Spustit hudbu Vypnout hudbu


Princip frekvenční terapie:
V dnešním relativně technicky rozvinutém období vývoje lidstva je mnoho systémů sloužících k obnovení ztraceného zdraví, a přesto celková nemocnost lidstva narůstá. Ve většině případů je příčinou postup, nebo technologie, které nejsou zaměřené na skutečnou příčinu problému. To dává široké pole působení mnoha zdraví obnovujícím snahám, které se nedočkají požadovaného výsledku.

Frekvenční terapie je naprosto geniální fyzikální a pro tělo čistá metoda. Je oproštěná od jakýchkoliv vedlejších a nežádoucích účinků na naše zdraví, či tkáně, což nemůžeme říci téměř o žádném léku. V čem tedy terapie spočívá? Celý vesmír a každá jeho část je vlastně škála různých frekvencí. Proto už před stovky let tibetští mnichové věděli, že prvotní je zvuk. U frekvenční terapie je důležité změřit přesnou frekvenci, na kterou je každý mikroorganismus naladěný a tuto stejnou frekvenci potom použít zpětně k jeho likvidaci. Ve chvíli kdy nastane k rezonanci mikroorganismu s naší použitou frekvencí, dojde po určitém čase k úplnému zničení mikroorganismu. O rezonanci se ještě podrobněji zmíním níže.

Jestliže frekvenční terapií odstraníme z našeho těla všechny nežádoucí organizmy, jako jsou plísně, viry, bakterie a červy, pak si už tělo dokáže pomoci samo. Naším úkolem je pomoci mu očistit se, aby náš nejlepší lékař – imunitní systém mohl opět přehledně vykonávat svoji funkci. V tom mu brání naše léta střádané nánosy chemikálií, těžkých kovů a nečistot, které jsme prostřednictvím úžasných výdobytků lidstva do sebe nasály jako houby po dešti.

Náš samotný imunitní systém tedy volá o pomoc pod tíhou palby nesčetných antibiotik a ztrácí svoji schopnost léčit. A pak třeba taková Mycoplasma, která je už rezistentní na antibiotika, nedokáže být nikdy rezistentní na svoji vlastní frekvenci. Potřebujeme jen přesně změřit a poslat zpět. K tomuto účelu nám slouží zatím dva skvělé přístroje, na které se můžeme vždy spolehnout. Jsou to Super Ravo Zapper a plazmový generátor RPZ 14. Zcela novým výrobkem je také tak zvané plazmové dělo – Plazmový generátor Athon 7, pro postupnou likvidaci potomstva nežádoucích organizmů, které se po zdařeném vývoji a zkouškách právě dostává do prodeje. K tomu prvnímu nejdůležitějšímu a pro řadu z nás finančně dostupnému se podrobně vrátím ještě v dalším textu.

Kde to vlastně začalo?

Hulda Regehr Clark Ph.D, N.D. (Naturopathic Doctor) studovala biologii na Saskatchewanské Univerzitě v Kanadě. Po absolutoriu a dalších dvou letech studia na McGillově Univerzitě, začala studovat na Universitě v Minnesotě biofyziku a fyziologii buněk. V roce 1958 obdržela doktorát a v roce 1979 opustila vládou financovaný výzkum a začala soukromou praxi. O šest let později objevila elektronickou techniku pro měření frekvencí patogenních mikroorganismů. V průběhu svých výzkumů znovuobjevila ničení patogenních mikroorganismů vysokofrekvenčními impulsy a propracovala mnoho postupů a metod pro netradiční léčbu téměř všech nemocí. Hulda pořádala přednášky a semináře po celém světě a pomocí jejích postupů již tisíce lidí získalo zpět to, co je nejcennější – zdraví.

Před několika lety zveřejnila svoje výsledky výzkumů v ničení patogenních organismů v lidském těle pomocí svého vynálezu, kterým je přístroj Zapper. Je to v podstatě frekvenční generátor obdélníkových impulsů, který ničí široké spektrum mikroorganismů, které jsou pro člověka škodlivé.

