Spustit hudbu Vypnout hudbu

Baner na stránku semináře

 

Semináře jsou určeny těm, kteří se chtějí vzdělávat a rozvíjet duševní a psychické schopnosti pro zkvalitnění a hojnost svého života. Umožňují jasněji vidět a rozumět svojí životní cestě a využít dosažené schopnosti k naplnění a radosti. Skvělá témata seminářů, léčivé meditace, výborná hudba, psychická cvičení a osobní přístup vedou k jednotě těla, mysli a ducha. Umožňují dávat do souvislosti vědecké a spirituální pohledy a učí vytvářet svoje vlastní názory a zkušenosti na život.
Prostřednictvím seminářů a meditačních večerů s přednáškami mohu lépe vyjádřit svůj život zasvěcený sebepoznání, celostnímu léčení a práci na sobě a sdílet tak své zkušenosti s ostatními. Stejně jako v osobní práci s klienty, i zde mohu využívat svůj velký dar probouzet radost, uvědomění a vést lidi k vnitřní práci na sobě. Moje milující srdce vidoucí v druhých přirozený a krásný potenciál pomáhá ostatním rozvinout své dary a směrovat svůj život přes naplněné vztahy a sebevyjádření k radosti.

Součástí každého semináře je slovem řízená a harmonickou hudbou jemně podbarvená meditace, která harmonizuje a rozvíjí dané téma, tematická interaktivní přednáška otevřená sdílení a dotazům zúčastněných, společné psychické cvičení rozvíjející duševní kvality, moudrý příběh k zamyšlení a konečně úvodní a závěrečná poslechová skladba k naladění a rozloučení. Tu nejdůležitější a vždy přítomnou esenci, která všechny semináře doprovází, však nezaznamenáte svojí myslí, ale procítíte svým srdcem. Je to kouzlo společně propojených srdcí s krásným záměrem růst podpořené světlem andělských pomocníků světla.

Přijď prožít léčivé okamžiky vnímání svojí celistvosti moudrosti a krásy.

.

programem seminářů Vás bude provázet

Břetislav Bátěk

místo konání seminářů a rezervace

Centrum zdraví Natura – Italská 2, Praha 2 (nám. Míru)

Vstupné: 400 Kč (platba na místě)
Pro omezený počet míst a přípravu prostoru je nutná včasná rezervace
Rezervace: SMS 776 112 362 nebo e-mail: breetabatek@seznam.cz
Více informací o meditačních i léčivých večerech a seminářích naleznete zde

.

ROZPIS SEMINÁŘŮ NA ROK 2018

 


10.1; 23.1.2018/ 18:00-21:00/ Relaxační centrum Dajána

Osudová cesta

Naše životy jsou protkány moudře spředenými nitkami událostí a setkání, které nás vedou k lásce a uvědomění. Naplnění a spokojenost vyplývá z následování plánu duše, který se snažíme svojí pozemskou poutí uskutečnit. Jak bychom mohli něco tak velkého, jako je transformace osobnosti uskutečnit bez moudrého plánu? Kdo a kde tento plán vytváří, k čemu a jak nám slouží? Dá se nějak změnit, nebo obejít? Kde je v něm naše svobodná volba? Seminář o radostné cestě duše pozemským životem, který vás probudí.


7.2; 20.2; 22.3.2018/ 18:00-21:00/ Relaxační centrum Dajána

Milovat sebe

Učit se žít více láskou je naší nejhlubší touhou a také radostí. Nezávisle na tom, kým právě jsme a kde jdeme, stále se učíme milovat. Tím klíčem, který otvírá lásce a veškeré hojnosti života dveře je láska k sobě. Bezpodmínečným přijetím sebe se učíme milovat druhé, svět a život. Seminář o důležitosti poznání a přijetí sebe samých v lásce. Uvědomění kroků vedoucích k porozumění a odpuštění sobě. Jak dalece dokážeme změnit svět láskou k sobě, když si uvědomíme, že stav dnešního světa je odrazem naší schopnosti milovat sebe?


