Spustit hudbu Vypnout hudbu

Záměr práce s lidmi

Smyslem všech setkání a seminářů, které pořádám, je umožnit člověku kontakt se sebou samým a ukázat mu cestu k poznání a přijetí duchovní síly. Snažím se vést člověka cestou porozumění sobě, světu, vesmíru a ukázat možnosti harmonického soužití a začlenění vlastního poznání a moudrosti do spoluvytváření naší společné reality. Cílem je tedy objevování vlastní životní cesty a vnitřní síly, sdílení tohoto poznání a jeho vědomé aplikování do života. Vychází z pochopení a uvědomění si svojí podstaty a vědomém převzetí zodpovědnosti za svůj život a své tvoření. Nabízím všem hledajícím na duchovní cestě tvárný prostor k odpoutání se od vnějšího světa, aby se do něj mohli opět v klidu svojí mysli a síly svého ducha vrátit a své poznání využít v každodenním životě.

Večerní setkávání s meditací

Tyto meditační večery s přednáškou vedu asi patnáct let. Za tu dobu jsem měl dostatek možností poznávat a více porozumět mnohým strukturám mysli člověka. Každý člověk je naprosto jedinečná bytost, a proto neexistuje žádná dokonalá meditace. Nicméně můžeme nalézt přesně tolik nejlepších meditací, kolik lidí existuje. Každý jednotlivý člověk si totiž dokáže svým vlastním způsobem ve spojení se svým srdcem, s moudrostí těla a duše po určitém čase praxe nalézt ten pro sebe nejdokonalejší způsob meditace. Ten, pak může být osvědčenou cestou do svého harmonického středu a rychlým způsobem regenerace těla a psychických struktur osobnosti.

Na základě dosavadních poznatků různých duchovních směrů, tak i vědeckých studií mysli člověka však existuje několik styčných bodů, které mohou být pro začátečníky i středně pokročilé hledající dobrou inspirací a pomocí. Tyto se snažím právě do svých meditací začleňovat a ukazovat tak způsoby a nástroje pro svoji vlastní cestu.Tato večerní setkávání s meditací jsou určena všem, kteří hledají cestu k sobě, ke svojí síle a vnitřnímu míru. Jsou také majákem pro všechny, kterým se ztrácí smysl a směr životní cesty, všem, kteří chtějí porozumět svým omezením a překážkám, které život předkládá a hledají cestu směřující k naplnění a radosti v životě. Meditační večery se snaží vyjádřit prostý záměr umět se na chvíli zastavit, uvolnit se a být sám sebou, tady a teď. Můžete tak prožít svůj léčivý okamžik s vnímáním svojí celistvosti a krásy. A nejen to. Všechna témata večerů jsou koncipována jako komplex přednášek z oblasti zdravého života a životního stylu, rozvoje psychické pohody, vnitřního růstu vědomí a celostního pohledu na život a jeho smysl. Směřují k rozvoji a jednotě těla, mysli i ducha a jsou volně otevřena také vašim otázkám, potřebám a přáním. Čeká Vás tedy nejen tematicky poutavá přednáška utvářená vašimi požadavky, ale zažijete také harmonickým slovem řízenou a kvalitní meditační hudbou podbarvenou meditaci, doprovázenou energetickým polem a světlem skupiny, které pomáhá hlubšímu kontaktu a naladění se do svého vnitřního ticha a hlas svojí duše.

Aktuální program jednotlivých seminářů, meditací a přednášek naleznete zde.

Léčivé večery

Jsou nástrojem intenzivnější práce na sobě a předmětem hlubšího zkoumání života a vědomí člověka. Léčivé večery, jsou zaměřené v celých sériích na jednotlivé oblasti a témata určená pro léčení, sebeléčení, dobré zdraví, naplněný život, harmonické partnerství, posílení vlastní duchovní cesty, zodpovědnosti za svůj život a pochopení souvislostí, které s naším naplněným a tvořivým životem v univerzu souvisí. Dokonce se zde nevyhnete ani té nejdobrodružnější cestě naší životní poutě, kterou je smrt. Všechny večery sestavuji a vedu společně s mojí partnerkou Květou Kolouchovou, což nám umožňuje vzájemně prohloubit pohled na téma a podat ho tvořivější a poutavou formou pro zúčastněné. To nám také dává prostor pro speciální druh energetické meditace, kterou jsem vytvořil a rozvíjím. Jedná se o meditaci, která je námi střídavě vedena slovem a energetickým léčením souběžně s působením světla v dané oblasti, kterou je meditace právě vedena. Nejedná se o nějaký nucený doping, ale o světelnou podporu potenciálu každého účastníka, který se pouze nabízí k využití a s kterým jednotlivá vědomí duše pracují samostatně. Je to krásný proces hlubokého stávání se světlem a léčení svého života. Na těchto jednotlivých večerech můžete očekávat interaktivní přednášky na výše uvedená témata, léčivé meditace vedené slovem, podpořené energetickým léčením skupiny a podbarvené léčivými zvuky, poznáte řadu jak pohybových, tak i psychických cvičení pro rozvoj zdraví, sebeléčení a psychických struktur osobnosti. A konečně nebude chybět ani prostor pro harmonizaci prostřednictvím zvuku, tedy prožitková část určená k poslechu vybraných skladeb od předních světových autorů léčivé a harmonizující hudby. Osobní přístup a sdílení, možnost léčení vlastních životních témat, či nasměrování na cestu k harmonii je přirozenou a žádanou součástí těchto večerů.

