Spustit hudbu Vypnout hudbu

Baner na stránku semináře

Semináře jsou určeny především těm, kteří se chtějí vzdělávat a rozvíjet své duševní a psychické schopnosti pro zkvalitnění a hojnost života. Umožňují jasněji vidět a rozumět svojí životní cestě a využít své dary a schopnosti k naplnění a radosti. Skvělá témata seminářů, léčivé meditace, harmonická hudba, psychická cvičení a osobní přístup vedou k jednotě těla, mysli a ducha. Umožňují dávat do souvislosti jak vědecké tak i spirituální pohledy a učí rozvíjet intuici a vytvářet svoje vlastní názory a zkušenosti na život.
Prostřednictvím seminářů a meditačních večerů s přednáškami mohu lépe vyjádřit svůj život zasvěcený růstu, sebepoznání, celostnímu léčení a práci na sobě a sdílet tak své zkušenosti s ostatními. Stejně jako v osobní práci s klienty, i zde mohu využívat svůj velký dar probouzet radost, uvědomění a vést lidi k vnitřní práci na sobě. Moje milující srdce vidoucí v druhých přirozený a krásný Božský potenciál pomáhá ostatním rozvinout své vnitřní dary a směrovat svůj život přes naplněné vztahy a sebevyjádření k radosti a spokojenosti.

Součástí každého semináře je slovem řízená a harmonickou hudbou podbarvená meditace, která harmonizuje a rozvíjí danou oblast, tematická interaktivní přednáška otevřená sdílení a dotazům zúčastněných, společné psychické cvičení rozvíjející duševní kvality, moudrý příběh k zamyšlení a konečně speciálně vybraná úvodní a závěrečná poslechová skladba k naladění a rozloučení. Tu nejdůležitější a vždy přítomnou světelnou esenci, která všechny semináře doprovází, však nezaznamenáte svojí myslí, ale procítíte svým srdcem. Je to kouzlo společně propojených srdcí s krásným záměrem růst, podpořené energií andělských pomocníků světla a Božské lásky. Přijď prožít léčivé okamžiky vnímání svojí celistvosti moudrosti a krásy..

Meditační večery s přednáškou

Meditace final

Setkání jsou určena všem, kteří hledají cestu k sobě, k vnitřnímu míru anebo jen cítí, že se odchýlili od své životní cesty směřující k naplnění a radosti. Jsou vyjádřením prostého záměru umět se na chvíli zastavit,
uvolnit se a být sám sebou, tady a teď.

Přijďte prožít slovem řízenou a harmonickou hudbou podbarvenou meditaci se zesíleným energetickým polem skupiny a anděla meditace, kteří pomohou hlubšímu kontaktu a naladění se do svého vnitřního ticha a hlas svojí duše. Můžete prožít léčivý okamžik vnímání své celistvosti a krásy. Následná témata večerů jsou koncipována jako komplex přednášek a seminářů z oblasti zdraví a životního stylu, duchovního rozvoje a psychické pohody, vnitřního růstu vědomí a celostního pohledu na život a jeho smysl. Směřují k jednotě těla, mysli i ducha a jsou otevřena vašim otázkám, potřebám a přáním. Pro trvalý posun vědomí a ukotvení čistější energie je podporující pravidelná účast.

provází

Břetislav Bátěk
.

místo konání

MAITREA inspirace srdcem s.r.o.