7.3.2018/ 18:00-21:00/ Relaxační centrum Dajána

Léčivá síla zvuku, aneb proč mít tibetskou mísu a deštný sloup

Dnešní svět je zahlcen hlasitými a neharmonickými zvuky. Proto raději utíkáme někde mimo všechno dění do ticha, které už ani neexistuje. Je však možné uskutečnit mír a nastolit ticho v sobě. Zažít božský klid prostřednictvím objevení svého vlastního vnitřního tónu. A harmonické tóny jsou schopné nás touto cestou nejen doprovázet, ale také léčit a pozvedávat. Stará učení říkají, že prvotní byl zvuk. Proto jsou harmonické tóny klíčem a pomocníkem k proniknutí do hlubin tajemství života a vesmíru. Seminář s tibetskou mísou a deštným sloupem k podstatě bytí.


5.4.2018/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Nemoc jako životní dar

Nejčastější přání, které přejeme také svým milovaným je hlavně být zdravý. Naše vnější mysl pokládá zdravé tělo za základní pilíř radostného života. Z pohledu duše je však pro naše bytí, které je součástí vesmíru důležitost směrována na dodržování vesmírných zákonů. Vše, co nedokážeme žít a tvořit v lásce je impulzem pro nemoc. Když nedokážeme svá pokřivení oddělující nás od hojnosti vesmíru vidět, sesílá duše nemoc, jako dar našemu růstu a schopnosti milovat. Nemoc není náhoda, smůla ani trest, ale skvělá příležitost pro radostnější budoucnost. Jak můžeme tento dar plně využít a netrpět?


3.5.2018/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Láska muže a ženy

Žena a muž jsou stvořeni tak, aby ve svém harmonickém propojení dokázali posílit svoji sílu a tvořivý potenciál. Darem něžnější části pohlaví a tvořitelky života je intuice, duchovní vedení a láska. Muž má zase větší předpoklady ochraňovat, budovat a dosahovat, k čemuž používá svoji vůli a myšlení. K harmonickému propojení těchto kvalit a láskyplnému soužití muže a ženy je nutné porozumět sobě i odlišnostem svého partnera. Rozumět jeho nastavení, potřebám, a jeho jazyku lásky. Seminář nejen o jazyku lásky, který dokáže plnit naše citové nádoby a životy teplem i pocitem štěstí.Červen 2018


7.6.2018/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Numerologie a cesta duše

K porozumění sobě a svému životu používá člověk různé moudré systémy, s pomocí kterých může hlouběji nahlížet do svých osudů. Numerologie je oprávněně jednou z nich. Celá staletí propracovávané systémy, jako nástroje poznání v rukách moudrých, kteří dokážou správně usadit osobnost člověka a vědomí duše, nám pomáhají otvírat dveře a podrobně nahlížet do smysluplnosti našich plánů, schopností a učení. Člověk pak dokáže očima duše lépe porozumět svým slabostem, tužbám a potřebám. Lépe nahlíží své nástroje a lekce, které může na své životní cestě využívat k dosažení naplnění a spokojenosti.


6.9.2018/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Proč se mi to děje

Někteří lidé jsou přesvědčeni, že život je těžký, plný nebezpečí a překážek. Jiní si ho radostně užívají a beze strachu vstupují do výzev, které je obohacují. Jsou naše životy hříčkou náhody, cizí volbou nějaké osoby nebo božství, daným osudem, trestem či darem? Proč se právě mně všechno toto děje? Možná, že jedním z velkých úkolů našeho bytí v pozemské rovině je objevit svůj božský tvořivý potenciál. Poznat, že si vše sami tvoříme a naučit se s tímto mocným vesmírným darem zacházet. Seminář, který ti dodá odvahu a nastartuje nový motor. Co s ním dokážeš udělat?


4.10.2018/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Minulé životy a budoucnost

Jedni hledají své štěstí v minulosti, jiní se utápí v různých představách svojí budoucnosti. Moudří lidé říkají, že jediné, čemu je dobré věnovat pozornost je přítomný okamžik. Že jen tady a teď dokážeme přetvářet svoji minulost a jen v tento okamžik tvoříme svoji budoucnost. Jak to tedy s námi vlastně všechno bylo, je a bude? Seminář o porozumění smyslu našeho putování a sebeobjevující cesty duše směřující ke štěstí. Prostor pro přijetí minulosti, vytvoření vyšší vize budoucnosti a ukotvení se v přítomnosti, kde se neustále dějí zázraky.


