Spustit hudbu Vypnout hudbu

Průměrné srdce bije asi 75 krát za minutu, což představuje oběh asi pěti litrů krve za minutu. I když toto číslo se nezdá moc velké, znamená to pro srdce nezanedbatelné množství práce za jeden lidský život. Za jeden rok srdce bije 40 milionů krát, za 70 let života více než 2,5 miliardy krát. To znamená přibližně 2-3 miliard joulů práce za jeden život, což už je obrovské množství.

Terapie elektromagnetického pole (EMP) působí příznivě na funkci kardiovaskulárního, nervového a endokrinního systému, jakož i na tkáňový metabolismus. Bylo zjištěno mnoha studiemi, že srdce je velmi citlivé na elektromagnetická pole. Tato citlivost se vztahuje na všechna vnější pole, ať už prospěšná či ne, včetně jejich interakcí mezi sebou a s tělem. Některé účinky EMP terapie na kardiovaskulární systém jsou nepřímé, projevující se prostřednictvím snížení stresu, vyrovnání emocionálních reakcí, stimulací endokrinního, imunitního a především nervového systému. Nervový systém poté zpětně reguluje a normalizuje cévní soustavu. Dokonce i srdeční cévy se rozšiřují a uvolňují. Snížený vaskulární odpor snižuje zatížení srdce, snižuje zátěž, a pokud se terapie používá dlouhodobě, může vést ke snížení srdečního opotřebení. EMP má harmonizující účinek na srdeční funkce, stejně jako na cévní systém. Pulzní magnetické pole, oproti sinusoidnímu poli, se zdá být méně agresivní k srdeční činnosti. Na jeho činnost mají z velké míry vliv změny přítomnosti Ca++ iontu v cévách.

Na kardiovaskulární systém má EMP i další příznivé efekty. Mimo jiné má anti-aterogenní efekt (zabraňuje rozvoji aterosklerózy) a snižuje výskyt faktorů vedoucích k přilnavosti krevních destiček, jež by mohly vést k zužování srdečních cév a poškození srdce. Díky vlivu EMP na stresové proteiny, ochrana srdce je nyní proveditelná a to nejen k léčení nebo zlepšení srdeční ischemie, ale rovněž k snížení traumatu po operaci srdce. EMP terapie je také velmi užitečná po operacích, protože umožňuje a urychluje hojení jak povrchových, tak hlubokých ran.

Existují významné rozdíly mezi klinickými ELF PEMP (extrémně nízkofrekvenční pulzní elektromagnetické pole) systémy a zdroji vysokofrekvenčních záření (HF) jako jsou mikrovlnky, nebo mobilní telefony. Jakýkoliv článek nebo kniha, která nerozlišuje mezi ELF a HF kHz a vyšších, nerozumí efektům EMP a bez rozmyslu míchá jablka s hruškami, pokud jde o jejich klinické projevy. Existuje mnoho terapeutických systémů, které využívají vysoké frekvence, avšak ty se většinou používají pro zničení tkáně, rakoviny a lézí na žaludku, močovém měchýři, kůži atd. Všeobecné či osobní použití elektromagnetických polí by mělo být limitováno na slabé ELF, nebo vysokofrekvenční EMP, které nevydává teplo.

Důkazy, zde zmíněné, dávají podklad pro široké použití magnetických polí v lékařské praxi. Jedná se o terapii bez použití medikamentů pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění, pro použití samostatně, nebo jako doplněk k lékařské nebo jiné léčbě.

Chráněné autorskými právy. Prosinec 2003.

O mojí práci Doporučuji