Spustit hudbu Vypnout hudbu

Očarován od dětství

Jako malý kluk jsem začal objevovat svět zvuků prostřednictvím svojí mámy, která moc ráda hudbu poslouchala a také krásně zpívala. Vždy jsem se radoval z chvil, kdy se nechala pohltit tím okamžikem spontánního zpěvu. Bylo pro mě kouzelné pozorovat, jak se od okamžiku jejích prvních tónů začíná kolem vše rozjasňovat. Když máma zpívala, tak svět kolem byl bezpečný a krásný. Později v dospívajícím věku jsem pozoroval vliv huby na svoji mysl, emoce a také své tělo.

Zamiloval jsem si intuitivní tanec těla v rytmu hudby a vnímal, jakou obrovskou schopnost uvolnění ho doprovází. Viděl jsem, že když na mě působí harmonická hudba, pak se tělo dokáže mnohem rychleji emocionálně uvolnit a také energeticky dobít. Tělesná a duševní cvičení, které jsem objevoval, měla mnohem hlubší rozměr a působení. Dnes už sice moje máma nezpívá, ale můj hluboký vztah k hudbě a především k té harmonické hudbě zůstává. Hudbu a její léčivé působení miluji a proto také ve své terapeutické a léčitelské činnosti nesmírně rád praktikuji.
Snažím se postupně realizovat projekt, jenž by dokázal plně využít léčivých schopností hudby v rámci jak terapeutického přístupu k člověku, tak v kolektivní práci se skupinou. Pomocí vhodného využití bioakustiky můžeme naše zdraví přímo ovlivňovat tím, co tělo samo produkuje, vnímá a také ho utváří. Věřím, že hmotná podpora na které zatím moje celostní a uskutečnitelná vize širšího terapeutického působení stojí, se pro tuto dobrou věc určitě podaří časem získat.

Zvuk a rozvoj lidského vědomí

Člověk nemusí být školený hudebník, aby viděl, jak se historie hudby promítá do historie léčení člověka a společnosti. Nejen ve smyslu tělesném, ale i duchovním. Dnes stále ještě objevujeme a zjišťujeme, že jakýkoliv zvuk, který člověk vydává, velmi rychle a podstatně mění způsob, jakým je organizováno naše tělo a vědomí. Jedno, zda je to prostřednictvím zpěvu, ukolébavky, hry na hudební nástroj, modlitby, nebo emočního vyjádření hněvu, strachu, či požehnání. Paradoxně nás moderní věda učí zbavovat mýtů, které převládají v duchovnosti, náboženství či metafyzice. Konečně začínáme vidět věci takové, jaké skutečně jsou a ne takové, jaké bychom chtěli, aby byly.
I na jednoduchém pokusu se můžeme přesvědčit o přímo fyzickém působení zvuku na hmotu. Stačí vám malý stojánek s mosaznou deskou, jemný písek, nebo piliny a smyčec. Písek nasypte na desku a smyčcem zahrajte o její hranu. Nebo jen přibližte reproduktor. Uvidíte přímo kouzelnou podívanou. Tónové vibrace rozechvějí desku v různých místech. Tam, kde se deska chvěje, písek mizí a jinde zůstává. Výsledkem budou krásné, pravidelné obrazce, které vypadají jako umělecká díla. Pěkná ukázka krátkého videa je zde. Přitom záleží na výšce tónu. Při nižších tónech vznikají jednodušší obrazce a při vyšším pak složitější. Tady vidíme také fyzicky, jakou má hudba schopnost ovlivňovat a tvarovat hmotu. Ještě nádhernější obrazce vytváří informační vlnění ve struktuře zamrzlé vody, které prezentuje Japonec Masaru Emoto (knižní titul Skutečná síla vody). Osobně vidím obrovský potenciál nejen v působení akustické energie zvuku, ale i v energii a vědomí v ní ukryté.

Chladniho obrazec, krystal vody Pravda

.