Hulda Clarková přinesla mnoho nových informací a poznatků pro léčbu pomocí frekvenčních generátorů. Její hlavní přínos spočívá také v tom, že se nebála perzekucí a falešných osobních obvinění a praktické výsledky svých výzkumů zveřejnila v několika svých knihách, které vydala po sobě ve velmi krátké době. Tyto informace se tak dostaly k široké veřejnosti a podnítili výzkumy a pokusy mnoha dalších vědců a lékařů, kteří její výsledky potvrdili a stále potvrzují.

Knihy

Revoluce v léčení všech nemocí – Hulda Regehr Clarková
Druhé vydání jako dvoj kniha – cena 365 Kč (objednávky viz mail dole)
Kniha mimo jiné popisuje postřehy a souvislosti s různými dysfunkcemi orgánů a postupy jak se potíží zbavit. Obsahuje výčet nejběžnějších bolestí od prstů na noze až po hlavu. Popisuje, co bývá nejčastější příčinou a návod, jak se problémů zbavit. Obsahuje také seznam frekvencí parazitů.

Léčba a prevence všech druhů rakoviny – Hulda Regehr Clarková
Další kniha paní Clarkové, kterou by měla vlastnit každá rodina je v současné době vyprodána. V této knize paní Clarková popisuje, jak tato obávaná nemoc vzniká a co stojí za jejím rozvojem. Kniha obsahuje podrobné návody, jak během 14 dní zastavit postup této nemoci. Radí všem postiženým touto nemocí, jak dojít k vytouženému cíli, k vyléčení. Postupy zveřejněné v této knize jsou podpořené praxí z kliniky paní Clarkové v Mexiku, kde se lidé postižení touto nemocí úspěšně léčí. 

Paraziti v nás – Eleni Turková
První vydání – cena 350 Kč (objednávky viz mail dole)
A konečně třetí výborná kniha, která podtrhne a rozšíří ty dvě předchozí, by se mohla jmenovat Bible zdraví každého člověka. Jak již sám titul napovídá, kniha je především o parazitech, kteří osidlují naše těla. Šokující pravda o příčinách řady onemocnění může být rozhodujícím momentem v řešení vašeho zdraví. Čtivá a skvěle ilustrovaná kniha o tom, co vše je možné, o manipulačních technikách cizopasníků ovlivňujících naši sexualitu, plodnost i porodnost. Kniha o ověřené technice frekvenční terapie, která umí parazity detekovat a také likvidovat. Kniha, která změní životy mnoha lidí k lepšímu.

Rezonance

Rezonance je fyzická vlastnost zvuku spojená s rytmem. Silné rytmické vibrace jednoho objektu vyvolávají slabší rytmické vibrace stejné frekvence u jiných objektů. Tento jev má co do činění se snahou přírody ušetřit energii. Zdá se, že příroda našla ekonomičtější způsoby, jak udržovat periodické události. Jestliže umístíte do místnosti několikery kyvadlové hodiny a necháte kyvadla kývat se různě, po nějaké době se všechna kyvadla rezonančně shodnou a budou se kývat ve stejném rytmu. Tento jev byl objeven v roce 1665 Holanďanem Ch. Huygensem. Toto zrytmizování je jeden z aspektů rezonance. Rezonance může být definována jako frekvence, ve které začne objekt přirozeně nejsnáze vibrovat. Jeden objekt rozvibruje druhý, pokud sdílejí stejnou rezonanční frekvenci. Jestliže například rozezníte ladičku, která má 100 Hz a někde poblíž bude ladička stejné frekvence, ta se rezonančně sama rozezní, i když do ní neudeříte. Všichni jste někdy viděli, jak zpěvák nebo zpěvačka dokáže svým hlasem roztříštit sklenici. To je příklad rezonance. Stejně to funguje, když máte dvě stejně naladěné kytarové struny. Rezonance je tedy společný jev mezi dvěma objekty, které sdílejí stejnou frekvenci.