8.11.2018/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Uzdrav svůj život, uzdravíš sebe

Inteligence vesmíru je pro člověka s omezeným vědomím neuchopitelná. Každá jeho část je nedílnou součástí celku a vše v něm souvisí se vším. Pro člověka je tou vyšší částí duše, která nám pomáhá udávat správný směr vývoje. Nemoci jsou její velmi dobré nástroje k našemu uvědomování. Ztrácet komunikaci s duší znamená vytvářet podmínky pro nemoc. Léčení se děje obnovováním komunikace se svým nitrem a nasloucháním jeho vedení. Očima duše nahlížíme a narovnáváme svoje pokřivené tvoření. Uzdravováním svého života přirozeně léčíme své nemoci, které na naše pokřivení jen moudře poukazují.


6.12.2018/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Léčivá síla srdce

S láskou vše začíná a bez lásky zaniká. Láska je základní esencí a potravou vesmíru, bez níž není růst, ani naplnění. Jen láska má schopnost vše staré a přežité rozpouštět a do nového vyššího pozvedat. Rozvíjením svého srdce se stáváme vnímavějšími pro to, co je pro nás skutečně dobré. Otvíráme se hlasu duše, s kterou život šťastněji prožíváme. Seminář o tom, jak vejít a ukotvit se ve svém srdci, kterým vstupujeme do léčivé komunikace s duší a do kontaktu s věčností. O tvojí cestě lásky vedoucí k uzdravení, harmonii a radostem života.


 

ROZPIS SEMINÁŘŮ NA ROK 2019


10.1.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Život jako zrcadlo  /o seminářích

Zrcadlo má pro náš vzhled, život i magii důležitý význam. Člověk, který se často dívá do zrcadla, chce být krásný vně, ale i uvnitř. Zapomíná, že tělo je jen malou částí mozaiky bytí a plně nevyjadřuje naši podstatu, kterou toužíme rozvíjet. Stejně tak je nám život ve svojí moudrosti neustálým zrcadlem. Na každém kroku nám zrcadlí prostřednictvím druhých lidí, situací a synchronicit naše životní přístupy a také možnosti. Seminář nejen o tom, jak se nám zrcadlení v životě může stát nepostradatelným společníkem a rádcem na cestě k spokojenosti a harmonii se sebou.


14.2.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Zákon přitažlivosti  /o seminářích

Už jste přemýšleli, proč je pro nás stále tak těžké milovat, přestože všichni po lásce tolik toužíme? Je to také proto, že se v životě učíme porozumět propojenosti dvou nesmírně důležitých vesmírných zákonů. Zákonu tvoření a přitažlivosti. A vězte, že tady nejde jen tak o ledajaké zákony vymyšlené a stanovené lidmi, které se mění a porušují, jak se komu hodí. Vesmírné zákony jsou funkční a neměnné pro všechny části i formy celého vesmíru. Člověk roste do krásy a síly jen jejich porozuměním a vědomým začleňováním do svého tvoření.


14.3.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Cesta dospělosti  /o seminářích

Často se chceme jako děti rychle stát dospělými a později jako dospělí se opět toužíme stát těmi bezstarostnými dětmi. Životní cesta nás vede k propojení dětské otevřenosti, tvořivosti a touhy objevovat nové, s dospělou rozvážnou moudrostí, zodpovědností a snahou ukotvit se ve svém středu. Cesta dospělosti po nás vyžaduje znovuobjevit, vynést na povrch a využít svůj již z minulosti rozvinutý potenciál duše. Vrůst do svých vnitřních darů a se svojí nejvyšší moudrostí a láskou je ještě více rozvinout a naplněným životem vyjádřit.


11.4.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Myšlenky a slova mění život  /o seminářích

Oko dobrého pozorovatele shledává, že skutečně moudří lidé příliš nemluví. Přesněji řečeno nemluví zbytečně a už vůbec bez plné pozornosti na obsah svých slov. Jsou si dobře vědomi tvořivé síly svých myšlenek a slov. To, co přetváří a buduje naši realitu, je myšlenka. A myšlenka vyjádřená do slov je jako turista obutý do kvalitní obuvi. Jde to s ní snáz a rychleji. Seminář o tom, co je v našem tvoření skutečně důležité a také o tom, co může rychle změnit naše životy a prožívání v ráj na zemi.