Každý z nás slyší svým jedinečným způsobem

Víte, že i hluší lidé slyší zvuky? Například Helena Kellerová byla hluchá, a přesto je považována za jednu z nejlepších posluchaček. Evelin Glenniová je zase členkou několika známých orchestrů, učí na konzervatoři, je jedinou profesionální hráčkou na světě na perkuse a je od svých jedenácti let neslyšící. Když studuje hudbu z not, tak si dá reproduktor mezi kolena a vnímá zvuky kostmi a kůží.
V souvislosti s vibračním léčením zjišťujeme, že způsob, jakým každý z nás vnímá zvuk a vibrace je naprosto unikátní. Stejně tak, jako je naše levá a pravá ruka, naše levá a pravá mozková hemisféra odlišná, jsou i naše levé a pravé ucho naprosto odlišné a oddělené entity. I když vypadají stejně, tak jedno z nich má větší kapacitu, jiné určení a umí toho více. Posloucháme kostmi, slyšíme kůží, jak se nás zvuk dotýká, slyšíme dutými prostory v lebce, posloucháme každou buňkou našeho těla. Žádné dvě uši na naší planetě neslyší zvuk stejně!

Hudba se nedá měřit jen podle toho, co zahrajeme, nebo zazpíváme. Stejnou, ne-li větší důležitost má také naše schopnost naladění se, tedy jak člověk zvuk vnímá a přijímá. Při léčení hudbou a vibracemi jasně vidíme, jak jsme se mýlili, že většinu zvuků slyšíme ušima. Pravda je, že mnohem více toho můžeme slyšet jinak. Ale musíme umět naslouchat. Umět dovolit svému tělu hudbu a zvuky skutečně vnímat každou svojí částí. Já osobně vnímám zvuk nejen ušima a tělem, ale především jako energii. Naše oči umí postihnout asi jednu oktávu vibračního spektra. Zvuková energie je však pro nás ekvivalentem, který obsáhne dvanáct až šestnáct oktáv našeho vnímání. Není to úžasné?
Schopnost a umění naučit se poslouchat zvuky a hudbu se stává zcela novým léčebným odvětvím a kouzelnou zahradou. Záleží na postoji a poloze ucha, na zařízení a energii v místnosti, kde se poslouchá, co se poslouchá, co jsme před poslechem snědli a jak se na poslech naladili. To vše má na kvalitu našeho slyšení a výsledný pocit velký vliv.

Součástí mojí práce s lidmi a mojí velkou radostí v oblasti léčení je naučit a dovolit lidem procítit a vnímat zvuk v těch nejširších souvislostech. Umožnit jim otevřít ten svůj jedinečný nástroj, kterým je tělo a mysl a zprostředkovat blahodárné působení zvuku a vibrací.

A víte že…

Váš vlastní hlas obsahuje jen a pouze ty zvuky, které vaše ucho dokáže slyšet? Proto lidé se sluchovými problémy mají většinou plochý, jakoby prázdný hlas. Třeba ostrý a řezavý hlas naznačuje, že člověk není schopen analyzovat vysoké harmonické tóny. Trhaný halekající hlas zase značí na přežité a zatím neuvolněnné trauma, či stres z minulosti. Když projdete zvukovou léčbou, třeba přímo v Tomatisově centru, hlas postupně zesílí, stane se rytmičtějším, přesnějším a začne obsahovat daleko více harmonických tónů. Doktor Tomatis takto pomohl už mnoha i známým hercům či zpěvákům. Třeba rocker a písničkář Sting, nebo Gerard Depardieu mu také vděčí za svůj úspěch. Naše ucho není jen orgánem sluchu, ale především orgánem rovnováhy, což je důvodem, proč dokážeme při pohybu těla vnímat mnohem lépe zvuk, než v klidové pozici. Slyšení a rovnováha těla souvisí také s duševní rovnováhou.