Týnská ulička 6, Praha 1

Pro omezený počet míst je nutná včasná rezervace s uvedením celého jména a telefonu.
Rezervace místa na:  e-mail: breetabatek@seznam.cz nebo SMS 776 112 362
Platbu za seminář uhradíte na místě v hotovosti. K zaslání kvalitního záznamu pro nezúčastněného
uhraďte částku 100 Kč na účet 2300701019/2010 a pošlete e-mail se svým jménem a názvem semináře.
Vstupné za seminář – 500 Kč (platba na místě v hotovosti)
Vstupné za seminář se záznamem pro účastníka – 550 Kč
Záznamy proběhlých seminářů – 100 Kč
Pro vaše pohodlí a vhodné naladění přicházejte prosím včas. Ideální příchod je 5-10 minut před začátkem semináře. Pozdější příchod není z hlediska struktury a energetiky večera možný. Doporučuji si vyhradit prostor na celý seminář s případným zabezpečením odvozu a neodcházet před ukončením. Ovoce se sklízí vždy až na konec. Rezervujte si čas ideálně do 21:20 hod. S sebou si můžete vzít pohodlný oděv, přezůvky, psací potřeby a radost z práce na sobě.
Filtrovaná pramenitá voda je zdarma. Čaj a káva za příplatek. Možnost sezení na židličkách i na matracích s polštářky.


ROZPIS SEMINÁŘŮ NA ROK 2023.


Leden 2023

19.1.2023 /18:00-21:00/Maitrea

Cesta srdce a pravdy

Cesta srdce je cestou vytváření vztahu ke svojí skutečné podstatě. Je cestou objevování sebe a rozpouštění iluzí o sobě. Cestou skutečné lásky k sobě, svému Božství a tvoření. Takto rodící se pravda se projeví radostným a naplněným životem, plným lásky, soucitu a služby. Seminář o nalezení opravdové cesty a ukotvení se v srdci. Seminář o tom, jak rozvíjet své srdce a milovat, jak svobodně tvořit a být otevřen svému nejvyššímu potenciálu duše. Seminář o pravdě, která se nehledá vně, ale nalézá uvnitř. O lásce s kterou vše krásné v životě začíná a bez ní zaniká.


Únor 2023

23.2.2023 /18:00-21:00/Maitrea

Vědomé umírání jako cesta do radostného života

Radostné žití a spokojené umírání je největším uměním života. Je mnoho lidí, kteří neumí žít a málo lidí, kteří vědí jak odejít. Pokud propásneme smrt, pak promeškáme celý život, neboť ten může být jen tak barevný a naplněný, jak jsme schopni přijmout svoji pomíjivost a smrt. Jen plně vědom si svého nesmrtelného vědomí můžeš umřít klidný, vyrovnaný a bez strachu. Seminář jako recept na šťastně a radostně prožitý život. Seminář o pozemské cestě, na kterou snášíme svoji duchovní podstatu a učíme se ji vyjádřit svým tvořením, láskou k druhým a k životu.


Březen 2023

23.3.2023 /18:00-21:00/Maitrea

Tělo, mysl a duch jako nástroje tvoření

Jeden z nejdůležitějších zákonů vesmíru zní „Energie následuje myšlenku.“ Tam, kde zaměřujeme pozornost, tam posíláme energii a ta se manifestuje ve fyzické rovině jako naše realita. A protože nemůžeme mít nic, co si nedokážeme představit, tak se zaměříme na to, jak posílit svoji vizualizaci a představivost. Seminář, ve kterém si osvětlíme zákony tvoření a naše nástroje s kterými svoji realitu vytváříme. Jak zacílit, propojit a posílit naši schopnost manifestace prostřednictvím těla, mysli a ducha do reality našich snů. Pokud ti už nestačí o zázracích jen číst, tak přijď zapracovat na sobě a staň se tím tvůrcem zázraků.


Duben 2023

20.4.2023 /18:00-21:00/Maitrea

Radost, lehkost a důvěra v našem životě

Způsob lidského života vytváří v dnešní době stále větší tlak na výkon, rychlost a kvantitu. Moudrý člověk však nezvyšuje svoji výkonnost rychlostí a překračováním svých možností, ale efektivností. Moudrý člověk ví, že dlouhodobě nevydělá na kvantitě, ale na kvalitě výrobků a služeb. Ví, že skutečné štěstí a pocit spokojenosti mu nepřinese trezor plný peněz, ale zástup spokojeních lidí, pro které s radostí tvoří a rozvíjí své kvality. Některé kroky a volby vedou do stresu a jiné do klidu a míru. Pohodový seminář o tom, jak podpořit svoji důvěru a víru v Božské vedení, které vnese do našeho života více radosti a spokojenosti.