Zvuková vazba, neboli vyladění, je na rozdíl od pasívní rezonance jevem aktivním. Člověk tak může aktivně změnit vibraci objektu (frekvenci nebo rytmus). Oscilátory televizních a rozhlasových přístrojů se také vzájemně tkzv. zavazbí. Když ladíte na stupnici svého radiopřijímače, někdy se stane, když jsou stanice velmi blízko sebe, že se vzájemně zavazbí, jakoby chtěly pulzovat spolu. I živé organismy, tak jako televizní nebo rozhlasové přijímače, vibrují, pulzují a mají rytmus. Právě tyto životní rytmy dovolují vzniknout rezonanci i v živých organismech. Třeba světlušky blikají ve společných rytmech a právě tak nalezne sameček samičku. Studentky na jedné chodbě koleje po nějaké době menstruují ve stejné době. Části srdečního svalu se najednou rytmicky spojí a v dokonalém rytmu synchronizovaně stahují. K podobnému jevu ale dochází, i když si dva lidé jen tak povídají. Jejich mozkové vlny oscilují různě, ale když je konverzace baví, rytmy mozkových vln začnou být synchronní. Podobně se spolu rytmicky sladí i profesor a jeho žák, nebo terapeut a jeho klient.

I uvnitř našeho těla probíhá spousta do sebe uzavřených rytmů. Náš tep, dech a mozkové vlny jsou také tak spojeny. Zpomalte dýchání a zpomalíte i srdeční tep a průběh mozkových vln. To je jeden z principů biologické zpětné vazby. Bylo zjištěno, že frekvence pulsu, dýchání a krevního oběhu, stejně jako jejich kombinované aktivity, fungují harmonicky, tedy že jejich rytmy jsou koordinovány v rámci poměru celých čísel – dvě ku jedné, tři ku dvěma. Tak vzniká třeba v hudbě celá řada vyšších harmonických tónů nad nějakým základním tónem. Říkáme jim alikvotní tóny, kterými vše živé ve vesmír zní.

Dle Huldy Clarkové jsou pouze dvě příčiny vzniku jakékoliv nemoci
.

  1. Přítomnost znečišťujících chemických látek a těžkých kovů v těle
  2. Přítomnost plísní, bakterií, virů a parazitů se všemi jejich vývojovými stádii v těle

Po dlouholetém výzkumu paní Clarková zjistila, že parazity, kteří se dostanou do lidského těla většinou s potravou, je možné zničit během několika minut. Nejde o nic „tajemného,“ ani nepochopitelného. Jde o jednoduchou fyzickou likvidaci parazitů, bakterií a virů vysokofrekvenčními impulsy.

Jak se patogenní organismy do našich orgánů dostanou? Například mikroskopickými trhlinkami ve střevech. Paraziti se těmito trhlinkami protlačí, nebo prokoušou do krevního oběhu, a pokud jsou játra zatížena znečišťujícími látkami, imunitní systém není schopen stále se vyvíjející stadia parazitů ničit. Někteří paraziti mají vývojových stadií až šest. Tato situace je pro imunitu nepřirozená a později dochází ke zhoršování funkcí napadených orgánů, což vede k vzniku nemoci. Vše se zdá až neskutečně jednoduché. Sami se máte možnost přesvědčit, že tomu tak opravdu je. Kniha podává ucelený a odborně vysoce propracovaný systém i z pohledu zdravotní rovnováhy na spokojený život.

Pokud člověk používá Zapper dle pokynů paní Clarkové jako prevenci i k léčbě již vzniklých nemocí, pak nebudete znát vysoké výdaje za léky, které většinou potlačují pouze příznaky nemocí a neřeší jejich příčinu. Budete také vědět, jakým produktům naší rozvinuté moderní doby se raději vyhnout nebo jak je zdravě nahradit. Snad si již většina z vás uvědomuje, že zde nejde o nějaký zázračný všelék. Zapper je zcela normálně fungující elektronický přístroj, pracující na již dlouho známém principu ničení mikroorganismů. Je vynálezem zapálené odbornice, která měla možnost všechny své výsledky testovat v laboratořích. Poznatky a metoda paní Clarkové jsou v jistém slova smyslu odvážné, neboť jsou pro mnoho lidí nové. Poukazují na naše nemoci ve zcela jiném světle. Postupy jsou propracované do mnoha detailů a výsledky metody tyto poznatky plně potvrzují.