Zvuk léčí nejen člověka, ale i planetu

Léčivá síla hudby pramení z přítomnosti určitého řádu a harmonie v hudebních zákonitostech. A právě jejich cíleným využitím je možné pomáhat uspořádat a vyvážit také to, co má člověk v sobě jako nevyrovnané. Může to být stres, strach, emoční blok, nebo určitá jednostrannost na úrovni těla, či duše. A i tam, kde nemůže být dosažena trvalá změna, dává správná hudba člověku možnost prožít stav harmonie a uvolnění. Úplně stejně jako hudba, také naše tělo a duše přirozeně tíhnou k harmonii. Už Pythagoras rozlišoval tři druhy hudby: „hudbu sfér, kterou zní celý vesmír, hudbu, kterou vnímáme prostřednictvím hudebních nástrojů a konečně hudbu, kterou zní člověk. Můžeme vnímat úzké souvislosti mezi melodií a myšlením, rytmem a vůlí, harmonií a citem. To vše jsou úžasné nástroje práce na sobě.
Myslím, že prostřednictvím zvuku můžeme velmi úspěšně léčit nejen člověka, jako bytost, ale také celou naši planetu. Vždyť sama planeta zní. Zvuk není jen něco, čím se zabývají na východě, když zpívají posvátnou slabiku ÓM, nebo súfisté zvuk Hu. Je to ta samá energie, která udržuje planetu na oběžné dráze kolem Slunce. Jsou to vibrace, vlny. Stejně jako my i naše planeta potřebuje v dnešní hlučné době také klid a odpočinek. Už jen představa zvuku léčí, což dokazují četné zprávy lidí, kteří s hudbou pracují. Hovoří o téměř zázračných případech vyléčení prostřednictvím pomyslně vytvořených harmonizačních zvuků. Život je vzrušující až extatická práce s naším vlastním vnímáním a pocity, které přinášejí nejen tolik radosti a extáze jako i bolesti. Pokud to dokážeme přijmout, pak se život stává nádhernou symfonií s mnoha melodiemi a variacemi v několika úrovních. Jde o to obhájit a vyjádřit sám sebe. A v tom může harmonická hudba opravdu hodně pomoci. Hudba je neuvěřitelně silný a transcendující prostředek, který spojuje jednotlivé části naší osobnosti a vědomí se životem a jeho Božským kouzlem.

Jak poznám, která hudba, který zvuk léčí?

Jedna věc je dělení hudby na harmonickou a léčivou, či na rychlou až agresivní a druhá věc je, která hudba je právě pro mě, v tomto okamžiku léčivá. Pro mě je hudba především forma energie a tady není špatná a dobrá, léčivá a neléčivá. Ano, jistě, je tady také hudba, která dokáže člověka ovlivnit také negativně. Ovšem u takové přece nemusíme být. Z dospívajících let ale vím, že pokud mám nějaký emoční problém, nebo přímo zlost, pak mě může právě určitý typ hudby pomoci se uvolnit a rozpustit emoční bloky. A to nemusí být nutně hudba, kterou bychom použili na meditaci. Podívejme se na to z jiné strany. V dnešní době máme možnost, jako nikdy před tím, vybírat si z veškeré hudby, která byla vytvořena. Před padesáti lety jsme tu měli stovky druhů hudby, dnes je to kolem půl milionu! Jinými slovy rozvíjí se hudba na obou stranách spektra a také ta pozitivní. Existuje spousta velmi dobré a také hodně velmi průměrné až nevhodné hudby. Je to však stále jen jedna forma energie. Někdy nemusí přinést výsledky ani ty nejlepší způsoby léčení. Jde stále o rovnováhu mezi tělem, myslí, srdcem a konečně duší. Té je někdy obtížné docílit, protože závisí na mnoha faktorech. Jedna věc je co nabídnete a druhá věc je, jak se tomu dokážete otevřít a začlenit to do svého života k jeho povznesení. Hudba a život má mnoho společného a mnoho, mnoho podob.
Myslím, že budoucnost nám i prostřednictvím vědy pomůže pochopit mnohem více z toho, jak velký má hudba a zvuk na naše bytí a zdraví vliv. Je jisté, že harmonická hudba všeobecně uvolňuje, regeneruje, léčí.
Nejsem však zastáncem zevšeobecňování a zjednodušování v pojetí hudby. Není něco jen dobré a něco zase špatné. Nechci být součástí jen jednoho konkrétního světa, který je o něco ochuzený. Nechci dělit a soudit. Chci být v roli tvůrce a vybírat si, co mě vyjadřuje. Důležité je být s tím, či oním vyladěný. Tak mohu poslouchat klasickou hudbu, gregoriánský chorál, meditační hudbu stejně jako indickou, nebo popovou hudbu. Přestože je mi jistý druh hudby vlastní a vyjadřuje mě, tak to ještě neznamená, že budu zavrhovat tu ostatní. Někdy mám chuť na tohle a jindy zase na něco jiného. Ano, možná nemiluji všechno, ale hlavně neodsuzuji, co poslouchají jiní. Jde o to objevovat to obrovské pole léčivých možností zvuku a hudby na sobě a v různých terapiích. Nechat si poradit a vyzkoušet. Například doktor Tomatis poslouchá denně až několik hodin hudbu, která je bohatá na vysoké harmonické frekvence a věří, že právě to způsobuje, že mu stačí spát jen čtyři hodiny denně. V tom a mnohém dalším s ním mohu souhlasit. Třeba učení Bonpo popisuje tisíc typů terapeutického využití zvuku. Tak nezapomínejte, že vždy čeká něco právě a jen pro nás.