9.5.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Jak rozvíjet a ukončit vztah s láskou  /o seminářích

Vztah mezi mužem a ženou nám umožňuje rozvíjet dvě důležité kvality, na kterých všichni pracujeme. Vztahy pomáhají rozvíjet vědomí duše a schopnost milovat. Jinými slovy, pomáhají nám uvědomovat si svoji božskou podstatu a prožívat lásku. S partnerem se snažíme porozumět sobě a skrze sebe pak obejmout a porozumět vesmíru. Někdy láska roste přes budování harmonického soužití ve vztahu a jindy přes schopnost ukončit nenaplňující vztah s láskou a úctou. Seminář o tom, jak rozvíjet dobré vztahy a také o tom, proč je dobré umět být sám. Seminář o lásce a pro lásku.


13.6.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Být svobodný a bez strachu  /o seminářích

Největším niterným darem, který dostáváme od života je svoboda, o kterou ve vnějším světě stále naivně bojujeme. A největším nepřítelem, který nám může vše vzít je strach, který se snažíme překonat. Porozumět souvztažnosti a možnostem těchto dvou kvalit nám umožní zbavit se strachu a stát se tak více svobodnými. Cožpak může být opravdu svobodný člověk, který dovolí, aby ho svazoval strach? A může existovat strach tam, kde je pevné vědomí toho, kým opravdu jsem? Seminář o překážkách a možnostech, z kterých vrůstáme do síly ducha a do života.


12.9.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Vědomý život  /o seminářích

Někdy slýcháváme od svých přátel a známých „už se prosím tě konečně prober.“ Nezávisle na tom, kdo je skutečně více spící, je to přání a snaha nás všech. Prozřít a stát se více bdělými. Být více tady a teď. Trénováním vědomé pozornosti rozvíjíme v životě bdělost, která dává schopnost vidět a rozumět hlouběji. Porozumět ne skrze rozum, ale nahlédnout a dosáhnou uvědomění skrze svoji intuici a moudrost duše. Vědomý život nekrmí ego, které chce všemu velet, ale podporuje naše srdce, které umí moudře vést a milovat.


10.10.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Objevit svůj potenciál  /o seminářích

Představte si, jaká by to byla škoda, kdybyste byli v něčem geniální a nevěděli o tom. Někdo může mít geniální talent třeba na tenis, jiný na vaření či zpěv. Někdo je neuvěřitelně zručný a druzí umí obdivuhodně komunikovat s lidmi. Každý máme za sebou dlouhou řadu životů a nasbíranou řadu zkušeností, schopností a spících darů čekajících na znovuobjevení a využití. Využíváním svého vnitřního potenciálu se stáváme naplněnými a spokojenými lidmi stojícími v hojnosti. Seminář o důležitosti a cestě k objevení a vyjádření svého vnitřního potenciálu. Kdo hledá, ten nachází.


14.11.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Proměna  /o seminářích

Ve fyzickém světě podléhá vše neustálé proměně. Staré zaniká a dělá místo tomu novému. Proto i naše fyzická těla posléze odchází, i když se celý život stále obnovovala. Lidská podstata je však duchovní, nikoli jen fyzická. To znamená, že naše vědomí se stále mění, zdokonaluje a roste bez ztráty z minulosti dosažených kvalit a schopností. Cílem duše je dovést naše vědomí k jednotě a uvědomění. Opět k lásce a objetí s veškerenstvem. Proto vše i s naším vědomím prochází neustálou cestou oddělování starého, přežitého a objevováním nového, rozvíjejícího. Seminář o našich životních proměnách jako cestě k celistvosti.


12.12.2019/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Radovat se a žít v míru  /o seminářích

Nejen o vánocích se chceme všichni radovat a být v míru. Být v míru se sebou, s ostatními, se světem. Vánoce jsou časem pro nás a pro naše niterné usebraní. Čas, kdy můžeme vejít do svého srdce a nahlížet na svůj život očima lásky a moudrosti. Seminář o tom, jak se o vánocích naladit, vejít do kontaktu se svojí duchovní podstatou a z této moudré úrovně nechat vzejít nový program pro svůj následující a krásnější život. Přijdi a nechej do života vstoupit radostné prožívání a míruplné bytí v lásce. Veselé vánoce všem.


 

Semináře

.


Momentálně ukončené cykly samostatných seminářů, které mohou být dle zájmu otevřeny a přednášeny ve vašem centru.

Máte-li zájem napište, dle možností Vám rád vyhovím.


Zvolte si zaměření semináře kliknutím na příslušnou ikonu

zdraví        osobní růst

.

O mojí práci Doporučuji