Na celém světě používá tuto pomůcku statisíce lidí s velmi přesvědčivými výsledky a bez jakýchkoliv zdravotních komplikací, způsobených použitím přístroje. Clarková se svým týmem ve výzkumu pokračovala až do své smrti a stále zveřejňovala svoje výsledky i přes lživá obvinění a snahy o umlčení. Zapper lze zjednodušeně přirovnat k obyčejné sprše s tím rozdílem, že při aplikaci Zapperu se jedná o očistu těla zevnitř. Pokud budete Zapper používat dle pokynů, omezíte běžné infekční nemoci na minimum a chronické nemoci i s jejich příznaky postupně vymizí. Budete zase vnímat své zdraví jako věc přirozenou, která je součástí plnohodnotného života.

Nyní pár nutných prohlášení
Přístroj Zapper zatím není v České republice schválen pro používání léčby lidí. Zapper nesmějí používat lidé s kardiostimulátorem, těhotné ženy, lidé s kovovými implantáty a ostatní osoby, které by mohlo ohrozit nízké střídavé napětí. Používání Zapperu je na vlastní odpovědnost, výrobci ani distributoři nejsou zodpověděni za případné následky.

Tato prohlášení jsou nutná, neboť „léčba“ Zapperem není a pravděpodobně ani nebude v dohledné době uznána za tzv. vědeckou metodu. Možná se ptáte jako tisíce lidí proč? Je to totiž velmi levná alternativa odstraňování skutečných původců nemocí, nikoliv jen příznaků. Jediné přirozené nebezpečí, které hrozí při používání Zapperu souvisí především s následnou detoxikací po likvidaci mikroorganismů. Zapper je bohužel jednou z mnoha metod, které byly v minulosti potlačovány, ale díky šíření informací je nyní pro většinu lidí běžně dostupný.

Od doby vydání knihy paní Clarkové došlo ke značnému posunu při používání generátorů pro zapping. Současné výsledky výzkumů hovoří jasně pro cílené likvidování jednotlivých mikroorganismů specifickou frekvencí, plynule kolísající v určeném frekvenčním pásmu. 

Přístroj Zapper určený pro frekvenční terapii

Zapper je určený k likvidaci mikroorganismů, jako jsou viry, plísně, bakterie a paraziti. Je to frekvenční generátor, který produkuje kladné obdélníkové vlny. Název zapper pochází od paní Huldy Clarkové, která tento přístroj společně s jejím synem vymyslela a dala lidem návod, jak si jeho základní verzi můžou znalí postavit doma sami, za pár stovek korun. Zapper si nenechala patentovat, aby byl dostupný komukoliv. Tento přístroj dokáže likvidovat mikroorganismy v řádu minut. Paní Clarková používala velmi jednoduchý zapper, který měl pevnou frekvenci 32kHz.

Nejznámějším českým zapperem, považovaným na světovém měřítku za špičku je Super Ravo Zapper, který má možnost nastavit libovolnou frekvenci od 1Hz do 900 kHz s přesností na tisíciny Hz.

V knize „Revoluce v léčení všech nemocí“ přichází Clarková s netradičním postupem léčby nemocí. Na začátku své knihy podává vysvětlení, jak došla ke svému převratnému objevu, a to stylem, který je srozumitelný i „laickému“ čtenáři. Na dalších 470 stránkách popisuje své poznatky ze zkoumání výskytu parazitů a znečisťujících látek v lidském těle a hlavně popisuje způsoby, jakými se je možné jednotlivých nemocí a potíží zbavit. V knize jsou popsány detailní postupy léčby mnoha nemocí spolu s jejich původci. Jsou zde uvedeny nejčastější příčiny znečištění lidského těla cizorodými látkami a odhalení, co nám moderní potravinářský průmysl předkládá. Bude pro vás pravděpodobně pocitově velmi nepříjemné zjistit, jaké množství patogenních mikroorganismů v sobě člověk může mít, a kde všude v těle se mohou vyskytovat. Tyto informace jsou však velmi cenné a z hlediska prevence velmi důležité. Mnohem větší tragédií je, když si neuvědomujeme, nebo uvědomovat nechceme, že nám něco škodí.