Jakou hudbu, nástroje a zvuky ve svých terapiích a seminářích používám?

Každý prostor, situace, nebo účel klade jiné požadavky na techniku, styl provedení a druh hudby. Vše se vším souvisí a vzájemně se ovlivňuje. Na léčivých a meditačních večerech, které pořádám, nebo osobních léčebných terapiích je hudba a zvuk také nedílnou součástí procesu uvolnění se a odevzdání přítomnému okamžiku. Při osobní terapii, která je časově kratší se jen zřídka podaří pracovat na tak hluboké úrovni harmonie, jako na vícedenním semináři, kde postupně procházíme do stále vyšší úrovně uvolnění a naladění. Mnohem výš a hlouběji můžu s klientem zajít při individuálních terapiích spojených s energetickým léčením, kde léčí láska ve vysokých vibracích. Zde mohu ještě více začlenit osobní přístup k člověku, jako k duchovní bytosti a použít právě takovou formu, styl a nástroje, které jsou pro momentální vyzrálost osobnosti a přítomný okamžik z hlediska celostního léčení nejvhodnější. Tady je volný prostor pro naslouchání duši a intuitivní vedení, které jde za hranice toho, co si myslíme, že je možné.

Tibetské mísy – moje nejoblíbenější nástroje

S příchodem tibetských mís do Evropy vyvstalo velké množství často pokládaných otázek. Jak se do Čech dostaly a odkud vlastně pochází? Proč až teď. Proč má jejich zvuk tak hluboký efekt? Podle čeho se mají vybírat. Jak na ně hrát? Pokusím se Vám krátce na některé otázky odpovědět. Tibetské mísy mě fascinovaly od prvního okamžiku, když jsem je uslyšel. Když jsem si už asi před třiceti léty kupoval svoji první mísu, ještě jsem netušil, že se stanou mojí velkou láskou. Dnes mám vytvořenou sestavu devatenácti mís, které jsem v průběhu let pro sebe postupně objevil. Rukama mi prošly stovky mís, však jen málokterá mohla být hodna zařazení do mojí terapeutické sestavy. Ta obsahuje mísu od té největší velikosti s velmi hlubokým tónem, až po tu velmi malou misku s velmi vysokým tónem. Celá sestava dokáže pokrývat celé spektrum všech vibrací a mohu tak prostřednictvím vhodného sestavení působit na jakéhokoliv člověka právě těmi vibracemi, které jsou pro něho vhodné, nezávisle na jeho energetickém uzpůsobení.

V Tibetském učení představuje zvuk energii, jež vnáší život do hmotného světa. Tibetské mísy objevili zápaďané v Himálaji. Původ je do dnešní doby nejistý, neb se záměrně držel v tajnosti. Říká se, že kdo pozná tajemství zvuku, pozná tajemství vesmíru. Stopy původu vedou k šamanům. Mniši používají mísy výhradně v soukromí k rituálním účelům, a když se budete moc vyptávat, řeknou, že jsou na jídlo.
Jisté je to, že výroba slitiny, z které jsou původní mísy ručně tepané, vyžaduje značné znalosti a dovednosti, protože je dodnes neumíme úspěšně napodobit. Tibetské mísy se skládají ze sedmi kovů, kde každý symbolizuje jednu planetu. Ne všechny mísy jsou ze sedmi kovů a ne každá má stejné poměry kovů. Je mnoho teorií, proč je tomu tak. (nedostatek kovů při výrobě, každý kov doplňují jiné minerály, má jinou energii atd.)