Květen 2023

18.5.2023 /18:00-21:00/Maitrea

 Vášeň pro pravdu a lásku

Co je a kde najdeme pravdu a lásku? Otázka, kterou se člověk, různé filozofie a náboženství zabývají celé věky. Tato otázka, kterou si klade každý z nás na cestě životem, úzce souvisí s poznáním pravdy o naší vlastní podstatě. Kým a proč tu jsem? Kam směřuji a jaký má mé snažení smysl, když smrt vše pokryje prachem? Pro pravdu a lásku se v našem světě ještě manipuluje a zabíjí. Seminář o tom, co nám může pravda a láska v životě vzít a co všechno může do života vnést. Jak je rozvíjet, kultivovat a vědomě žít. Meditace tě povede cestou do nitra, ke kořenům pravdy o sobě. Večer v kruhu opravdových bytostí na opravdové cestě lásky.


Červen 2023

22.6.2023 /18:00-21:00/Maitrea

Láskyplná komunikace jako léčitel vztahů

Schopnost pozvednout jakýkoliv vztah do vyšší úrovně, je založena na umění láskyplné komunikace. To se týká nejen vztahů partnerských, ale i vztahů pracovních, či běžně lidských. Komunikace, která spojuje a rozvíjí, vždy vychází ze schopnosti komunikovat srdcem. Srdce dokáže stále vidět za všemi těmi slovy tu skutečnou bytost se všemi prožitky, zraněními, zkušenostmi, záměry a snahou domluvit se. Seminář o tom, jak kultivovat a rozvíjet své srdeční centrum, jako nástroj pravdivého vidění, schopnosti porozumět a komunikovat s láskou, která nejen naše vztahy pozvedá.


Září 2023

21.9.2023 /18:00-21:00/Maitrea

Síla odpuštění a přijetí

Odpuštěním otvíráme svoje srdce lásce, propouštíme minulost a stáváme se svobodnými pro nové zítřky. S každým odpuštěním odhazujeme okovy viny a ulevujeme od starých zátěží, které svazují naše kroky. Umět přijímat sebe takového, jaký jsem a odpustit sobě, znamená otvírat bránu hojnosti, požehnání a nových možností do života. Jsi zván na seminář, který můžeš věnovat sobě jako dar. Jako požehnání, které nechá za dveřmi všechen stres a prostoupí tvé vědomí klidem a oživujícím světlem. Příležitost k hlubšímu odpuštění sobě, rodičům a svým blízkým, jako osvobozující večer pro tvoji duši.


Říjen 2023

19.10.2023 /18:00-21:00/Maitrea

Vliv strachu a emocí na zdraví

Známe strach, který pomáhá přežít a strach, který svazuje, bere sebevědomí a možnosti. Známe emoce, které ničí a ubližují a také emoce, které dávají hloubku našim láskyplným záměrům a prožívání. Proto se dá říci, že strach a emoce mohou být v našem životě dobrým pomocníkem, ale vždy se stávají špatným rádcem. Kde strach a emoce vznikají, sídlí a jak ovlivňují naše zdraví? Co je podporuje, či oslabuje a jak je mohu vědomě řídit? Seminář ti pomůže porozumět souvislostem a speciálně sestavená meditace vytvoří prostor, ve kterém můžeš svůj strach a emoce proměnit v sílu a lásku.


