Spustit hudbu Vypnout hudbu

Numerologie

Břetislav Bátěk

Proč numerologie funguje a k čemu slouží

Celý náš svět se vyvíjí předvídatelným vývojem v cyklech, které se dají měřit čísly. Stále přítomný, neustále se obnovující životní cyklus vložený do věčného koloběhu energie a čísel, který řídí prostorový řád všech věcí, které jsou mezi nebem a naší nádhernou zemí. Přestože jsou čísla v našem světě tak důležitá, málokdo si uvědomuje, že čísla nevyjadřují jen kvantitu, ale i kvalitu. Vlastní energii a vibraci sice nemůžeme vidět, ale můžeme sledovat její projevy. Stejně jako nevidíme elektrický proud v lampě, která svítí a dává nám tak důkaz, že tento proud existuje. Kvalita čísla, nebo skupiny čísel v datu narození vytváří neviditelné vibrace, které postupně jemně a vytrvale ovlivňují povahové rysy člověka. Lze z nich vyčíst schopnosti každého člověka vyrovnávat se se životem a světem. Můžeme například vidět jeho profesionální předpoklady, zdravotní potíže, sexuální a životní energii, nebo problémy a omezení z dětství, či minulého života. Numerologie nám dává do rukou tisíciletý tajný klíč k našemu vnitřnímu vývoji, ke schopnosti porozumět a utvářet svůj život zdravěji, šťastněji a naplněněji.

Kdy numerologie vznikla a odkud pochází

Stará mystická učení udávají, že se numerologie vyvinula z kabaly, jako ze starého židovského učení. Bylo to původně esoterní, tedy skryté učení, které se předávalo z mistra na žáka. Například několik rukopisů z 8. století, které byly nalezeny v Tisíci Buddhových jeskyních v Tun Chuangu dokládají, že systém taoistické numerologie je starý více než 6000 let a vychází z nejstarší čínské knihy proměn, I-ťing. Snad se také jednou dočkáme potvrzení mého pocitu, že celá vibrační soustava čísel, známá pod dnešním názvem numerologie má původ už ve zmizelých vyspělých civilizacích Atlantidy a Lemurie.
Numerologie stejně jako tarot, astrologie, nebo I-ťing není pomůckou k věštění, ale hlubokým učením o spoluvytváření svého osudu. Pro hlubší schopnost pomoci prostřednictvím numerologie je nutná nejen znalost, ale také jistá iniciace, neboli zasvěcení do Tarotu, jako hluboké nauky vyučované již v mystériích starého Egypta. Proto se také říká, že numerologie je sestrou tarotu. Jinými slovy, jedno vychází z druhého a vzájemně se rozšiřuje.

Co je tarot a kde je jeho původ

O původu tarotu toho bylo již mnoho napsáno a nelze zaručit bezpečnost žádné teorie. Někteří ho považují za zasvěcující systém starého Egypta, jiní ho dávají do souvislosti s kabalou, alchymií a psychologií. Jisté je, že je to velmi starý karetní systém pracující s archetypy a hlubokou symbolikou, která k člověku a jeho nevědomí promlouvá. Je to karetní orákulum, které je v dnešní struktuře známé již od 16. století..

Jaká je struktura tarotu

Tarotové karty se dělí do dvou podskupin a skládají se z tak zvané velké a malé arkány, které obsahují celkem 78 karet. Velká arkána (velká tajemství) obsahuje  22 karet a malá arkána (malá tajemství) obsahuje 56 karet, které představují celkem 78 karmických cest neboli scénářů na cestě duše. Zatímco velká arkána skládající se z 22 jednotlivých motivů tvoří na základě číslování jasnou posloupnost, malá arkána je předchůdcem našich dnešních karet a má čtyři série karet představující čtyři živly a s nimi korespondující kvality. Přesný duchovní význam velké arkány nalezneme v knize Thothově. Každá karta má v numerologickém pojetí své číslo a konkrétní význam. V dnešní době je možné zakoupit desítky tarotových karet v různých provedeních a stylech. Všeobecně nejpoužívanější však je Rider-Waite a Crowleyho Thothův tarot.

 

Numerologický rozbor osobnosti a cesty duše

Pro koho je rozbor určený

Numerologický rozbor osobnosti, který provádím je výsledkem mého téměř dvacetiletého studia, praxe a upřímného záměru pomoci člověku pochopit sebe, svůj život a umět mu ukázat vhodnou cestu a svůj životní úkol. Dát mu k dispozici nástroje, kterými uchopí opratě kočáru svého života do svých rukou a dosáhne naplnění a radosti nejen v soukromém, ale i profesním životě. Je určeno všem, kteří mají odvahu vidět to, co je ve svém životě skutečně důležité. Je vhodné pro všechny otevřené hledače na cestě, kteří chtějí prosvětlit, nebo harmonizovat a léčit svůj život, nebo více porozumět svému partnerovi a vytvořit tak harmonický a rozvíjející se vztah.

Jste vysoce citlivý – hypersenzitivní člověk?