Říká se, že pravé tibetské mísy obsahují více stříbra a cínu a nejsou tak lesklé, jako mísy z Nepálu. Každý samostatný kov produkuje zvuk, jehož výsledkem je výjimečně dlouho znělý a bohatý zvuk obsahující v sobě nekonečnou řadu tzv. alikvotních tónů. Proto se jim říká zpívající mísy. Alikvotní tóny vznikají nad nějakým základním tónem, proto nemohou být rozladěné a mají obrovskou schopnost působit na organizmy v rovině uvolnění a léčení. Mniši říkají, že každý slyší jiný výsledný zvuk a že tento zvuk je učením. Hluboké učení je předáváno zvukem. Ten, kdo se naučí dosahovat při meditaci prázdnoty, ten může ze zvuku mís získat také učení. Mísy mají nesčetný počet tvarů a výsledných zvuků. Většinou kulaté, někdy ve tvaru poháru, některé nízké a široké, jiné hluboké a kulaté, nebo velmi nízké s plochým a širokým dnem. Síla stěn i tvar mísy se kus od kusu liší. Výsledný zvuk je ovlivněn nejen tvarem a tloušťkou materiálu, ale také sílou a tvarem hrany mísy. Když si koupíte zašlou mísu a vyleštíte ji, ovlivníte její zvuk. Některé mísy jsou zdobeny, některé mají nápis. Často se uvádí majitel mísy, nebo název rituálu, k němuž je mísa určena. Někdy dekorace vyjadřuje lunární či jupiterský kalendář. Některé jsou fontánovité (když je naplníte vodou a klepnete, nebo třete paličkou, z hladiny začne tryskat fontána), jiné zase vytváří na hladině vody nádherné obrazce.