Listopad 2023

23.11.2023 /18:00-21:00/Maitrea

 Moje realita a skutečnost

Realitou nazýváme vše vnímané našimi smysly. Avšak ty zdaleka nemusí ukazovat skutečnost. Proto každý z nás prožívá svoji individuální realitu, která je více či méně vzdálená skutečnosti. Každý vidíme, hodnotíme a popisujeme svoji realitu a prožívání jinak. Každý žijeme větší či menší iluzi, představu, zaslepení, strach, či pocit viny. To vše je jen naší vlastní mlhou, kterou vytváří náš program mysli, který si sami v průběhu mnoha životů budujeme. Seminář o tom, jak se zbavit otroctví svojí mysli a vybudovat program myšlení, který náš život pozvedne do pravdy a lásky.


Prosinec 2023

21.12.2023 /18:00-21:00/Maitrea

Hovory s Bohem o životě a lásce

Evoluční vývoj lidského vědomí je předurčen niternou touhou každé bytosti prožívat svoji celistvost, vnitřní mír a lásku. Toho však není možné dosáhnout bez poznání a sjednocení se svojí Božskou podstatou. Proto každá cesta k bezpodmínečné lásce začíná cestou k sobě. Seminář o tom proč srdce ví, že není nic krásnějšího a důležitějšího nežli láska, a o naší mysli, která nás často ovládá natolik, že nejsme schopni pro lásku nic udělat. Jsi zván na večer, kde ve společném naladění a otevření necháme přicházet odpovědi na naše niterné otázky. Přijď pohovořit s Bohem svého srdce a dovolit, aby mír a láska vešla do našich příbytků, myšlenek a životů.POSLEDNÍ USKUTEČNĚNÉ SEMINÁŘE
.Svět našich citů a emocí

9.1.2020/ 18:00-21:00/Centrum zdraví Natura

Svět našich citů a emocí

Život bez citů a emocí by byl stejně prázdný a nestravitelný, jako pokrmy vařené bez lásky a koření. Chceme jít do větší hloubky prožívání, ale bojíme se zranění. Chceme být milovaní, ale neumíme milovat. Naučit se nebýt obětí svých emocí, citů a starých zranění je cesta k svobodnému žití a radostnému tvoření. Seminář o tom, jak rozvíjet své srdce a milovat, jak kultivovat emoce a tvořit, jak se otevřít tomu nejvyššímu potenciálu duše a růst. Seminář o lásce, která staré a přežité rozpouští a pokorně hledající pozvedá. O lásce s kterou vše nové a krásné začíná a bez ní zase zaniká.


Zákon tvoření a tvůrce zázraků13.2.2020/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Zákon tvoření a tvůrce zázraků

Je stále těžší potkat člověka, který by ještě neslyšel, nebo nečetl o tom, že myšlenky mění život a utváří naši realitu. Umíme však tuto informaci brát dostatečně vážně, dát ji do souvislostí svého života a využít ji moudře? Skrze své tvoření, překážky, vzestupy a pády se učíme porozumět sobě a vesmírným zákonům. Všechny radosti i strasti, extáze i bolesti jsou součástí našeho tvoření, protože každý volíme jiné nástroje. Pokud chceš růst a učit se skrze radost a lehkost s moudrostí a tvořivostí, pak vítej zde. Seminář o tom, jak uvést vesmírné zákony do praxe a stát se tvůrcem zázraků. Tvůrcem svého spokojeného a naplněného života.


Léčitelem sám sobě12.3.2020/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Léčitelem sám sobě, aneb odkud přichází uzdravení

Jednodušší je podporovat své zdraví, než bojovat s nemocí. A je moudré přijmout nemoc jako svého rádce a společníka na cestě k vyšší spokojenosti, než polykat chemické pilulky a doufat v nemožné. Cesta uzdravení vždy vede k naší podstatě. Učí nás vidět svá pokřivení na úrovni vědomí, které se v našich tělech, jako nástrojích fyzického bytí s kterým se identifikujeme, jen zrcadlí. Fyzické problémy jsou nemocemi našeho vědomí, a proto skutečné léčení musí vycházet z uvědomění a změn životních postojů a návyků. Seminář o nemoci jako daru duše, který má potenciál růstu. Jak ho využít pro harmonii těla, mysli a ducha?