Zapper set

Princip působení frekvenční terapie pomocí Zapperu  

Nejdříve zjednodušeně, jak to vypadá v praxi.
Při použití ručních elektrod si člověk vezme do každé ruky jednu elektrodu, nastaví si příslušný program (frekvenci), spustí start a přes ruce mu začínají proudit jemné elektrické impulsy. Program vždy začíná na 30% maximálního výkonu, který se postupně zesiluje. Frekvence do 1000 Hz mírně brní a frekvence nad 1000 Hz už nejsou cítit. Většina programů trvá asi 20 minut. Tímto způsobem lze během několika desítek minut způsobit, že příslušní paraziti zahynou. To co někdy antibiotika dělají několik dnů či týdnů, se zvládne pomocí Zapperu během několika minut. Např. Borelióza, kterou má v dnešní době více jak 40% obyvatel, se dá zlikvidovat během dvou hodin. Léčba boreliózy antibiotiky často trvá několik týdnů a ještě se mnohdy nezdaří. Proto si vyrábím na Boreliózu tinkturu ze štětky soukenické, která pomáhá léčit i chronické stádia nemoci a vážná postižení. Podrobně o Borelióze a tinktuře zde. Přístroj Zapper produkuje speciální impulzy, které hubí parazity, aniž by to mělo jakýkoliv vliv na lidské buňky. Navíc kromě hubení parazitů, ještě zvyšuje imunitu, na rozdíl od výčtu mnoha vedlejších účinků léků, které si může každý přečíst na příbalovém letáku.

Lidé tomu ze začátku někdy nemohou uvěřit, když se jim uleví téměř okamžitě a to i přesto, že je potíže zužovaly několik let. Angína se dá zastavit během 40 ti minut a to i přesto, že má nemocný již druhým dnem horečky. Bradavice zčernají a sami se vyloupou po několika dnech, bez jakéhokoliv omezení oproti vypalování tekutým dusíkem, kdy je problém na nohu došlápnout i několik dní. Navíc se po zákroku tekutým dusíkem bradavice často objeví znovu, protože nebyla komplexně postižena příčina. Pomocí Zapperu někdy stačí pouze jedna 30 minutová aplikace. Návaly pocení, migrény, gastritidy, epilepsie, celiakie a celý výčet mnoha ostatních problémů způsobených parazity se dá úspěšně ošetřit pomocí frekvenční terapie.

Je dobré si však uvědomit, že Zapper není všelékem a celá metoda je založena především na zničení všech patogenů. Tam, kde proud Zapperu dobře nepronikne, je potřeba využít víceúrovňové působení a terapie kombinovat s bylinami a křemelinou. Tím mám na mysli především střeva, varlata, oči a mozek. Popis všech preparátů, které k ozdravění těla a vyčištění od zátěží můžete potřebovat a které mohu doporučit a také nabízím, najdete v kapitole produkty.

Jak přístroj Zapper funguje

Zapper je generátor kmitů obdélníkového tvaru, které při dostatečně velkém napětí (min. 5V) ničí patogenní mikroorganismy jako plísně, viry, bakterie a parazity v lidském těle.

Zapper pracuje na principu tzv. zpětné vazby. Tento jev je založen na tom, že každý živý organismus „vyzařuje“ určité, pro svůj druh typické vlnění neboli frekvenci. Toto vlnění je pro každý mikroorganismus specifické a téměř neměnné. Roal Raymond Rife zjistil, že pokud se tato frekvence namíří proti mikroorganismu, který jej produkuje, ten po chvíli zahyne. Tyto cíleně zaměřené frekvence rozkmitají obalovou membránu mikroorganismu. Ta nevydrží zvyšující se kmitání a po chvíli praskne, čímž dojde k usmrcení mikroorganismu a tudíž k jeho deaktivaci. Pro lidské buňky jsou tyto frekvence neškodné, protože jsou sto-tisíckrát odolnější vůči elektrickému napětí než membrány patogenních mikroorganismů. Pro tuto funkci je však nutné mít k dispozici kvalitní generátor, který po zatížení nemění průběh frekvence ani tvar obdélníkových impulsů a nedochází k poklesu výstupního napětí. Je mnoho výrobků s názvem Zapper ale ne všechny pracují tak, jak je popsáno výše.
Naprosto spolehlivý a revoluční výrobek je v tomto ohledu přístroj Super Ravo ZAPPER, nejnovější produkt společnosti Z-Technology, který sám ve svojí praxi využívám, který mohu vřele doporučit a také dodat. Navíc vás v ceně přístroje provedu jeho kompletní obsluhou a možnostmi použití. Níže najdete pro představu některé odkazy z internetu týkajících se použití tohoto přístroje.
Ruční ovládání přístroje Super Ravo Zapper
Jak spustit a nastavit nový program na Super Ravo Zapper

Může být zapper pro člověka nějak škodlivý?

