebo svůj mobil.

Kde numerologické rozbory a terapie provádím

Všechny terapie provádím na mojí adrese, viz kontakt. Mám pro ně vyčleněn speciální prostor, který je určen pouze k tomuto účelu a má tak vytvořenou potřebnou energii a vibrace. Pokud chcete, můžete si na mobil, nebo záznamník pořídit záznam, či si dělat svoje poznámky, což mohu jen doporučit. Pro domluvu termínu individuálního sezení použijte prosím můj telefon, nebo mail. Do zprávy stručně uveďte důvod, pro který přicházíte, celé jméno, datum narození a telefon. Obratem vám nabídnu závazný termín k schválení.
Pro člena rodiny, nebo přátele je možné využít dárkové poukázky na službu Numerologický rozbor osobnosti a cesty duše. Je však dobré vědět předem, že si obdarovaný člověk takový rozbor opravdu přeje a je mu otevřený. Pak z něho bude mít také jistě velký a dlouhodobý užitek, který se projeví v jeho vytvářené a prožívané realitě.


Ceník numerologických služeb
.

Vstupní pohovor s diagnostikou a výběrem preparátů (90 min.) –  2000 Kč
Další následné terapie jakéhokoli druhu dle nabídky (90 min.) –  1800 Kč
Numerologický rozbor osobnosti a cesty duše (90 min.) –  1800 Kč

Partnerský numerologický rozbor a slučitelnost (90 min.) –  1900 Kč
Karmická cesta s jejími dary, úkoly a osobnostní kód (90min.) –  1900 Kč
Energetické léčení, harmonizace a podpora na dálku (45 min.) –  500 Kč
Storno poplatek za neúčast na terapii bez včasného oznámení –  500 Kč

..

Nezapomínej, že chvíle, kdy můžeš změnit sebe a svůj život je právě teď.
Nezáleží na tom, jak v těžké situaci jsi,
protože změnu přinese tvůj pohled na to, co chceš, aby bylo.
A tato chvíle nového pohledu je možná jen v současném okamžiku.
Každý, i ten nejmenší začátek může mít velký smysl.
.

.

O mojí práci Doporučuji