Probuzení intuice9.4.2020/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Probuzení intuice a dotek inspirace

Člověk je duchovní bytost oděná do fyzického těla, které nám umožňuje naplnit cestu duše. Milovat a pečovat o své tělo podpoří delší život v kondici a rozvíjet své duševní schopnosti přinese vhled pro správné volby a inspiraci. Rozvíjením citlivosti skrze srdeční čakru otvíráme bránu intuici, která nás jako božský posel vede cestou dobrých rozhodnutí a uvědomění. Chceš-li v životě rozvinout a více využít dosud spící intuici a posílit inspirační rovinu pro vytváření hojnosti, pak jsi vítán na semináři, který odstartuje jejich probuzení a tvořivé využití.


Léčitelem sám sobě21.5.2020/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Léčitelem sám sobě, aneb odkud přichází uzdravení

Jednodušší je podporovat své zdraví, než bojovat s nemocí. A je moudré přijmout nemoc jako svého rádce a společníka na cestě k vyšší spokojenosti, než polykat chemické pilulky a doufat v nemožné. Cesta uzdravení vždy vede k naší podstatě. Učí nás vidět svá pokřivení na úrovni vědomí, které se v našich tělech, jako nástrojích fyzického bytí s kterým se identifikujeme, jen zrcadlí. Fyzické problémy jsou nemocemi našeho vědomí, a proto skutečné léčení musí vycházet z uvědomění a změn životních postojů a návyků. Seminář o nemoci jako daru duše, který má potenciál růstu. Jak ho využít pro harmonii těla, mysli a ducha?


Probuzení intuice11.6.2020/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Probuzení intuice a dotek inspirace

Člověk je duchovní bytost oděná do fyzického těla, které nám umožňuje naplnit cestu duše. Milovat a pečovat o své tělo podpoří delší život v kondici a rozvíjet své duševní schopnosti přinese vhled pro správné volby a inspiraci. Rozvíjením citlivosti skrze srdeční čakru otvíráme bránu intuici, která nás jako božský posel vede cestou dobrých rozhodnutí a uvědomění. Chceš-li v životě rozvinout a více využít dosud spící intuici a posílit inspirační rovinu pro vytváření hojnosti, pak jsi vítán na semináři, který odstartuje jejich probuzení a tvořivé využití.


Alchymie intimity muže a ženy16.7.2020/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Alchymie intimity muže a ženy v síle

Mnozí citliví lidé, kteří se nyní probouzejí, mají pocit, že se neinkarnovali jen proto, aby zažili nějaký příběh, ale začínají cítit svůj úkol, který přišli v rámci transformace lidského vědomí vykonat. Zvyšováním a zjemňováním našich vibrací otvíráme také cestu do hloubky vztahů ke zdravé sexualitě. Láska a prohlubování intimity ve vědomém vztahu se pak stává nejen novým zdrojem Božské energie, ale také hlubokým pomocníkem na cestě k ozdravění svojí vnitřní síly. Seminář nejen o vědomém vztahu, posvátné intimitě a očistné sexualitě snášející naše Božství na zem.


Žít, komunikovat a tvořit srdcem20.8.2020/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Žít, komunikovat a tvořit srdcem

Systém našich hodnot a představ jsou brýle, kterými pozorujeme svět kolem sebe. Je to naše interpretace informací, které k nám přichází. Chybným vyhodnocením pak přijímáme vzorce myšlení, které nás oddělí od štěstí. Stále rozebíráme něco, co ani neexistuje. Vše prožívané promítá naše mysl jako výchovné lekce, které nás směřují k Božské dokonalosti, lásce a harmonii. Cestou srdce volíme radost a lásku jako klíčovou hodnotu k nazírání světa. Srdce je cesta bez pastí, cesta setí a sklízení. Seminář o setí lásky a radosti a sklízení naplněného života ve zdravé společnosti a na krásné planetě.