Další podrobnosti a rozpis léčivých večerů naleznete zde.

Semináře

Nejprve chvíli všeobecně. Seminář ano, či ne? Na seminářích je už intenzivněji vidět opravdovost našich přání. Ukazují, zda jsme schopni si vyčlenit prostor pro sebe (někdy musíme jasně vymezit své hranice a záměry v zaměstnání) a také se ukáže, jak dalece si skutečně ceníme práce na sobě. Tedy co jsme schopni zaplatit. A když tuto stránku rozhodování vyhraje naše nitro a růst, znamená to, že jsme připraveni a zvolený seminář má pro nás dobrý potenciál. Pak už záleží jen na naší schopnosti učit se a začlenit své poznatky do praxe, tedy běžného života. Říká se tomu přenést svoje poznání v moudrosti, což jinými slovy znamená používat své mentální poznatky v dennodenním životě a stát se tak moudrým. A k tomu je také zapotřebí určitý čas a prostor pro vnitřní usazení a začlenění poznatků do všech vnitřních struktur osobnosti. V tomto smyslu nemusí být hltání jednoho semináře za druhým pro řadu lidí tou nejlepší volbou. Umět se tedy rozhodovat srdcem a udělat správnou volbu pro nás, kdy oddělíme tak zvaně zrno od plev. Nemusíme být všude a ani nemůžeme využít všechno plně. Někdy méně, může být pro někoho více. Být v proudu, znamená dělat dobré volby a nepromeškat příležitost. Dělat dobré volby znamená být dobře spojen s hlasem svého srdce, svojí duše. A být spojen s moudrostí své duše znamená vynaložit dostatečně velké předešlé úsilí k dosažení tohoto kontaktu. Pak jsme prostřednictvím vědomí duše vedeni oním proudem života. A kolo se uzavírá. Zanechme však filozofie. Jednoduše řečeno je důležité být opravdový a mít svůj skutečný záměr. A pak se můžeš vydat na cestu.
Něco o seminářích, které pořádám. Z výše uvedeného je patrné, že všechna setkání, která pořádám, jsou nástrojem hlubšího poznání, nástrojem intenzivnější práce se svým nitrem a také studnicí uvědomění, které prostřednictvím dostatečného času, prostoru a cíleně sestaveného programu umožňují. Zpravidla jsou sestavené tak, aby postupným procesem ladění se na vyšší vibrace a světlo mohlo docházet k hlubokým vhledům a porozumění. Hluboké relaxační cvičení, klidné i dynamické meditace, psychická cvičení, práce s naší DNA, zážitkové části věnované léčení zvukem, vizualizace, samozřejmě moudře předložená teorie k daným typům seminářů a mnohé další překvapení, to jsou vždy důležité části celkové mozaiky všech seminářů.
Obohatit své poznatky, nalézt opět svůj střed, svůj klid a mír, svoji sílu a harmonii, prožít příjemné chvíle v kruhu lidí stejných zájmů a záměrů a rozzářit své srdce. To je dosti dobrý důvod být u toho. Těším se na Vás.

20151216_173203

Konkrétní názvy a obsahy seminářů naleznete vždy aktuálně v programu.
Aktuální víkendový seminář: Připravuje se

.

Tvůj život bude uspokojený a naplněný do té míry, do jaké budeš schopen vzít na vědomí a přijmout milost života a vedení, které tě neustále potkávají. Žít znamená hledat a vidět vyšší a hlubší smysl v každé události a v každém jedinečném okamžiku.

.

O mojí práci Doporučuji