Jedno je ve spojení s mísami jisté. Ať už je používali obyvatelé himálajských oblastí jakkoliv, když uslyší zvuk poprvé zápaďan, tak je velmi často ohromen a zvláštním způsobem zvukem uchvácen. Co je na zvuku mís na rozdíl od naší hudební tradice tak odlišné a přitahující? Mají totiž daleko víc harmonických (alikvotních) tónů, než naše západní hudební nástroje. Tyto léčivé tóny můžeme intenzivně vnímat také u Asijských zvonů, gongů a činelů, u didgeridoo a bubnů, nebo také u dešťových sloupů, které nabízím.
Protože každý z nás vibrujeme svojí vlastní frekvencí, je dobré si mísu vybrat osobně a naostro. Tedy ne hlavou, ale svým srdcem. Najít si svoji vlastní mísu. Obvykle vybíráme nástroj tak, aby se nám zvuk líbil. U mísy nejde zdaleka o to, aby výsledný zvuk byl krásný, ale především nás musí mísa vnitřně oslovit. Nehledáme hezké, či nepříjemné zvuky v obvyklém slova smyslu, ale necháme se zvukem mísy dotknout. Položte si mísu na dlaň levé ruky a lehkým úderem paličky mísu rozezněte. Neposlouchejte ani tak zvuk mísy, jako spíše vnímejte ten rezonující zvuk ve svém těle. Nespěchejte. Udělejte to opakovaně a přibližte mísu více ke svému tělu do oblasti svého břicha. Co cítíte? Jak na vibrace mísy vaše tělo reaguje? Pokud není žádná negativní vibrace, která znamená, že nejste s mísou v harmonii, tak můžete mísu opět rozeznít a pomalu s ní stoupat směrem k srdeční čakře. Pak ještě dál do oblasti krku a kořene nosu. Tak lehce zjistíte reakci svého těla na vibraci konkrétní mísy. Jak se ozve ta vaše pravá mísa pro vás? Když se to stane, tak to zkrátka poznáte, jako když se zamilujete. Zatají se vám dech a vy to zkrátka cítíte. Pak vše ostatní není důležité. Zvuk každé mísy je naprosto jedinečný a neopakovatelný. Není důležité, zda je mísa malá, či velká, neatraktivní či nádherná. Cena mís je proměnlivá a řídí se váhou kovu. Velké mísy mají hlubší základní tón a jsou přirozeně dražší, na rozdíl od menších mís s vyššími tóny.
Budete-li mít doma více mís, pak budete samozřejmě objevovat další souvislosti. Jak znějí dohromady v jeden okamžik, v harmonii, kontrastně, nebo vzniká úplně nový zvuk? Tady máte možnost při pozorném poslechu studovat zákonitosti zvuku.
Na tibetské mísy se dá hrát opravdu mnoha způsoby, které budete stále rádi objevovat. Základní paličkou, kterou budete potřebovat je dřevěná palička z nějakého tvrdého dřeva. Měkčí dřevo dělá hlubší a tvrdší dřevo vyšší výsledný tón. Další palička, potažená kůží, bude vhodná na rozezvučení prostřednictvím krouživého pohybu paličky po míse. A konečně filcová palička, nebo palička z tvrdé plsti bude vhodná pro větší údery a hluboký tón mísy. Velikost paličky je dobré přizpůsobit velikosti mísy. Každá palička rozezní mísu jinak a tak pokud rádi experimentujete, tak vás čeká celá řada příjemných překvapení. Vyzkoušejte nejen různé paličky, ale také vlastní ruce, dlaně a prsty, nehty a ústa. Je tedy dovoleno cokoliv. Potahujte paličky filcem, flanelem, gumou, plňte mísy vodou, hrajte smyčcem a ovlivňujte výsledný zvuk ústy. Tvořte všemožné alikvotní tóny a naslouchejte.

Dešťové sloupy jako výborné terapeutické nástroje

Možná jste se již setkali v nějaké prodejně new age s ozdobným provedením dešťové hole, která při otáčivém pohybu vytváří zvuk kapek deště. Sám jsem jich měl v průběhu několika posledních let několik v rukách, ale nikdy jsem nebyl natolik osloven, aby se staly součástí mojí sbírky nástrojů. Většinou to byly nástroje do velikosti metru s nevýrazným zvukem a krátkým časem přesypu, řádově vteřiny. Spíše šlo o dekorativní předmět, nežli harmonizující nástroj. Pak jsem potkal člověka s takovou holí, že mé srdce zvukově terapeutického hledače zajásalo. Dva krásně laděné dešťové sloupy z obrázku, které původně zdobili moji zvukovou dílnu, měli délku 110 a 160 cm, průměr asi 20 cm a byli schopné vydávat nádherný zvuk deště po dobu 11 minut. Nyní je nahradily ještě dokonalejší, frekvenčně probarvenější sloupy o délce 88 a 120 cm, které umí fantasticky znít přes 40 minut několika úrovňovým zvukem.
Myslím, že tento jednoduchý nástroj je jeden z nejlepších terapeutických nástrojů současnosti, protože jeho kouzelné šumění dokáže spolehlivě vypínat všechny racionální programy našich rozjetých mozků zaměřených na výkon a rychlost. Takový dešťový sloup je splněným snem mnoha terapeutů a duchovních učitelů. Na základě nejen mých zkušeností s jejich působením se mi vkrádá na mysl, jaké by to bylo, kdyby se tyto nástroje používaly už na základních školách. Ty by se měly přímo povinně používat v psychiatrických zařízeních, dětských domovech, nemocnicích a vůbec na ministerstvech a v senátu. To by byly asi jiné modely rozhodování a mezilidské vztahy. Všem by se rychleji začal navracet zpět selský rozum, více bychom svět cítili, než o něm mysleli a začali bychom se rychleji rozpomínat na toleranci, úctu, lásku a vzájemnou podporu.