Možná, že je vám tento pojem zatím neznámý a možná, že máte pocit, že se vás to nějak týká. Mezi námi je zhruba 20% lidí s vysokou citlivostí. Tedy zhruba každý pátý člověk se může buď potýkat s nevýhodami, anebo využívat dary svojí citlivosti. U velké části těchto lidí, s rovnocenným zastoupením žen i mužů bývají počáteční léta s vysokou citlivostí spíše velmi náročné až drastické. Doba a míra této náročnosti je však značně ovlivněna snahou jedince převzít za své nastavení, které může být velkým darem, zodpovědnost, porozumět sobě, naučit se přijímat s láskou a využít svoji citlivost pro zkvalitnění svého života a životů druhých. Tedy zkultivovat svoji osobnost duše se všemi jejími nástroji do koordinovaného a láskyplného vyjádření se v tom vnějším světě. S touto citlivostí nervové soustavy a všech nejen tělesných smyslů se už takoví lidé narodí a často v porovnávání se s okolním světem pochybují, zda jsou vůbec v pořádku. Mají velmi bystré smysly a dokáží vnímat mnohem více podnětů, než ostatní. Jejich reakce a vnímání je mnohem silnější a tak se lehce rozpláčou nad zranitelností brouka, užasnou nad krásou slunečního paprsku v kapce vody na listu, či vyjádří hluboký soucit nad utrpením lidí na druhé straně zeměkoule. V dřívějších dobách byli právě tito velmi citliví lidé buď poradci panovníků, nebo vysoce postavenými v oblasti spirituality. Větší část jsou spíše introverti se silnými prožitky a empatií, kteří se raději skrývají a vyhledávají samotu, i když mohou být nazýváni podivíny. Asi 30% jsou také extroverti, kteří potřebují společnost a sdílet svoje pocity, což však nevydrží moc dlouho a po krátkém čase zase raději nenápadně odchází.

Pro většinu těchto lidí je nutností naučit se vědomě se svojí citlivostí zacházet, kultivovat ji a posléze ji uplatnit jako svůj dar světu, prostřednictvím kterého se plně vyjádří a vnitřně naplní. V opačném případě může docházet k otáčení citlivosti proti sobě, druhým, ke stresu a přetížení, ke zmatečným životním krokům, uzavírání se do sebe a depresím. Pokud hypersenzitivní člověk svoji citlivost správně uchopí, a to je také jeho úkol, pak je schopný žít šťastnější a naplněnější život v radosti než ostatní. Je potřeba objevit a kultivovat své schopnosti, které dají značku jedinečnosti. Protože sám jsem jeden z citlivců, který absolvoval nelehkou životní cestu objevování, kultivace a růstu nabízím ve svojí praxi pomoc a podporu na cestě těm, kteří chtějí svoji citlivost správným způsobem uchopit, nasměrovat a využít. S přispěním numerologického rozboru a náhledu na nastavení osobnosti a cestu duše jsou výsledky společné práce více než výborné. Zvláště tuto službu s citlivými lidmi mám velmi rád a je vždy obrovsky přínosná pro obě strany. Mohu vám být tedy průvodcem a pomocníkem na cestě k síle vaší jedinečnosti.

Jakým způsobem rozbor provádím a kolik zaplatíte

Numerologický rozbor provádím vždy formou osobní konzultace v délce dvou hodin na jedno sezení. Celkový osobnostní výklad vyžaduje v průměru asi 4 hodiny času. Jsem si vědom, že nejde zdaleka jen o proces předávání informací, ale také schopnost komunikovat vnitřně přímo s osobností duše klienta. Jen tak je možné vidět prostřednictvím rozboru do hloubky, být schopen skutečně člověku dobře porozumět a umět podat výklad způsobem a řečí, které jeho vědomí rozumí. K tomu je nedílnou součástí a velmi přispívá vibračně harmonické prostředí mého léčebného prostoru a také schopnost pracovat s člověkem prostřednictvím srdce a s láskou. Díky těmto vytvořeným podmínkám dochází k hlubokému otvírání se, uvědomování si důležitých skutečností a tím také k vnitřnímu přeprogramování se v oblastech, v kterých máme potenciál povyrůst a zkvalitnit svůj život. Celý průběh rozboru je věnován potřebám a otázkám klienta tak, aby mohlo docházet k uvědomování si souvislostí a následnému začlenění poznání do praktického života. Na sezení si doporučuji přinést psací potřeby na důležité poznámky anebo si můžete pořídit audio záznam na diktafon, nebo mobil.

Ceník

Numerologický rozbor osobnosti a cesty duše (1 hod.) – 800 Kč
Partnerský numerologický rozbor a slučitelnost (1 hod.) – 850 Kč
Za zrušení domluveného termínu později než 24 hodin předem si účtuji storno poplatek 800 Kč.

.
Kde numerologické rozbory a terapie provádím

Všechny terapie provádím na mojí adrese, viz kontakt. Mám pro ně vyčleněn speciální prostor, který je určen pouze k tomuto účelu a má tak vytvořenou potřebnou energii a vibrace. Pro domluvu termínu individuálního sezení použijte prosím můj telefon, nebo mail. Stačí SMS, kde krátce uvedete důvod, pro který přicházíte, své celé jméno a datum narození. Obratem vám nabídnu závazný termín k schválení.

Pro člena rodiny, nebo přátele je možné využít dárkové poukázky na službu Numerologický rozbor osobnosti a cesty duše. Je dobré vědět předem, že si obdarovaný člověk takový rozbor přeje a je mu otevřený. Pak bude mít z něho také jistě velký užitek.

.

Nezapomínej, že chvíle, kdy můžeš změnit sebe a svůj život je právě teď.
Nezáleží na tom, jak v těžké situaci jsi,
protože změnu přinese tvůj pohled na to, co chceš, aby bylo.
A tato chvíle nového pohledu je vždy jen v současném okamžiku.
Každý, i ten nejmenší začátek může mít velký smysl.

.

.

O mojí práci Doporučuji