Možná vás napadá otázka, zda působení těchto frekvencí může mít nějaký škodlivý vliv na člověka. Odpověď je ne. Přístroj je zkonstruován na rozpětí frekvencí od 1-999 kHz. Člověk, respektive naše buňky vysílají frekvenci v rozmezí 1,52 – 9,46 MHz. Frekvence patogenů – plísní, virů, bakterií, hlístů a roztočů se nachází v rozmezí  77 – 900 kHz. Mezi jednotkou kilohertz a megahertz je propastný rozdíl. Tudíž se nemůže našich tkání působení frekvencí ze zapperu ani dotknout. Zapper pouze selektivně zničí mikroorganizmy v nižším pásmu Hz a kHz a to bez jakéhokoliv vlivu na lidské tkáně. Plísně, viry, bakterie a paraziti mají jiný vlnový rozsah než lidský organizmus a při ničení patogenů tedy nezasahujeme do frekvenčního pásma člověka.

Může zapper zabít i hodné bakterie?

Při této metodě těžko rozlišíme prospěšné bakterie od škodlivých bakterií. Důležité je však uvědomit si, že i přemnožená prospěšná bakterie se může stát škodlivou. Například běžná střevní bakterie E-coli je ve střevě prospěšná. Pokud se přemnoží a dostává se ze střeva dále do těla, stává se škodlivou a způsobí nám nemalé problémy. Tam ji frekvence elektrického proudu ze zapperu správně zasáhne a zneškodní. Přístroj zapper má ale i svá omezení. Nedokáže plně působit uvnitř střeva. Prospěšné bakterie ve střevě jsou pro elektrický proud zapperu téměř nedosažitelné.  To je na jednu stranu dobré. Ale bohužel, díky tomuto omezení, ve střevě a trávicím traktu, frekvence zapperu nemohou zasáhnout ani nežádoucí parazity. Do těchto míst umí účinně zasahovat pouze plazmový generátor. Pokud používáte pouze přístroj zapper, je nezbytné současně užívat proti parazitům bylinné kapky Clarkia nebo tinkturu z Ořešáku amerického a Křemelinu. Zde se tedy musí kombinovat působení zapperu a protiparazitálních preparátů. A to buď bylinných anebo těch, které předepíše lékař na vyčištění trávicího traktu.

Mikroorganizmy a paraziti neustále migrují

Mikroorganizmy a paraziti nežijí pouze ve střevě. Migrují krví, celým tělem a do všech možných orgánů, převážně jater, ledvin a plic. Proto se nutně nemusí nacházet ve stolici, ačkoli je v těle máme. Z těchto důvodů může vycházet koprologická zkouška stolice negativní na přítomnost parazitů, ačkoli je máme např. v játrech, ledvinách nebo plicích. Na těchto místech funguje zapper jako nepostradatelný pomocník. Proud zapperu, ale nepronikne do oční bulvy, varlete, mozku, dutin a střev. Nedostane se do žlučových kamenů nebo živých buněk, v nichž v latentním stadiu přebývají herpes viry, nebo kvasinky Candida. Aplikace zappingu 3x denně celý týden může tuto nežádoucí populaci ve výsledku dostat až na nulu. Odlehčením organizmu od patogenů se automaticky nastartuje imunitní systém, který začne pracovat lépe než před tím, když měl moc práce. V průměru je dobré každou jednotlivou frekvenci aplikovat cca 7 až 10, někdy i 15 minut a celé 3x opakovat s dvacetiminutovou přestávkou. Nebo můžeme pustit program, který zahrnuje celé frekvenční pásmo každého jednotlivého organizmu. Např. chřipka, urologické či revmatické potíže, jejichž program a tím zmiňované frekvenční pásmo, je automaticky na zapperu nahráno. Podle velikosti rozmezí pásma se pak odvíjí také doba zappingu. Likvidace jednoho patogenu může trvat například i 2 hodiny a je vhodné program opakovat.
Paraziti v nás
Tvorové v nás –  úžasný dokument o životě v našich tělech

Má zapper nějaké nežádoucí účinky?