Harmonie a vitalita čaker10.9.2020/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Harmonie a vitalita čaker

Člověk je duchovní bytost, jehož podstatou je Božské vědomí. Naše čakry fungují jako energetická centra, která řídí a synchronizují různé energie do fyzického těla a jeho orgánů. Transformují přírodní a kosmický proud energie do duchovních potenciálů člověka k jeho využití. Jak přesněji fungují, co vše mají za úkol, jakým způsobem je můžeme udržovat v harmonii a jak je rozvíjet pro vyšší schopnosti a rozvoj vědomí? Seminář o hlubších souvislostech pozemského a duchovního bytí, kde čakry a jemně hmotná těla zastávají důležitou roli. Vždyť tvé skutečné já je jasnější než Slunce, čistší než sníh a jemnější než éter.


Odložit vinu a strach8.10.2020/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Odložit vinu a strach a rozvinout lásku a odvahu

Známým rysem fyzického světa je dualita se dvěma protikladnými kvalitami. Láska a nenávist, světlo a tma… Velmi mocným vývojovým rysem člověka je mysl, která tvoří naši prožívanou realitu. Ona je také duální a i tady najdeme dvě stránky. Tu původní Božskou, představující lásku a světlo a tu naši lidskou, temnější stránku vytvořenou z našich představ, iluzí, zaslepení a strachů. Člověk utváří svoji mysl a ona následně utváří jeho život. Svůj život tedy pozvedáme do světla, či topíme v temnotě tím, čemu dáváme pozornost. Seminář o dosud málo využívaných možnostech, z kterých rosteme do síly ducha a opravdovosti života.


12.11.2020/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

Vědomé umírání jako cesta do radostného života

Radostné žití a spokojené umírání je největším uměním života. Je mnoho lidí, kteří neumí žít a málo lidí, kteří vědí jak odejít. Pokud propásneme smrt, pak promeškáme celý život, neboť ten může být jen tak barevný a naplněný, jak jsme schopni přijmout svoji pomíjivost a smrt. Jen plně vědom si svého nesmrtelného vědomí můžeš umřít klidný, vyrovnaný a bez strachu. Seminář jako recept na šťastně a radostně prožitý život. Seminář o pozemské cestě, na kterou snášíme svoji duchovní podstatu a učíme se ji vyjádřit svým tvořením, láskou k druhým a k životu.


S Bohem nejen o lásce

10.12.2020/ 18:00-21:00/ Centrum zdraví Natura

S Bohem nejen o lásce, pokoře a vděčnosti

Celou vývojovou érou lidstva se táhne niterná touha zažívat celistvost a žít v lásce. Srdcem cítíme, že není nic krásnějšího a mocnějšího nežli láska. Jsme však pro ni schopni něco udělat? Většina lidských hledání směřuje k naplňování vnějších potřeb a přehlíží ty skutečné, vnitřní potřeby. Učíme se být vědomou součástí stvoření, v jednotě se sebou a s vesmírem. Láska je všudypřítomná, a pokud jí dovolíme vejít do našeho života a tvoření, pak přijde s inspirující a oživující silou a přinese s sebou nejen radost, vděčnost a pokoru. Staňme se vědomě plnou součástí toho Božského orchestru lidství a vesmírné hudby lásky.


Semináře

Bretislav Batek-banner (Meditacni vecery)-4


Cykly samostatných seminářů rozvoje osobnosti, které mohou být
dle zájmu přednášeny ve vašem centru.

Máte-li zájem napište, dle možností Vám rád vyhovím.


Zvolte si zaměření seminářů kliknutím na příslušnou ikonu

zdraví        osobní růst

.


O mojí práci Doporučuji