A tak pokud snad jste jedněmi z těch, kteří chtějí podpořit harmonii ve světě a chcete dát super dárek svému strhanému šéfovi v zaměstnání, pak se staňte avatarem a pořiďte mu jednu z těchto profesionálních dešťových sloupů z mojí nabídky. Budete jistě mile překvapeni výsledky, které na sebe nenechají dlouho čekat. Pokud vám ji ovšem hned nehodí na hlavu jako nevhodný dárek ještě před použitím. Po použití již máte vyhráno.

Dešťový sloup je duté šestihranné těleso z výběrového dřeva, které je uvnitř doslova prošpikované bambusovými, různě tvarovanými jehlami. Těch je uvnitř speciálním systémem rozmístěno až 1600 kusů. S nástrojem se vždy před slepením pracuje energeticky a následně se ofouká Kopálem, který bambusové jehličky pročistí, aby hezky zněly. Při otočení sloupu se začne přesýpat až pár kilogramů semen koriandru, zrnek jáhel a křišťálových na setiny milimetru broušených kuliček. Výsledný dlouho znějící zvuk plný alikvótů splňuje všechny podmínky pro ideálně dlouhou harmonizaci těla a mysli všech zúčastněných. Je vědecky prokázáno, že aby mohlo docházet k pozitivní harmonizaci, musí hudba znít v průměru alespoň 8-10 minut. Nejen tento časový požadavek, ale také zvukové a designové kvality splňují dešťové sloupy, které nyní nabízím v několika dřevech a velikostech od 50 do 150 cm. Jejich doba přesypu a zvučení je od 4 do 60 min. Prodej tohoto kvalitního nástroje společně s lekcí použití mohu případným zájemcům zprostředkovat. Více ohledně nabídky a prodeje holí naleznete zde.

Prostřednictvím zvuku dešťového sloupu se můžete lehce ocitnout v podzimním lese plném padajícího barevného listí, nebo na pláži moře se šuměním mořských vln. Váš mozek se prostřednictvím vláskových buněk dobije elektřinou, postupně se vypne nepřeberný tok myšlenek, tělo se uvolní a ve vaší mysli se začne odrážet realita taková, jaká je. Realita nezkreslená množstvím programů, očekáváním a emocemi. Je to úžasná náhrada, spíše paralela k meditaci, která zaměří pozornost do jednoho bodu a zavede člověka do svého nitra. Když se ponoříme v dostatečné délce do vodopádu přírodních zvuků, začínáme intenzivněji oddělovat vnější rozumový svět iluze od toho skutečného a opravdového světa v našem srdci. I tady se u začátečníka naše ego a mysl předem brání a tvrdí, že to přece nic nedělá, nebo to snad dokonce může škodit. Však kdo jednou vyzkouší a otevře se tomu léčivému toku nekonkrétních zvuků, už ví a blaženě vrní. Nevěříte? Přijďte vyzkoušet…

Ostatní nástroje a hudba, kterou používám

V mojí sbírce terapeutických nástrojů můžete nalézt například speciálně vyrobený gong od mága práce s kovovým zvukem Steva Hubbacka. Jeho dlouho znějící a pronikavý zvuk je schopný silně uvolňovat energetické bloky a čistit aurické a emocionální pole. Několik druhů kartálek, neboli tibetských činelů zase velmi dobře pracuje s mentálním polem a našimi mentálními vzorci. Stejně tak Tibetské a Nepálské zvonky mají široké využití v práci s alikvotními tóny a jejich léčivým využitím. Zvon probuzení, jak se nazývá speciální nástroj produkující konkrétní frekvenci 512 Hz. Jedná se o výtvor výzkumu působení zvuku. Tato frekvence má schopnost spouštět v těle rychlé samoléčebné procesy v mnoha úrovních. Používá se také k posílení energie myšlenky určené k tvoření naší reality. Někteří z vás také vyzkoušeli můj šamanský buben vlastní výroby a jeho schopnost vést člověka do hlubších rovin vědomí. Rád používám také flétnu koncovku, která pracuje dobře s dechovým ústrojím, nebo Čínské kovové koule Qi-Gong s jejich velice jemným vysokým tónem.
Oblast harmonické hudby, kterou rád poslouchám a především v praxi využívám je tak široká, že bych popsal několik stránek textu. Proto jen zmíním, že ji mohu rozdělit na hudbu relaxační, andělskou, hudbu meditační a hudbu léčivou. Do zvláštní a celostní kategorie bych dal zvuky tibetských a křišťálových mís. Mohu jmenovat pár skvělých autorů jako: Deuter, Anugama, Acama, Lex Van Someren, Klaus Wiese, Danny Becher, Jonathan Goldman a další. Přijďte se nechat inspirovat a prosvětlit na některý seminář, který je vždy s kvalitní léčivou hudbou a zvuky prodchnutý.