Pokud aplikací zapperu zahubíme větší počet parazitů, bakterií nebo virů, může se v některých případech projevit zvýšená únava a bolest hlavy. Může dojít k tzv. detoxikační reakci. Proto začínáme pomalu a je potřeba, aby si každý sám za sebe vyzkoušel své reakce. Někdy méně znamená více. Platí to u začátečníků, kteří jsou zpravidla patogenními mikroorganizmy a parazity velmi zamořeni. Pokud nám správně fungují eliminační kanály a odvod toxinů z těla, můžeme během prvního týdne zappingu přidávat frekvence i programy. Bez problémů se může zappovat 2 hodiny denně. V době volna se dá stihnout i více programů v jednom dni. Nemusíte se bát zappovat více hodin denně. Dr. Clarková, matka zappingu ve svých knihách doporučuje při rakovině zappoovat až 8 hodiny denně. Naše tělo se po celý náš život snaží zbavit parazitů a škodlivin. Má k tomu své vlastní postupy. Vytváří ledvinové či žlučové kameny, hlenové sekrety. Proto je dobré začínat programem lymfatický systém a Beckův krevní čistič, které jsou na zpapperu automaticky nahrané.  Tyto dva programy používejte po zappování jako čistící a nemusíte je započítávat do celkového času.

Nahradí zapper lékařskou péči?

Přístroj nenahrazuje lékařskou péči. Na druhou stranu pravidelným zappingem zjistíte, že lékaře budete potřebovat jen minimálně. Vy sami si elektroléčbou můžete pomoci od mnoha zdravotních problémů. Ověřit si, že frekvenční terapie funguje a ověřit si účinky zapperu můžete v momentě, kdy jste akutně nachlazeni, máte rýmu, chřipku nebo anginu. Po aplikaci frekvencí virů chřipky nebo streptokoků se běžně stává, že se druhý den cítíte zdraví a můžete jít do práce, aniž byste museli užívat léky proti nachlazení a antibiotika. Avšak nezapomeňte na jednu věc! Musíte znát frekvence, jaké si máte pustit. To je alfa-omega úspěchu. Frekvence naměří přístroj F –scan. Umí určit i procentuálně, na které frekvence patogenních mikroorganismů reaguje váš imunitní systém silněji a na které byste se měli zaměřit. Ty potom zadáte do zapperu a nebo zvolíte vhodný program, což je velice jednoduché.

Zapper léčí?

Přístroj zapper neléčí, ačkoli vám může pomoci nejen od různých bolestí, ale i při nebolestivých onemocněních, jako jsou alergie, potíže se spánkem, kožními problémy, depresemi, neplodností, respiračními problémy, menstruačními potížemi apod. Důvod je ten, že za většinou onemocnění stojí bakterie, viry, plísně a paraziti, které přístroj Super Ravo Zapper umí spolehlivě zlikvidovat. Jejich odstraněním ulevíme imunitnímu systému, který začne fungovat tak, jak má. Potom dochází k samo-ozdravnému procesu v našem organizmu. Bohužel neexistuje relevantní studie potvrzená lékařskou vědou, která by tato fakta potvrzovala. Pouze zkušenosti tisíců spokojených lidí, kteří si vyřešili řadu chronických problémů, a v mnoha případech se také stalo, že pak byly lékařem vysazeny léky. Tito lidé se ale většinou panu doktorovi raději nepochlubí tím, že používali zapper.

Výňatek ze seznamu léčivých programů Zapperu nastavených z výroby. Seznam má 100 volitelných položek. Do tohoto seznamu si poté můžete nahrát z PC  konkrétní frekvence toho, na čem právě pracujete a co je třeba akutně zapperovat.