Pro koho a pro jaké problémy je zvuková terapie vhodná?

Protože mají zpívající mísy a harmonická hudba na člověka nepopiratelný léčebný efekt, jsou ve stále větší míře využívány jako terapeutické nástroje. Velmi bohaté alikvotní zvuky mís dávají našim často zanedbaným a vyčerpaným tělům spoustu chybějících frekvencí. Jejich šíření vzduchem i tělem jako i při poslechu ušima dochází k rychlé harmonizaci pravé mozkové hemisféry a celého koordinovaného systému těla, mysli a emocí. Výhodou práce se zvukem mís je, že je naprosto bezpečná. Nemusíte vědět, kde je který orgán umístěn, nebo s čím souvisí, a kde je vlastně váš problém. Harmonické rezonance najdou přesně to místo, které je třeba a vnesou tu správnou míru energie, která je právě vhodná. Čím otevřenější dokáže člověk být, tím lepšího a celostnějšího výsledku se může dočkat. Na svých seminářích a konečně léčebných terapiích učím zvuk mís jen poslouchat. Když se člověk neblokuje a zůstává otevřený, pak se zvuk a jeho léčení dostává přesně tam, kam se dostat má.
Zvuková terapie je vhodná pro každého a bez rozdílu. Bude blahodárná pro všechny, kteří si chtějí oddechnout od každodenního stresu, pro vyčerpané a unavené lidi, kteří mají málo prostoru pro sebe, pro jakkoliv oslabené a nemocné, nebo pro rodiče s hyperaktivními a psychicky postiženými dětmi. Právě pro rodiče a děti s poruchou soustředění a pozornosti je terapie velmi užitečná a výborně zabírá. Děti se zvukům velmi rychle otvírají a dovolují, aby zvuk pracovat také s nimi. Například výše zmíněné tibetské mísy umí produkovat různé úrovně zvukových vln podobně jako náš mozek v různých stavech vědomí. Tím pomáhají dosáhnout hlubokých stavů relaxace a otvírají člověku bránu do vnitřního prostoru duše. Právě zvukové stimulace tibetských mís stimulují neurony v mozku k vytváření většího počtu propojení. Tím dochází k postupnému rozšiřování vědomí.
Stejně jako zvuk a hudba, také lidský mozek má nekonečné možnosti, nám zatím neprobádané. S obojím je nutná trpělivost. Největších výsledků dosahuje ten, kdo nic neočekává, kdo má otevřenou mysl a především srdce. Pak zvuk začíná vést cestou dovnitř člověka samotného, do místa radosti, harmonie a zdraví. Je to nádherná cesta, kterou stojí zato objevit.

Veškerá zvuková terapie s použitím všech výše uvedených a dalších vibračních terapeutických nástrojů
je přirozenou součástí každého léčení. Je tedy zahrnuto v ceně jednotlivých druhů léčení. Je však také možné vytvořit speciální jen zvukovou léčebnou lázeň šitou na míru pro vás a vaše momentální potřeby.

.Při práci s lidskými příběhy vnímám využití harmonické hudby a alikvotních tónů jako nedílnou
součást léčivé mozaiky života. Zvuk nás lehce nese a něžně vede do vlastního nitra.
Do prostoru, ve kterém se můžeme dotknout Boha hudbou a kde Bůh se dotýká nás samých.
Přijďte okusit léčivý dotyk zvuku a vibrací.
.

Bretislav Batek-vykryte portrety (4-2017) 7

O mojí práci Doporučuji