Acidóza Hepatitida Ledviny Plíseň nohou
Adneom krční Herpes Lupenka Plíce
Akné HIV Lymfatický systém…. Polypy
Alergie všeobecně Chlamidia Motlice Prostata
Alkoholismus Chřipka Menopauza Roupi
Angina Imunit.stabilizace…… Migréna Roztroušená skleróza
Artritida Infekce dých.cest Mykózy Rýma
Astma Infekce generel. Nadledvinky Salmonely
Bílé krvinky Játra Nadýmání Slinivka
Bolest krku, zubu, zad…. Kocovina Nachlazení Spalničky
Borelióza Kandidóza Neplodnost Třes rukou
Bradavice Kašel Nespavost Vlasy
Děložní polypy Kolena bolesti Otylost Vředy
Detoxikace Krevní oběh, tlak Otoky Záněty dásní, moč.měch. žlučníku
Hemeroidy Křeče Paradentóza Zhoubné nádory

Plazmový generátor RPZ 14

Plazmový generátor RPZ 14 je originální frekvenční přístroj české výroby, který je určený pro bezkontaktní likvidaci patogenních mikroorganismů (plísní, virů a bakterií). Plazmový generátor likviduje prostřednictvím plazmatického výboje mikroorganismy na jejich specifické frekvenci a má dosah několik metrů, takže pokryje celou místnost. Působením frekvencí pak dochází k destrukci patogenních mikroorganizmů. V současné době je tento přístroj nejúčinnější a nejpřesnější frekvenční generátor na světě.

Objevitelem metody selektivního ničení mikroorganismů přesnými frekvencemi byl Dr. Royal Raymond Rife (1888 – 1971). Rife byl špičkový vědec, vynálezce a mikrobiolog v jedné osobě. Dle jeho poznatků a praxe se již uzdravily tisíce lidí z jejich nemocí. Příběh o tomto skvělém vědci a jeho objevech popisuje video, které najdete na internetu, nebo se dočtete v knize Paraziti v nás, kterou výše popisuji.
Upozornění: Plazmový generátor RPZ14 není zdravotnický prostředek. 

Plazma 2

Použití plazmového generátoru

Plazmový generátor mají dnes doma již stovky rodin. I když není pro řadu lidí levnou záležitostí tak pro mnohé je to stále výhodnější investice, než opakované návštěvy center frekvenční terapie nebo třeba druhé auto v rodině.

Zvláště pro školky by to měla být základní výbava, protože i přes veškerá hygienická opatření si nejvíce parazitů přinesou děti právě ze školky. Kdo by neznal častého roupa dětského. Nemocnost dětí se může výrazně snížit, když jsou společné prostory každý den ošetřeny proti nejběžnějším virům, bakteriím a parazitům. Nejen hračky, zvláště ty plyšové, ale především koberce a sedačky jsou plné nechtěných mikroorganismů. Potravinářství je další oblast, kde plazmový generátor nachází své uplatnění. Další oblasti použití, jako třeba ošetření včelstev proti včelímu moru a roztočům se zkoumají.

Rozdíl mezi Zapperem a Plazmovým generátorem

Oba frekvenční přístroje selektivně ničí pouze patogenní mikroorganizmy a nijak nepoškozuje naše tkáně. Na rozdíl od Zapperu, který sice dokáže zvládnout většinu částí těla, umí plazma prozářit všechny dutiny jako například dělohu, varlata, močový měchýř, oční bulvu, střeva, zuby, kosti a mozek. Plazmový generátor není třeba vhodný na likvidaci tasemnic, která může do těla po aplikaci vyloučit mnoho vajíček a tak dojde k nebezpečnému rozsevu a množení. Tady se používá zásadně přístroj Zapper, který výborně likviduje i větší parazity, které plazma nezvládne. Oba přístroje Zapper a Plazmový generátor se tedy vzájemně velmi dobře doplňují a bez sebe někdy až nemohou být. Nejen z mého pohledu jsou tyto dva přístroje společně s frekvenčními skenery budoucností zdravého člověka a důležitou součástí budoucího zdravotnictví.

O mojí práci Doporučuji